Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Kế hoạch quan trắc môi trườngtải về 7.42 Mb.
trang14/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Kế hoạch quan trắc môi trường.


Kế hoạch giám sát môi trường bao gồm hai loại quan trắc môi trường

Giám sát môi trường định kỳ để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về quản lý môi trường của dự án, xác định không tuân thủ hoặc các vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

Lấy mẫu chất lượng môi trường để xác minh tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, đề xuất các biện pháp khắc phục nếu chất lượng môi trường vượt quá tiêu chuẩn.

8.2.1 Giám sát Tuân thủ Môi trường

Giám sát việc tuân thủ môi trường phải được thực hiện chủ yếu là quan sát trên cơ sở thường xuyên bởi các giám sát xây dựng và cán bộ môi trường PMU. Vì hầu hết các tác động này là xây dựng liên quan, Ban QLDA tỉnh sẽ đảm bảo sự giám sát thích hợp và giám sát công việc của nhân viên và tư vấn của họ. Bảng 34-35 cung cấp hành động được đề xuất để giám sát các biện pháp giảm thiểu.Bảng 12: Danh sách kiểm tra giám sát đối với chất lượng không khí

Nguồn tác động tiềm năng

Mục tiêu giảm thiểu

Danh sách kiểm tra giảm thiểu

(Kiểm tra các mục sau đây)

Vận chuyển vật liệu

Giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển vật liệu thi công

Phun nước trước khi vận chuyển đá, cát và bụi khác sản xuất các vật liệu.

Xe tải bao phủ với tấm che

Chỉ được phê duyệt các tuyến đường giao thông đang được sử dụng.


Kho chứa vật liệu

Giảm thiểu bụi trong quá trình bảo quản vật liệu xây dựng.

Vị trí của các kho dự trữ nguyên vật liệu đặt tại khu vực được che chở khỏi những vùng nhạy cảm

Phủ bạt che nếu được yêu cầuKhí thải từ các thiết bị thi công

Tránh phát thải quá mức do thiết bị được bảo trì kém.

Thông số kỹ thuật của thiết bị theo thoả thuận trong phương án

Bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị và xe

Bất kỳ khí thải có thể nhìn thấy từ các thiết bị và phương tiện


Vi trí đốt cháy

Tránh khói và khí mà có thể tạo thành gây khó chịu.

Ngẫu nhiên kiểm tra vào chỗ cháy ở các khu vực dân cư.

Kiểm tra lại với cộng đồng.Hoạt động tạo bụi bẩn

Tránh các hoạt động tạo ra bụi bẩn trong các thời kỳ gió lớn

Trong thời kỳ gió mạnh, bụi tạo ra trong vòng 200 mét các các vị trí nhạy cảm lựa chọn cho các hướng gió thịnh hành

Bảng 13: Danh sách kiểm tra giám sát đối với chất lượng nước và khối lượng

Nguồn tác động tiềm năng

Mục tiêu giảm thiểu

Danh sách kiểm tra giảm thiểu (Kiểm tra các mục sau đây)

Dòng chảy không kiểm soát được trong công trình xây dựng

Tránh những dòng chảy không hoàn thiện các quy hoạch do sự phát triển các khu vực tạm, láng trại lao động, vv

Dòng chảy từ trong công trình xây dựng được quản lý và kiểm soát.

Bể phốt tạm thời cho các láng ở lao độngSự gián đoạn dòng thủy lợi

Tránh bị gián đoạn dòng chảy tưới tiêu do công trình của dự án.Ngắt quãng công hệ thống thủy lợi do công trình tiểu dự án

Đê quai xây dựng đúng cách

Đê quai đúng chức năng

Những chứng cứ tài liệu đền bùẢnh hưởng của các láng ở thi công & phân giai đoạn các khu vực

Xử lý nước thải phù hợp và dòng chảy.

Quy định về tiêu chuẩn vị trí và thiết kế cho việc sử dụng đất, cấp thoát nước, cơ sở y tế,…, được thành lập theo quy hoạch.


Bảng 14: Danh sách kiểm tra giám sát đối với loại đất

Nguồn tác động tiềm năng

Mục tiêu giảm thiểu

Danh sách kiểm tra giảm thiểu

(Kiểm tra các mục sau đây)


Ổn định mái dốc trung bình

Giảm thiểu mất đất trong quá trình tạo độ dốc và do xói mòn và trượt lở trong dài hạn.

Các tiêu chuẩn độ dốc bên đã được thành lập để làm giảm khả năng xói mòn

Sườn dốc bên phủ bằng lớp bao phủ hoặc vật liệu khác để ngăn chặn xói mòn đất

Nền đường dốc sẽ được ổn định bằng lại cây cối và các loài thực vật ăn cỏ kháng, vị trí các các tấm vải sợi, vật liệu phủ, rọ đá đá, hoặc các công nghệ thích hợp khác (nếu phù hợp)


Không kiểm soát được dòng chảy từ các công trình dự án&các láng ở lao động

Tránh đất do thiết kế kém và/ hoặc bảo trì xây dựng tại láng trại lao động.

Kiểm soát dòng chảybởi chọn địa điểm thích hợp của các láng trại và các khu vực phân giai đoạn

Bảng 15: Danh sách kiểm tra giám sát đối với tiếng ồn

Nguồn tác động tiềm năng

Mục tiêu giảm thiểu

Danh sách kiểm tra giảm thiểu

(Kiểm tra các mục sau đây)


Máy xây dựng

Giảm thiểu mức độ ồn cao, sự rung động ở thời điểm xảy ra.

Thông số kỹ thuật trong thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn thỏa thuận, chỉ thị về tiếng ồn và độ rung

Hạn chế sử dụng máy móc suốt thời gian quy định

Vận chuyển vật liệu

Giảm thiểu mức tiếng ồn lớn

Thời điểm thích hợp để vận chuyển

Đúng quy cách và bảo trì thường xuyên các loại xeLát nền và các hoạt động khôi phục khác.

Hạn chế tối đa mức ồn cao và thời gian xảy ra.

Sau giờ thi công hạn chế trong các khu vực nhạy cảm

Sử dụng các rào cản tiếng ồn (nếu có kế hoạch trước đó)

Thông báo công khai về hoạt động xây dựng và thời gian của các hoạt động tạo ra tiếng ồn và độ rung đáng kể.


Bảng 16: Danh sách kiểm tra giám sát về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Nguồn tác động tiềm năng

Mục tiêu giảm thiểu

Danh sách kiểm tra giảm thiểu

(Kiểm tra các mục sau đây)


Công tác xây dựng

Giảm thiểu các rủi ro tai nạn

Sẵn có của PPE tại các địa điểm của dự án

Sử dụng PPE do người lao động

Hộp hỗ trợ lần đầu tiên ở công trường xây dựng


Điều kiện láng trại

Cung cấp các dịch vụ cơ bản và giảm thiểu sự thay đổi về bệnh và ô nhiễm xung quanh

Nguồn gốc đáng tin cậy về nước uống

Nhà vệ sinh và giặt giũ thiết bị đầy đủ

Hệ thống thoát nước đầy đủ và thiết bị bể tự hoại tạm thời

Thiết bị chiếu sáng đầy đủ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Chương trình nâng cao nhận thức về bệnh truyền nhiễm bao gồm cả HIV / AIDSVật liệu và phương tiện vận tải

Cải thiện an toàn giao thông

những dấu hiệu phù hợp ở vị trí

• Cờ báo hiệu - người quản lý giao thông.Ngoài ra, Ban QLDA tỉnh sẽ tiến hành giám sát các thông số môi trường bằng việc thuê chuyên gia tư vấn có trình độ dựa trên kế hoạch được mô tả trong Bảng 39.

8.2.2 Kế hoạch giám sát Chất lượng Môi trường.

Bảng 17: Nội dung của chương trình giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thi công.

STT

Mẫu

Vị trí

Tần số

Thông số

Quy chuẩn

I

Giai đoạn xây dựng

1

Chất lượng không khí

1. Các khu vực đắp (KK01)

2. Các khu vực cách tràn (KK02)

3. Các khu vực đường vào (KK03)


3 tháng/ 1 lần


- Tiếng ồn

- TSP


- Rung

QCVN 05:2013/BTNMT

QCVN 26:2010/BTNMT.

QCVN 27:2010/BTNMT


2

Nước bề mặt

1. trong các hồ chứa (NM01)

2. ở các công trình đầu ra (NM02)3. ở các khu vực chôn lấp (NM03)

Mỗi tháng 3 lần

pH, DO, TSS, COD, Coliform

QCVN 08:2008/BTNMT:

3

Xói mòn và trượt đất

Đập tràn

1 lần vào cuối quý VI

Quy mô và kích thước sạt lở
II

Giai đoạn vận hành

1

Nước bề mặt
Ba tháng trong năm đầu tiên

pH, DO, TSS, COD, Coliform
Chi phí giám sát môi trường xã hội ước tính trong bảng 40 dưới đây:

Bảng 18: Dự toán chi phí cho việc giám sát môi trường xã hội

TT

Danh mục

Đơn vị

Khối lượng

Giá

Thành tiền

I/

Mức lương chuyên gia


336,000

1

Chủ trì

Tháng

3.0

25

75,000

2

Chuyên gia môi trường

Tháng

3.0

18

54,000

3

Chuyên gia thủy lợi

Tháng

3.0

18

54,00

4

Chuyên gia sinh thái

Tháng

3.0

18

54,000

5

Chuyên gia xã hội

Tháng

3.0

18

54,000

6

Trợ lý (3 người x 3 tháng)

Tháng

9.0

5

45,000

II/

Lấy mẫu và trên thực địa quan trắc
89,000

1

Công tác phí(8 người x 10 ngày x 5 lần)

Ngày

400

350

14,000

2

Thuê xe (10 ngày x 5 lần)

Ngày

50

1,500

75,000

III

Phân tích mẫu


48,330

1

Nước mặt

Mẫu

15

1,826

27,390

2

Mẫu không khí

Mẫu

15

1,396

20,940

IV

Giao nhận


35,000

1

Tài liệu văn phòng
5

2,000

10,000

2

Tài liệu in ra
5

4,000

20,000

3

Thông tin liên lạc
5

1,000

5,000

V

Chi phí quản lý (50%)

%

50

336,000

168,000
Tổng (I+II+III+IV+V)


676,330
Trước thuế

%

6
40,580
VAT

%

10
676,33
Tổng


784,543

(USD 35,924)
    1. tải về 7.42 Mb.

      Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương