Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾtải về 7.42 Mb.
trang12/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ


Một số giải pháp thay thế đã được xem xét trong nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của tiểu dự án như sau:
  1. Trường hợp không có sự thay thế.

6.1.1. Các hạng mục công trình hiện có của TDA


Công trình hồ chứa Đạ Tẻh bao gồm 01 đập đất dài 600m, diện tích lưu vực 198,0km2, 01 tràn đất rộng 24m, 01 cống lấy nước dài 140m và 1.700m đường quản lý. Dung tích trữ của hồ là 24.000 nghìn m3, làm nhiệm vụ tưới cho 2.300 ha đất nông nghiệp. Tất cả các hạng mục công trình hiện đang hoạt động.

6.1.2. Các vấn đề an toàn của hồ, đập


Sau hơn 20 năm vừa xây dựng vừa đưa vào khai thác, công trình đã thực sự phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp, du lịch, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cải tạo cảnh quan môi trường và cân bằng sinh thái trong khu vực.

Tuy nhiên qua sử dụng khai thác hệ thống công trình biểu hiện hiện nhiều mặt tồn tại: • Về công suất khai thác mới chỉ đáp ứng được khỏang 70% hiệu suất về tưới

 • Hệ số thấm, lượng nước thấm qua đập nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên tại vị trí vai phải đập khi đạt MNDBT có hiện tượng thấm dòng nước là nước trong.

 • Tổng lượng nước xả qua tràn xả lũ ĐạTẻh trong các tháng mùa mưa ( tháng tích nước) là rất lớn.

 • Trong các tháng mùa khô dòng chảy đến hồ vô cùng nhỏ, nhu cầu dung nước lớn. Công tác quản lý từ đầu mối đến kênh mương còn bất cập về nhiều mặt, hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hoá đồng bộ công tác đóng mở nước còn thủ công và dàn trải chưa hạn chế được việc sử dụng nước thừa thãi trong nhân dân.

6.1.3. Thực trạng quản lý, vận hành hồ chứa


Hệ thống thủy lợi Đạ Tẻh do Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Lâm Đồng trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ.

Đội quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ĐạTẻh có 05 người, đều được đào tạo kỹ thuật: Đại học Thủy lợi 02 người, Đại học Xây dựng 01 người, Trung cấp Thủy lợi 02 người. Cơ cấu tổ chức gồm 1 Đội trưởng và 4 cán bộ kỹ thuật. Trụ sở làm việc của Đội quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đạ Tẻh cách vị trí công trình đầu mối khoảng 5km.

Quy trình vận hành hồ chứa và trình Trung tâm quản lý KTCTTL Lâm Đồng phê duyệt, tuy nhiên, đến nay quy trình này vẫn chưa được phê duyệt. Nội dung của quy trình này vẫn còn dựa trên các thống số hiện trạng công trình cũng như căn cứ vào các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cũ đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Không áp dụng các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội trong quản lý hồ chứa.


  1. Phương án thực hiện tiểu dự án.

6.2.1. Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình


 • Đập đất: Đắp áp trúc phía thượng lưu, gia cố mái thượng lưu, trồng cỏ mái hạ lưu và làm rãnh thoát nước mái đập; xử lý mối thân đập

 • Tràn xả lũ: Nâng cao năng lực xả lũ của tràn bằng biện pháp: làm bổ sung ngưỡng tràn kiểu móng ngựa, mặt cắt thực dụng oficerop, chiều rộng ngưỡng B= 30m, cao trình ngưỡng 151,7m; kết cấu bằng bê tông M150, bọc BTCT M300 dày trung bình 30cm. Bọc gia cố mặt dốc nước, tường bên, tôn cao tường bên lên cao trình thiết kế bằng BTCT M300. Mở rộng kênh dẫn thượng lưu tràn.

 • Cống lấy nước: Sửa chữa, cải tạo nhà tháp, thay mới cửa van và máy đóng mở cống..

 • Nhà quản lý và hệ thống thông tin phục vụ quản lý:

+ Xây dựng nhà quản lý công trình đầu mối, tiêu chuẩn nhà cấp IV, tổng diện tích sử dụng là 150m2.

+ Xây dựng hệ thống quan trắc mực nước hồ tự động, phục vụ cho công tác quản lý, vận hành công trình. • Đường quản lý: Gia cố đoạn đường quản lý từ sau công lấy nước sang tràn xả lũ dài 1,7km bằng bê tông M200, dày 20cm, rộng 3m.

6.2.2. Nâng cao độ an toàn trong vận hành hồ chứa


Công trình sau khi được sửa chữa nâng cấp sẽ giao cho Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Lâm Đồng quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong quản lý hồ chứa lớn. Các biện pháp đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa như sau:

 • Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng; đánh dấu lý trình để theo dõi đập;

 • Xây dựng rào chắn để hạn chế việc chăn thả trâu bò trên mặt đập;

 • Bố trí các thiết bị quan trắc thân đập và mực nước như quan trắc thấm, chuyển vị, quan trắc mực nước hồ (tại cống và tràn) và thậm chí thiết bị đo mưa.

 • Lập và trình phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa;

 • Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP;

 • Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, xã hội trong quá trình xây dựng và quản lý, vận hành hồ chứa.CHƯƠNG 7: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

  1. Tham vấn cộng đồng.


Mục tiêu

 • Để có được sự đồng ý của các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc thực hiện tiểu dự án

 • Để chia sẻ thông tin về phạm vi của dự án và tác động của nó đối với môi trường và xã hội

 • Để tăng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để xác định các tác động của tiểu dự án

 • Thu thập thông tin về các yêu cầu và trách nhiệm của người dân địa phương và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu đề xuất của các chủ dự án, hoặc để cải tiến các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn tiền thi công hoặc thiết kế dự án
  1. Tư vấn về môi trường và các biện pháp giảm thiểu.


Tóm tắt quá trình tham vấn về các tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong Bảng 30 (Phụ lục cũng A7).

Các phản hồi của tư vấn môi trường được thể hiện trong bảng 30 dưới đây.Bảng 9:: Phản hồi từ tư vấn môi trường

Ngày tháng

Địa điểm

Phản hồi

Biện pháp giảm thiểu

3-4 /2/2015

Trụ sở UBND xã Mỹ Đức, Quảng Trị

Cung cấp đủ nước tưới cho 2.300 ha đất nông nghiệp trong quá trình xây dựng hồ chứa Đạ Tẻh

Chủ dự án sẽ đảm bảo nguồn cung cấp nước cho 2300ha đất canh tác nông nghiệp trong quá trình thi công

Sửa chữa đường bị hư hỏng nếu cần thiết

 • Bỏ những lớp bị hỏng

 • Làm lại bề mặt và làm cứng

Đánh giá nguy hiểm cho vùng hạ du trong trường hợp xả lũ khẩn cấp.

Đỉnh lũ thiết kế tại QTK = 1,143.60 m3/s. Lũ lớn nhất có thể xả khi tăng đỉnh lũ tăng ở Qxa = 580,8 m3 / s, nó sẽ không làm tăng lũ tích ở nguồn tiếp nhận sau đập tràn. Dòng suối Đạ Tẻh có mặt cắt ngang lớn và dốc, do đó xả lũ không ngập nguồn tiếp nhận và do đó không cần thiết phải xây một mương nối.

Tham vấn đánh giá tác động xã hội

Tóm tắt các tham vấn về các tác động xã hội được thực hiện trong Bảng 31, (Cũng trong Phụ lục A.7). Các phản hồi của tư vấn xã hội được tổng hợp trong bảng 31dưới đây:Bảng 7.2: Phản hồi của tư vấn xã hội

Ngày tháng

Địa điểm

Phản hồi


Hồi đáp

3-4/2/2015

UBND xã Quảng Trị, Mỹ Đức

Tất cả những người tham gia nhất trí thực hiện tiểu dự án, bởi vì nó sẽ đảm bảo hồ chứa Đạ Tẻh ở trong tình trạng tốt.
 • Bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng.

 • Bồi thường theo quy định và luật của nhà nước.

 • Đảm bảo an toàn trong giai đoạn thi công.

 • Đăng ký công nhân cho UBND xã

 • Quản lý công nhân và kế hoạch giờ làm việc.

Đảm bảo an toàn cho các công nhân ở công trường, sức khỏe cộng đồng.

Sử dụng trang bị bảo hộ cho tất cả người lao động và tránh giờ cao điểm cho vận chuyển chính.

Trong vùng dự án, có một số nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người có tuổi và người tàn tật. Chủ dự án nên chăm sóc các nhóm này.

Phương tiện truyền thông công cộng, tạo việc làm, tăng thu nhập và đào tạo, nâng cao nhận thức về điều họ cần và nhu cầu của họ, phải phát triển một kế hoạch bền vững để giúp nhóm.

Tiểu dự án sẽ dẫn đến phơi nhiễm bệnh trong các khu vực nhỏ, từ người lao động đến người dân địa phương.

Đào tạo cho người dân địa phương về bệnh, tránh và khắc phục tệ nạn xã hội.Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa các hộ gia đình sinh sống tại lưu vực sông và hộ gia đình ở hạ lưu do cấp nước không đồng đều. Mâu thuẫn phát sinh giữa các hộ gia đình bị ảnh hưởng với các hộ gia đình không bị ảnh hưởng do bồi thường.

Đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới tiêuKế hoạch truyền thông công là cần thiết, bên cạnh đó, chủ dự án phải thảo luận với người dân địa phương về các lợi thế của tiểu dự án và bồi thường thiệt hại của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, về cấp nước trong giai đoạn xây dựng, vv

Phản hồi và cam kết của chủ dự án


 • Chủ dự án thu thập các ý kiến đóng góp và có sự điều chỉnh kịp thời trong các tài liệu thiết kế và đồng thời cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động của tiểu dự án.

 • Chủ dự án hồi đáp các hộ gia đình bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng địa phương bị thiệt hại, ô nhiễm môi trường phù hợp với chính sách và các quy định Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

 • Chủ dự án liên hệ với chính quyền địa phương thường xuyên, chuẩn bị các kế hoạch quản lý, sức khỏe và an toàn cho công nhân.

 • Chủ dự án chịu trách nhiệm về các điều kiện giao thông tại địa phương.

 • Chủ dự án cam kết sẽ lấy nước từ hồ chứa Đạ Tẻh để tưới cho 2.300 ha đất nông nghiệp của xã Quảng Trị và xã Mỹ Đức. Chủ dự án phải đáp ứng toàn bộ các khu vực không được tưới tiêu trong giai đoạn xây dựng

 • Sau khi nghiên cứu khả thi, kế hoạch thiết kế là chỉ tập trung vào việc sửa chữa các công trình đầu mối và dung tích của hồ chứa không thay đổi sau khi hoàn thành xây dựng. Mặt khác, đỉnh lũ thiết kế tại QTK = 1,143.6 m3 / s. Lũ tối đa có thể xả khi đỉnh lũ tăng tại Qxa = 580.8m3/s, nó sẽ không làm tăng lũ tích trong nguồn tiếp nhận sau đập tràn, thêm vào đó suối Đạ Tẻh có mặt cắt ngang lớn, dốc do đó nó không làm ngập mương tiếp nhận. Từ quan điểm trên, đề nghị của cộng đồng có thể được giải quyết và an toàn

Các tài liệu tham vấn cộng đồng, các kiến nghị của UBND xã, các cam kết của ban quản lý dự án thủy lợi tỉnh Lâm Đồng phản hồi báo cáo về đánh giá tác động môi trường và xã hội nằmtrong phụ lục.


  1. tải về 7.42 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương