I.Đặt vấn đề 1 II. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1tải về 226.91 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2022
Kích226.91 Kb.
#91433
  1   2   3   4   5   6   7   8

Thống kê kinh doanh

Mục lục:


I.Đặt vấn đề 1

II.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1

III.Mục đích, đối tượng nghiên cứu, khảo sát của đề tài 1

IV.Mục đích: 1

V.Đối tượng nghiên cứu: Hành vi sử dụng facebook của sinh viên 2

VI.Đối tượng khảo sát: Sinh viên 2

VII.Phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2

VIII.Phương pháp nghiên cứu 2

IX.Thực trạng sử dụng facebook trong sinh viên 3

X.Số lượng bạn bè trên facebook 5

XI.Thời gian sử dụng facebook trung bình 8

XII.Số lần đăng status 10

XIII.Mối liên hệ sinh viên và việc sử dụng facebook cho mục đích học tập 11

XIV.Mối quan hệ giữa số năm sử dụng facebook và số lượng bạn bè: 11

1.1.Sử dụng hệ số tương quan Pearson: 12

1.2.Sử dụng hệ số tương quan Spearman: 12

XV.Sự ảnh hưởng của việc sử dụng facebook khi đi chơi với bạn bè lên mối quan hệ ngoài đời thường 13

XVI.Hồi quy 14

XVII.Kết luận 17

tải về 226.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương