Interpreting techniques – KỸ thuật phiên dịCH


Chương 7. DIỄN GIẢI & TÁI DIỄN ĐẠTtải về 213.57 Kb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích213.57 Kb.
#4373
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Chương 7. DIỄN GIẢI & TÁI DIỄN ĐẠT


Paraphrase & Reformulation

Trong giao tiếp hàng ngày chúng ta thường gặp những từ hoặc những cách diễn đạt khó hiểu, cho nên khi nói lại với người khác ý đó thông thường chúng ta phải nói theo cách diễn đạt của mình. Đây chính là nói theo kiểu diễn giải (paraphrasing). Vậy diễn giải là nói lại một văn bản, một đoạn hoặc một thông điệp bằng cách diễn đạt ý nghĩa của nó dưới một dạng thức khác. *toparaphrase is to make a restatement of a text, passage or work giving the meaning in another form (Longman Dictionary)

Trong lĩnh vực dịch thuật người ta sắp xếp ba kỹ thuật dịch trên một đường thẳng, ở hai đầu mút là metaphrase và imitation: metaphrase - paraphrase - imitation.

Ở một đầu mút, metaphrase là kỹ thuật chuyển một thông điệp của diễn giả từng từ, từng dòng, từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác (turning an author word by word, and line by line, from one language to another). Đây là kỹ thuật mà các nhà lý thuyết dịch cũng như các phiên dịch cho rằng cần phải tránh sử dụng trong khi dịch, cũng như kỹ thuật imitation. Những người phiên dịch dùng kỹ thuật này gọi là metaphrast hoặc literalist, những người đó chẳng khác gì những người đi trên dây bị buộc chân lại. (Douglas Robinson; 153)

Ở đầu mút kia, **imitation trong dịch thuật có nghĩa tạo ra một văn bản hoàn toàn khác với bản gốc của tác giả. Người dịch sử dụng kỹ thuật imitation thường đi quá xa, quá tự do so với từ và nghĩa của văn bản ngôn ngữ nguồn (SL text). Cách làm này không phải chỉ dùng từ khác, hoặc diễn đạt cùng một ý nghĩa theo một cách khác so với bản gốc, mà chỉ lấy một số ý cơ bản của bản gốc rồi thể hiện theo ý riêng của mình, hầu như không nhận ra bản gốc nữa. Đây thực ra là một loại phóng tác. Sau này người ta gọi kỹ thuật này là kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dịch khoe khoang bản thân. (Douglass Robinson, 111).

** Chú thích: Từ này có nghĩa thông thường là bắt chước (slavish copying, mimicking, miming). Đây là từ Latin cổ, dịch từ tiếng Hy Lạp mimesis, dùng trong lý thuyết ngữ văn thời Plato và Aistotle. Nó dùng để chỉ sự bắt chước thực tế của một nhà văn. Imitation cũng là một loại bài tập viết văn cho sinh viên: viết (write) hoặc hùng biện (orate) bằng cách viết lại hoặc trình bày lại một văn bản cổ điển có sự thay đổi đáng kể, chọn từ khác với bản gốc để diễn đạt cùng một nghĩa.

Metaphrase và Imitation là hai kỹ thuật người phiên dịch cần tránh, vì hoặc nghiêng về phía này hay phía kia chúng đều không trung thành với diễn giả.

Paraphrase là kỹ thuật giữ được ý của diễn giả, giữ một cách đầy đủ, nhưng người dịch chỉ dùng từ khác, cách diễn đạt khác để thể hiện ý của tác giả mà thôi. Kỹ thuật paraphrase còn gọi là dịch từng ý nghĩa (sense-to-sense interpreting). Điều cơ bản phải dùng paraphrase là bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều có những đặc thù của nó. Khi chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác có thể một câu có ý nghĩa bình thường trở thành một câu với nghĩa xâu hoặc vô nghĩa. Ví dụ: trong tiếng Anh “make money” (nghĩa bình thường), trong tiếng Việt có nghĩa là làm tiền (nghĩa xấu), hoặc reserved (nghĩa bình thường), thì tiếng Việt lại có nghĩa là phớt ăng-lê (nghĩa xấu). Vì thế không nên hạn chế người phiên dịch vào một khung hẹp của tác giả. (Douglas Robinson, 166)

Sau đây là bảng so sánh nội hàm của ba kỹ thuật nói trên. (Tóm lược theo Routledge Encyclpedia of Translation Studies. Pages: Imitation 111-112, Metaphrase 153-154, Paraphrase 166-167).

IMITATION (FREE TRANSLATION)

…doing something totally different from the original author, wandering too far and too freely from the words and sense of the SL text.

Imitation is the most advantageous way for a translator to show him- self, but the greatest wrong which can be done to the memory and reputation of the dead.

PARAPHRASE (SENSE-FOR-SENSE TRANSLATION)

Combine the virtues of fidelity to the original (metaphrase) and TL fluency (imitation).

Since every language is so full of its own properties, that what is beautiful in one, is often barbarous, nay sometimes nonsense, in another, it would be unreasonable to limit a translator to the narrow compass of his author's words: 'tis enough if he chooses out some expression which does not vitiate the sense... This means the spirit of an author may be transfused, and yet not lost.

METAPHRASE (COPY/WORD-FOR-WORD TRANSLATION)

…turning an author word by word, and line by line from one language to an- other.

The interpreter is to con-sider at the same time the thought of his author, and his words, and to find the counterparts to each in another language; and, beside this, he is to confine himself to the compass of numbers, and the slavery of rhyme. Tis much like dancing on ropes with fettered legs.


Trong nghề phiên dịch chúng ta còn gặp một kỹ thuật tương tự như paraphrase, đó là kỹ thuật reformulation. Đây là kỹ thuật cắt những câu dài, phức tạp thành những câu ngắn hơn và đơn giản hơn, chuyển chỗ những mệnh đề quan hệ (who, which, that, where,...) những mệnh đề phụ dài làm cho câu gọn lại, dễ hiểu, hoặc chuyển những câu chủ động (trong tiếng Việt) sang câu bị động (trong tiếng Anh), hoặc ngược lại, cho thích hợp với văn phong của TL.

Ví dụ;


--1--

Original: UK business continued to be highly visible in Vietnam. BP is the biggest investor, and the production of "first gas" from the Nam Con Son basin on 26 November was a tremendous achievement after many years of hard work by BP and their partners.

Interpreting:

Các doanh nghiệp Anh vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình ở Việt Nam. BP là nhà đầu tư lớn nhất.

Lượng khí đầu tiên được sản xuất tại Nam Côn Sơn ngày 26-11.

Đó là thành tựu lớn sau nhiều năm vất vả của BP và các đối tác của mình.

--2--

Original: Rural people need, roads linking their homes to district and provincial centres, where they can sell their agricultural produce, access education and health-care or information, for example, on how to improve their crops.Interpreting:

Nông dân cần những con đường nối nhà của họ với huyện, tỉnh.

Đó là nơi họ ra bán sản phẩm nông nghiệp, nơi họ đi học, khám bệnh, và lấy thông tin. Ví dụ thông tin về cải tiến trồng trọt.

--3--


Original: Những cải cách trong nông nghiệp như xóa bỏ kinh tế tập thể, giao đất cho hộ nông dân và tăng sự tiếp cận của nông dân đối với thị trường đã tạo cho người nông dân toàn quyền tự chủ trong sản xuất và mua bán sản phẩm, kết quả là kích thích động lực sản xuất cho người nông dân.

(Trích Nông nghiệp Việt Nam hội nhập WTO. Phạm Quang Diệu, Phạm Hoàng Ngân. In-formation Centre for Agriculture and Rural Development)

Interpreting:

Some important agricultural reforms have been achieved.

Collective economy was terminated.

Land was allocated to farmers.

Farmers more closely get access to markets.

These achievements make farmers more active in production and sale of produce.

It results in a greater encouragement for farmers to get on with their production.
Đứng về mặt chất lượng thì đây cũng có thể coi là một sự hạn chế (constraint), nhưng là sự hạn chế đáng được hoan nghênh hơn là phê phán. Thực ra sự thay đổi dạng thức của bản gốc, dù là dịch nói hay dịch viết đều không thể tránh khỏi, nhất là trong dịch đuổi và dịch song song, một loại hình dịch chịu áp lực rất lớn về thời gian.

Điều quan trọng là người phiên dịch phải bằng mọi cách trung thành với diễn giả. Nhưng trung thành không có nghĩa là phải dùng kỹ thuật metaphrase. Người phiên dịch không nhất thiết phải không được bỏ sót từ nào (một điều có lẽ không ai làm được), không được đảo trật tự của thông điệp. Roderick Jones đã ví người dịch với một đạo diễn phim như sau: “*** Người phiên dịch giống như một đạo diễn phim phải cải biên một tiểu thuyết để dựng thành phim. Người đạo diễn muốn tạo ra một hiệu quả thẩm mỹ tương đương với hiệu quả mà cuốn tiểu thuyết tạo ra cho độc giả bằng chữ viết.”

Jones nói: “*** Tôi muốn bảo vệ luận thuyết cho rằng để có thể trung thành với diễn giả, người phiên dịch phải “phản bội” họ”. Và ông giải thích: “**** Nhằm đạt được hiệu quả mong muốn bằng một phương tiện khác người đạo diễn phim phải thay đổi nhiều thứ, do vậy “phản bội” tiểu thuyết gia”.

** The interpreter is rather like a film director adapting a novel for the cinema. The director might want to create an aesthetic effect that is equivalent to the one the novel creates for the reader of the written word.”

*** I would defend the paradox that in order to be faithful to the speaker, the interpreter must “betray” them”.

**** To achieve the desired effect in different medium the director will have to change many things, thus “betraying” the novelist.”

Kỹ thuật reformulation giúp người dịch tránh được một số cấu trúc ngôn ngữ phức tạp gây khó hiểu cho người nghe, dù cho có dịch đúng ý của diễn giả đi chăng nữa. Ví dụ:

Tránh cấu trúc hai phủ định (double negatives)

--4--

Original. There has been a period in históry where people have not asked themselves...Reformulated: Throughout history people have always wondered...”

--5--


Original: The duty suspension cannot be granted unless there is a proven need for the product on the national market.

Reformulated: The duty suspension can only be granted if there is proven need.

Kỹ thuật này cũng tránh được những cấu trúc ít dùng trong TL, ví dụ trong tiếng Việt cấu trúc bị động ít dùng hơn nhiều so với tiếng Anh. Chúng ta hãy xem điểm khác nhau này trong những ví dụ sau đây:

--6--


English: The electron was discovered by Thompson.

Vietnamese: Thompson đã phát hiện ra hạt điện tử.

--7--

English: Two hundred thousand tons of fish are caught every day, nine million cigarettes are smoked. (Oxford Guide to English Grammar: 132)Vietnamese: Mỗi ngày người ta đánh bắt được 200 nghìn tấn cá, hút hết 9 triệu điếu thuốc lá.

--8--


Electricity is used for all kinds of purposes.

Vietnamese: Người ta dùng điện cho rất nhiều mục đích.

Tuy nhiên không phải tất cả các câu bị động trong tiếng Anh đều nên chuyển thành câu chủ động trong tiếng Việt. Ví dụ:

--9--


English: The service is provided under a contract.

Vietnamese: Dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng.

--10--

English: The lounge and dining-room are said to have formed part of the original building and they are decorated and (are) furnished in conformity with the style of that period. (Ona Low: 26)Vietnamese: Người ta nói rằng phòng khách và phòng ăn đã tạo nên một bộ phận của ngôi nhà xưa. Các phòng này đươc trang trí và (được) thiết kế nội thất theo đúng phong cách của thời kỳ đó.

Ngoài ra trong tiếng Anh, cấu trúc danh từ được dùng nhiều hơn trong tiếng Việt. Ví dụ:

--11--

English: I'm sorry for my late answer.Vietnamese: Tôi xin lỗi vì đã trả lời (ông) chậm.

--12--


English:... Miss Susan Becker (a stewardess) assumed it (a cuckoo clock) was a bomb. She alerted the pilot of the Boeing 727 who made an emergency landing at Berlin where eighty passengers left in a hurry through fire exit. (Oxford Guide to English Grammar: 176)

Vietnamese: Cô Susan Becker (tiếp viên hàng không) cho nó (chiếc đồng hồ chuông) là một quả bom. Cô đã báo động cho phi công chuyến Boeing 727 hạ cánh khẩn cấp xuống Berlin, và tám mươi hành khách đã vội vã rời khỏi máy bay qua cửa thoát hiểm.

--13--

English: The clerk told his friend that in spite of his efficiency his boss was always referring to his lack of Qualification. (Ona Low: 71)Vietnamese: Anh thư ký kể với bạn rằng mặc dù anh làm việc rất có hiệu quả nhưng ông chủ lúc nào cũng nói đến chuyện anh thiếu bằng cấp.

Đây có phải cách nói của người Việt không?

Các cửa hút có nét cấu tạo đặt biệt được trình bày ở sơ đồ. Như đã nói ở trên là có sự tạo thành sự trộn lẫn và sự xoáy tối ưu ở trong xy-lanh để sự cháy đạt hiệu quả.

Thực ra kỹ thuật reformulation liên quan nhiều đến văn phong (style) hơn là cách sử dụng từ và sự tương đương ở cấp độ từ. Đôi khi sự thay đổi văn phong này làm cho lời dịch không thực sự đáp ứng đúng văn phong của TL, nhưng trong hoàn cảnh chịu áp lực của thời gian, người phiên dịch phải chấp nhận sự mất mát ấy để đảm bảo lời dịch thể hiện rõ nghĩa hơn, tăng cường khả năng hiểu đúng của thính giả hơn.

Exercise 1: Hãy so sánh bản dịch và bản gốc. Tìm ra những câu người dịch đã dùng kỹ thuật paraphrase hoặc reformulation hoặc imitation để xử lý.

Original-1: WATER LIFE

Over verdant pastures, and through forests of jade, they glide in majesty. In schools of brilliance, they dance to the rhythms of life, bring peace and wonder to all who behold. Within this theatre of water, there exists a world.

Translation-1: THỦY SINH

Những chàng thủy sinh lượn lờ trong cảnh hùng vĩ của những đồng cỏ bát ngát xanh tươi, những cánh rừng như ngà như ngọc. Trong cảnh hào hoa huy hoàng, chúng nhảy múa theo nhịp đời, mang lại sự bình yên và kỳ diệu cho những ai đắm say nhìn ngắm. Trong một khung trời non nước ấy là cả một thế gian.

Original-2: WATER LIFE

The wilderness of water, reflecting the blue sky and studded trees. In the wet season of Amazon basin, unimaginable water swallows the tropical forest, and shrubs are submerged completely. However, the Mother Nature had hidden power to recover even if it loses most parts. Even though the most terrestrial plants are washed away in flooding, this will become green covered ground in the dry season, and it becomes the sources of many new lives. The Nature Aquarium was conceptualized by learning many ideas from the Mother Nature. Like lost nature may recover after flooding the new world created in the aquarium now begins.

Translation-2: THỦY SINH

Dòng nước hoang vu ánh lên bầu trời xanh điểm vài bóng cây. Trong mùa mưa ướt át của lòng chảo Amazon, dòng nước tưởng bất đáo như nuốt chửng cả khu rừng nhiệt đới, và cây bụi như chìm sâu trong nước. Nhưng Mẹ Thiên nhiên với sức mạnh khiêm nhường đã hồi sinh, kể cả khi Người mất đi hầu hết. Dù cho cây cạn kia có bị cuốn trôi theo dòng lũ, nhưng khi mùa khô tới miền đất lại xanh tươi, lại dưỡng sinh muôn loài mới. Chiếc bể kính thiên nhiên này đã mang nặng bóng hình của người Mẹ Thiên nhiên. Giống như thiên nhiên hồi sinh sau dòng lũ, một thế giới trong bể kính nay lại bắt đầu.

Original-3:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hoa sen luôn luôn tượng trưng cho sự thanh cao, cho sức sống diệu kỳ, mạnh mẽ, cho ý chí bền bỉ vươn lên. Từ trong thẳm sâu của bùn đất đã vượt lên căng tràn sức sống, sáng ngời ngợi dưới ánh mặt trời. Chính vì vậy mà từ ngàn xưa hoa sen thường được chọn đưa vào điêu khắc, chạm trổ, thêu,... trong những nơi cao quí thiêng liêng, có giá trị bền vững. Với ý nghĩa như thế, lần này hoa sen lại được chọn và cách điệu trong thế tạo hình mềm mại, chưng cứng cáp, uy nghi. Rất đặc sắc và hiện đại trong cấu hình xử lý khi được dệt bằng kỹ thuật công nghệ cao trên chất liệu tơ tằm cao cấp.

To bloom with beauty in the pond is only Lotus,

With green leaves, white petals and yellow carpel.

Yellow, white, and green focus,

Shining and undefiled by the mud it emerged from.

(Vietnamese folk chant)

Lotus symbolises purity, amazing life with great will. It grows from the bottom of the dirty mud moving towards the light on the surface of the water to blossom in the sun. The lotus flower symbol has been introduced into sculpture, carving, embroider... offered to worship in holly places. And now, the deepest symbol of Lotus is chosen to create a shape of an artistic product - graceful, unbreakable and formal. Specially designed and hi-tech weaved on high-quality silk.

Exercise 2: Hãy dùng kỹ thuật metaphrase để dịch câu sau đây sang tiếng Việt.

He who cannot love his smallest creature cannot claim to stand before nature.

Exercise 3: Giả sử bạn không biết từ tương đương trong tiếng Anh của những từ gạch dưới trong những câu sau đây, hãy dùng kỹ thuật paraphrase để dịch sang tiếng Anh

1. Một biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng là cách ly.

2. Các nhà chính trị thường không trả lời ngắn gọn và thẳng vào vấn đề.

3. Nhiều người có con mà không dành thời gian để trăn trở với vai trò là bố mẹ của mình.

4. Phải mất nhiều tháng để phuc hồi hoạt động cho cô tôi sau khi cô bị mù.

5. Giá thịt lợn dao động giữa 28.000 đến 35.000 đồng một cân

Exercise 4: Hãy dựng một câu với mỗi từ trong khung. Yêu cầu: không dùng lại từ trong khung mà dùng kỹ thuật paraphrase để thể hiện ý nghĩa của nó. Sau đây là ví dụ minh họa.

Ví dụ: Từ cho sẵn: venture...

Nếu dùng từ này để xây dựng câu ta có:

At tomorrow meeting, I will venture telling them my opinion.

At tomorrow meeting I will take a risk to tell them what I really think about it.

secret / hide / zeal / innovation / deter

Exercise 5: Nếu bạn không tìm được từ tương đương tiếng Việt của những từ, nhóm từ gạch dưới dưới đây thì hãy dùng kỹ thuật paraphrase để dịch.

1. Lead is the softest of the common metals and has a high degree of resistance to corrosion.

2. The way my child's appetite fluctuated this week worries me much.

3. Our psychology exam will be comprehensive; it will cover everything we've studied since September.

4. Judges frequently say that they have been driven to come to a particular conclusion.

5. My new home was nondescript.

6. A man with average intelligence may set his heart on being a doctor.

7. The land around Alice Spring seems as lifeless as any desert.

8. Many years ago I bought (for a shilling) a two-volume, leather-bound, early eighteen-century English novel in a junk shop.

9. To flattered myself, I made a list of provisions that I intended to buy for my trip to France.

10. Parents, serving as role models, usually exemplify adulthood to their children.Exercise 6: Hãy nghe và dịch đoạn sau đây sang tiếng Việt. Ghi lại những chỗ bạn phải dùng kỹ thuật paraphrase.

WOMEN’S TUITION

The fact that women generally are more perceptive than men has given rise to what is commonly known as “women's intuition”...

It is also believed to be the reason why women often become more perceptive and skilled negotiators than men.

Exercise 7: Hãy dịch đoạn sau đây sang tiếng Anh. Sử dụng kỹ thuật reformulation khi cần thiết. Nhìn văn bản, dịch nói (sight interpreting).

Original:

Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng trong việc xác định năng lực cạnh tranh của khu vực dịch vụ, bởi vì đội ngũ nhân viên của mỗi doanh nghiệp dịch vụ là người tạo ra dịch vụ. Điều không may là Việt Nam vẫn xếp sau các đối thủ cạnh tranh chính về chất lượng giáo dục đối với lực lượng lao động, vấn đề đáng quan tâm ở đây là việc Việt Nam bị xếp thứ hạng thấp trong đào tạo quản lý, bởi vì việc thiếu các nhà quản lý và giám sát viên kỹ năng cao sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thứ hạng thấp về đào tạo nghề thường xuyên cho nhân viên và mức độ sử dụng thấp đối với các nhà quản lý được đào tạo bài bản chỉ ra rằng cần thiết phải tăng cường các biện pháp nâng cao kỹ năng của người lao động tại nơi làm việc, nếu Việt Nam muốn có một khu vực dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

(Trích: Gia nhập WTO:
Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn.
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)


Exercise 8: Hãy dịch đoạn sau đây sang tiếng Việt. Sử dụng kỹ thuật paraphrase và re-formulation khi cần thiết. Nhìn văn bản, dịch nói (sight interpreting)

THE BANK FOR THE DOWN AND OUT

Mohamed Yunus, a 56-year-old banker from Bangladesh, is that rare thing: a bona fide visionary. His dream is the total eradication of poverty from the world. “One day,” he says confidently, “our grandchildren will go to museums to see what poverty was like.”

What this man has invented is called micro-credit. It is both terribly simple and, in the field of development and aid, completely revolutionary. Yunus gives loans of as little as $30 to the destitute. A typical borrower from his bank would be a Bangladeshi woman (94 percent of the bank's borrowers are women) who has never touched money before. All her life, her father and husband will have told her she is useless and a burden to the family; finally, widowed or divorced, she will have been forced to beg to feed her children. Yunus lends her money-and doesn't regret it. She uses the loan to buy an asset that can immediately start paying income-such as cotton to weave, or raw materials for bangles to sell, or a cow she can milk. She relays the loan in tiny installments until she becomes self-sufficient. Then if she wants, she can take out a new, larger loan. Either way, she is no longer poor.

The Grameen Bank (“rural bank” in Bengali), which Yunus has built over the last 20 years, has more than 2 million borrowers in 35,000 villages throughout Bangladesh. [In 1995] it made loans of more than $400 million. The bank actively seeks out the most deprived of Bangladeshi society: beggars, illiterates, and widows. Yet, it claims a loan repayment rate of 99 percent. Most Western banks would be delighted with such a small ratio of bad debts.

The man whose vision has made this all possible is a soft-spoken former professor who lives and dresses simply-he earns only $240 a month-and is, in public, shy. His best work is done in a two-bedroom apartment at the bank's headquarters in Bangladesh's capital, Dacca, where he lives with his wife and 10-year-old daughter. He does not own a car.

Born in Chittagong, the Business center of what was then Eastern Bengal, Yunus studied at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, before becoming head of the Economics Department at Chittagong University. The terrible man-made famine of 1974, which by some estimates killed 1.5 million Bangladeshis, changed his life forever. "While people were dying of hanger on the streets, I was teaching elegant theories of economics. I started hating myself for the arrogance of pretending I had answers. Why did people who worked 12 hours a day, seven days a week, not have enough food to eat? I decided that the poor themselves would be my teachers. I began to study them and question them on their lives.”(Pamela Hartman: 178)

Exercise 9: Nghe và dịch đoạn sau đây sang tiếng Việt. Sử dụng kỹ thuật paraphrase và reformulation khi cần thiết. Bài tập này nên tiến hành theo đôi (pairwork).

Student-1: Theo dõi văn bản (tapescript) bấm máy và dừng băng ở những chỗ trong văn bảỉi ghi PAUSE. Bấm máy ghi âm lời dịch của Student-2.

Student-2: Ghi chép trong khi nghe. Khi Student-1 dừng băng thì dịch ngay.

Khi Student-2 dịch xong một nửa bài thì đổi vai. Student-2 bấm máy và Student-1 dịch. Sau khi dịch xong toàn bài, thì hai người nghe lại lời dịch của mình, so với văn bản gốc, tìm ra những kỹ thuật mình đã sử dụng để dịch.LỜI MỜI PHIÊN DỊCH

Chúng tôi trân trọng mời bạn đến làm phiên dịch cho hội thảo du lịch của chúng tôi có tên là “City Break”. Chúng tôi có ba khách mời (guest speakers): Ông Ted Rogers giới thiệu về City Break ở London, cô Susan Li giới thiệu về Singapore, ông Dwight Green giới thiệu về Bangkok, “the City of Angels”. Người dẫn chương trình hội thảo là cô Sarah Chan. Yêu cầu của chúng tôi là dịch đuổi (consecutive interpreting). Rất hân hạnh được bạn cộng tác.The Seminar begins

CITY BREAKS '95

Sarah Chan: Good afternoon ladies and gentlemen...

…………………………

I hope you'll encourage your customers to come and experience the many pleasures of Bangkok for themselves.

REFERENCES

- Baker, Mona (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge. London and New York

- Duff, Alan (1996). Translation. OUP.

- Eastwood, John (2005). Oxford Guide to English Grammar. OUP

- Gran, B.J. & Philip Leetch & Joseph Li (1995). All-in-one Practice. Form 6. Macmillan Publishers (China) Ltd.

- Hartman, Pamela & Laurie Blass (1999). Quest, Reading and Writing in the Academic World. Book 3. McGraw-Hill College.

- Jones, Roderick (2002). Conference Interpreting Explained. St Jerome Publishing. Manchester UK & Northampton, MA.

- Low, Ona (1986). Proficiency in English Course. Edward Arnold.

- Longman Dictionary of the English Language. Longman 1991.

- Nist, Sherrie L. & Cartole Mohr (1990). Improving Vocabulary Skills. Townsend Press.

-Wajnryb, Ruth. (1997). Grammar Dictation. Series editor Alan Maley. OUP.

TAPESCRIPT


WOMEN'S TUITION

The fact that women generally are more perceptive than men has given rise to what is commonly known as “women's intuition”. This quality is particularly evident in women who have brought up young children, for a mother who has a young child relies largely on non-verbal channels of communication. Thus, many women develop an ability to pick up and decipher non-verbal signals, as well as an accurate eye for small detail. This is why few husbands can lie to their wives and get away with it and why, conversely, many women can pull the wool over a man's eyes and without his realizing it. It is also believed to be the reason why women often become more perceptive and skilled negotiators than men.(Wajnryb: 96)

CITY BREAKS '95

Sarah Chan:

Good afternoon ladies and gentlemen; My name is Sarah Chan and on behalf of the International Travel information Bureau, I’d like to welcome all you from the travel trade to our seminar on City Breaks 95.

PAUSE


I'm delighted to see so many of you here today. As everyone in the travel industry knows, city break holidays are becoming increasingly popular with tourists. So, in order to keep us all up to date, I'm very pleased to welcome three speakers from three very different cities. First you will hear Ted Rogers from the London Travel Bureau.

PAUSE


The London Travel Bureau is responsible for all the millions of tourists who flock to London each year to enjoy both its history and culture. You will then hear from Susan Li from the Singapore Tourist Association. Susan is the Director of the Association so she is ideally qualified to answer any questions you may have about Singapore.

PAUSE


Lastly, we are going to hear all about Bangkok from Dwight Green, the Public Affairs manager of the Bangkok Tourist Group. The Bangkok Tourist Group was established 20 years ago and is responsible for all tourism in the Thai capital.

Well, now that you all know our speakers are, I'd like you to give a warm welcome to Ted Rogers who's going to tell you all about city breaks in London.

PAUSE Ted Rogers:

Thank you madam speaker and thank you all for giving me the chance to come and talk to you today about the many tourist attractions in London. First of all, London is a famous and historical city and therefore has many sites of interest for holiday makers to visit. The royal palaces and castles, for example, are especially popular.

PAUSE

Then of course, there are many entertainment attractions of the city. You can spend a day touring round our world-renowned museums and art galleries and then relax at the theatre in the evening. There are usually up to 20 different plays on in the- atre-land, London's West End, so there’s plenty to choose from.PAUSE

No good holiday is complete without good food! London's cosmopolitan restaurants serve a huge range of international cuisine, so there's something to suit everyone's taste. French food is well known for its excellence and there are many French restaurants, but if you fancy something different there's always Greek or Indian, to name just a couple of examples. The choice is really endless.

PAUSE

Lastly, but by no means least in these budget conscious times, one of London's main attractions is its value for money. Compared to Hong Kong, hotels and restaurants are much cheaper which of course makes your money go much further during the holiday.PAUSE

Talking of hotels, I think I'd better give you an outline different kinds of accommodation available. At the lower end of the price range are hostel. Hostels are very cheap and are usually used by student They tend to rent out beds, rather than rooms, for the night, but you can sometimes get rooms so I suppose prices range from £10 for a bed up to £40 for a room.

PAUSE

Next on the scale, and far more numerous, are places which offer Bed and Breakfast accommodation. Bed and Breakfast, or B &B hotels, as they're called, tend to be small, family-run establishments and can be found throughout London. They are often in very convenient locations and prices range from £45 to £100 for a room, depending on how smart they are.PAUSE

Of course, London also has an abundance of good first class hotels, some of which, like the Ritz and the Savoy, are famous in their own right. Their names are synonymous with luxury and good service. Wonderful places to stay if you really want to spoil yourself on your holiday. Prices go from £50 to £200 for a suite!

PAUSE

So, lastly, what about getting around in London? Well, it may be a big city but it's easy to get from place to place. There is an inexpensive underground network like the MTR called the Tube. Alternatively you can take a bus; they run all day and all night which is great for those who enjoy a night out.PAUSE

If you don't want to use public transport you can always take a taxi. Unlike in Hong Kong, the London taxi drivers have to take a test to prove that they know London inside and out. So it doesn't matter if you don't know where you are going. If you give them an address they'll get you there!

PAUSE

What about getting to London? That's easy too. Flights leave Hong Kong four times a day, and direct flights only take between 12 and 14 hours. Well, I hope that has given you a good overview of the many attractions of London and that you'll encourage all your customers to go. If you have any specific questions I'd be happy to answer them later. Thank you.PAUSE

Sarah Chan:

Thank you Mr Rogers. I'd now like to ask our next speaker, Susan Li, to tell you all about the holiday opportunities in Singapore. Ms Li.

PAUSE


Susan Li:

Thank you Ms Chan. You'd expect a successful city state to be a. bustling metropolis but Singapore deserves credit for being the most relaxed superiority in the whole of Asia. The city is surprisingly green and spread out, very easy-going in mood, and its overwhelming efficiency makes a pleasant change if you live in a frenzied, crowded environment.

PAUSE

Some of its laws may seem very strict, for example, you can't chew gum or smoke in public, but Singaporeans don't let this cramp their style. They have space, independence and affluence. This wealth has made the city a good place both to live in and to visitPAUSE

In addition, for such a small place there is a comparatively wide variety of entertainment options literally on the doorstep. This is one of the reasons that Singapore is so popular with the whole family-there is something for everyone. Singapore's hot, humid tropical climate, with it’s brief refreshing rainstorms, favours most outdoor pursuits, particularly water sports.

PAUSE

People go windsurfing during the winter monsoon, scuba diving during the summer and rock climbing all year round, as long as it's not raining of course. You can also go mountain biking all year round as long as you know where to go. With so many possibilities, it's no wonder Singapore is popular with young visitors.PAUSE

When you've exhausted the local waters there's much more in store for you in the rest of the city. Singapore has many other attraction apart from sports. Perhaps it is most renowned for its shopping. The heart of the city is packed with a huge variety of shops, catering to every need in a cool, air-conditioned environment.

PAUSE

However, if you want to relax in more natural surroundings, the botanical park and gardens are only a short bus ride from the centre of town. There you can stroll in beautiful green parkland and admire the various plants and trees from all over Asia. If you are interrupted by a short burst of rain why not visit one of our excellent museums? They'll tell you all about the history and development of Singapore as showing a wide array of historic, sometimes priceless, museum artefacts.PAUSE

Like London, Singapore also prides itself on the excellence of its cuisine. You can enjoy tasty and spicy Malaysian food or indulge yourself at an international buffet at one of the hotels. Of course, there are also many excellent Chinese restaurants in the city. Finally, I feel that I should point out the other attraction of Singapore that London doesn't share - it's proximity to Hong Kong. My city is only a short flight away and can easily be visited over a long weekend. I hope you'll take me up in the offer and I look forward to meeting more Hong Kong tourists in Singapore. Thank you for your time.

PAUSE

Sarah Chan:Thank you Ms Li. There's certainly a lot to do in Singapore. If anyone has any questions, I'm sure Ms Li will be happy to answer them later. Finally, I'd like you to welcome Dwight Green who will outline the attractions of Bangkok. Mr Green.

PAUSE


Dwight Green:

Thank you Ms Chan. It is a shame that Bangkok, which literally means “City of Angels,” is more often associated with horrendous traffic jams than the dreamy spires of its temples. The city can be chaotic and does have some disadvantages. It's hot, polluted and, you'll soon notice, crowded with people 24 hours a day.

PAUSE

Yet, if you allow your imagination to stretch beyond this initial picture, you will find a city rich in history, and with lots of culture. In addition, the people are friendly and charming, and guaranteed to help make your stay a success.PAUSE

It would be misleading to pretend that Bangkok is a great sporting adventure destination but there are a great variety of things to do and see when on holiday there. Many people come specifically to go sightseeing in the city. In particular the numerous temples with their gleaming golden spires are a famous attraction. It could be said, however, that Bangkok's night life is really what has made it famous the world over.

PAUSE.

If you like a city with an active nightlife, you'll love Bangkok with its thousands of bars and discos which stay open all night for your amusement. If you then find that you're worn out with such a hectic social life in the evenings, you'll be pleased to know that the nearest beach is only 2 1/2 hours away. Once there you can either just sunbathe, or unwind by going diving or surfing, which is a sport growing in popularity in Thailand. Boards are easy to rent and instruction lessons are cheap.PAUSE

Perhaps the best way to feel that you're really got away from it all is to take a trip out to one of Thailand's great national parks. With their lush tropical vegetation and nature trails they're a great place to go animal or plant spotting while trekking. Trekking is a fun, healthy activity which can be enjoyed by all the family.

PAUSE

There are eight national parks within easy reach of the capital. They offer great opportunities, as I've just said, for trekking, as well as biking or rafting through areas of steamy tropical rainforest. I'd just like to describe one park to you in detail as an example.PAUSE

Erawan National Park is situated in the hills and is famous for its stunning seventiered waterfall. It is a 1500m cascade of water, which has created all kinds of limestone pools and fascinating rock formations. Each level is worth stopping at, but the top and the bottom tiers are the biggest and the most spectacular. You can also wander off the beaten track to explore deciduous forest, where you may glimpse monkeys and wild pigs.

PAUSE

Erawan National Park is 200km from Bangkok, and can be reached by bus or train. The bus is quicker but the train is more scenic- the views can really wonderful during the journey. As an alternative to motorized transport, you can arrange to travel the final leg of your journey on a raft. Although unusual it's an exhilarating, exciting way to travel.PAUSE

Well, I think my time is nearly up, so I'll stop now leave you with that lovely image of one our most beautiful national parks. I hope you'll encourage your customers to come and experience the many pleasures of Bangkok for themselves.

STOP

(All-in-one Practice, Paper 4:59-61)
tải về 213.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương