Ii. CÁC giải pháp tăng cưỜng thực hành tiêm an toàNtải về 2.6 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích2.6 Mb.
#2183

II. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIÊM AN TOÀN

 • II. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIÊM AN TOÀN

 •  

LƯỢNG GIÁ

 • LƯỢNG GIÁ

 • Câu 1. Khái niệm tiêm an toàn: Theo WHO, TAT là một quy trình tiêm:

 • A. .........................................

 • B. .........................................

 • C. Không tạo chất thải nguy hại cho người khác và cộng đồng.LƯỢNG GIÁ

 • LƯỢNG GIÁ

 • Câu 1. Khái niệm tiêm an toàn: Theo WHO, TAT là một quy trình tiêm:

 • A. Không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm.

 • B. Không gây nguy hại cho người tiêm

 • C. Không tạo chất thải nguy hại cho người khác và cộng đồng.

 • Câu 2. Các giải pháp tăng cường thực hành tiêm an toàn: A……………………………

 • B……………………………

 • C. Tiêm phòng vắc xin viêm gan B cho nhân viên y tế và thiết lập, thực hiện hệ thống báo cáo các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

 • D. Tăng cường kiến thức về tiêm an toàn và KSNK.

 • E. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 • F. …………………………LƯỢNG GIÁ

 • LƯỢNG GIÁ

 • Câu 1. Khái niệm tiêm an toàn: Theo WHO, TAT là một quy trình tiêm:

 • A. Không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm.

 • B. Không gây nguy hại cho người tiêm

 • C. Không tạo chất thải nguy hại cho người khác và cộng đồng.

 • Câu 2. Các giải pháp tăng cường thực hành tiêm an toàn:

 • A. Giảm hoặc loại bỏ các mũi tiêm không cần thiết

 • B. Đảm bảo đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc cho KT tiêm.

 • C. Tiêm phòng vắc xin viêm gan B cho nhân viên y tế và thiết lập, thực hiện hệ thống báo cáo các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

 • D. Tăng cường kiến thức về tiêm an toàn và KSNK.

 • E. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 • F. Thực hành đúng QTKT tiêm.Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • A. ………………………

 • B. ......................................

 • C. Phòng tránh xơ hóa cơ hoặc đâm kim vào dây thần kinh

 • D. Các phòng ngừa khác:………..Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • A. Thực hiện 5 đúng

 • B. Phòng và chống sốc

 • C. Phòng tránh xơ hóa cơ hoặc đâm kim vào dây thần kinh

 • D. Các phòng ngừa khác:………..

 • Câu 4. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người tiêm:

 • A. ...........................................

 • B. ...........................................Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • Câu 3. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là:

 • A. Thực hiện 5 đúng

 • B. Phòng và chống sốc

 • C. Phòng tránh xơ hóa cơ hoặc đâm kim vào dây thần kinh

 • D. Các phòng ngừa khác:………..

 • Câu 4. Nguyên tắc thực hành tiêm mà không gây nguy hại cho người tiêm:

 • A. Nguy cơ bị phơi nhiễm do máu hoặc do kim tiêm/vật sắc nhọn đâm.

 • B. Phòng ngừa nguy cơ đổ lỗi trách nhiệm cho người tiêm.


tải về 2.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương