Iii-kế hoạch bồi dưỠng – phụ ĐẠo học sinh – NĂm họC 2011-2012tải về 110.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích110.5 Kb.
#3460

PHÒNG GD-ĐT PHÚ VANG

TRƯỜNG TIỂU PHÚ LƯƠNG1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú lương, ngày tháng năm 20


KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU, PHỤ ĐẠO HỌC SINH

CÒN HẠN CHẾ - LỚP.....

Năm học 2016 - 2017
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường Tiểu học Phú Lương 1;

- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế của nhà trường ,

Giáo viên chủ nhiệm lớp của trường Tiểu học Phú Lương 1 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế trong năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học 2016 – 2017

- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế là cơ sở, là tiền đề cho quá trình phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế; tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội học tập tốt nhất theo năng lực cá nhân.III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA LỚP:

1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
IV. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 2015 – 2016

1. Các chỉ tiêu trong năm học 2016 – 2017:

Xếp loại GD
TSHS

ND đánh giá

Đ/HT

%

CĐ/CHT

%

Ghi chú

Cuối năm
Các môn học và HĐGDNăng lực
Phẩm chất
Đánhgiá chung

2. Biên pháp

a. Thời gian thực hiện :

-Thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế vào trong các tiết học của buổi học thứ hai ( tăng tiết), các tuần nghỉ giữa kì 1,2 và cuối kì 1.b. Nội dung thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng – phụ đạo HS :

Buổi 1: GV dạy bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế theo đối tượng ở những tiết học chính khóa với hình thức: Trong mỗi tiết học Gv lựa chon câu hỏi, bài tập phù hợp với mỗi đối tượng HS.

Buổi 2:

+ Xây dựng thời khoá biểu phù hợp tạo điều kiện cho học sinh được phát triển năng lực, năng khiếu.

+ Nội dung, chương trình dạy ôn tập buổi 2 dựa vào nội dung chương trình đã học buổi sáng, giáo viên xem xét đối tượng học sinh lớp mình phụ trách để lựa chọn nội dung kiến thức ôn tập phù hợp.

+ Chỉ đạo giáo viên dạy buổi 2 theo hướng: Phân hoá đối tượng học sinh, tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học và tổ chức HS tham gia các hoạt động địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ HS còn hạn chế vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng HS có năng khiếu môn Toán, môn Tiếng Việt.

-Xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng – phụ đạo hai môn Toán – Tiếng Việt.

-Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm theo yêu cầu ND chương trình SGK đã quy định để định hướng cho việc bồi dưỡng – phụ đạo HS.

-Trang bị đủ các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảng dạy bồi dưỡng – phụ đạo HS.

-Quy định các mốc thời gian, phân loại, lập danh sách các đối tượng HS có năng khiếu, HS còn hạn chế, sắp xếp thời gian thực hiện công tác bồi dưỡng – phụ đạo HS.

-Tham gia học tập chuyên đề về nội dung, phương pháp bồi dưỡng – phụ đạo HS.

-Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo từng thời điểm.

-Phân loại HS có năng khiếu, HS còn hạn chế ở trong lớp để có biện pháp bồi dưỡng- phụ đạo thích hợp với từng đối tượng.

-Trực tiếp liên hệ với gia đình HS để phối hợp bồi dưỡng- phụ đạo.

-Tổ chức thực hiện các hình thức bồi dưỡng- phụ đạo thường xuyên như: Giúp bạn vượt khó, đôi bạn cùng tiến, Tổ chức nhóm học tập. Luôn quan tâm đến các đối tượng HS cần bồi dưỡng- phụ đạo trong các tiết học hàng ngày.

-Nghiên cứu và áp dụng chuẩn KT-KN trong dạy học.

-Động viên và hỗ trợ HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn tích cực vượt qua mặc cảm và vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

-Chú trọng đến tất cả các đối tượng học sinh để phân loại trình độ học lực nhằm có kế hoạch giảng dạy theo từng đối tượng học sinh tốt hơn.

-Hàng tháng có kiểm tra định kì của từng môn học để nắm chất lượng học tập của học sinh từ đó có kế hoạch dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

-Thường xuyên động viên những em khó khăn cố gắng trong học tập.

-Tổ chức cho các em hoạt động nhóm, từng tổ thi nhau kiểm tra bài hằng ngày và báo cáo kết quả.

-Khuyến khích HS tự học và thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học và diễn đạt bằng lời của mình hay và lưu loát.

-Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.

-Soạn giáo án theo hướng đổi mới thể hiện các hoạt động dạy học tích cực, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh

- Kiểm tra sách giáo khoa, đồ dung học tập của học sinh 1lần/tháng

- Phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lí giờ học của học sinh ở lớp cũng như giờ tự học ở nhà của học sinh.

- Thường xuyên sử dụng các hình thức động viên học sinh, khen thưởng kịp thời tạo sự tin tưởng cho học sinh

- Tìm hiểu cụ thể từng đối tượng học sinh, xem xét, đánh giá từng em.Động viên những em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

- Giaó viên chủ nhiệm cần liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để thông báo kết quả học tập của từng em, thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ , biểu dương kịp thời cho những học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt

- Giáo dục cho học sinh thói quen đi đến nơi về đến chốn- Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học kể cả đồ dùng dạy học tự làm
Duyệt của Hiệu trưởng Giáo viên

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN BỒI DƯỠNG- PHỤ ĐẠO

1/ Danh sách học sinh Giỏi cần bồi dưỡng:

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

010203040506070809...

2 / Danh sách HS yếu cần phụ đạo :

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG PHỤ ĐẠO

01020304050607KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHỤ ĐẠO HS HÀNG THÁNG

HỌC KÌ I

THÁNG

ND CẦN BỒI DƯỠNG CHO HS CÓ NĂNG KHIẾU

NỘI DUNG CẦN PHỤ ĐẠO CHO HS CÒN HẠN CHẾ

KẾT QUẢ

9

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................10

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................11

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................12

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................


...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................


Kết quả kiểm tra lần I


TSHS

ND đánh giá

Đ/HT

%

CĐ/CHT

%

Ghi chú

Cuối Kì I
Các môn học và HĐGDNăng lực
Phẩm chất
Đánhgiá chung

HỌC KÌ II

1

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................2

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................3

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................4

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................5

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................................................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................

...........................

...........................

............................

...........................
Phú Lương, ngày tháng năm 201...

Duyệt của Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm
tải về 110.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương