Kế hoạch Quản lý Môi trường (emp) ĐỐi với tiểu dự ÁN ĐÔng nàng rềNtải về 1.38 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.38 Mb.
#1928
  1   2   3   4   5   6

Việt Nam: Quản lý Tài nguyên Nước Đồng bằng sông Cửu Long đối với Dự án Phát triển Nông thôn

(MDWRM-RDP)


Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP)

ĐỐI VỚI TIỂU DỰ ÁN ĐÔNG NÀNG RỀN

Bản cuối cùng, Ngày 10 tháng 3 năm 2011MỤC LỤC

Tóm tắt thực hiện

Phần 1. Giới thiệu

Phần 2. Mô tả tiểu dự án

2.1. Phạm vi Tiểu dự án DNR

2.2. Phương pháp xây dựng công trình

PHẦN 3: DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NỀN

3,1 Đặc điểm chung sử dụng đất


3,2 Chất lượng nước và đất
3,3 Quản lý dịch hại IPM và tiến hành

PHẦN 4: NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

4.1. Tóm tắt những tác động của tiểu dự án DNR

4.2. Sàng lọc an toàn và xác định vấn đề

4.3. Những tác động tiềm tàng và biện pháp khắc phụcPHẦN 5: EMP- TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG THEO TIỂU DỰ ÁN

5.1 Các hoạt động giảm thiểu trong quá trình xây dựng

5.2 Chương trình quản lý sâu bệnh tổng hợp

5.3 Chương trình giám sát môi trường

5.3.1 Theo dõi chất lượng nước môi trường xung quanh

5.3.2 Giám sát nhà thầu thực hiện

5.3.3 Đào tạo an toàn

5.4 Tư vấn và công bố thông tin


PHẦN 6: TIẾN HÀNH SẮP XẾP

6.1 Tổ chức và đào tạo an toàn

6.2 Tư vấn an toàn

6.3 Ngân sách và kế hoạch thi côngDanh mục các bảng biểu

Bảng 1: Tiêu chí kỹ thuật cho thi công

Bảng 2: Tóm tắt về số lượng công trình xây dựng

Bảng 3: Quản lý sâu bệnh ở tỉnh Bạc Liêu

Bảng 4: Hiệu quả IPM ở các dự án thí điểm ở tỉnh Bạc Liêu

Bảng 5: Tóm tắt các tác động tiêu cực tiềm tàng của tiểu dự án DNR

Bảng 6: Việc thu hồi đất và các hộ gia đình bị ảnh hưởng

Bảng 7: Khả năng tác động tiêu cực và các biện pháp giảm nhẹ


Bảng 8: Giám sát chất lượng nước tiểu dự án cho DNR
Bảng 9: Chi phí dự kiến ​​ cho giám sát môi trường
Bảng 10: Thể chế trách nhiệm
Bảng 11: Tóm tắt các hành động tự vệ chính
Top of Form

Danh sách hình ảnh
Hình 1: Vị trí của tiểu dự án DNR
Hình 2: Các công trình xây dựng tại các tiểu dự án DNR
Hình 3: Mô hình cống đập
Hình 4: Sử dụng đất của tỉnh Bạc Liêu
Hình 5: Vị trí mẫu để giám sát chất lượng nước
Danh sách các phụ lục:
Phụ lục 1: ECOP cho tiểu dự án Đông Nàng Rền
Phụ lục 2: Thủ tục lưu trữ, Giao thông vận tải, và công dụng của thuốc trừ sâu
Phụ lục 3: Phê duyệt của chính phủ cho các báo cáo EIA của các tiểu dự án

Từ viết tắt

BOD Nhu cầu Hóa sinh về Ôxi

CPMU Ban Quản lý Dự án Trung Ương

CPO Ban Quản lý Dự án Trung Ương của MARD

DARD Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DONRE Sở Tài nguyên và Môi trường

DNR Tiểu Dự án Đông Nàng Rền

EIA Đánh giá Tác động Môi trường

ECOP Quy phạm Thực hành Môi trường

EMDP Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số

EMP Kế hoạch Quản lý Môi trường

ESMF Khung Quản lý Xã hội và Môi trường

GoV Chính phủ Việt Nam

IPM Quản lý Dịch hại Tổng hợp

LEP Luật Bảo vệ Môi trường

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

OP Chính sách Vận hành của Ngân hàng thế giới

PMP Kế hoạch quản lý dịch hại

PMU10 Ban Quản lý Dự án Số 10 tại Cần Thơ (Thuộc MARD)

PPC Ủy ban Nhân dân Tỉnh

PPMU Ban Quản lý Dự án Tỉnh

QCVN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

RAP Kế hoạch Hành động Tái định cư

REA Đánh giá môi trường khu vực

RPF Khung Chính sách Tái định cư

TCVN Các Tiêu chuẩn về Môi trường Quốc gia

WB Ngân hàng Thế giới


Tóm tắt thực hiện tiểu Dự án Đông Nàng Rền
Bối cảnh: tiểu dự án Đông Nàng Rền nằm ở phía đông nam của tỉnh Bạc Liêu và khu vực giáp với quốc lộ 1A ở các nước phương Tây, tỉnh Sóc Trăng ở miền Bắc, đường sáu ở phía đông, Bạc Liêu, kênh, rạch ở phía nam . Vùng tiểu dự án là 10.159 ha (ha) (96.076 người) trong đó có 8.583 ha được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm 7.158 ha trồng lúa đặc biệt cho vụ hè thu (từ 15 Tháng Năm - 5 Tháng 6) và mùa đông xuân (1 đến 30tháng 10) trong khi phần còn lại là dành cho các cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản.
Mô tả: Tiểu dự án nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và kiểm soát lũ lụt / trình thoát nước cũng như để cải thiện giao thông nông thôn bằng cách nạo vét và đắp đê kênh hiện có mức nhỏ và trung, xây dựng 6 cống, 1 cống, và 7 cầu. Các hoạt động tiểu dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm (2011-2014) và các hoạt động chính sẽ bao gồm:

• Nạo vét 9,7 km (một) của kênh chính Nàng Rền và 40,8 km kênh Thăng Long-Gia Hội và các kênh rạch khác; khoảng 1,1 triệu m3 vật liệu nạo vét sẽ được khai quật trong đó hầu hết trong số chúng sẽ được sử dụng để nâng cấp đê hiện có đến chiều cao của 2 m và rộng 6,5 m.

• Công nghệ cống mới sẽ được sử dụng cho tất cả sáu cống;

• Tất cả các cây cầu mới sẽ được xây dựng ở kích thước là dài 36 m rộng 5 m và trọng tải 8 tấn


Tác động và Biện pháp giảm thiểu: Tác động tổng thể sẽ được tích cực và tác động tiêu cực tiềm năng có thể được giảm thiểu. Tác động tiềm năng chính sẽ là do (a) thu hồi đất, (b) giải phóng mặt bằng và xây dựng các hoạt động, (c) có tiềm năng tăng trong việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, và (d) có tiềm năng xung đột đất, sử dụng nước trong hoạt động cống. Một cuộc khảo sát ước tính cho rằng khoảng 171.653 m 2 đất (102.762 m2 là đất sản xuất) sẽ được sử dụng vĩnh viễn và 89.908 m2 đất (79.370 m2 là đất sản xuất) sẽ được sử dụng tạm thời; và khoảng 867 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng trong đó có 124 hộ gia đình dân tộc thiểu số (Khmer). Dân số bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường phù hợp với RPF và RAP và EMDP đã được chuẩn bị. Mặc dù khoảng 23 ngôi mộ cá nhân sẽ bị ảnh hưởng, di dời các nghĩa địa không phải là không phổ biến và có các thủ tục tiêu chuẩn được chấp nhận để người dân địa phương đã được thành lập bao gồm cả những cho dân tộc thiểu số. Các thủ tục này đã được bao gồm trong RPF.
Khả năng tác động tiêu cực trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng chủ yếu là do xử lý hỏng nạo vét và tác động thông thường trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng và được bản địa hoá, và có thể được giảm nhẹ thông qua các nguyên tắc môi trường thực tiễn và tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng, và giám sát của các kỹ sư trường. Ước tính có khoảng 1,4 triệu m 3 (mỗi FS cập nhật) sẽ được tham gia cho các tiểu dự án cả. Tuy nhiên, hầu hết các hư hỏng sẽ được sử dụng để phục hồi hoặc nâng cấp đê gần đó và giao thông vận tải có thể được quản lý. Mặc dù phân tích đất trong khu vực tiểu dự án cho rằng đất nạo vét có thể gặp phải sulphate acid, nhưng ô nhiễm với các kim loại nặng và thuốc trừ sâu là không thể. Tuy nhiên, sơ bộ đánh giá về nước và trầm tích sẽ được tiến hành trong quá trình thiết kế chi tiết như là một phần của sự chuẩn bị của các vật liệu nạo vét xử lý kế hoạch (DMDP) mô tả vị trí và thiết kế xử lý vật liệu nạo vét và nhà thầu sẽ phải hành động thận trọng trong quá trình nạo vét. Trong quá trình xây dựng nhà thầu sẽ phải chuẩn bị hợp đồng cụ thể về kế hoạch môi trường (CSEP) mô tả các biện pháp để đạt được các mục tiêu được mô tả trong ECOP của tiểu dự án. ECOP sẽ được bao gồm (như là một phụ lục) để các tài liệu đấu thầu và hợp đồng.

Sẽ không có tác động lớn từ các cây cầu. Các cây cầu chủ yếu cho người đi bộ, xe máy, và các động cơ xe (3 m, H3) kết nối các tuyến đường hiện có theo hai bên của kênh hiện tại. Kích thước tối đa sẽ không được nhiều hơn rộng 4 hoặc trọng tải tải 8 tấn (H8). Những cây cầu sẽ không thu hút lưu lượng truy cập lớn, nhưng có lẽ sẽ làm giảm tiêu thụ nhiên liệu cho xe máy.

Tiềm năng gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong khi hoạt động sẽ được giảm nhẹ thông qua các kế hoạch và thực hiện chương trình IPM cho các tiểu dự án và dự thảo một chương trình IPM đã được chuẩn bị phù hợp với PMF. Chương trình IPM cho các tiểu dự án này nhằm giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu (50%) và phân bón (10%) và nâng cao hiệu quả của phương pháp IPM đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của quản lý dịch hại và sự cần thiết để bảo đảm sự hiểu biết và cam kết của các bên liên quan các hoạt động chi tiết và kế hoạch làm việc sẽ được hoàn tất tham vấn chặt chẽ với các cơ quan địa phương, nông dân, và các bên liên quan. Các hoạt động sẽ được thực hiện bởi PPPD Bạc Liêu theo chính sách và tư vấn kỹ thuật của PPD khu vực tại TP Hồ Chí Minh và với sự hỗ trợ từ một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia. Các PPMU sẽ chịu trách nhiệm thực hiện mua và cấp phát ngân sách. Các kế hoạch cuối cùng sẽ được CPMU và WB phê duyệt.
Các biện pháp giảm thiểu (EMP): Để giảm thiểu những tác động các biện pháp sau đây sẽ được tiến hành tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng, đặc biệt là các hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong khi xây dựng trước, xây dựng, và các giai đoạn hoạt động. Các biện pháp này bao gồm:

(1) thực hiện hiệu quả và kịp thời RAP và EMDP


(2) thực hiện hiệu quả các biện pháp để giảm thiểu các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng, bao gồm chuẩn bị các thiết kế chi tiết trong DMDP
(3) lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả chương trình IPM
(4) lập kế hoạch và thực hiện có hiệu lực chương trình giám sát chất lượng nước
Trách nhiệm: Các đơn vị quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả của các EMP cho tiểu dự án DNR, bao gồm cả báo cáo tiến độ thực hiện và bảo vệ hiệu suất của các nhà thầu. PPMU sẽ thiết lập một đơn vị môi trường và xã hội an toàn (ESU), đứng đầu là một nhân viên cao cấp, chịu trách nhiệm về rèn thực hiện hiệu quả của biện pháp tự vệ đối với tiểu dự án, bao gồm kết hợp thích hợp ECOP trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng và đảm bảo rằng các nhà thầu nhận thức cam kết này. PPMU sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan, địa phương và cộng đồng địa phương làm giả thực hiện hiệu quả của các biện pháp. PPMU cũng sẽ thuê một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia để trợ giúp trong việc điều phối và thực hiện các hoạt động bảo vệ.

Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) sẽ chịu trách nhiệm giám sát tổng thể và theo dõi tiến độ thực hiện tiểu dự án bao gồm cả các biện pháp an toàn, bao gồm cung cấp đào tạo an toàn cho các nhân viên tiểu dự án.


Ngân sách:

• Chi phí cho việc thực hiện RAP sẽ được tài trợ của Chính phủ.


• Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ trong thời gian xây dựng, bao gồm tham vấn với các cộng đồng địa phương và người sử dụng nước, giám sát chất lượng nước, phân tích trầm tích, và bồi thường thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí xây dựng tiểu dự án;

• Chi phí cho hoạt động giám sát của nhà thầu sẽ được một phần chi phí giám sát tiểu dự án;


• Ngân sách cho đào tạo nhân viên bảo vệ sẽ là một phần của việc quản lý tiểu dự án;
• Một ngân sách cho các IPM cho Đông Nàng Rền được ước tính là khoảng $ 0.3 triệu và nó là một phần của chương trình IPM tổng thể ($ 3 triệu USD) và có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận cuối cùng với người nông dân và thảo luận với CPMU.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Mục tiêu phát triển của các tiểu dự án Đông Nàng Rền (Tiểu Dự án DNR) là để bảo vệ và tăng cường sử dụng tài nguyên nước và phòng chống xâm nhập mặn ở vùng tiểu dự án. Các hoạt động Tiểu Dự án DNR sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm (2011-2014). Các tiểu dự án sẽ liên quan đến công trình dân dụng như nạo vét kênh mương và đắp đê hiện có và xây dựng cống, và những cây cầu có thể dẫn đến tác động tiêu cực đến môi trường địa phương và cộng đồng trong giai đoạn xây dựng và cũng có thể làm tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, do vậy đã đưa ra những quy định về an toàn của WB về đánh giá môi trường (OP 4,01); quản lý dịch hại (OP 4,09); dân tộc bản địa (OP 4.10), và Không Tự nguyện Tái định cư (OP 4.12). Phù hợp với hướng dẫn chính sách cung cấp trong khung quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF), một kế hoạch quản lý môi trường (EMP) đã được chuẩn bị tổng kết các mô tả tiểu dự án, môi trường nền, các tác động tiêu cực tiềm tàng, các biện pháp giảm thiểu đề xuất phải được thực hiện trong giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng, và các giai đoạn hoạt động, và sắp xếp việc thực hiện. Các EMP (báo cáo này) cũng mô tả các mã môi trường thực hành (ECOP) để được bao gồm trong hợp đồng xây dựng cũng như phạm vi của một quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và giám sát chất lượng nước.

.Các Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của tiểu dự án đã được chuẩn bị và được trình bày riêng rẽ.
Các quy định của Chính phủ Việt Nam về môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo EIA) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị và phê duyệt thông qua Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 12 Tháng 2 năm 2010 (xem phụ lục 3 một bản dịch không chính thức phê duyệt).

PHẦN 2: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

2.1. Phạm vi tiểu dự án DNR

Các mục tiêu chính của các tiểu dự án DNR là:

- Kiểm soát xâm nhập mặn cho 10.159 ha đất tự nhiên;
- Tăng nước sạch để tưới cho 7.091 ha đất nông nghiệp đối với 2 vụ lúa và cây trồng ở vùng cao với 1,444 ha rau và 1.048 ha cây ăn quả;

- Tăng cường năng lực thoát nước địa phương có diện tích hơn 500 hecta vùng lân cận của tỉnh Sóc Trăng;

- Cải thiện hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy trong khu vực tiểu dự án

Khu vực tiểu dự án DNR ở phía đông quốc lộ Quốc gia 1A, huyện Vĩnh Lợi và là một bộ phận của Phường 70- Thị trấn Bạc Liêu và giáp làng Đông, đường 6, huyện Vĩnh Lợi, Phía Tây quốc lộ 1A, Phía Nam với kênh Bạc Liêu và Phía Bắc tỉnh Sóc Trăng (Huyện Thanh Trì mà Mỹ Xuyên).

Phạm vi hoạt động bao gồm: (a) Củng cố 9,7 km đê Nàng Rền, (b) Nạo vét 40,8 km trong 5 kênh hiện có (kênh Ranh, Hải Hậu, Ba Tinh, Hải Thắng, Thanh Long - Gia Hội), (c) Xây dựng 6 cống (5 m); và (d) Xây dựng 6 cây cầu nông thôn (dài 36 m và rộng 4 m, H8-X30), bao gồm một tòa nhà quản lý (36 m2).
2.2. Xây dựng công trình

Dưới đây tóm tắt các phương pháp, số lượng và kích thước của các công trình dân dụng được thực hiện theo các tiểu dự án


- Cống: Mở cống (loại phao) sẽ được làm bằng bê tông cốt thép, với các phần thượng lưu và hạ lưu được gia cố bằng rọ đá và nệm. Có bê tông cốt thép xây dựng cây cầu xe trong cống. Các cơ sở của thân cống được xử lý bằng cọc bê tông cốt thép hoặc cọc tràm tùy thuộc vào đất nền và kích thước cống. Số lượng và kích thước của cọc sẽ chính thức được xác định sau khi lái xe thử nghiệm tại địa điểm thi công. Cống sẽ được áp dụng loại cửa như cửa máy bay, máy mở ra và đóng lại, ngược cửa, máy móc hoặc tự động mở và đóng cửa, vuông góc cửa tự động, một chiều hoặc hai chiều hoạt động tùy thuộc vào các chức năng hoạt động và yêu cầu của từng cống. Các cửa được làm bằng thép mạ kẽm, thép không gỉ, vv

- Cống vòm: các thân cống là được làm bằng bê tông cốt thép, với máy hoặc cửa làm bằng thép không gỉ.


- Đê điều: điều này sẽ được lấp đầy đất, cốt lõi cát, bề mặt phía trên cứng với nhựa đường.


- Cầu: dầm và trụ làm bằng bê tông cốt thép, tải trọng 8 tấn, cơ sở điều trị bằng cọc bê tông cốt thép. Số lượng và kích thước của cọc sẽ chính thức được xác định sau khi lái xe thử nghiệm tại địa điểm thi công.
Bảng 1: Thông số thiết kế Kỹ thuật của các hạng mục xây dựng

Nguồn : HEC 2, 2010

I

Đê

L(km)

Bm(m)

Zđđ(m)

 

Mở rộng đê Nàng Rền

9.735

6.5

+2.0

II

Các kênh sơ cấp và thứ cấp

Lk(km)

bk(m)

Zđk(m)

1

Kênh Ranh

10

6 - 10

-2.5

2

Kênh Hai Hậu

4.51

6

-2.5

3

Kênh Ba Tình

4.044

6

-2.5

4

Kênh Hai Thắng

4.227

6

-2.5

5

Kênh Thạnh Long-Ba Hội

20.558

6

-2.5

6

Kênh Thông Lưu-Hà Đức

5.728

6

-2.5

7

Kênh Lộ Chất Đốt

8.327

6

-2.5

8

Kênh Nàng Rền

8.872

6

-2.5

9

Kênh Thông Lưu

8.461

6

-2.5

 

Tổng

75.025

 

 

III

Phao cống- 5 đơn vị

Bc(m)

Zđ(m)

Cổng

1

Hai Hậu

5

-2.5

Clape

2

Ba Tình

5

-2.5

Clape

3

Hai Thắng

5

-2.5

Clape

4

Sáu Sách

5

-2.5

Clape

5

Bà Thủy

5

-2.5

Clape

6

Thạnh Long

5

-2.5

Clape

 

Tổng

25

 

 

IV

Cống - 1 đơn vị

1

 

 

1

B.Miểu Bào Lớn

D100

-1.5

Plane

V

Cầu

Lcầu(m)

Bcầu(m)

Tải

1

Nàng Rền 2

36

5

H8-X30

2

Cậu Khuông

36

5

H8-X30

3

Hai Hậu

36

5

H8-X30

4

Ba Tình

36

5

H8-X30

5

Hai Thắng

36

5

H8-X30

6

Sáu Sách

36

5

H8-X30

7

Mặc Đây

36

5

H8-X30


Каталог: upload -> Doc
Doc -> Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng
Doc -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
Doc -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
Doc -> Văn phòng hđnd &ubnd
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Doc -> Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích
Doc -> Cập Nhật Thời gian: ngày Đêm Phương tiện: Máy Bay
Doc -> Tông thư CỦA ĐỨc thánh cha phanxicô GỬi tất cả CÁc ngưỜi thánh hiến dịp cử HÀnh năm thánh củA ĐỜi sống thánh hiếN
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương