Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Các chính sách an toàn của WBtải về 7.42 Mb.
trang17/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Các chính sách an toàn của WB


Theo chính sách của NHTG, báo cáo ESIA phải kết hợp với các phân tích kinh tế, tài chính, thể chế, xã hội và kỹ thuật của dự án để đảm bảo rằng vấn đề môi trường và xã hội được quan tâm đầy đủ trong việc lựa chọn dự án, địa điểm và các quyết định liên quan đến các giải pháp công nghệ. Năm (05) chính sách an toàn của WB cần được kích hoạt cho dự án đó là:

Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01);

Nguồn văn hóa vật thể (OP/BP 4.11);

Người bản địa (OP/BP 4.10);

Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12);

An toàn của đập (OP/BP 4.37).


Phụ lục A2: Sàng lọc môi trường và xã hội


Bảng A4 - 1: Sàng lọc môi trường và xã hội

Câu hỏi sàng lọcKhông

Nhận xét

1. Liệu tiểu dự án có tiềm  năng gây ra tác động bất lợi  đáng kể đới với môi trường sống tự nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên quan trọng?

Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án.


Khi xây dựng, nâng cấp tiểu dự án sẽ không làm mất các vùng đất nơi có các loài sinh vật hoang dã sinh sống.

Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.


Thu hồi tạm thời 1 ha đất đồi tại vai phải của đập để làm mỏ vật liệu đắp đập.

Ngoài ra sẽ có khoảng7.000m2 được sử dụng làm kho bãi, lán trại tại Thôn 8, xã Mỹ Đức (hạ lưu đập) là bãi đất trống thuộc quản lý của xã, không có các thực vật có giá trị mà chỉ có các cây bụi, trảng cỏ.

Việc thực hiện sửa chữa, nâng cấp chỉ thực hiện xung quanh khu vực đầu mối hồ chứa gồm tràn, đập, cống, đường quản lý (tất cả đã có sẵn). Tiểu dự án nằm gọn trong địa bàn thôn 8, xã Mỹ Đức là khu vực thuần nông, không có các khu vực nhạy cảm về môi trường như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống…


2 .Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra những tác động bất lợi đáng kể đối với tài nguyên văn hóa vật thể?

Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm, phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa.


Không có tác động đối với tài nguyên văn hoá vật thể do tiểu dự án chỉ thi công dựa trên hiện trạng dự án. Hơn nữa, không có tài sản, công trình kiến trúc nào liên quan tới khảo cổ, tôn giáo, thẩm mỹ trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng


Dự án được sửa chữa, nâng cấp dựa công trình hồ Đạ Tẻh đã được xây dựng từ năm 1995. Dự án được thực hiện hoàn toàn đảm bảo thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan.

3. Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng?

Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. Có khả năng tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.


Tại khu vực triển khai tiểu dự án không có các công trình xây dựng hoặc nhà ở, kho bãi, lán trại của người dân hoặc cùa nhà nước. Dự án không sử dụng đất hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu truyền thống, hoặc sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục.

Như đã trình bày ở trên, thôn 8, xã Mỹ Đức nơi có các hạng mục được nâng cấp, sửa chữa của tiểu dự án là khu vực thuần nông, dân số chiếm đa số là người Kinh, không có các khu vực đất đai, tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng.4.  Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với dân số phải di dời?

Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kếTiểu dự án chỉ thu hồi tạm thời 1ha đất đồi tại vai phải của đập đất để làm mỏ vật liệu xây dựng, diện tích này do UBND xã Mỹ Đức quản lý và đã được chủ dự án đền bù xong trong năm 2010. Tiểu dự án không chiếm chiếm dụng đất nông nghiệp, không có hộ dân nào phải di dời, không ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trong vùng dự án.

Không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng đất sản xuất, nông nghiệp, nhà cửa đất đai, tài sản trên đất.5 . Tiểu dự án có đòi hỏi phải thi công một đập lớn?

Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn:

- Cao từ 15 mét trở lên

- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.

- Cao dưới 10 mét nhưng dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án?
Chiều cao lớn nhất đập Đạ Tẻh là 28 m. Tuy nhiên tiểu dự án chỉ thực hiện sửa chữa, nâng cấp không thi công đập lớn. 1 báo cáo an toàn đập cho tiểu dự án sửa chữa cải tạo nâng cao an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh đã được xây dựng, đảm bảo các nguyên tắc an toàn về đập của chính phủ Việt nam cũng như chính sách của Ngân hàng Thế giới.

Hoạt động của các tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của:

- Đập hiện tại hoặc đang được thi công

- Trạm điện hoặc hệ thống cấp nước lấy nước thẳng từ hồ chứa do một đập lớn hoặc một đập đang thi công kiểm soát.

- Đập dẫn dòng hoặc kết cấu thủy lực xuôi dòng từ một đập hiện có hoặc đập đang thi công, nơi mà mọi sự cố của đập ở đầu nguồn có thể gây tổn hại vô cùng lớn hoặc tổn hại đến dự án kiến trúc và thủy lợi hoặc công trình cấp nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ, là những dự án phụ thuộc vào công suất và hoạt động của một đập lớn hiện có hoặc đập đang thi công để cung cấp nước và không thể hoạt động nếu đập bị hỏng.
Tiểu dự án tiến hành nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn cho đập và cho người dân sống ở hạ du đập.

Trong quá trình sửa chữa, nâng cấp, một số hạng mục của đập, hồ chứa được sửa chữa, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đập chỉ thi công trên hiện trạng, không làm tăng dung tích hay tăng diện tích tưới sau khi được đầu tư.


6 . Liệu tiểu dự án dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

Công thức của sản phẩm có rơi vào phân loại IA và IB Tổ của tổ chức Y tế Thế giới, hoặc có công thức  sản phẩm nào thuộc loại II ?


Việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu không nằm trong danh mục đầu tư của tiểu dự án

7. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn.


Việc thi công, nâng cấp các hạng mục của tiểu dự án chỉ tập trung tại khu vực đầu mối hồ Đạ Tẻh, trên một diện tích chiếm dụng tạm thời rất nhỏ, sẽ không gây ra các ảnh hưởng tới chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước. Đất sử dụng tạm thời phục vụ công tác xây dựng gồm diện tích mặt bằng thi công, lán trại, nhà điều hành công trường, bãi vật liệu có tổng diện tích khoảng 2 ha được bố trí dọc tuyến đường quản lý, tại khu đất trống.

Hơn nữa, người dân tại khu vực TDA (74,35%) đã được cấp nước sạch để sử dụng cho các mục đích ăn uống và sinh hoạt, do đó không có khả năng dự án sẽ ảnh hưởng tới khu vực chứa nước phục vụ cung cấp nước uống cho khu dân cư.

Tiểu DA được triển khai nhằm mục tiêu cung cấp nước tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, không gây ảnh hưởng tới chất lượng nước của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước liên quan tới nước sinh hoạt.


Dẫn tới bất kỳ tác động nào mà khoảng thời gian chịu tác động là tương đối lâu dài, ảnh hưởng đến một khu vực địa lý rất rộng lớn hoặc tác động có cường độ lớn.


Tổng thời gian thi công tiểu dự án trong 24 tháng. Các hoạt động thi công nâng cấp, sửa chữa hồ Đạ Tẻh được tính toán thực hiện trong mùa khô, các ảnh hưởng về nước tưới đối với khu hưởng lợi trong thời gian thi công gần như không xảy ra. Hồ chứa được sửa chữa sẽ đảm bảo an toàn cho người dân phía sau đập đồng thời cung cấp nước ổn định, hiệu quả từng bước góp phần phát triển kinh tế cộng đồng.

8. Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.


Diện tích cho các khu phụ trợ để xây dựng TDA đều là các bãi trống, bãi ven hồ. Việc bố trí nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng do hoạt động của các khu công trường này gây ra với tài nguyên, môi trường xung quanh.

Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.


Việc gây ra bụi, phát tán ra ngoài phạm vi công trường có thể xảy ra, tuy nhiên chỉ trong phạm vi hẹp. Khu vực thi công là vùng nông thôn, có nhiều cây cối nên khói bụi dễ được pha loãng, ảnh hưởng nếu các biện pháp giảm thiểu được thực hiện tốt thì có thể hạn chế được.

Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).


Tiểu dự án được triển khai hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam không tác động qua biên giới.

Ngắt quãng chu kỳ dị trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả, dân du cư hoặc bán du cư


TDA được thực hiện tại địa bàn thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, hiện naykhông phát hiện các loại động vật hoang dã, chỉ có động vật chăn thả như trâu, bò… của các hộ gia đình. Việc thi công TDA không làm ngắt quãng chu kỳ di chú của động vật.

Không có người dân du cư hoặc bán du cư trong vùng dự án. 1. Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?


Đã có rất nhiều dự án tương tự được thực hiện.

Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?


Có nhiều hồ chứa có dung tích trên 1 triệu m3 tại tỉnh Lâm Đồng đã từng được nâng cấp, sửa chữa.

10. Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.


Là tiểu dự án sửa chữa, công trình đã đi vào hoạt động lâu dài và có đơn vị quản lý và đối tượng phục vụ cụ thể. Do vậy, khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi là không có.

Có khả năng dẫn tới phản đối của những người muốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.


Kết quả tham vấn cho thấy cả chính quyền và người dân 100% đều nhất trí, ủng hộ thực hiện tiểu dự án.

Bảng A4 -2: Tác động Môi trường và Xã hội Tiềm tàng cần được Giải quyết

TT

Tiểu dự án có gây ra những tác động môi trường này?

Không

Thấp

Trung bình

Cao

Không biết

Nhận xét

1.

Xâm phạm khu vực lịch sử/văn hóa.Không có bất kỳ khu di tích lịch sử/ văn hoá nào trong vùng hoặc phạm vi thực hiện dự án

2.

Xâm phạm hệ sinh thái(vd: môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…).Tiểu dự án chỉ cải tạo hiện trạng, không mở rộng, không xâm phạm tới khu bảo tổn thiên nhiên.... Hơn nữa, trong bán kính 20km từ hồ Đạ Tẻh không có khu bảo tổn thiên nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên nhạy cảm. Do vậy, các hoạt động của tiểu dự án sẽ không gây xâm phạm đến hệ sinh thái.

3.

Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải.Trong quá trình thi công, tiểu dự án sẽ thu hồi tạm thời 1ha đất đồi do UBND xã Mỹ Đức quản lý nằm ở vai phải đập để làm mỏ vật liệu đất đắp.

Dự án không phải di dân, tái định cư.

Có 3 nguồn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm: loại (i) chất thải xây dựng như mảnh vụn từ hoạt động san gạt bề mặt (cây cối, phân động vật, tường rào,...), bao xi măng, thùng đựng dầu, dầu nhờn,...; loại (ii) chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân trong khu vực thi công; và (iii) đất đào dư thừa. Thêm vào đó, bùn thải từ nhà vệ sinh có thể chứa các vi khuẩn gây hại và là nguồn ô nhiễm cần được xử lý trong quá trình thi công.

Như vậy, tất cả các Tác động đã được nhận diện ở trên được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI.4.

Phá bỏ lớp thực bì hoặc đốn cây.Tiểu dự án thi công dựa trên hiện trạng công trình, do vậy không có thảm thực vật nào bị phá bỏ hoặc tổn hại. Chỉ khu vực trống, khoảng 1.000m2 thuộc đất quản lý của xã được sử dụng để làm lán trại công nhân, nhà điều hành cho TDA. Tuy nhiên, bãi đất này cũng không có thảm thực vật nào

5.

Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước do dòng nước xảy ra, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).Tại thời gian cao điểm thi công, tại công trường có thể tập trung tới 150 công nhân, lượng nước thải tạo ra mỗi ngày là 8.100 lít. (Trung bình mỗi công nhân sử dụng 60lít/ngày, lượng thải ra là 90%). Nước thải sinh hoạt khi chảy vào nguồn nước sẽ là nguy cơ làm tăng hàm lượng các chất có trong nước gây ô nhiễm môi trường nước

20 xe, máy các loại hoạt động thường xuyên tại khu vực công trường. Lượng dầu nhớt sử dụng trung bình cho một lần thay khoảng 18lít/lần xe, số lần thay trung bình một năm là 3 lần/xe/năm (Thời gian thi công thực). Với khoảng 20 xe hoạt động lượng dầu mỡ thải ra trong thời gian thi công sẽ vào khoảng 2.160 lít. Dầu tràn từ máy móc và các thiết bị thi công hoặc nước rửa máy móc khi bị rửa trôi có thể làm ô nhiễu và suy giảm chất lượng nguồn nước và các hệ sinh thái thủy sinh.

Nước thải và các hợp chất dầu mỏ có thể bị chìm vào đất và qua thời gian sẽ ngấm dần vào tầng chứa nước ngầm và gây ô nhiễm tầng chứa nước.

Bên cạnh đó, nước thải từ nhà vệ sinh của lán trại công nhân nếu không áp dụng đúng quy cách cũng có thể làm thay đổi chất lượng nguồn nước khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tác động này là NHỎ và TẠM THỜI.


6.

Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công.Trong suốt thời gian sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình của hồ, một số hoạt động sẽ gây ra các tác động tiêu cực như phát thải bụi, khí thải ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương:

 • Việc vận hành của các thiết bị và xe tải trên đường;

 • Vận chuyển vật liệu thi công;

 • Hàng ngày trong thời gian xây dựng sẽ có khoảng 15 chuyến xe tải vận chuyển trên tuyến đường.

Lượng bụi và khí thải có thể gây ra các bệnh về hô hấp hoặc các bệnh về phổi cho người dân (như bệnh viêm xoang, hen xuyễn,…) nếu tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm này trong thời gian dài.

Tuy nhiên, tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì: • Khu vực thi công TDA là vùng núi rộng lớn, thoáng đãng. Các chất bụi có thể dễ dàng bị pha loãng trong không khí và bị gió thổi đi

 • Địa điểm thi công TDA (Đập và các công trình phụ trợ) chủ yếu diễn ra tại địa bàn thôn 8, xã Mỹ Đức. Khu vực này dân cư thưa thớt. Chỉ có rất ít hộ gia đình sinh sống gần khu vực thi công.

 • Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công qua khu dân cư thưa thớt nên tác động này được đánh giá là rất nhỏ

 • Số lượng phương tiện/thiết bị thi công đặc biệt là những phương tiện/thiết bị gây ồn không nhiều, nên khi đi ngang qua các khu dân cư sẽ không tạo ra một lượng phát thải khí lớn.

7.

Tiếng ồn/độrung tăng lên.Tiếng ồn có thể bị gây ra bởi các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công và thiết bị thi công (máy xúc, máy ủi, xe lu, máy đầm) có thể ảnh hưởng tới người dân sinh sống dọc tuyến đường trên địa bàn hồ Đạ Tẻh.Tuy nhiên, tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì:

 • Khu vực TDA khá mở, thông thoáng với nhiều cây trồng và hoa màu do đó có thể làm giảm mức độ ồn

 • Khu dân cư nằm gần tuyến đường và công trình thi công được phân bố khá thưa thớt, với mật độ dân cư thấp.

 • Số lượng thiết bị/phương tiện thi công gây ra tiếng ồn lớn là không đáng kể.

8.

Tái định cư các hộ gia đình? Nếu có, bao nhiêu hộ?Tiểu dự án không phải di dân tái định cư, không ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất cũng như tài sản của bất kỳ hộ dân nào.

9.

Sử dụng địa bàn tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.Tiểu dự án không nằm trên địa bàn nhạy cảm về môi trường hoặc văn hóa.

10.

Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại).Sự có mặt tạm thời của công nhân cư trú trong các hộ dân hoặc họ sinh sống tại các lán trại và giao lưu với người dân địa phương có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm giữa công nhân với người dân địa phương và ngược lại. Trong quá trình thi công, việc sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho công nhân trong các lán trại hay công trường xây dựng cũng có thể gây ra các bệnh về dạ dày và ruột hoặc sự lây lan của côn trùng truyền bệnh (tức là sốt xuất huyết, sốt rét, ..) khi lao động nhập cư bị nhiễm bệnh bị cắn bởi côn trùng (muỗi) sau đó lây truyền cho những người khác. Bênh cạnh đó, một số bệnh xã hội như HIV/AIDS, giang mai... cũng có nguy cơ xảy ra.

11.

Tiềm năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương(và ngược lại).Trong quá trình thi công, khoảng 150 lao động kỹ thuật từ địa phương khác về sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong thời gian này, có thể sẽ có những xung đột giữa người địa phương với lao động từ nơi khác do những bất đồng về văn hoá hoặc trong cách giao tiếp hoặc tranh chấp về về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, những tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì:

i)Theo quy định của nhà nước, thì nhà thầu sẽ phải khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền xã Mỹ Đức tất cả những công nhân về địa phương sinh sống và làm việc trong thời gian thực hiện dự án

ii) Công nhân nhập cư sẽ được nhà thầu phổ biến, hướng dẫn về cách giao tiếp, thông tin liên lạc với chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng có các quy định trong việc quản lý công nhân của.

iii) Một số lượng công nhân (khoảng 30%) sẽ được thuê tại địa phương để thực hiện các công việc đơn giản như xúc đất, phát quang, khuân vác vật liệu thi công.12.

Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại.Tiểu dự án không sử dụng chất nổ hoặc hoá chất độc hại trong quá trình thi công.

13.

Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh.Tiểu dự án không sử dụng công trường tại nơi từng xảy ra tai nạn bom mìn. Một số vị trí tập kết vật liệu và lán trại công nhân được là những nơi đất trống, an toàn do chính quyền địa phương và người dân giới thiệu và cho phép.

Tại các diện tích có thực hiện công tác đào đất sẽ cần rà phá bom mình để đảm bảo an toàn trong thi công.14.

Hoạt động thi công có thể gây xáo trộn vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy.Quá trình thi công có thể tác động tới việc đi lại, giao thông của địa phương cũng như rủi ro về tai nạn: a) gia tăng rủi ro các tai nạn do sự gia tăng của các phương tiện ngang qua tuyến đường liên xã/thông và khu vực thi công (nơi diễn ra các hoạt động đào xúc, và nơi tập kết các thiết bị thi công, chất thải nằm trên hoặc bên cạnh tuyến đường, công trình…) có thể gây ra nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế; và các hạt bụi lơ lửng sẽ làm giới hạn tầm nhìn; b) việc thi công các đập và công trình phụ trợ như đường quản lý sẽ làm hạn chế khả năng đi lại của người dân cũng như tiếp cận các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, chợ...

Tuy nhiên, tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì: 1. Lưu lượng xe công trường được phân chia;

 2. Số lượng phương tiện/thiết bị thi công di chuyển trên đường trong thời kỳ thi công cao điểm là không đáng kể;

 3. Một phần trong phạm vi công việc của nhà thầu là phải đảm bảo sức khỏe và độ an toàn trên công trường cho cá nhân và khu vực thi công không được phép xảy ra các rủi ro cho sự an toàn của người dân. Do vậy, nhà thầu sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công.

15.

Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương?Quá trình vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải trên các tuyến đường nông thôn có thể làm hỏng đường nếu các xe tải này trở quá tải trọng và hoạt động vào mùa mưa.

Những công trình hạ tầng nông thôn khác như tuyến kênh, hệ thống dây cáp điện, cáp thông tin không bị ảnh hưởng bởi việc thi công tiểu dự án vì các công trình này nằm trên hành lang an toàn của tuyến đường chính. Tuyến đường quản lý không có các công trình về cáp điện hoặc cáp thông tin. Các hạ tầng xã hội trong địa phương không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công.

Tuyến kênh chính của hệ thống thủy lợi Đạ Tẻh chạy dọc đường có thể bị ảnh hưởng bởi việc rơi vãi vật liệu từ các xe tải trong quá trình di chuyển hoặc do chính các xe có tải trọng lớn gây ra.

Những tác động trên là THẤP và TẠM THỜI vì:

i) Phần lớn các công trình được thi công vào mùa khô nên việc các xe tải chở vật liệu cũng ít ảnh hưởng tới chất lượng đường;

ii) Khối lượng vật liệu thi công và số lượng xe vận chuyển vật liệu là nhỏ trong thời kỳ cao điểm nhất;

iii) Các quy định về trọng tải cũng như vận tốc của xe chở vật liệu được quy định để đảm bảo các sự cố hư hại cơ sở hạ tầng không xảy ra


16.

Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất.Quá trình thi công đập, xây dựng có thể gây xói mòn thân đập hoặc các vị trí lân cận. Tuy nhiên, các tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì các mái đập được thi công vào mùa khô. Các vị trí thi công đều nằm trên mực nước hồ và các vị trí chân đập được xây dựng bằng xi măng nên rất khó gây xói mòn đất.

17.

Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?Tiểu dự án không phải mở thêm đường mới công vụ và tạm thời do các tuyến đường hiện tại vẫn đủ khả năng vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải.

18.

Chia cắt hoặc làm tan ra môi trường sống của các loài động, thực vật?+ Đối với hệ động thực vật dưới lòng hồ sẽ không bị ảnh hưởng do dự án không tạo ra những ảnh hưởng tới chất lượng nước hay mực nước.

+ Đối với hệ động thực vật trên cạn: Xung quanh khu vực tiểu dự án và khu vực chị ảnh hưởng gián tiếp không có vị trí nào hiện là môi trường sống của các loại động thực vật.19.

Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí.Các nguồn phát sinh làm ô nhiễm không khí chủ yếu là từ bụi do các phương tiện vận chuyển vật liệu thi cộng, vận chuyển chất thải.... chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Mỹ Đức. Ngoài ra, không khí cũng có thể bị ô nhiễm từ các máy móc thi công, phương tiện vận tải phát thải ra. Tuy nhiên, nguồn phát thải này rất ít và chỉ xuất hiện trong thời gian nhất định. Do vậy, không có tác động lâu dài đối với chất lượng không khí. Chỉ có một số tác động tạm thời đối với không khí.

20.

Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công.Quá trình thi công có thể có những rủi ro về tai nạn do việc vận hành máy móc, quá trình đào đắp, san lấp hoặc vận chuyển vật liệu nếu các công nhân không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Ngoài ra, việc thi công cung có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường.

Tuy nhiên, tác động này là TRUNG BÌNH và TẠM THỜI vì:

i) Số lượng máy móc thi công không nhiều;

ii) Nhiều công việc sẽ được thi công bằng thủ công như khuân vác vật liệu, đổ bê tông... Do vậy, rủi ro về tai nạn sẽ giảm đi nhiều;

iii)Các hoạt động thi công chủ yếu tiến hành vào mùa khô, do vậy cũng hạn chế tai nạn;

iv) Các khu vực thi công đều xa khu dân cư, khoảng cách đến khu dân cư gần nhất trên 500.21.

Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải độc hại.Tiểu dự án không sử dụng các chất độc hại hoặc tạo ra các chất độc hại. Trong quá trình thi công, có thể sẽ có một lượng nhỏ dầu máy của các máy móc rò rỉ ra môi trường.

22.

Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người.Trong quá trình thi công có thể có các rủi ro về an toàn lao động, rủi ro về bệnh hô hấp do ô nhiễm khói, bụi…

23.

Ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian thi công các hạng mục công trìnhTổng thời gian thi công dự kiến là 24 tháng, trong đó chủ yếu là nâng cấp hệ thống đập đất vào mùa khô. Việc thi công cống, tràn và đập sẽ không ảnh hưởng đến vệc lấy nước phục vụ sản xuất.

24.

Làm tăng ngập lụt, vận chuyển bùn cát vùng hạ duHồ Đạ Tẻh là hồ chứa độc lập, hạ du hồ là các khu tưới. Quá trình thi công sẽ cần xả nước đến cao trình mực nước chết nhưng chủ yếu là trong mùa khô, khi lượng nước trong hồ cũng không còn lớn. Thêm vào đó, khu vực có hệ thống tiêu thoát tốt nên tác động này được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI.

Tiểu dự án có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực?

25.

Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất công (công hoặc tư) để xây dựng.Trong quá trình thi công, tiểu dự án sẽ thu hồi tạm thời 1ha đất đồi nằm ở vai phải đập. Khu vực này do UBND xã Mỹ Đức quản lý, Chủ dự án đã hoàn thành công tác đền bù trong năm 2010.

26.

Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: trồng vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng).1 ha đất rừng sản xuất tại vai phải đập do UBND xã Mỹ Đức quản lý bị chiếm dụng tạm thời làm mỏ vật liệu đất đắp trong quá trình thi công tiểu dự án.


27.

Di dời của cá nhân, gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh.Tiểu dự án không phải di dân, tái định cư.

28.

Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở.Tiểu dự án không làm ảnh hưởng đến hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở

29.

Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân vào công viên bảo tồn và khu bảo tồn.Khu vực tiểu dự án không có các khu công viên bảo tồn, nên tác động này không xảy ra

Tiểu dự án có gây ra tác động đối với người dân tộc tiểu số?

30.

Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong phạm vi hoặc gần tiểu dự án.Địa bàn tiểu dự án có rất ít dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khu vực tiểu dự án có 91,2% là người Kinh, 8,3% là người Châu Mạ và 0,5% là người dân tộc thiểu sống rải rác và đan xen với cộng đồng người kinh. Do vậy, TDA không có ảnh hưởng tới nhóm dân tộc thiểu số cục bộ.

31.

Thành viên của những nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án.Người dân tộc thiểu số tại xã Mỹ Đức, cũng như các đối tượng khác trong địa bàn xã là đối tượng hưởng lợi của tiểu dự án

Tiểu dự án có đòi hỏi phải xây dựng hoặc dựa vào một con đập?

32.

Liên quan đến việc thi công một đập lớn?Hồ Đạ Tẻhcó đập thấp trên 15 mét (28mets) nên đây là một đập lớn theo định nghĩa của WB.

33.

Phụ thuộc vào nước được cấp từ một đập hoặc đập nước hiện có hoặc đập đang thi công?Phía thượng lưu của hồ Đạ Tẻh không có hồ đập nào.

Phụ lục A4: Sơ đồ lấy mẫu và thử nghiệm

Phụ lục A5: Kết quả thử nghiệm


Phụ lục A6: Biên bản tham vấn cộng đồng
HỌP TẠI UBND HUYỆN ĐẠ TẺH

Phụ lục A7: Hình ảnh dự án
ĐẬP ĐẠ TẺH


TRÀN XẢ LŨHẠ LƯU ĐẬP ĐẠ TẺH

HẠ LƯU TRÀN XẢ LŨ


PHỤ LỤC A8- THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG)


tải về 7.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương