Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Kế hoạch công bố thông tintải về 7.42 Mb.
trang13/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Kế hoạch công bố thông tin.


Công bố thông tin: Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả các văn bản dự thảo bao gồm cả các KHQLMT & XH / KHGSMT&XH, được công bố tại địa phương ở một nơi dễ tiếp cận và trong một hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với các bên liên quan và bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại các Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi vàInfoshop trước khi được thẩm định. Kế hoạch quản lý môi trường được công bố tại địa phương công bố tại trang web và tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.

Báo cáo của ĐGTĐMT của tiểu dự án sẽ được công bố trong phiên bản tiếng Việt trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CPO, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. ESIA tóm tắt sẽ được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Cát huyện, UBND xã Mỹ Ducto cộng đồng và các tổ chức quan tâm có thể truy cập, giám sát các kế hoạch của KHQLMT & XH thực hiện.


Báo cáo của ĐGTĐMT của tiểu dự án bằng tiếng Anh sẽ được công bố vào Trung tâm thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội


CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI


Các chi tiết về tiêu cực/ tác động tích cực của các tiểu dự án Lâm Đồng đã được thảo luận trong phần V. Tiểu dự án Da tẻh sẽ không làm tăng khả năng trữ nước của hồ chứa. Hầu hết các tác động và rủi ro tiềm năng sẽ xảy ra trong giai đoạn xây dựng. Các tác động tiêu cực phát sinh từ giải phóng mặt bằng, san lấp và công việc xây dựng khác như: xử lý và vận tải, vật liệu và chất thải, xử lý chất thải, mỏ vật liệu và láng trại. Những thay đổi về cảnh quan trong khu vực bị xáo trộn, đặc biệt tại các mỏ và xử lý các địa điểm, tạo số lượng lớn các kho dự trữ, tăng mức độ bụi, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải, rác thải sinh hoạt và nước thải từ các trại, xáo trộn xã hội liên quan với việc vận động của người lao động đến địa điểm, an toàn và nguy cơ sức khỏe cộng đồng địa phương, sự gián đoạn của dịch vụ thủy lợi phí là những vấn đề quan trọng của mối quan tâm trong giai đoạn xây dựng. Những tác động này chủ yếu sẽ là ở mức trung bình thấp tại địa phương và hồi phục và quản lý được. Kế hoạch quản lý này được đề xuất để quản lý các tác động xã hội và môi trường tiêu cực tiềm năng.

Tác động và các biện pháp giảm thiểu tiềm năng quan trọng của tác động xây dựng liên quan trực tiếp được tóm tắt dưới đây:


  1. Biện pháp giảm thiểu.


Việc thu hồi đất, đồng ý để chấp nhận bồi thường và giao đất cho đầu tư dự án từ ngày 12/07/2010. Tất cả các hộ gia đình hiện tại có cuộc sống ổn định, một số gia đình đã chuyển đi nơi khác để sống. Việc chuẩn bị của dự án đầu tư không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc thu hồi đất.

Hạn chế rủi ro về an toàn liên quan đến rà phá bom mìn. Tất cả các công trình khi phát hiện có bom mìn phải được dừng lại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để Vấn đề này phải tuân theo các quy định của rà phá bom mìn của Bộ Quốc phòng (Thông tư số. 146/2007 / TT-BQP ngày 11/09/2007 của Bộ Quốc phòng). Phải ký hợp đồng với các lực lượng chuyên ngành rà phá bom mìn tại khu vực bãi thải, mỏ vật liệu, khu vực bãi trữ vật liệu và lán trại. Thông báo cho chính quyền và người dân địa phương thời gian địa phương rà phá bom mìn. Xây dựng hàng rào để bảo vệ khu vực thi công lắp đặt biển báo cảnh báo.

Hạn chế xung đột tiềm tàng giữa người lao động và người dân địa phương. Để hạn chế xung đột giữa người dân của Mỹ Đức và 150 công nhân tại công trình xây, các biện pháp sau đây cần được thực hiện: đăng ký chỗ ở tạm thời cho người lao động; sau khi có cơ chế quyết khiếu nại để giải quyết xung đột; khuyến khích các đoàn thể xã hội thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc theo dõi KHQLMT&XH và giám sát việc tuân thủ của các nhà thầu; tạo mạng lưới thông tin giữa các tổ chức, chính quyền địa phương, Ban QLDA và các nhà thầu dân sự, nhà thầu giám sát trong việc tiếp cận thông tin về các tác động trong quá trình xây dựng của dự án.

Hạn chế tác động đến thu nhập của các hộ gia đình và tác động về giới. Mặc dù việc thu hồi đất được bồi thường theo chính sách khung tái định cư, chủ dự án phải thực hiện một số biện pháp để tăng thu nhập và giảm thiểu tác động về giới như: tham gia các công việc lao động phổ thông tại công trường xây dựng; người nông dân nên cho phép các nhà máy thu hoạch cây trồng trước khi chính thức thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại hoặc sử dụng làm nhiên liệu; tạo thuận lợi cho người dân địa phương (phụ nữ, người nghèo) mong muốn được cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nhân để tăng thu nhập.

Hạn chế rủi ro về an toàn và sức khỏe của người lao động. Tuân thủ các quy định an toàn theo luật Lao động và các quy định quản lý xây dựng. Phân công cán bộ chuyên ngành về môi trường, an toàn và sức khỏe; lắp đặt hàng rào, biển báo, khu vực hạn chế tại công trường xây dựng. Bố trí đày đủ và chỗ ở an toàn cho công nhân với nước sạch và vệ sinh môi trường. Cung cấp các thiết bị cấp cứu tại khu vực láng trại. Đào tạo lao động về an toàn và cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ cho công nhân.

Hạn chế rủi ro về an toàn và sức khỏe của cộng đồng. Lắp đặt hàng rào bảo vệ, các biển báo, đèn giao thông tại công trường xây dựng để tránh/ ngăn chặn tai nạn, đặc biệt là ở khu vực nhạy cảm.

Hạn chế tác động đến cảnh quan. Hoàn trả lại lớp trên tại bãi thải mỏ vật liệu và khu vực bị tác động khác; hạn chế khối lượng chất thải bằng cách thu gom và sử dụng cây với mục đích hữu ích.Kiểm soát bụi. Để giảm thiểu tác động trong lĩnh vực xây dựng, các biện pháp kiểm soát bụi được thực hiện trên tất cả các con đường nhựa và bề đường bê tông, đặc biệt là trong điều kiện và phần khô và nhiều gió qua nhà ở và các tòa nhà. Sản lượng của bụi và các hạt vật liệu ở mọi lúc cần được giảm thiểu tất cả các thời gian để tránh các tác động đến các cộng đồng xung quanh, và đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi. Tưới nước để giảm bụi theo khung giờ quy định. Bụi bẩn sinh ra từ các kho dự trữ phải được kiểm soát bằng cách che đậy và các kho dự trữ sẽ không được phép để lộ trong thời gian dài..

Con đường chính đến tuyến đập. Tất cả những xe tải chở vật liệu xây dựng phải được bảo hiểm và không để tình trạng xe chạy không tải. Thường xuyên duy trì việc rửa xe, bảo dưỡng xe (hàng ngày/tuần) sẽ được thực hiện tại khu vực được chỉ định. Giao thông trên các tuyến đường tiếp cận và phục vụ được quy định để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ngoài ra, tất cả quy trình phải tuân Quy chế hiện hành trong quá trình xây dựng và hoạt động giai đoạn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5939-2005).

Thời gian và cường độ của tác động được dự đoán sẽ thấp nếu các biện pháp giảm nhẹ thích hợp được áp dụng trong giai đoạn xây dựng.Giảm thiểu tiếng ồn. Tất cả giao thông có liên quan đến xây dựng trên đường vào dự án nên được vận hành trong giới hạn tốc độ. Mức độ ồn kết hợp với tất cả các máy móc và thiết bị nên được duy trì ở mức bằng hoặc thấp hơn 90dB, nếu có thể. Tại các khu vực nhạy cảm (bao gồm cả các khu dân cư, văn phòng, trường học, vvv) Phương tiện tham gia giao thông trong giờ cao điểm nên được giảm thiểu, các xe sẽ được yêu cầu để làm chậm và bị cấm sử dụng còi khi đi qua những khu vực nhạy cảm.

Quản lý các tác động sinh học

Những cây lớn hoặc quan trọng trong khu vực lán trại và các con đường truy cập cần được bảo tồn bất cứ nơi nào có thể. Không được phép áp dụng biện pháp hóa chất để xóa bỏ thảm thực vật. Xây dựng được lập trình trong chuỗi như vậy thì quy mô của hoạt động vận chuyển đất và diện tích bề mặt tiếp xúc có thể được giảm thiểu. Hoàn trả thảm thực vật sớm nhất có thể. Loài thực vật thích hợp địa phương được ưu tiên sử dụng. Khôi phục, các vùng được dọn sạch như khu mỏ khi không còn sử dụng, khu vực bãi thải, đường giao thông xây dựng, khu vực lán trại xây dựng, các kho dự trữ khu vực, khu vực làm việc và khu nhà tạm của dự án, công trình phải được thực hiện bằng cách sử dụng cảnh quan, đầy đủ hệ thống thoát nước và tái tạo thảm thực vật. Lớp đất mặt trước từ các khu vực làm việc được sử dụng cho các công trình cảnh quan, và kênh rạch, đã được tạm thời chuyển hướng bởi các hoạt động xây dựng, sẽ được khôi phục với các đường dẫn dòng trước đây của trước đây. Sau khi hoàn tất công việc xây dựng, tất cả các cơ sở trại xây dựng phải được tháo dỡ và di chuyển khỏi địa điểm xây dựng và khôi phục tình trạng tương tự như trước khi bắt đầu của công trình, hoặc một điều kiện thỏa thuận với chính quyền địa phương và cộng đồng.


Xây dựng Quản lý chất thải.

Dọn dẹp hàng ngày, bao gồm bảo dưỡng điểm xử lý thích đáng đối với các mảnh vỡ công trình phải được thực hiện. Mảnh vỡ tạo ra do sự tháo dỡ các cấu trúc hiện tại sẽ được tái sử dụng cho phù hợp, đến mức tốt nhất (ví dụ như đắp các con đê ngăn). Trong mọi trường hợp bất kỳ cần được xử lý trong khu vực nhạy cảm đối với môi trường. Đảm bảo ổn định cho bãi thải.Quản lý chất thải nguy hại.

Khu vực lưu trữ cho nhiên liệu diesel và dầu bôi trơn không nằm trong phạm vi 100 mét của trại hoặc kênh rạch. Nhất là bảo quản nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn phải có rào chắn và có đầm nén/ tầng không thấm nước để ngăn chặn sự thất thoát của đổ ngẫu nhiên liệu và dầu nhờn ra các nơi. Thoát nước bề mặt từ các khu vực có rào chắn sẽ được thải ra qua mục đích thiết kế và bẫy dầu xây dựng. Nhiên liệu dầu hoặc thùng rỗng có thể không được lưu trữ địa điểm xây dựng. Chất bôi trơn chất thải được tái chế, và không được xử lý với đất hoặc các vùng nước liền kề.Xói mòn và bồi lắng kiểm soát

Hoạt động chỗ được quản lý một cách cẩn thận để tránh xói mòn và bồi lắng chỗ về tuyến đường thủy phía hạ lưu. Khu vực bị tác động bởi các hoạt động xây dựng phải được duy trì ở trạng thái hiện tại của họ. Khu vực này bị ảnh hưởng nên được giảm thiểu và ổn định càng sớm càng tốt. Thoát nước qua khu vực này cần được kiểm soát và thu gom tại chỗ. Thiết lập các hàng rào kiểm soát xói mòn xung quanh các mặt cắt, hố xử lý và lòng đường nếu cần thiết. Nước được phun khi cần thiết trên con đường đất, lấp đầy vật liệu và dự trữ đất để làm giảm sự xói mòn và bụi bẩn do gió gây ra.Quản lý lán trại xây dựng.

Tuyển dụng lực lượng lao động có sẵn bất cứ khi nào có thể và cung cấp đào tạo phù hợp khi cần thiết. Để giải quyết những căng thẳng văn hóa vùng miền giữa người lao động và cộng đồng địa phương. Các biện pháp chung sau đây nên được yêu cầu cho các trại xây dựng: 1. Trang bị đầy đủ quần áo, thiết bị bảo hộ cho người lao động. Xây dựng lán trại nên có nhà vệ sinh đầy đủ và khu rửa tay cho công nhân. Nhà vệ sinh được cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch, nước uống, xà phòng, giấy vệ sinh, có thể tiếp cận thuận tiện và giữ trong điều kiện sạch sẽ và hợp vệ sinh tại tất cả các lần.

 2. Hiệu quả trầm tích và chống xói mòn trong quá trình xây dựng và hoạt động của các lán ở công trình xây dựng.

 3. Nước uống an toàn được cung cấp cho việc chuẩn bị thức ăn, uống và tắm rửa.

 4. Có hệ thống bể tự hoại cho khu lán trại mà không gây ô nhiễm nguồn nước gần đó. Nước thải không được xử lý xả vào bất kỳ nguồn nước nào khi chưa được xử lý phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng của Việt Nam.

 5. Áp dụng các kho lưu trữ có thể chấp nhận và xử lý hoặc tái chế tất cả các chất thải rắn tạo ra bởi các trại lao động và/hoặc căn cứ.

 6. Cung cấp phương tiện trợ giúp y tế và tại mỗi khu vực lán ở.

Quản lý an toàn Trong xây dựng.

Tiểu dự án phải tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn quốc gia, ở địa phương và các biện pháp cần thiết khác để tránh tai nạn. Tốc độ xe trên mỗi đoạn đường sẽ được kiểm soát. Khoảng cách tầm nhìn an toàn sẽ được thành lập trong cả hai lĩnh vực xây dựng và lán trại xây dựng. Biển báo sẽ được đặt xung quanh khu vực thi công để tạo điều kiện di chuyển phương tiện giao thông, cung cấp hướng dẫn cho các thành phần khác nhau của các công trình và có lời khuyên an toàn và cảnh báo. Trong vùng lân cận trường học, cán bộ an toàn giao thông sẽ được sắp xếp để trực tiếp giao thông trong giờ học; Duy trì số lượng biển báo giao thông (bao gồm sơn, giá vẽ, tài liệu ký hiệu, vv), đánh dấu đường, và hàng rào bảo vệ để bảo đảm an toàn cho người đi bộ trong quá trình xây dựng; Tiến hành đào tạo an toàn cho công nhân xây dựng trước khi bắt đầu công việc.Tránh thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương.

Tiểu dự án sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra đối với đường địa phương và các cầu do việc vận chuyển các vật liệu nặng quá mức và có trách nhiệm sửa chữa.Quản lý hư hỏng.

Trung bình các cao độ mặt đất hiện có là + 40,00m. Trước khi xử lý thì bên 0,3 m của lớp đất trên sẽ được loại bỏ để tái tạo phục hồi bề mặt vị trí. Sau đó, các chất thải sẽ được xử lý ra với chiều cao 5,5 m nhưng sẽ được tiếp tục giảm đến 5,0 m sau khi san lấp mặt bằng và đầm nén [nên làm lớp nén chặt bởi lớp trong suốt thời gian xây dựng, không phải ở cuối đạt 0,5 m giảm chiều cao. Đến giai đoạn đó, độ cao mặt đất trên đầu địa điểm của các bãi thải sẽ tương đương với mức mặt đất trong các khu vực xung quanh hiện có. Tổng khối lượng của chất thải hư hỏng vứt lại bãi thải sẽ là 5,5 x 10.000 = 55,000m3 [chiều cao nên được tính toán dựa trên sau khi đầm chặt, ít hơn nên được xử lý trên địa điểm này và nhiều hơn nữa vào các mỏ đất mượn.

Khối lượng đất đào 135.051 - 55.000 = 50,051m3 để xử lý tại các mỏ đất, từ đó lượng đất đào sẽ là: 113,767x 1,16-15.263 = 116,707m3.

Diện tích đất của mỏ đất là 1ha. Sắp xếp khối lượng 55,051m3 sẽ làm cho bãi chứa cao 0,8m, trong khi vị trí sẽ được đào để sâu 2m. Vì vậy, các mỏ đất sẽ thấp hơn so với mặt đất trước khi xây dựng 1,2 m..Quản lý sâu bệnh liên quan đến xử lý mối mọt. Đào tạo PIM cho người dân địa phương trong vùng dự án

Sử dụng các hoá chất nông nghiệp khi khu vực thủy lợi được mở rộng. Đào tạo PIM cho người dân địa phương trong việc mở rộng diện tích tưới tiêu (phương châm PIM được cung cấp trong Phụ lục A.10)

Lắng đọng trầm tích trước đây. Thu gom rác thải trong hồ chứa. Trồng cây ở thượng nguồn để tránh xói mòn. Hạn chế hoạt động khe trên đất dốc ở thượng nguồn. Thu thập và vận chuyển chất thải trước khi bơm.

Bảng 32 kế hoạch giảm thiểu và Bảng 33 Dự toán chi phí giảm thiểu.Bảng 10: Môi trường xã hội và Kế hoạch giảm thiểu

Tác động/ Rủi do

Biện pháp giảm thiểu

Trách nhiệm thực hiện

Thiết kế.

Thi công

Vận hành

TRƯỚC KHI XÂY DỰNG

Thu hồi đất:

Đồng ý để chấp nhận bồi thường và giao đất cho đầu tư từ ngày 12/07/2010. Tất cả các hộ gia đình hiện có cuộc sống ổn định, một số người đã chuyển đi nơi khác để sống. Việc chuẩn bị này về dự án đầu tư không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.Chi tiết trong báo cáo RAP:Rủi ro về an toàn liên quan đến công tác rà phá bom mìn (UXO).

Dự toán kinh phí

Tư vấn FSHợp đồng chuyên môn lực lượng quốc phòng đối với rà phá bom mìn

PMUGIAI ĐOẠN THI CÔNG

Sự gián đoạn của nguồn cung cấp nước cho thủy lợi

Việc xây dựng sẽ được thực hiện khi hồ chứa sẽ có mức nước thấp nhất.

Đê quai Xây dựng với dòng kết hợp và đảm bảo nước tướiTư vấn FS

Nhà thầu
Tác động xã hội: các cuộc xung đột tiềm năng với sự xuất hiện của 150 công nhân về các hoạt động khu vực dự án và xây dựng; tác động đến thu nhập hộ gia đình, tác động giới tính từ thu hồi đất.

Đăng ký lao động cho cộng đồng địa phương

Hợp đồng bắt buộc sử dụng lao động địa phương đối với công việc thủ công

Thông báo và cho phép chủ sở hữu đất để thu thập các cây và cây trồng trước khi giải phóng mặt bằng để có được thu nhập từ các sản phẩm cây trồng hoặc sử dụng những vật liệu

Thủ tục Khiếu nại Làm theo khiếu nại nhằm giải quyết xung đột

Kế hoạch để cung cấp thực phẩm để phục vụ công nhân

Tạo điều kiện nếu người dân địa phương (phụ nữ, người nghèo) có sẵn sàng để cung cấp thức ăn cho công nhân cho thu nhập hộ gia đình được cải thiện

Tham gia các tổ chức đoàn đoàn thể địa phương về quyền và trách nhiệm giám sát KHQLMT & XH và theo dõi việc tuân thủ các nhà thầu xây dựng

Mạng giữa với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương, Ban QLDA, nhà thầu xây dựng và nhà thầu giám sát để nhận được thông tin về các tác động về thời gianTư vấn FS,

PMU


Ban bồi thường

Nhà thầu
Thay đổi cảnh quan

Giữ lại đất màu mỡ để phục hồi tại các mỏ đất mượn, khu vực bãi thải và các khu vực bị xáo trộn khác

Giảm thiểu khối lượng chất thải bằng cách thu gom và sử dụng chặt cây với mục đích mang lại lợi ích.


Nhà thầu
Tác động sinh học

Giải phóng mặt bằng tại mỏ đá, chỗ trại công nhân và khu vực lưu trữ sẽ cần 1,7 ha diện tích đất bao gồm cả sản xuất trồng 1 ha và 0,7 ha đất trống

Xáo trộn đối với động vật hoang dã từ bụi bẩn, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động xây dựng

Tác động đến đời sống thủy sinh do các hoạt động xây dựng dưới nước, thay đổi chất lượng nước, mức nướcHạn chế giải phóng mặt bằng chỗ trong khu vực đất được chỉ định nghiêm cấm và cắt giảm các loại cây bên ngoài các khu vực xây dựng được duyệt.

Việc sử dụng hóa chất để giải phóng mặt bằng bị cấm.

Ghi lại tất cả các loài cây trước khi giải phóng mặt bằng

Trồng cùng loài trong số lượng gấp đôi sau khi kết thúc xây dựng

Bảo trì các giống cây

Diện tích xây dựng đê quai trong giai đoạn xây dựng để giảm thiểu tác động đến chất lượng nước và đời sống thủy sinh.Tư vấn FS

Nhà thầu

PPMU

Gia tăng mức độ bụi và khí thải từ đào và vận chuyển

150 công nhân

Hộ gia đình địa phương dọc tuyến đường giao thông


Tưới nước mặt đường để giảm bụi bẩn

Cây cối nước phủ xung quanh khu

Tưới nước đường giao thông,

Che các khu vực kho vật liệu

Che chiếc xe tải trong vận chuyển (tránh các vật liệu rơi xuống trên đường).

Bao gồm vùng của đất và vật liệu kho


Nhà thầu
Tiếng ồn và độ rung 150 công nhân

Khoảng 100 hộ dân sinh sống dọc theo đường vàoĐịa điểm xây dựng các các dự án (xây dựng đập và công ty con hoạt động) là chủ yếu ở thôn 8, xã Mỹ Đức. Đây là khu vực thưa thớt dân cư. Chỉ có một vài Hộ gia đình sống gần công trường xây dựng.

Con đường để vận chuyển vật liệu xây dựng là thông qua các khu vực dân cư thưa thớt-, vì vậy tác động này được đánh giá là nhỏ.

Số lượng xe / thiết bị thi công không gây ra nhiều tiếng ồn, vì vậy khi đi qua các khu dân cư, họ sẽ không phát ra một lượng lớn khí thải.

Lên kế hoạch thời gian vận chuyển tham khảo ý kiến với cộng đồng địa phương


Contractor
Quản lý chất thải rắn

Tái sử dụng lớp đất loại bỏ để trồng rừng và san lấp mặt bằng

Thu thập, tái sử dụng và tái chế vật liệu đào và chất thải xây dựngkhi có thể

Mức độ và nhỏ gọn chất thải thanh lý để giảm khối lượng và tránh rủi ro giảm dần.

Vứt bỏ các chất thải trong khu vực chỉ chỉ định;


Nhà thầu
Rác thải sinh hoạt và nước thải từ láng ở

• Xây dựng các phòng vệ sinh đầy đủ tại láng, bao gồm nhà vệ sinh tự hoại bồn chứa và hệ thống thoát nước để đảm bảo không có nước đọng xung quanh láng ở.

• Cung cấp đầy đủ các thùng chứa có nắp đậy để lưu trữ tạm thời chất thải sinh hoạt (40kg / d) từ trại

• Sắp xếp để thu gom chất thải thường xuyên và xử lý

Nhà thầu
Hệ độc hại

Thu thập và xử lý dầu thải theo quy chế quản lý vật liệu nguy hại

Dầu thải được lưu trữ trong các thùng chứa an toàn và tránh khỏi láng ở.

Thùng chứa dầu thải được lưu trữ trên căn cứ không thấm nước và được bảo vệ với mái che, có báo hiệu và hạn chế tiếp cận

Liên hệ với các công ty tái chế để quản lý vật liệu nguy hại

Quay trở lại dầu thừa để cung cấp nhiên liệu

Không duy trì hoặc sửa chữa các loại xe tại các khu, nhưng ở nhà xưởng hoặc dịch vụ kinh doanh


Nhà thầu
Những thay đổi trong mô hình dòng chảy, chất lượng nước trong hồ chứa, sông Đồng Nai, suối Đạ Tẻh và hệ thống kênh rạch ở hạ lưu

Giảm thiểu các chất rắn hoặc đá rơi vào hồ chứa

Lắp đặt nhà vệ sinh trên công trường và khu cắm láng trại.

Nước thải phải thu gom và xử lý theo QCVN 09-2009 trước khi thải ra môi trường.

thi công Sau khi hoàn thành, tất cả các nhà vệ sinh và thùng rác phải niêm phong và di chuyển ra khỏi công trường xây dựng.


Nhà thầu
Gia tăng nguy cơ xói mòn, bồi lắng

Lựa chọn vị trí mỏ đất mượn về phía hạ lưu nguồn nước

Tư vấn FSTránh các hoạt động giải phóng mặt bằng trong thời tiết mưa

Tạo lập và duy trì đắp xung quanh mỏ đất mượn

Che đắp vật liệu xây dựng khi có thể.

Xây dựng phải bắt đầu vào mùa khô

Các khu vực nghiền rác phải đầm nén thường xuyên.

Các khu vực xử lý, đất mượn mỏ, khu cắm láng trại của công nhân, khu vực chứa nguyên liệu nên được đặt lại ở tình trạng ban đầu


Contractor
Sự xáo trộn giao thông và tăng nguy cơ an toàn giao thông, đặc biệt là dọc theo đường 3.8km truy cập qua xã Mỹ Đức; khoảng 100 hộ gia đình.

Thông báo tiến độ thi công trên phương tiện truyền thông đại chúng

Cài đặt và duy trì hướng dẫn, cảnh báo và tấm bảng chỉ dẫn

Cài đặt và duy trì cảnh báo và hệ thống chiếu sáng vào ban đêm

Nhà thầu
Thường thiệt hại cho đường địa phương hiện tại và các cơ sở hạ tầng nông thôn hiện có

400m đường bê tông các xã Cát Sơn.Hạn chế sử dụng xe tải có tải trọng lên đến 7 tấn

Bất kỳ thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương phải báo cáo với chính quyền địa phương và cần được sửa chữa càng sớm càng tốt.

Đền bù đến đường địa phương, cơ sở hạ tầng nếu bị hỏng.

Nhà thầu
Sức khỏe an toàn và rủi ro cho người lao động

Tuân thủ các quy định an toàn theo pháp luật Việt Nam Lao động và các quy định quản lý xây dựng

Bổ nhiệm cán bộ phụ trách môi trường, sức khỏe và an toàn

Lắp đặt rào chắn, hàng rào, biển hiệu cảnh báo, hạn chế tiếp cận với khu vực thi công

Sắp xếp chỗ ở an toàn và đầy đủ cho người lao động với nguồn cung cấp nguồn nước sạch và vệ sinh

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Cung cấp bộ dụng cụ hỗ trợ đầu tiên tại láng ở.

Cung cấp huấn luyện an toàn và trang bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động

Đào tạo nâng cao nhận thức về các bệnh truyền nhiễm và HIV / AIDS


Nhà thầu
Sức khỏe an toàn và rủi ro cho cộng đồng địa phương

Lắp đặt bảo vệ hàng rào, biển báo hiệu, đèn giao thông để tránh tai nạn, đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm.

Đào tạo nâng cao nhận thức về các bệnh truyền nhiễm và HIV / AIDS


Nhà thầu
Quản lý dịch hại liên quan đến xử lý mối mọt

Đào tạo về IMP đối với nông dân trong vùng.
Tư vấn
GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

Việc sử dụng hoá chất nông nghiệp trong khu vực tưới tiêu mở rộng.

Tổ chức tập huấn về PIM đối với nông dân trong vùng tưới tiêu kéo dài.PPMU

Lắng đọng trầm tích trong hồ chứa trước khi sử chửa.

Do bao bì xi măng, thùng chứa hóa chất, hóa chất độc hại trái hoặc bị rò rỉ từ các trang web thi công

Ảnh hưởng đến cá, môi trường sống dưới nước và đời sống thủy sinh.


Thu thập tất cả các chất thải trong hồ chứa.

Trồng cây xanh trong lưu vực của hồ chứa để làm giảm tiến độ xói mòn đất

Hạn chế các hoạt động trên đất dốc ở thượng nguồn

Thu thập, vận chuyển và xử lý chất thải trước khi đổ đầy.

PPMU

Ngoài kế hoạch trên, Phụ lục - A.9 bảng dự thầu cung cấp các đặc điểm kỹ thuật chung, những trách nhiệm nhà thầu. Thêm vào đó, khi thắng thầu/ nhà thầu sẽ chuẩn bị thầu Môi trường, Sức khỏe Nghề nghiệp và Kế hoạch An toàn (CEOHSP) cân nhắc các các tiểu dự án KHQLMT & XH, các yêu cầu về tài liệu đấu thầu và giải thích tiến độ thi công, vật liệu, thiết bị, nhu cầu nhân lực và kế hoạch giảm nhẹ các vấn đề cụ thể. Kế hoạch này sẽ được xem xét bởi E&S Công ty tư vấn ở cả cấp tỉnh và cấp trung ương. Kế hoạch này sẽ được phê duyệt bởi Ban QLDA với khuyến nghị của Trung ương E&S.

Tài liệu này cũng cung cấp các kế hoạch và hướng dẫn khác có liên quan Phụ lục: • Đặc điểm kỹ thuật về môi trường trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng (A.9)

 • Tổng hợp dịch hại PIM – quản lý (A.10)

 • Hướng dẫn bom mìn (A.11)

 • Kế hoạch can thiệp y tế công cộng (B.2)

 • Tham vấn cộng đồng, Sự tham gia và chiến lược truyền thông (B.3)

 • Kế hoạch hành động về giới (B.4)

 • Các cơ chế giải quyết khiếu nại (B.5)

 • Công bố thông tin, trách nhiệm giải trình và giám sát (B.6)

Bảng 11: Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu

TT

Hạng mục

Kinh phí

Chú ý

1

Vận chuyển chất thải

10 tiệu

Bao gồm trong chi phí xây dựng

2

Tấm dùng để bọc vật liệu:

Tưới nước mặt đường:

Bảng tín hiệu tốc độ 4x1 triệu


10 x 2 triệu = 20 triệu VNĐ

5 triệu VNĐ

4 triệu VNĐ


3

Tấm che phủ cho xe tải

Dọn dẹp đường thu thập chất thải trong quá trình vận chuyển

Đền bù cho đường làm hư hại:


10 triệu VNĐ

30 triệu VNĐ

80 triệu VNĐ


4

Tấm che cho mỏ vật liệu tạm

20 x 2 triệu = 40 triệu VNĐ

5

5 nhà vệ sinh di động

5x 30 triệu = 150 triệu VNĐ

6

Quản lý chất thải nguy hại và chi phí xử lý

2 years x 20 Mill. = VND 40 Mill.

7

Phí bảo trì xe

2 năm x 15 triệu/năm = 30 triệu VNĐ

8

Thùng rác

12 x 500.000 = 6 triệu VNĐ.

9

Phục hồi lại khu vực bị xáo trộn

50 triệu VNĐ.

10

Trang bị bảo hộ cho người lao động

2 lần / năm x 2 năm x 10 triệu = 40 triệu VNĐ.

11

Đào tạo lao động về an toàn lao động và cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân theo quy định hiện hành của Việt Nam

2 lần mỗi năm x 2 năm x 30 = 120 triệu VNĐ.

12

Tổng

635 triệu VNĐ

(29,100 USD)
Chi phí xây dựng đê quai và trồng rừng sẽ được tính riêng.


  1. tải về 7.42 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương