Kế hoạch Quản lý Môi trường (emp) ĐỐi với tiểu dự ÁN ĐÔng nàng rềNtải về 1.38 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.38 Mb.
#1928
1   2   3   4   5   6

(d) Tác động môi trường.

Khả năng tác động tiêu cực về môi trường sẽ xảy ra trong quá trình xây dựng và hoạt động. Phần 4.3 mô tả các tác động tiềm năng và biện pháp giảm thiểu để được thực hiện trong khi xây dựng, tiền xây dựng, và các giai đoạn hoạt động. Các biện pháp chính bao gồm các ứng dụng nguyên tắc môi trường và giám sát chặt chẽ của các kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng, thực hiện kế hoạch IPM, và giám sát chất lượng nước trong tham vấn chặt chẽ với các cơ quan hoạt động và người sử dụng nước cống. Một loạt các vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ được thực hiện bởi các chủ tiểu dự án (dự án quản lý đơn vị tỉnh Bạc Liêu) hoặc nhà thầu trong việc chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án.4.3. Tác động tiêu cực tiềm tàng biện pháp giảm nhẹ

Phù hợp với hướng dẫn tại các ESMF, Bảng 7 tóm tắt các tác động tiêu cực tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu để tiến hành trong thời gian thực hiện tiểu dự án DNR và chúng được tóm tắt như sau:• Khoảng 1.4 triệu m3 vật liệu nạo vét dự kiến ​​trong thời gian ba năm. Để giảm thiểu những tác động tiềm tàng, một vật liệu nạo vét xử lý kế hoạch (DMDP) sẽ được chuẩn bị trong quá trình thiết kế chi tiết.
• Để giảm thiểu những tác động tiềm tàng về nước, không khí, tiếng ồn, và các khía cạnh khác trong quá trình xây dựng, các ECOP Phần A, Phần B, và Phần C (xem Phụ lục 1) sẽ được bao gồm trong hợp đồng xây dựng. Các ECOP Phần A (quy định chung) yêu cầu nhà thầu (a) được nhận thức của các mục tiêu cơ bản của các biện pháp tự vệ, cấm đoán, và thủ tục cơ bản về " tìm kiếm cơ hội ", báo cáo không tuân thủ, (b) chuẩn bị hợp đồng cụ thể kế hoạch môi trường (CSEP) mô tả cách bảo vệ hiệu quả trong quá trình xây dựng theo quy định tại Phần B và Phần C có thể đạt được, và (c) khởi xướng và duy trì kết nối với chính quyền địa phương và cộng đồng trong suốt thời gian xây dựng. Phần B (Quản lý xây dựng) mô tả các yêu cầu cơ bản để quản lý công trường xây dựng, quản lý chất lượng môi trường (nước không khí, tiếng ồn / rung /, giao thông / vận chuyển, chất thải, khai quật / vật liệu phá hủy), bao gồm cả quản lý các trại lao động và người lao động và giám sát tiềm năng tác động trong khi phần C (bổ sung yêu cầu) vạch ra những hành động được xem xét trong nạo vét / đắp đê và xây dựng cống. Sự quan tâm cụ thể đã được đưa ra để giải quyết các vấn đề liên quan để xử lý nạo vét đặc biệt là những hư hỏng có khả năng bị ô nhiễm với đất axít sun phát, thuốc trừ sâu, hoặc các kim loại nặng và giám sát chất lượng nước để giảm thiểu các tác động tiềm năng về người sử dụng nước khác. Mục 5.1 cung cấp thêm chi tiết các biện pháp giảm thiểu trong xây dựng.
• Để giảm thiểu những tác động trong các hoạt động hai biện pháp chính sẽ được thực hiện tức là thực hiện kế hoạch phòng trừ tổng hợp và giám sát chất lượng nước. Thông tin cơ bản về quản lý dịch hại trong tỉnh Bắc Vàm Nao đã được thu thập trong quá trình chuẩn bị của EMP này và nó đã được sử dụng trong quá trình phát triển của khung quản lý sâu bệnh (PMF). Kế hoạch IPM và theo dõi chất lượng nước cho các tiểu dự án này được mô tả trong phần 5.2 và 5.3 dưới đây.

Bảng 7: Tác động tiêu cực tiềm tàng các biện pháp giảm nhẹ cho các tiểu dự án DNR

Tác động xấu chủ yếu

Biện pháp khắc phục

Cơ quan chịu trách nhiệm và chi phí

1. Tiền xây dựng(1.1) Thay đổi địa điểm, thu hồi đất, hiến tặng đất:

Công việc nạo vét, đắp đê và xây dựng cửa cống, cầu sẽ tác động đáng kể đối với dân địa phương do nhu cầu về đất để xử lý đất thừa và xây dựng đê.

Tác động có thể nghiêm trọng hơn đối với nhóm dân tộc thiểu số, những người nghèo và những người tàn tật: 1,456 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng trong đó 2 hộ gia đình thuộc nhóm Dân tộc và 8 hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Xem Bảng 6.


Sử dụng đất bị cấm, đất công cộng và/hoặc đất sản xuất càng nhiều càng tốt.

Tặng đất chỉ trong các trường hợp đặc biệt.

Thực hiện đền bù phù hợp quy định trong RAP và EMDP đã được phê duyệt và thanh toán kịp thời.

Xem thông tin chi tiết trong RAP và EMDP đối với tiểu dự án DNR


Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bảo đảm tuân thủ quy định của chính phủ và các chính sách của WB.

Ban quản lý dự án trung ương sẽ tiến hành giám sát định kỳ và tuyển một tư vấn viên độc lập để tiến hành giám sát hàng năm.

Chính phủ sẽ thanh toán một phần chi phí. Các chi phí khác sẽ nằm trong chi phí khắc phục bảo vệ và/hoặc quản lý dự án


(1.2) Điều tra địa điểm và giải phóng mặt bằng
Tăng chất thải phát sinh, bụi và ô nhiễm không khí, tiếng ồn và độ rung, ô nhiễm đất và nước , đặc biệt là khi nhà thầu không hiểu hoặc cam kết giảm thiểu chúng


Áp dụng ECOP Phần A, B, C

Là một phần của thực tiễn xây dựng, nhà thầu sẽ chuẩn bị một kế hoạch để giảm thiểu hoặc quản lý chất thải và các tác động tiềm năng khác trên môi trường địa phương và cư dân địa phương quan tâm đúng mức để giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn công cộng, chất thải độc hại, chất thải xây dựng. Kế hoạch sẽ là một phần của kế hoạch hợp đồng môi trường cụ thể (CSEP) được ECOP y êu cầu trình phê duyệt bởi các PPMU.

Đảm bảo rằng các nhà thầu hiểu và cam kết tuân thủ các yêu cầu bảo vệ trong suốt quá trình đấu thầu.


Nhà thầu chịu sự giám sát của Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

Chi phí các hoạt động mà nhà thầu chịu trách nhiệm nằm trong chi phí xây dựng.
2. Xây dựng
(2.1) Tăng rủi ro, náo động và có thể gây mâu thuẫn xã hội cho người dân địa phương.

Nạo vét và xử lý đất nạo vét hoặc đắp đê, vận chuyển nước và đất và các hoạt động xây dựng khác có thể gây rủi ro do tai nạn, đổ vỡ hoặc ngắt đường/cầu liên lạc hiện có và gây khó khăn cho người dân địa phương.

Áp dụng ECOP Phần A, B, C

Nhà thầu sẽ được yêu cầu chuẩn bị và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ thiên tai môi trường công trường

Tương tự như các biện pháp khắc phục để điều tra mặt bằng và giải phóng mặt bằng trên, nhà thầu sẽ được yêu cầu để trình bày, thảo luận, và thỏa thuận với chính quyền địa phương, chủ sở hữu các cơ sở, và cộng đồng địa phương về kế hoạch nạo vét, đắp để, và / hoặc xây dựng cống, bao gồm cả đề xuất các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực. Cần có một chiến dịch thông tin môi trường (IEC) để cư dân địa phương hiểu được tác động và vai trò của họ trong việc giám sát dựa vào cộng đồng.

Theo dõi kịp thời để bảo đảm an toàn công cộng và giảm thiểu việc gây trở ngại cho người dân. Chỉ được phép phá hủy cầu hiện có khi được cung cấp cầu tạm hoặc phương tiện bắc ngang qua kênh.

Nhà thầu sẽ bảo đảm hiệu quả cho việc quản lý và xử lý cơ cấu khoan và giải phóng mặt bằng/chất thải, cung cấp container chở rác hợp lý và bảo đảm rằng các công nhân sẽ không xả rác, chất thải, dầu và gây ra các vấn đề xã hội khác. Chỉ có chất thải chứa dầu và các chất thải độc hại và/hoặc chứa chất hóa học khác mới được xử lý hợp lý (vận chuyển, lưu trữ, sử dụng và xử lý). Để giảm mức độ bụi bẩn và tiếng ốn, sử dụng máy và thiết bị hoạt động tốt và phun nước hợp lý thường xuyên, đặc biệt trong mùa mưa và ở những khu vực thương mại và dân cư.

Để bảo đảm trật tự, an ninh, nhà thầu sẽ cung cấp một danh sách các công nhân bên ngoài bao gồm cả thời gian và khoảng thời gian có mặt. Việc thuê người dân địa phương làm công nhân có thể giúp làm giảm mâu thuẫn tiềm năng và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động giám sát. Thông tin về kế hoạch/tiến độ xây dựng nên được cung cấp theo định kỳ cho cộng đồng và thiết lập cơ chế liên lạc với người dân địa phương liên quan. Để giảm mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương, số công nhân trong đô thị nên được giới hạn và nên cung cấp thông tin vê văn hóa và thói quan.Nhà thầu chịu sự giám sát của Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

Kỹ sư giám sát cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện bảo vệ của nhà thầu.

Ban quản lý dự án trung ương thực hiện giám sát định kỳ sáu tháng một lần.

Chi phí thực hiện tất cả các biện pháp khắc phục trong quá trình xây dựng nằm trong chi phí xây dựng.
2.2 Số lượng lớn vật liệu nạo vét đòi hỏi cần có những khu vực để làm khu vực xử lý tạm thời và vĩnh viễn.

Dữ liệu tiền khả thi cho rằng khoảng 1 triệu m3 nạo vét hỏng sẽ được khai quật và hư hỏng này sẽ được sử dụng để củng cố đê hiện tại (đã được thực hành bình thường ở đồng bằng sông Cửu Long). Vận chuyển tối thiểu hư hỏng nạo vét bên ngoài khu vực này là khó xảy raPhân tích có chọn lọc chất cặn để xác định thiết kế phù hợp cho khu vực xử lý đất thừa và tránh làm ô nhiễm đất và nước theo ứng dụng ECOP phần A, B, và C.

Mặc dù phân tích đất và nước trong việc chuẩn bị của EIA cho các tiểu dự án được đề xuất là ô nhiễm với thuốc trừ sâu và kim loại nặng không có khả năng, trầm tích sẽ được phân tích về ô nhiễm có thể trước khi nạo vét. Quản lý quy trình nạo vét để giảm thiểu tác động tiêu cực; Mở rộng kênh chỉ khi thực sự cần thiết.


Cung cấp các cây cầu tạm thời và cầu vượt cho người dân địa phương khi cây cầu hiện tại bị phá hủy và / hoặc khu vực xử lý vật liệu nạo khiến người dân khó khăn khi di chuyển xung quanh và / hoặc có nguy cơ gặp nguy hiểm đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi;

Đưa các yêu cầu cụ thể vào hồ sơ thầu và hợp đồng và giám sát chặt chẽ hoạt động của nhà thầu.Nhà thầu chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án của tỉnh Bạc Liêu và kỹ sư giám sát và/hoặc một cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ chi cho dự án

(2.3) Tăng ô nhiễm nước và mâu thuẫn trong việc sử dụng nước:

Nạo vét, đắp đê và xây dựng cầu cống sẽ làm tăng độ đục và cặn lơ lửng tại và gần nơi xây dựng và chất lượng nước kém có thể gây ra những tác động đáng kể đối với những người sử dụng nước khác (nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sinh hoạt…)

Các diện tích đất acid sulphate nằm trong một số khu vực . Độ dày hoạt động của đất sulphate acid là 50cm dưới bề mặt. Do đó, nạo vét và củng cố hệ thống kênh mương có thể phổ biến đất sulphate acid khu vực gần đó. Đó có thể là phức tạp hơn và có ảnh hưởng nghiêm trọng về các loài cá và đời sống dưới nước khác và nông nghiệp.


Áp dụng ECOP phần A, B, C
Nên thực hiện nạo vét trong mùa ẩm ướt và bàn bạc với người sử dụng nước để giảm tác động

Giám sát chất lượng nước và các khía cạnh khác theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam mỗi việc phê duyệt DTM của tiểu dự án và / hoặc các biện pháp giảm nhẹ hoặc các điểm cụ thể.


(Xem hình 5 để tham khảo).


Nhà thầu chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án của tỉnh Bạc Liêu và kỹ sư giám sát và/hoặc một cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ chi cho dự án.

Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu yêu cầu nhà thầu áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại trong trường hợp sự cố. Các nhà thầu sẽ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sự cố(2.4) Tăng phát sinh chất thải (rắn và lỏng).

Các hoạt động và công nhân xây dựng sẽ tạo ra nhiều chất thải như dầu nhờn và chất thải từ tàu hút bùn, vật liệu xây dựng, và rác thải, nếu thải trực tiếp vào kênh sẽ gây ra ô nhiễm nước và ô nhiễm trầm tích đáy và giảm vệ sinh đất đai.

Nước thải sinh hoạt từ các công nhân khoảng 3-4m3/day (30-50 công nhân). Các thành phần chính trong nước thải trong nước là SS, BOD / COD, N, P và vi khuẩn Coliform …

Trực tiếp thải và / hoặc rò rỉ hóa chất, dầu nhờn, vật liệu bị rò rỉ ra khi vận chuyển và xây dựng ngoài việc nạo vét và xây dựng các cống.

Xả rác và chất thải lỏng từ cơ sở làm việc sẽ làm tăng ô nhiễm trong cột nước cũng như trong cặn.

Ô nhiễm nước do việc xử lý công trường xây dựng không hợp lý.Thực hiện phân tích chất cặn để xác định ô nhiễm kim loại nặng và thuốc trừ sâu trong chất cặn trong khu vực được nạo vét ít nhất một lần trước khi nạo vét và thông báo kết quả phân tích với người sử dụng nước.

Cấm xử lý rác thải, dầu đã qua sử dụng, và các chất thải khác vào nguồn nước và các khu vực gần đó, bao gồm cả rửa và / hoặc làm sạch thiết bị và máy móc ô nhiễm dầu, chất thải độc hại phải được xử lý ra theo yêu cầu của Chính phủ quy định.

Lưu trữ hợp lý các hoá chất, thiết bị, vật liệu (đặc biệt là những chất dễ cháy, dễ nổ); cung cấp tấm lợp thích hợp và / hoặc các biển báo, và theo dõi việc quản lý công trường xây dựng để đảm bảo lưu trữ và quản lý công trường xây dựng thích hợp.

Chất thải phá hủy, chất thải rắn xây dựng không được coi là chất thải sinh hoạt và nên được sử dụng để làm đất, san lấp mặt bằng cho phù hợp; Vị trí các chất thải sẽ được xác định trong quá trình thiết kế chi tiết và / hoặc giai đoạn xây dựng. thực hiên vận chuyển chất thải trong thời gian ban ngày.

Chất thải từ hoạt động xây dựng, ví dụ như sắt phế liệu, vỏ xi măng, bao bì, cốp pha đã qua sử dụng, vv được coi là chất thải xây dựng. Chúng được thu thập, phân loại và tập trung hợp lý tại địa điểm cụ thể trong khư vực dự án. Tái chế chất thải như bao bì giấy, nhựa, chất thải sắt sẽ được bán cho các đại lý phế liệu. Chất thải không thể tái chế sẽ được thu thập và xử lý bằng một trong những công ty thu gom chất thải hợp pháp.

Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng cách tại các địa điểm xử lý thích hợp hợp pháp. Việc thải chất thải ra sông và kênh rạch và / hoặc đốt các chất thải đều bị cấm.

Tránh gây rò rỉ dầu từ xe cộ, máy bơm và các thiết bị; Phải xử lý ngay lập tức sự cố tràn dầu; cửa hàng bảo dưỡng tạm thời, sửa chữa nhỏ sẽ được xây dựng tại vị trí phù hợp trong khư vực dự án, và có hệ thống thu gom chất thải dầu và chất bôi trơn. Không được phép chôn hoặc/và đốt chất thải dầu và chất bôi trơn trong khu vực dự án, mà phải trữ trong bình đựng dầu thích hợp và gom và xử lý theo thỏa thuận với các công ty địa phương theo quy định hiện hành. Chất thải nguy hại khác được thu gom và trữ trong thùng rác riêng biệt và nên được xử lý theo thỏa thuận với các công ty địa phương theo quy định hiện hành.

Cung cấp nước hợp vệ sinh cho các công nhân tại lán trại và khu vực xây dựng; đào tạo và phổ biến kiến thức cho các công nhân; và giám sát hoạt động quản lý chung;

Xử lý đúng các tất cả các công trường xây dựng khi trả lại đất cho chủ sở hữu như điều kiện ban đầu hoặc có sự thay đổi mà chủ sở hữu chấp thuận. Phải lấp tất cả các mỏ lộ thiên đúng cách và khôi phục bằng cách trồng cây trong khi đó phải đóng và làm sạch các khu vệ sinh (toilet) và lán trại


Nhà thầu chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án của tỉnh Bạc Liêu và kỹ sư giám sát và/hoặc một cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ chi cho dự án.

Nhà xây dựng có trách nhiệm quản lý chất thải xây dựng, đặc biệt là chất thải tạo ra từ tàu hút bùn.

Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu yêu cầu nhà thầu áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại trong trường hợp sự cố. Các nhà thầu sẽ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sự cố.


(2.5) Tăng ô nhiễm bụi/không khí, tiếng ồn và chấn động có thể tác động tới sức khỏe công chúng

Các hoạt động xây dựng và công nhân có thể tạo thêm nhiều bụi và khí khác, tiếng ồn và các cấp độ chấn động.

Tăng bụi, tiếng ồn, và ô nhiễm không khí khác (NO2, CO, v.v...) có thể tác động tới sức khỏe của người dân địa phương qua việc vận chuyển, chất tải và dỡ tải các vật liệu xây dựng, và tăng rủi ro an toàn cho các tai nạn giao thông ở các công trường của dự án.


Áp dụng ECOP Phần A, B, C

Thông báo cho người dân địa phương và công chúng về kế hoạch xây dựng và duy trì tư vấn thường xuyên và quan hệ tốt với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là những khu vực bị tác động.

Chú ý đặc biệt tới việc giảm thiểu tiéng ồn và phát sinh bụi bằng cách duy trì tình trạng tốt của các thiết bị và phương tiện xây dựng và che phủ các nguồn có khả năng phát sinh bụi (ví dụ như đất đào và xe/thuyền vận chuyển), giờ làm việc giới hạn, tốc độ lái xe kiểm soát, và tưới nước ở công trường xây dựng để khử bụi.

Cung cấp thông tin thích hợp về an ninh và đào tạo công nhân, bao gồm cả các quy định của chính phủ và các thông lệ địa phương, bao gồm những quy định liên quan tới bảo vệ môi trường và các quy tắc an toàn lao động trên công trường xây dựng.

Thành lập đội giám sát có sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương để tiến hành giám sát và quản lý định kỳ các hoạt động đặc biệt về tốc độ xe và trọng tải xe. Các nhà thầu phải sửa đường các cấu trúc khác bị hỏng trong quá trình xây dựng.

Dọn sạch mọi bùn đất trên đường; phục hồi thiệt hại, và/hoặc bồi thường cho các thiệt hại xảy ra do các hoạt động xây dựng và vận chuyển.Các nhà thầu dưới sự giám sát thường xuyên của PPMU Bạc Liêu và kỹ sư giám sát của họ và/hoặc cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ được tính vào trong chi phí Dự án.


(2.6) Tăng rủi ro an toàn cho các công nhân và công chúng

Các hoạt động có thể cản trở giao thông và gây bất tiện cùng rủi ro an toàn tới công chúng và người dân địa phươngÁp dụng ECOP Phần A, B, C

Tuân theo ECOP, chú ý cung cấp lối vào an toàn và tích hợp, lắp đặt các biển cảnh báo, cung cấp thiết bị an toàn cho công nhân

Thông báo cho người dân địa phương và công chúng về kế hoạch xây dựng và duy trì tư vấn thường xuyên và quan hệ tốt với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là những khu vực bị tác động.

Làm việc thường xuyên với các chính quyền và cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về vận tải đường bộ, đường cao tốc, và đường biển, để chuẩn bị kế hoạch phù hợp cho các hoạt động vận tải và giao thông liên quan đến dự án (số lượng và loại thiết bị và phương tiện, thời gian vận chuyển, tuyến đường phù hợp, etc) cho tiểu dự án trên cơ sở hàng tháng. Kế hoạch nên bao gồm bản đồ đường bộ cho vận tải, thời gian và kế hoạch của các phương tiện/thuyền/xà lan và thông báo tới công chứng và người dân địa phương.

Kiểm soát tốc độ lái xe cả đối với xe tải, thuyền và xà lan và cung cấp biển chỉ đường, đèn tín hiệu và các biện pháp giao thông cho an toàn công việc và giao thông trước khi khởicoong xây dựng và vận chuyển vật liệu.

Lựa chọn thiết bị và phương tiện phù hợp với tình trạng của công trường dự án và khu vực gần đó; Thiết lập các lối đi tạm và tránh di chuyển thiết bị và vật liệu nặng trong giờ cao điểm nếu có thể. Nên thực hiện giám sát và đăng ký giao thông ở các công trường xây dựng.

Dựng hàng rào xung quanh các công trường xây dựng lớn để hạn chế tác động của các hoạt động xây dựng cũng như bảo vệ sự an toàn cho công chúng. Cách ly các khu vực nguy hiểm và vật liệu dễ cháy với các công trường xây dựng chung, các vật liệu dễ cháy, v.v..., chiếu sáng khi cần làm việc ban đêm và bảo vệ công việc, che chắn khu vực phát sinh bụi.

Cung cấp thiết bị an toàn thích hợp và tập huấn cho công nhân và chịu trách nhiệm xử lý nếu xảy ra tai nạn với công nhân trong khi xây dựng.
Các nhà thầu dưới sự giám sát thường xuyên của PPMU Bạc Liêu và kỹ sư giám sát của họ và/hoặc cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ được tính vào trong chi phí Dự án.


(2.7) Các tác động khác

Rác thải và ô nhiễm do thiếu biện pháp che chắn phù hợp ở các công trường xây dựng sau khi hoàn tất các hoạt động xây dựngGiống với yêu cầu của WB, một điều khoản tiêu chuẩn về “tìm kiếm cơ hội” sẽ được bao gồm trong tất cả các hợp đồng. Việc này cung cấp hướng dẫn cho mọi hoạt động nếu có vật lạ và/hoặc bất thường được phát hiện trong khi xây dựng.

Nhà thầu sẽ được yêu cầu để đóng cửa hợp lý tất cả các công trường xây dựng; Tất cả khu đất tạm thời thu mua được sẽ được trả về các chủ sở hữu trong tình trạng gốc hoặc đã thay đổi nhưng vẫn có thể chấp nhận được với các chủ sở hữu; Tất cả các hố đất lộ thiên công cộng phải được bịt chăt và trồng cây xanh trên đó; các trang thiết bị lều trại và nhà vệ sinh phải được đóng chặt và dọn sạch.Các nhà thầu dưới sự giám sát thường xuyên của PPMU và kỹ sư giám sát của họ và/hoặc cán bộ môi trường; tất cả ngân sách sẽ được tính vào trong chi phí Dự án

3. Giai đoạn vận hành(3.1) Tăng cường sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và các chất hóa học.

Tăng cường hệ thống cung cấp nước và kiểm soát lũ lụt hiệu quả sẽ tăng sản lượng nông nghiêpj và tăng việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâuChuẩn bị và triển khi IPM cho tiểu dự án có liên quan đến hệ thống kiểm soát tưới tiêu và lũ lụt theo Kế hoạch quản lý sâu bệnh (PMP). PMP yêu cầu kế hoạch tập trung vào thực hiện hiệu quả các hoạt động có thể giảm thiểu thực sự số lượng hóa chất đã sử dụng trong các khu vực dự án.

Tăng nhận thức và hiểu biết của nông dân về sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, canh tác hữu cơ và các biện pháp làm nông nghiệp an toàn, và hiểu biết về thay đổi khí hậu và tác động có thể xảy ra với sự sẵn có của nguồn nước và cơ chế dòng chảy. Tham khảo Phần 4.5: PMP với các mục đích giảm 50% thuốc trừ sâu và 20 % phân bón.PPMU hợp tác với các cơ quan chịu trách nhiệm và/hoặc các tỉnh.

Ngân sách thực hiện sẽ được tính vào một phần của chi phí an ninh

PPMU DNR phối hợp thường xuyên với BQL DA


(3.2) Tăng ô nhiễm nước và khả năng xảy ra xung đột về sử dụng nước

Vận hành các cửa cống có thể làm ô nhiễm hạ lưu và có thể gây xung đột trong sử dụng/nhu cầu về nước giữa người sử dụng nước ở csac khu vực và hạ lưu. Sử dụng nước ở vùng tiểu dự án chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp. Ở thượng lưu, có một số vùng nuôi thủy sản, do đó, vận hành 6 cửa cống sẽ thay đổi chất lượng nước và có thể xảy ra khả năng xung đột với người sử dụng nước..Áp dụng ECOP Phần A,B,C

Trong khi quy hoạch và vận hành cửa cống, đảm bảo tư vấn thường xuyên với những người sử dụng nước và có biện pháp phản hồi với mối quan tâm của họ.

Khi có thể, nên kết hợp toàn bộ các mối quan tâm về ô nhiễm nước hạ lưu vào kế hoạch vận hành cửa cống và quy trình Tham gia Quản lý Tưới tiêu (PIM) để đảm bảo rằng các nhu cầu về nước có thể đáp ứng được tất cả những người sử dụng nước chủ yếu

Thực hiện kiểm soát chất lượng nước. Các thông số giám sát đề xuất, bao gồm pH, DO, BOD, COD, SS, vi khuẩn Coli, N, P, Pb, Hg, Cd, Al, Zn, Fe, hóa chất với vị trí lấy mẫuXem Hình 5

IDMC phối hợp với các cơ quan liên quan

(3.3) Trở ngại có thẻ có với việc vận tải đường thủy và gây bất tiện cho người dân địa phương

Dù công nghệ xả nước sắp chọn có thể thích ứng với vận tải đường thủy, nhưng có thể xảy ra một số trì hoãn và cản trở. Mặt này có thể được ci là tích cực liên quan tới khả năng giảm bớt xói lở bờ sông do năng lượng sóng, nhưng không thể nhận biết được tác động này nếu hệ thống kiểm soát tốc độ thuyền không được quản lý hợp lýDuy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng địa phương là những người đang sử dụng giao thông đường sông và giải quyết các mối quan tâm của họ càng nhiều càng tốt.

Phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thi hành thuyền tốc độ cao để giảm khả năng xói mòn bờ sông/kênh.IDMC phối hợp với các cơ quan liên quan


Каталог: upload -> Doc
Doc -> Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng
Doc -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
Doc -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
Doc -> Văn phòng hđnd &ubnd
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Doc -> Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích
Doc -> Cập Nhật Thời gian: ngày Đêm Phương tiện: Máy Bay
Doc -> Tông thư CỦA ĐỨc thánh cha phanxicô GỬi tất cả CÁc ngưỜi thánh hiến dịp cử HÀnh năm thánh củA ĐỜi sống thánh hiếN
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương