I/ phần chung (7 điểm): Bắt buộc. Câu 1 (1,0 điểm)tải về 9.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích9.78 Kb.

Trường THPT THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011

PHAN ĐÌNH PHÙNG MÔN TOÁN LỚP 10 ĐỀ SỐ 2

(Thời gian làm bài: 90 phút)I/ PHẦN CHUNG (7 điểm): Bắt buộc.

Câu 1 (1,0 điểm) : Cho f(x)=(m+2)x2+3(m+2)x+m+3. Tìm m để f(x) > 0 với mọi giá trị của x.

Câu 2 (1,0 điểm) : Giải phương trình:

Câu 3 (1,0 điểm): Một nhà Sinh vật học cân 20 con ốc bươu vàng thu được kết quả như sau (đơn vị: gam): 75 63 67 100 94 86 87 87 82 60 65 60 92 93 65 71 77 80 68 83.

  1. Hãy lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp (có cột giá trị trung gian) của mẫu số liệu trên theo bốn

lớp: [60;70); [70;80); [80;90); [90;100].

b) Tính số trung bình; trung vị.Câu 4 (2,0 điểm): a) Cho . Tính giá trị của biểu thức: A= 5sin-4cot

b) Rút gọn biểu thức:Câu 5 (2,0 điểm): Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho điểm M(5;2) và đường thẳng d: 4x-3y+2= 0 .

a) Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua M và song song với d.

b) Tìm tọa độ điểm M’ là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng d.

II/ PHẦN RIÊNG: (3 điểm) Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần: Phần A hoặc Phần B sau đây:

Phần A:

Câu 6a (1,5 điểm): Cho đường tròn (C) có phương trình: x2+y2-6x-4y+4=0

1) Tìm tâm và bán kính của (C)

2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng d: x-2y+3=0

Câu 7a (0,5 điểm): Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;1) cắt phần dương của hai trục tọa độ tại

A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 4.Câu 8a (1 điểm): Giải phương trình:

Phần B:

Câu 6b (1,5 điểm): Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) Cho e líp có phương trình: 3x2+4y2=36.

1) Tìm tọa độ các đỉnh , tiêu điểm của e líp; Tính tâm sai của e líp.2) Một đường thẳng song song với trục tung, đi qua tiêu điểm bên phải của e líp, cắt e líp tại hai điểm M, N. Tìm tọa độ M, N

Câu 7b (0,5 điểm): Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho hai điểm A(2;3), C(4;-1). Tìm tọa độ hai điểm B, D sao cho ABCD là hình vuông

Câu 8b (1 điểm): Giải phương trình:


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương