Điều Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam gồm danh mục và nội dungtải về 1.3 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

09

 

 

 

GIẢI TRÍ VÀ VĂN HÓA

 

09.1

 

 

Đồ giải trí lâu bền

 

 

09.1.1

 

Thiết bị chụp ảnh và quay phim, dụng cụ quang học

 

 

 

09.1.1.1

Máy ảnh, máy quay

 

 

 

09.1.1.2

Phụ kiện cho thiết bị chụp ảnh và quay phim

 

 

 

09.1.1.3

Dụng cụ quang học

 

 

09.1.2

 

Đồ giải trí lâu bền chính

 

 

 

09.1.2.1

Xe cắm trại, nhà lưu động và xe mooc

 

 

 

09.1.2.9

Đồ giải trí lâu bền chính khác

 

09.2

 

 

Đồ giải trí khác

 

 

09.2.1

 

Trò chơi, đồ chơi

 

 

 

09.2.1.1

Bảng điều khiển và phần mềm trò chơi

 

 

 

09.2.1.2

Trò chơi, đồ chơi khác

 

 

 

09.2.1.3

Vật phẩm trang trí

 

 

09.2.2

 

Dụng cụ thể thao, cắm trại và giải trí ngoài trời

 

 

 

09.2.2.1

Dụng cụ thể thao

 

 

 

09.2.2.2

Dụng cụ thể thao, cắm trại và giải trí ngoài trời

 

09.3

 

 

Vườn sinh vật cảnh và vật nuôi

 

 

09.3.1

 

Vườn sinh vật cảnh và hoa

 

 

 

09.3.1.1

Sản phẩm từ vườn

 

 

 

09.3.1.2

Cây cảnh và hoa

 

 

09.3.2

 

Thú cảnh và các sản phẩm liên quan

 

 

 

09.3.2.1

Thú cảnh

 

 

 

09.3.2.2

Đồ vật liên quan đến thú cảnh

 

09.4

 

 

Dịch vụ giải trí

 

 

09.4.1

 

Thuê và sửa chữa thiết bị chụp ảnh và quay phim, dụng cụ quang học

 

 

 

09.4.1.0

Thuê và sửa chữa thiết bị chụp ảnh và quay phim, dụng cụ quang học

 

 

09.4.2

 

Thuê, bảo dưỡng và sửa chữa hàng giải trí lâu bền chính

 

 

 

09.4.2.1

Thuê, bảo dưỡng và sửa chữa xe cắm trại và nhà lưu động

 

 

 

09.4.2.9

Thuê, bảo dưỡng và sửa chữa hàng giải trí lâu bền chính khác

 

 

09.4.3

 

Thuê, bảo dưỡng, sửa chữa trò chơi, đồ chơi

 

 

 

09.4.3.1

Thuê và đăng ký phần mềm trò chơi

 

 

 

09.4.3.2

Thuê và sửa chữa bảng điều khiển trò chơi

 

 

 

09.4.3.3

Thuê và sửa chữa vật phẩm trò chơi

 

 

09.4.4

 

Thuê và sửa chữa dụng cụ thể thao, cắm trại và giải trí ngoài trời

 

 

 

09.4.4.0

Thuê và sửa chữa dụng cụ thể thao, cắm trại và giải trí ngoài trời

 

 

09.4.5

 

Thú y và các dịch vụ cho thú cảnh khác

 

 

 

09.4.5.0

Thú y và các dịch vụ cho thú cảnh khác

 

 

09.4.6

 

Dịch vụ giải trí và thể thao

 

 

 

09.4.6.1

Dịch vụ giải trí và thư giãn

 

 

 

09.4.6.2

Dịch vụ thể thao - Thực hành

 

 

 

09.4.6.3

Dịch vụ thể thao - Tham dự

 

 

09.4.7

 

Trò chơi may rủi

 

 

 

09.4.7.0

Trò chơi may rủi

 

09.5

 

 

Văn hóa phẩm và dịch vụ văn hóa

 

 

09.5.1

 

Nhạc cụ

 

 

 

09.5.1.0

Nhạc cụ

 

 

09.5.2

 

Vật phẩm tôn giáo và nghi lễ

 

 

 

09.5.2.0

Vật phẩm tôn giáo và nghi lễ

 

 

09.5.3

 

Phương tiện truyền thông nghe nhìn

 

 

 

09.5.3.0

Phương tiện truyền thông nghe nhìn

 

 

09.5.4

 

Dịch vụ văn hóa

 

 

 

09.5.4.1

Dịch vụ xem phim, ca nhạc, hòa nhạc

 

 

 

09.5.4.2

Dịch vụ tham quan bảo tàng, thư viện, điểm văn hóa

 

 

 

09.5.4.3

Dịch vụ nhiếp ảnh

 

 

 

09.5.4.9

Dịch vụ văn hóa khác

 

09.6

 

 

Báo chí, sách và văn phòng phẩm

 

 

09.6.1

 

Sách

 

 

 

09.6.1.1

Sách giáo dục hay sách giáo khoa

 

 

 

09.6.1.9

Các loại sách khác

 

 

09.6.2

 

Báo chí và ấn phẩm định kỳ

 

 

 

09.6.2.1

Báo chí

 

 

 

09.6.2.2

Tạp chí và ấn phẩm định kỳ

 

 

09.6.3

 

Bưu thiếp, bưu ảnh

 

 

 

09.6.3.0

Bưu thiếp, bưu ảnh

 

 

09.6.4

 

Văn phòng phẩm và vật liệu vẽ

 

 

 

09.6.4.1

Sản phẩm từ giấy

 

 

 

09.6.4.2

Văn phòng phẩm và vật liệu vẽ khác

 

09.7

 

 

Du lịch trọn gói

 

 

09.7.0

 

Du lịch trọn gói

 

 

 

09.7.0.0

Du lịch trọn gói

10

 

 

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

10.1

 

 

Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

 

 

10.1.0

 

Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

 

 

 

10.1.0.1

Giáo dục mầm non

 

 

 

10.1.0.2

Giáo dục tiểu học

 

10.2

 

 

Giáo dục trung học

 

 

10.2.0

 

Giáo dục trung học

 

 

 

10.2.0.1

Giáo dục trung học cơ sở

 

 

 

10.2.0.2

Giáo dục trung học phổ thông

 

10.3

 

 

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

10.3.0

 

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

10.3.0.1

Giáo dục sơ, trung cấp

 

 

 

10.3.0.2

Giáo dục cao đẳng

 

 

 

10.3.0.3

Giáo dục đại học

 

 

 

10.3.0.4

Giáo dục sau đại học

 

10.4

 

 

Giáo dục không phân theo trình độ

 

 

10.4.0

 

Giáo dục không phân theo trình độ

 

 

 

10.4.0.1

Dạy gia sư

 

 

 

10.4.0.2

Giáo dục không phân theo trình độ khácПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương