Điền mốc thời gian thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành bài tập sau?Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích8 Mb.
#1749Điền mốc thời gian thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành bài tập sau?Em đã trả lời đúng. Mời các em hãy lắng nghe đáp án.Đáp án em lựa chọn chưa chính xác. Mời các em lắng nghe đáp án đúng.- Khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng lại để làm gì?

  • - Khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng lại để làm gì?Hãy chọn các ý đúng với ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2 - 9 - 1945?QuizChia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương