Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm họC 2008-2009tải về 43.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.03.2019
Kích43.52 Kb.

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TIỂU LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/KH-KTHK2

Thăng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ công văn số: 459/SGDĐT-GDTrH, ký ngày 08/4/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015 – 2016.

Trường THPT Tiểu La lập Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015 – 2016 như sau:1. Thời gian tổ chức kiểm tra:

Từ ngày 02/05/2016 cho đến hết ngày 14/05/2016.2. Hình thức kiểm tra:

2.1. Đối với khối lớp 12: Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD) theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm; môn Tiếng Anh có hai phần: trắc nghiệm và viết; môn Ngữ văn có hai phần: đọc hiểu và làm văn. Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được phê duyệt của Hiệu trưởng, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn và theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

2.2. Đối với khối lớp 10, 11: Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD) theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo cơ cấu điểm 50% - 50%; môn Tiếng Anh có hai phần: trắc nghiệm và viết; môn Ngữ văn có hai phần: đọc hiểu và làm văn. Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được phê duyệt của Hiệu trưởng, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn và theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

3. Cấu trúc đề kiểm tra

- Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung cho cả hai chương trình (chuẩn và nâng cao).

- Đối với môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra có hai phần gồm phần trắc nghiệm và phần viết. Các đơn vị chuẩn bị phiếu làm bài gồm hai phần trắc nghiệm và viết trên cùng một tờ giấy (gồm 32 câu trắc nghiệm và ít nhất 12 dòng viết).4. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức-kỹ năng, phân phối chương trình từ tuần 20 đến tuần 34 thực học (các nội dung được điều chỉnh, giảm tải không kiểm tra).5. Tổ chức ra đề và sao in đề kiểm tra:

5.1 Tổ chức ra đề: Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có sự đánh giá chung giữa các lớp, các trường trong toàn tỉnh; khắc phục hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, kiểm tra, đánh giá và tiếp cận với kỳ thi THPT quốc gia, Sở GDĐT/ Phòng Giáo dục trung học (GDTrH) chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung của 9 môn của khối lớp 12 gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; 3 môn của khối lớp 10 và 11 gồm: Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán.

Các môn còn lại, nhà trường đề nghị TTCM căn cứ vào các mục 2,3,4 của Kế hoạch này để hướng dẫn và phân công giáo viên ra đề kiểm tra. Đề kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng phải được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, được phê duyệt của hiệu trưởng và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của trường.5.2. Tổ chức sao in đề kiểm tra:

- Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên tổ chức ra đề, sao in đề các môn không kiểm tra tập trung đúng quy định.

- Bộ phận chuyên môn quản lý, bảo quản các đề các môn kiểm tra tập trung đảm bảo bí mật, an toàn.

6. Môn kiểm tra học kỳ II:

6.1. Những môn kiểm tra tập trung cho cả 03 khối lớp:

- Khối 12: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Khối 10: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học

- Khối 11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý.6.2. Những môn không kiểm tra tập trung

- Khối 12: Tin học, Công nghệ, GDQP, TDTT.

- Khối 10: Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tin học, Công nghệ, GDQP, TDTT.

- Khối 11: Sinh học, Lịch sử, GDCD, Tin học, Công nghệ, GDQP, TDTT.7. Lịch kiểm tra:

7.1. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Bắt đầu làm việc: 7h00.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc: 13h00.

7.2. Lịch kiểm tra tập trung:


Thứ/Ngày

Khối lớp

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thứ sáu

06/5/201612

Sáng

Lịch sử

Sinh học


GDCD

45 phút

45 phút


45 phút

07 giờ 30

08 giờ 40

09 giờ 50


07 giờ 35

08 giờ 45

09 giờ 55


10

Chiều

Ngữ văn

Sinh học


90 phút

45 phút


13 giờ 30

15 giờ 2513 giờ 35

15 giờ 30Thứ bảy

07/5/201612

Sáng

Toán

Tiếng Anh120 phút

60 phút


07 giờ 30

09 giờ 5507 giờ 35

10 giờ 0011

Chiều

Ngữ văn

Địa lý


90 phút

45 phút


13 giờ 30

15 giờ 2513 giờ 35

15 giờ 30Thứ hai

09/5/201612

Sáng

Ngữ văn

Vật lý


120 phút

45 phút


07 giờ 30

09 giờ 5507 giờ 35

10 giờ 0010

Chiều

Toán

Tiếng Anh90 phút

60 phút


13 giờ 30

15 giờ 2513 giờ 35

15 giờ 30Thứ ba

10/5/201612

Sáng

Địa lý

Hóa học


45 phút

45 phút


07 giờ 30

08 giờ 4007 giờ 35

08 giờ 4511

Chiều

Toán

Tiếng Anh90 phút

60 phút


13 giờ 30

15 giờ 2513 giờ 35

15 giờ 30Thứ tư

11/5/201610

Sáng

Hóa học

Vật lý


45 phút

45 phút


07 giờ 30

08 giờ 4007 giờ 35

08 giờ 4511

Chiều

Hóa học

Vật lý


45 phút

45 phút


13 giờ 30

14 giờ 4013 giờ 35

14 giờ 45
7.3. Kiểm tra không tập trung

Những môn không kiểm tra tập trung, giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra theo tiết học của thời khoá biểu.Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015 – 2016 của trường THPT Tiểu La. Đề nghị tổ trưởng chuyên môn, toàn thể giáo viên và các bộ phận liên quan theo dõi thực hiện.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ĐOÀN THANH LIÊM


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương