Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Tiếp cận và đánh giá xã hộitải về 7.42 Mb.
trang4/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Tiếp cận và đánh giá xã hội.


Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan dự án. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình (Xin xem Phụ lục B1 về cách lấy mẫu). Tổng cộng 149 người đã tham gia trả lời để đánh giá tác động xã hội cho tiểu dự án này, trong đó có 123 người tham gia cuộc khảo sát hộ gia đình (định lượng), và 29 người tham gia vào các nhóm thảo luận nhóm tập trung, các cuộc họp cộng đồng, phỏng vấn sâu (chất lượng).

Trong mục 4 và 5, chúng tôi sẽ trình bày những phát hiện của SA (tác động tích cực và tiêu cực), bao gồm cả các kết quả của các phân tích giới. Trong phần 6, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt về những kết quả SA, cùng với các khuyến nghị trên cơ sở những kết quả SA. Xin lưu ý rằng một kế hoạch hành động về giới và kế hoạch giám sát kế hoạch hành động giới được trình bày tại Phụ lục B4 của ESIA này) và các kế hoạch quản lý sức khỏa cộng đồng và Chiến lược tham vấn cồng đồng và truyền thông cũng đã được trình bày tại Phụ lục B2 và B3 tương ứng). Hệ thống giải quyết khiếu nại được trình bày trong Phụ lục B5 và mô tả công tác chuẩn bị thực hiện bao gồm tổ chức, thể chế và công tác giám sát, đánh giá được trình bày trong Phụ lục B6.


  1. Chủ dự án và tổng vốn đầu tư.


Tên đơn vị: Công ty Cổ phần tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Việt Vương

Đại diện ông: Phùng Đức Cầu; Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 9, Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22253288 Fax: 04.22253288

Tổng vốn đầu tư tiểu dự án: 82.695.623.000 VND (Tám hai tỉ, sáu trăm chín nhăm triệu, sáu trăm hai ba nghìn đồng)tương đương 3.792.421 USD (Ba triệu bảy trăm chín hai nghìn bốn trăm hai mốt USD).

Danh sách những người tham gia chính trong quá trình nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội Dự án Nâng cao đảm bảo an toàn đập, tỉnh Lâm Đồng; tiểu dự án Hồ chứa nước Đạ Tẻh, như sau:Bảng 1: Danh sách cán bộ thực hiện

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Chuyên gia

1

ThS. Nguyễn Đăng Anh

Công trình thủy lợi

Đội trưởng, chuyên gia Thủy lợi

2

TS. Nguyễn Việt Hùng

Kỹ thuật môi trường

Chuyên gia Môi trường

3

ThS. Hồ Thị Hương

Khoa học Môi trường

Chuyên gia Môi trường

4

CN. Quang Thu Nguyệt

Khoa học Môi trường

Chuyên gia Môi trường

5

CN. Trần Quý Long

Xã hội học

Chuyên gia Xã hội

6

CN. Hoàng Thị Hoa

Xã hội học

Chuyên gia Xã hội

7

CN. Dương Linh Phương

Kinh tế

Chuyên gia kinh tếCHƯƠNG 2: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

  1. Tổng quan về tiểu dự án.


Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn Hồchứa nước Đạ Tẻh” sẽ được thực hiện tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cách Thành Phố Đà Lạt khoảng 200km. Hồ chứa được xây dựng từ năm 1995 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Qua quá trình hoạt động, công trình đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp, làm suy giảm năng lực thiết kế tưới, tiềm ẩn những nguy cơ cao đối với công trình đầu mối và uy hiếp an toàn hạ du.

Chủ dự án: Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 51 đường Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063. 3828369 Fax: 063. 3834739

Tiểu dự án được thực hiện tại thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng được minh họa trong bản đồ dưới đây.Hình H-1: Bản đồ vị trí tiểu dự án

Hồ Đạ Tẻh được xây dựng từ năm 1990, dung tích thiết kế là 29,5 triệu m3. Diện tích lưu vực là 198,0 km2, tổng diện tích mặt nước hồ là 436 ha ở cao trình mặt nước bình thường, tần suất tưới P=85%, lưu lượng đỉnh lũ thiết kế Q1,5% = 777,4m3/s, dòng chảy năm là Q0 = 10,04 m3/s. Địa hình của hồ dốc dần về phái sông Đồng Nai.

Mục tiêu của tiểu dự án:


 • Tăng cường an toàn của đập và hồ chứa, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng ở phía hạ du.

 • Tưới tiêu chủ động cho 2.300 ha đất nông nghiệp của Xã Mỹ Đức, Quảng Trị; cải thiện tăng cường quản lý hoạt động hồ chứa.

 • Cải thiện cảnh quan trong khu vực.


  1. tải về 7.42 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương