I. Sự tạo thành nước tiểu: I. Sự tạo thành nước tiểutải về 5.66 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích5.66 Mb.
#3683

I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • TRẢ LỜI

 • Sự tạo thành nước tiểu gồm có 3 qúa trình - Quá trình lọc máu để tạo ra nước tiểu đầu diễn ra ở cầu thận.

 • - Qúa trình hấp thụ lại và quá trình bài tiết tiếp diễn ra ở ống thận1.Quá trình lọc máu

 • 1.Quá trình lọc máuGồm:

 • Gồm:I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • II. Thải nước tiểu

 • Em hãy quan sát hình vẽ và mô tả đường đi của nước tiểu chính thức?I/Sự tạo thành nước tiểu:

 • I/Sự tạo thành nước tiểu:

 • II/Thải nước tiểu:I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • II.Thải nước tiểu:I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • I. Sự tạo thành nước tiểu:

 • Gồm:

 • +Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo ra nước tiểu đầù .

 • +Qúa trình hấp thụ lại cácchất cần thiết ở ống thận.

 • +Quá trinh bài tiết tiếp các chất cặn bã,chất thừa ở ống thận tạo thành nước tiểu chính thứcĐiền từ thích hợp vào chỗ trống Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

 • Điền từ thích hợp vào chỗ trống Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

 • Nước tiểu chính thức …………. …………………… Bóng đái ………… ra ngoài
tải về 5.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương