Ielts fighter – The leading center in Vietnam Webistetải về 29.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích29.86 Kb.IELTS FighterThe leading center in VietnamWebiste:

http://ielt

s

-

fighter.co

m

Fanpage:

https://www.facebook.com/ielts.fighte

r

/

Hotline:

0963 891 756

IELTS WRITING AND SPEAKING ONLINE COURSE

UNIT 3: DẠNG BÀI

MIÊU TẢ BẢN ĐỒ, QUÁ TRÌNH (PART 2)

(Tài liệu do Ms QuBiên soỳnh và Đạn và tội ngũ chuyên môn Ielts Fighterổng hợp


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Chúng ta có hai dạng quá trình thường gặp: quá trình tự nhiên và quá trình nhân tạo

Quá trình tự nhiên (natural process) bao gồm các quá trình như vòng đời của ếch, sự tuần hoàn của nước, quá trình mang thai, hay bò cho s ữa như thế nào, v.v….

Quá trình nhân tạo (manmade process) bao gồm các quá trình như cách làm cà phê, bia hay rượu vang, cách sản xuất xi măng và gạch,

v.v….

*Lưu ý:

 • Dùng dạng CHỦ ĐỘNG để mô tả quá trình tự nhiên

 • Dùng dạng BỊ ĐỘNG để mô tả quá trình nhân tạo


CÁC BƯỚC LÀM BÀI


 1. Quan sát kỹ hình vẽ. Tìm ra điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quá trình, xác định có bao nhiêu giai đoạn trong quá trình, các bước là gì và mỗi liên hệ giữa các giai đoạn.

 2. Viết Introduction

 3. Viết đoạn Overview

 4. Viết đoạn Body

 5. Kiểm tra lại bài viếtBước 1:

Một trong những khó khăn khi làm dạng bài này đó là chúng ta phải viết về những thứ chúng ta chưa gặp hay chưa đọc về nó bao giờ.

Tuy nhiên hãy nhớ rằng, để hiểu rõ về quá trình, chúng có list các câu hỏi như sau:


 • Quá trình bắt đầu và kết thúc ở đâu?

 • Có bao nhiêu giai đoạn?

 • Đây là quá trình tự nhiên hay quá trình nhân tạo?

 • Quá trình sản xuất gì?

 • Chức năng của từng giai đoạn là gì?

 • Mối quan hệ giữa các bước của quá trìnhBước 2: Viết Introduction

Bước này hoàn toàn tương tự nhau ở các dạng bài trong Writing task 1. Các bạn có thể xem lại ở những bài học trước.Bước 3: Viết tổng quan

Các bạn có thể dễ dàng viết được một đoạn tổng quan bằng cách tham khảo một số những câu hỏi dưới đây để chọn thông tin: • Đây là quá trình tự nhiên hay quá trình nhân tạo?

 • Quá trình gồm bao nhiêu giai đoạn?

 • Quá trình này sản xuất gì

 • Quá trình bắt đầu và kết thúc ở đâu?

 • Đây là chu trình tuần hoàn hay bắt đầu và kết thúc ở các điểm khác nhau?

 • Có nguyên liệu hay chất liệu gì thêm vào không?Example:

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.Phân tích:

 • Đây là quá trình nhân tạo

 • Quá trình thu thập và làm ra thông tin để phát sóng

 • Gồm 4 giai đoạn: tiếp nhận, phân tích, chuẩn bị, phát sóngSample Overview:

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

(Nguồn: ielts-simon.com)

Bước 4: Viết đoạn thân bài

Trong phần thân bài của dạng Process, không giống như các dạng khác là chọn lọc thông tin để mô tả, ta cần phải đề cập đến tất cả các giai đoạn của quá trình. Chúng ta sẽ lần lượt miêu tả từ giai đoạn đầu tiên, các giai đoạn kế tiếp cho đến giai đoan kết thúc.Example:

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.Phân tích:

 • Có ba cách để thu thập thông tin: satellite, radar, drifting buoy.

 • Các thông tin lần lượt được hiển thị theo ba dạng ảnh vệ tinh (satellite photo), màn hình radar (radar screen), bản đồ thời tiết (synoptic chart) để phân tích, dự đoán và sẽ được chuẩn bị lên sóng

 • Cuối cùng, thông tin sẽ được chuẩn bị qua máy tínhSample Body:

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

(Nguồn: ielts-simon.com)
NGÔN NGỮ MIÊU TẢ QUÁ TRÌNH


Không giống như những các dạng bài graphs hay maps miêu tả về xu hướng và sự thay đổi, đối với dạng bài quá trình, ta cũng cần có những ngôn ngữ miêu tả riêng. Đó chính là “SEQUENCERS” (ngôn ngữ trình tự). • First of all/ Firstly…

 • The first step/stage is…

 • Next/Then/After that…

 • Finally/In the final step/In the final stage is

 • Before/After/OnceExercise: Choose the correct word to fill in the blanks

1.

Eventually Beginning at

At the second stage

At the third stage

BeforeThree main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and ____________ runs back into the oceans again.

____________ the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds. _____________, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

______________ in the cycle, rainwater may take various paths.

Some of it may fall into lakes or return to the oceans via ‘surface runoff’. Otherwise, rainwater may filter through the ground, reaching the impervious layer of the earth. Salt water intrusion is shown to take place just _______ groundwater passes into the oceans to complete the cycle.

(Nguồn: ielts-simon.com)2.

At the first stage Then

Finally

Next

Following this

___________ in the paper recycling process, waste paper is collected either from paper banks, where members of the public leave their used paper, or directly from businesses. This paper is _______ sorted by hand and separated according to its grade, with any paper that is not suitable for recycling being removed. ____, the graded paper is transported to a paper mill.

Stages four and five of the process both involve cleaning. The paper is cleaned and pulped, and foreign objects such as staples are taken out. ________, all remnants of ink and glue are removed from the paper at the de-inking stage. _______, the pulp can be processed in a paper making machine, which makes the end product: usable paper.

(Nguồn: ielts-simon.com)IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương