I.Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí và ý nghĩa của tlhtải về 11.19 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích11.19 Mb.
#524I.Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí và ý nghĩa của TLH

 • I.Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí và ý nghĩa của TLH

 • II.Bản chất của hiện tượng tâm lý người

 • III.Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu TLH2.1.Sự hình thành ý thức của con người

 • 2.1.Sự hình thành ý thức của con người

 • 1.Bằng lập luận và ví dụ chứng minh vai trò của lao động trong việc hình thành và phát triển ý thức của loài người.

 • 2.Bằng lập luận và ví dụ chứng minh vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp trong việc hình thành và phát triển ý thức của loài người.Cảm giác:

 • Cảm giác:

 • -Phản ánh riêng lẻ

2.1.Các loại cảm giác

 • 2.1.Các loại cảm giác

 • -Cảm giác bên ngoài :nhìn, nghe, ngửi, nếm, da (đụng chạm, nén, nóng, lạnh, đau)

 • -Cảm giác bên trong: vận động, thăng bằng, cơ thể, rung3.1.Vai trò của cảm giác:

 • 3.1.Vai trò của cảm giác:

 • -Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của con người.

 • -Cảm giác là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các hình thức nhận thức cao hơn.

 • -Cảm giác là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động của vỏ não

 • -Cảm giác là con đường nhận thức HTKQ đặc biệt của người khuyết tật.1.Đà điểu

 • 1.Đà điểu

 • 2.Chim

 • 3.Cá chim

 • 4.Gà gô

 • 5.Cá đối

 • 6.Cá

 • 7.Cá voi

3.1.Giống nhau

 • 3.1.Giống nhau

 • -Đều nảy sinh khi con người rơi vào “hoàn cảnh có vấn đề”

 • -Phản ánh hiện thực gián tiếp, có tính khái quát chung cho toàn bộ các SVHT

 • -Dùng ngôn ngữ, tài liệu cảm tính làm cơ sở để giải quyết vấn đề đặt ra.

 • -Kết quả phản ánh: cho ra cái mới trong kinh nghiệm cá nhân và xã hội.A.Mặt nhận thức của ý thức

 • A.Mặt nhận thức của ý thức

 • B.Mặt thái độ của ý thức

 • C.Mặt năng động của ý thức

 • D.Mặt cơ động của ý thức

Hãy xác định những nét tính cách nào dưới đây thể hiện: a) thái độ đối với người khác, b) thái độ đối với lao động, c) thái độ đối với bản thân:

 • Hãy xác định những nét tính cách nào dưới đây thể hiện: a) thái độ đối với người khác, b) thái độ đối với lao động, c) thái độ đối với bản thân:

 • Trách nhiệm Lòng trung thực

 • Lòng nhân đạo Tính khiêm tốn

 • Tính ích kỷ Tính sáng tạo

 • Tính lười biếng Tính cẩn thận

 • Tính kín đáo Tính quảng giao

 • Tính hoang phí Tính tự cao


tải về 11.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương