Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁNtải về 7.42 Mb.
trang3/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

  1. Tổng quan về dự án.


Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam DRASIP” dự kiến sẽ nâng cao sự an toàn của đập và các công trình liên quan, cũng như sự an toàn của người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của các cộng đồng hạ du như đã được xác định trong Nghị định 72 về quản lý an toàn đập tại Việt Nam. Các hợp phần của dự án bao gồm:

  1. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (khoảng 405 triệu đô la Mỹ)

 • Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch (khoảng 40 triệu Đô la Mỹ)

 • Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (khoảng 15 triệu Đô la Mỹ)

 • Hợp phần 4: Dự phòng thiên tai (không quá 20% tổng chi phí dự án)

DRSIP sẽ được thực hiện tại 31 tỉnh trong khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. Khoảng 447 con đập sẽ được lựa chọn để xem xét theo các dự án dựa trên các tiêu chí lựa chọn đồng ý nhằm ưu tiên những biện pháp can thiệp nhằm giải quyết các rủi ro an toàn trong một khuôn khổ nghèo đói và bất bình đẳng rõ ràng. Dự án sẽ thực hiện theo một phương pháp tiếp cận khung đánh giá môi trường và xã hội của dự án. Tuy nhiên, đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIAs) của 12 tiểu dự án được lựa chọn để thực hiện trong năm đầu tiên đã được thực hiện trước khi khung quản lý xã hộ và môi trường (ESMF) chuẩn bị. Những ESIA đã được chuẩn bị dựa trên thỏa thuận điều khoản tham chiếu với Ngân hàng Thế giới. Điều này phải tuân theo các yêu cầu pháp lý của chính phủ, chính sách của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Hướng dẫn kỹ thuật trong nước Việt Nam, chú ý tới công cụ khung quản lý xã hội và môi trường của các dự án do WB tài trợ tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm- từ 1/12/2015 đến 1/12/2021. Dự án được yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và các chính sách an toàn của Ngân hàng. Bản thảo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án năm đầu và Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) sẽ hoàn thiện và công bố.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) sẽ chịu trách nhiệm chung cho việc thực hiện và quản lý dự án. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác, sẽ được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD) sẽ là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA của Sở NN & PTNT ở mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình sửa chữa đập với sự giám sát, hỗ trợ từ Bộ NN & PTNT.

Dự án sẽ hỗ trợ sửa chữa các đập thủy lợi được xây dựng trong những năm 1980 và 1990. Có khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là các đập có cấu trúc bằng đất và là những con đập nhỏ có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3 (MCM). Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dụng mới, hoặc mở rộng cấu trúc chính. Công việc chính của dự án là sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ (đường xây dựng, quản lý và vận hành hồ).Sửa chữa hồ Đạ Tẻh là một trong các tiểu dự án của DRaSIP sẽ được thực hiện trong năm đầu tiên. Báo cáo ESIA này được chuẩn bị cho tiểu dự án này.
  1. Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường và xã hội.

1.2.1. Mục tiêu


 • Những mục tiêu của ESIA này là để thực hiện đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án vì vây các tác động tiềm tàng về môi trường xã hội của tiểu dự án có thể được xác định sớm khi chuẩn bị tiểu dự án, các biện pháp để giảm thiểu tác động tiềm tang tiêu cực môi trường và xã hội có thể được đề xuất thực hiện.

 • Những nội dung chính của báo cáo ESIA này bao gồm đánh giá các tác động tiềm tang môi trường của các công việc sửa chữa hồ Thạch Bàn được đề xuất; một kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) bao gồm kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường, và cơ chế báo cáo. Thông qua ESIA, các kênh thông tin được thiết lập để cho phép cộng đồng địa phương có được thông tin về dự án và tham gia quá trình đưa ra quyết định

1.2.2. Phương pháp


 • Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: (đợt 1) từ ngày 28/1 đến 12/02/2015 và (đợt 2) vào ngày 06/03 đến 15/03/2015

 • Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn 12 hộ dân (bị ảnh hưởng trực tiếp, giấn tiếp và hưởng lợi) tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng và cán bộ lãnh đạo các ban ngành liên quan cấp tỉnh, huyện, xã.

 • Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp của xã Mỹ Đức.

 • Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

 • Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới.

 • Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện DA.

 • Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.

 • Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

 • Phương pháp mô hình: sử dụng các mô hình để tính toán và dự báo nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong khí thải từ vận chuyển vật liệu để đánh giá ô nhiễm lên môi trường.

 • Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế, ...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện Tiểu dự án.


  1. tải về 7.42 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương