Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Ăngghen : trong phong trào công nhân những tư tưởng dân tộc chân chính đồng thời cũng luôn luôn là những tư tưởng quốc tế chân chínhtải về 4.25 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích4.25 Mb.
#1752

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vừa mang tính khoa học đúng đắn , vừa có tính chất cách mạng sâu sắc, thể hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc khác.

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vừa mang tính khoa học đúng đắn , vừa có tính chất cách mạng sâu sắc, thể hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc khác.

  • Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Ăngghen : trong phong trào công nhân những tư tưởng dân tộc chân chính đồng thời cũng luôn luôn là những tư tưởng quốc tế chân chính.


tải về 4.25 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương