ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi-thánh cao-đÀi chơn-lýtải về 3.59 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích3.59 Mb.
#633
1   2   3   4   5   6

Thành tâm mới rõ chước tinh ma

Máy Trời huyền diệu, đành không nói

Thử thế gian hùng, sức trộn pha

XIN KIẾU


THỂ dưng Linh Sám, góp trăm bài

LIÊN điểm Thầy phê, nét chẳng sai

PHƯỚC đức luống tu, tu ắt được

THẦN cho thành tín, ứng không saiBần Đạo cho 100 bài trong 5 đêm mới trọn, mỗi bài phải chừa một khoản giấy trắng vì là nhiều Chư Tiên Phật sẽ phê điểm và giải Bách Linh Cơ Sám tự.

Trời còn có phong ba mặc trắc

Người dễ không, họa phước phi thường

Muốn cho rõ đặng máy Âm dương

Nào phải cậy vào tay thế tục

Thầy đã gạn trong, lóng đục

Người tua vững chí, bền lòng

Đạo thông hành Xuân Hạ Thu Đông

Đạo chói rạng tinh thần Nhựt Nguyệt

Không một việc Thầy không chính xét

Không một điều Thầy chẳng ba lo

Lo bầy con sâu chóng, cạn dò

Lo lũ dại, đêm chơi, ngày ngủ

Việc trước mắt, màn che sáo phủ

Nẽo tiền trình, gai tấp bìm leo

Mây đã giăng, mà chẳng vững lèo

Lữa đã cháy, lại còn ngon giấc

Say mê vật chất

Hờ hỏng tinh thần

Cuộc giả hành, tay vịn chơn lần

Đường Chơn Lý, lòng xao dạ lãng

Gai chông chẳng quảng

Chăm chúi theo tiếng cuội rừng sâu

Sóng gió mặc dầu

Lặn hụp với bóng trăng bể thẳm

Càng lâu, càng đắm

Càn, Khôn trong biển vực, sông bờ

Bởi dại, bởi khờ

Bởi chẳng xét, cội cây nguồn nước

Toan mưu, kiếm chước

Đường lợi danh xâu xé giựt giành

Leo thác, vượt gành

Tìm Tiên Phật bói khoa nham độn

Tinh thần hao tổn

Nghe quáng mù Nam Bắc Tây Đông

Phàm thế long đong

Trách thầm tối quỉ thần Thiên địa

Bịnh trầm kha, quên hồn mất vía

Chước cám dỗ, miệng đỉa nọc lằn

THỂ LIÊN nầy tất dạ bâng khuâng

Chư Tiên cũng trăm phần chua xót

Nghĩ vì nỗi, Thầy tuy giáng bút

Bút có chừng, việc thế không chừng

Chưng vì tuy Thầy đã dạy răn

Răn có chỗ, nước đời không chỗ

Ta trách nhậm, vưng Thầy phổ độ

Độ một điều, độ đến ngàn trăm

Tối ưu tư, bể khổ sai lầm

Lầm một nước, lầm luôn ức triệu

Mình xin mình chịu

Mình gánh mình lo

Tạo Hóa kia khác thể con đò

Nhơn tình lại, hình như với bóng

Không chầy thì chóng

Không sớm cũng trưa

Khuyên anh em chớ mắc kế lừa

Khuyên lớn, nhỏ đừng vùa việc mộng

Linh Sám xin truyền tống

Chữ châu phê, Thầy đã chuẩn cho

Chí thành chớ mờ hồ

Khai kim khẩu, Thầy thêm mách bảo

Dụng cơ bút, tỏ rành lai đáo

Để cơn nghèo, được biết kiết hung

Anh em đến lúc dùng

Chí Thành thượng đạt./-

- Đồng tử nghỉ. -

PHỤNG NGỌC-HƯ-CUNG NGỌC LỊNH :

Thể Liên Tiên Nữ - Bách Linh Cơ Sám

*

BÀI 1: ĐẠI KIẾT

Tây phương có Phật, tại Lôi Âm

Phật tại Tây phuong, vốn tại Tâm !!

Đắp móng, xây nền rường cột sẵn

Thước đo, mực gióng chẳng sai lầm
BÀI 2: THƯỢNG KIẾT

Êm buồm, thuận lái lúc phăn neo

Ngàn dặm buông khơi, thẳng một lèo

Gió mát, trăng trong phong cảnh đẹp

Ro re đờn khải, nước khua chèo
BÀI 3: THƯỢNG THƯỢNG

Trăng thu vặt vặt, rọi rường nhà

Đây đó người xa, dạ chẳng xa

Muối mặn, gừng cay đâu cũng thế

Sang hèn, cao thấp mặc người ta

BÀI 4 : THƯỢNG THƯỢNG

Nghèo mà chí hiếu, Phật ngài thương

Hiếm kẻ ban ơn, lúc lỡ đường

Thiên địa tuần huờn, đâu có sót

Cho hay Tạo Hóa, máy Âm dương


BÀI 5 : THƯỢNG TRUNG

Mới thì còn khá, cũ rồi thôi

Giá tuyết đâu trông, hóng nắng Trời

Rồng dậy, sấm vang cây cỏ tốt


Mau chơn, lẹ tính khỏa hòa đôi
BÀI 6 : THƯỢNG HẠ

Trong lòng ôm ấp, một hòn châu

Thuốc tốt, thầy hay đã gặp chầu

Vàng bạc đầy rương, lèo lái thuận

Khỏe tình vững trải, mấy từng lâu
BÀI 7 : THƯỢNG HẠ

Con ác vừa lên, đứng giữa Trời

Lý ưng rạng vẻ khắp nơi nơi

Vừng mây đâu đến, che mờ tối

Rồng rắn đành mong, ẩn đợi thời
BÀI 8 : TRUNG TRUNG

Bèo nổi linh đinh, mặt nước sông

Quảng bao trưa sớm, lớn hay ròng

Hoa tàn, trái rụng hoa đua nở

Hoa nở hoa xinh, thật chẳng mong
BÀI 9 : TRUNG TRUNG

Hoa nở, hoa xinh thật vẻ vang

Mãn mùa gặp lúc hoa đã tàn

Hoa tàn, trái rụng hoa đua nở

Hoa nở, hoa xinh thật vẻ vang

BÀI 10 : THƯỢNG HẠ Trời thanh, đêm tạnh gió đưa hơi

Thảnh thót cầm xanh, cảnh ghẹo người Lưu thủy cao sơn, đâu thấy mặt Tri âm khuyên phải lượng theo thời
BÀI 11 : TRUNG TRUNG

Đã từng giao kết, hiếm anh hùng

Bốn biển từng nghe, bực kiếm cung

Áo gấm về làng, đà phĩ chí

Mới đành rạng tiếng, với non sông
BÀI 12 : THƯỢNG HẠ

Muôn việc do Trời, vốn tại ta

Lẽ đâu luốc lát, lại lơ là

Một cây sao được, nên non cả

Muốn được non cao, phải dụm ba
BÀI 13 : HẠ HẠ

Đất bằng sóng dậy, sự vì đâu ?

Gẩm lại cũng đồng một rún nhau

Châm chít đuôi ong, hơn rắn độc

Tiểu nhân mấy đứa, gẩm về sau

BÀI 14 : HẠ HẠ

Một nổi thì thôi, lại đến ba Gớm thay miệng độc, quá thanh xà Vẩy vùng bương chải qua thời thế Còn phải sao cho rạng tiếng nhà

BÀI 15 : TRUNG TRUNG


Tóc tơ khắn khít, thể oan ương

Sông biển nguyền xưa, chứng tỏ tường

Bảng hổ, đuốc hoa duyên phận đẹp

Đêm khuyathu cung Quế, nực mùi hương


BÀI 16 : HẠ THƯỢNG

Hết xôi rồi việc, thế tình kìa

Trên lộ người đồn, tiếng tợ bia

Mua trái thử da, đâu dám chắc

Xét Người lòng dạ, lúc canh khuya
BÀI 17 : TRUNG TRUNG

Càng giàu, càng phải rộng nhơn từ Nghèo khổ càng chừa, những thói hư

Vay trả, trả vay đâu có sót

Quỉ Thần nắm giữ, chữ Vô tư


BÀI 18 : TRUNG HẠ

Bảy mươi hai phép, luyện Thần thông

Biến hoá vô phương, phép chẳng cùng

Sáu chữ Di Đà, thâu trọn đủ

Mới hay báu lạ, tại nơi lòng

BÀI 19 : TRUNG HẠ

Hùm cơn suy thế, lúc sa lầy

Bao quảng dèm pha, lũ cáo bầy

Khỏe sức lướt xông, nhiều thủ đoạn

Reo gầm vận gió, hội rồng mây


BÀI 20 : HẠ THƯỢNG

Âm dương điên đảo, sái Cang Thường

Gà mái gáy ngày, khéo để gương

Ngọn đuốc cheo leo.cơn gió tạt

Non cao chớn chở, nực mùi hương
BÀI 21 : TRUNG TRUNG

Lọc lừa dè dặt, kiệm rồi cần

Mực thước đừng cho sái một phân

Trăm việc khéo khôn, âu sớm liệu

Đừng cho để muộn, lại ăn năn

BÀI 22 : TRUNG THƯỢNG

Hùm mạnh chi nao, lũ cáo bầy

Mặc tình trương vút, lại ruồng vây

Khéo ngừa kẻ núp mưu thầm tối

Lẹ mắt lanh tròng, khéo trở day


BÀI 23 : TRUNG HẠ

Hố sâu nương dựa, lúc tìm long

Hết bỉ, lừa cơn cũng vẩy vùng

Kẻ trước người sau, sau lại trước

Đâu dè muôn việc, tại Thiên công

BÀI 24 : TRUNG HẠ

Hai gái sao yên, ở một nhà

Đổi thay sớm bốn, lại chiều ba

Vườn xưa ướm hỏi oanh cùng yến

Xơ xác xin thưa mấy cụm hoa


BÀI 25 : TRUNG THƯỢNG
Đào sông nước mới được thông thương

Địa thế trong tay, thấy chán chường

Muối biển, thóc đồng, rừng núi sẵn

Xưa nay phú quí, mấy con đường


BÀI 26 : THƯỢNG HẠ

Công hầu thì dựa chốn kinh thành

Tiên Phật thì nương dãy núi xanh

Đen, trắng hai màu tua chọn một

Có đâu tính quất, lại lo quanh
BÀI 27 : HẠ HẠ

Bể dâu thay đổi thấy luôn luôn Một rạp đêm đêm diễn mấy tuồng Phú quí xưa nay, đều cõi tạm

Non cao cội cả, lại trong nguồn
BÀI 28 : ĐẠI KIẾT

Ấp trứng chầy ngày phải nở con

Tiền nhân hậu quả, hệt như khuôn

Kìa hưu hay ngựa, nhìn xem kỹ

Ba bảy hai mươi một tiếng đồn

BÀI 29 : TRUNG TRUNG

Đầu gành lưu thủy, lại cao sơn

Ướm hỏi cùng ai lóng nhịp đờn

Gió đó, trăng đây non nước vậy

Nhìn xa nghĩ kỹ, thú nào hơn

BÀI 30 : TRUNG THƯỢNG

Lánh tục nương nơi lập cảnh Không

Đành vui gió mát, với trăng thanh

Ngoài tai danh lợi, còn chi tá

Quỉ phục Thần khâm, chớ đổi lòng
BÀI 31 : TRUNG TRUNG

Nước đời trong đục, bởi nơi lòng

Trong đục nhìn coi, có mầy dòng

Đục trước, trong sau; trong mới đục

Quậy ra mới đục, lóng thì trong
BÀI 32 : TRUNG HẠ

Chợ nhóm xôn xao buổi xế chiều

Tan phiên rồi lại cảnh đìu hiu

Lợi danh hỏi thử bao nhiêu khách

Kết cuộc đời người đặng mỹ miều
BÀI 33 : TRUNG HẠ

Bào trơn thoa mỡ xót cây cao

Phỉnh trẻ trèo cao cuộc té nhào

Thấy của động lòng sanh chước quỉ

Hết rồi, rồi việc phí công lao

BÀI 34 : THƯỢNG TRUNG

Đêm thanh gió mát lại trăng trong

Kim cải nguyền xưa chẳng phụ lòng

Mối chỉ khéo se ai dễ dứt

Trăm năm ghi tạc một câu đồng


BÀI 35 : HẠ THƯỢNG

Phù sanh giấc mộng thoáng mơ màng

Bèo bọt trò đời hiệp lại tan

Ghi nhớ Hiếu, Trung vàng đá tạc

Muôn năm sự nghiệp tiếng đồn vang
BÀI 36 : TRUNG THƯỢNG

Chọn gái xưa nay vốn chọn dòng

Đắng cay the ngọt bưởi như bòng

Khen chê miệng thế chòm ba bảy

Biết mặt nào ai biết đặng lòng

BÀI 37 : HẠ HẠ

Một bức văn thơ thấu Cửu trùng

Trọn nhà đều được chức Hoàng phong

Cho hay tích thiện thì phùng thiện

Âm chất xưa nay báo lạ lùng

BÀI 38 : TRUNG THƯỢNG

Ấm lạnh tình đời nghĩ ứa gan

Anh hùng thất vận có ai màng

Một mai tay được vin cành quế

Lướt gió tung mây sức đại bàng

BÀI 39 : HẠ TRUNG

Rần rần xe ngựa cuộc đua chen

Ai dễ thua ai thể cũng hèn

Gạn đục lóng trong rồi mới rõ

Ồn ào cho lắm trống như kèn

BÀI 40 : TRUNG TRUNG

Chơn Trời mặt biển nhạn đưa tin

Phưởng phất khôn ngoan thế dữ lành

Thay trắng đổi đen chi cũng mặt

Miễn là ta trọn cái Tâm thành
BÀI 41 : HẠ TRUNG

Ta biết rành người thật Chí công

Chí công Ất Giáp đủ Tây Đông

Thấy vầy hay vậy khen người dỡ

Dụng thịt đâu hơn phải dụng lòng
BÀI 42 : THƯỢNG HẠ

Hiên, Kỳ moái Ñaïo khắp nhơn gian

Âu Á xưa nay thử đá vàng

Túi bạc kề vai lời vấy vá

Điệu lời chớ dụng tiếng càng ngang
BÀI 43 : TRUNG TRUNG

Bình minh khéo điểm một vừng hồng

Thức vẽ năm màu ánh cõi Đông

Gió mát riu đưa người phấn chấn

Lần cao lần tỏ rạng non sông

BÀI 44 : TRUNG THƯỢNG

Chôø đò nay gặp chuyến đò qua

Trên dưới đồng vui thể ruột rà

Vững lái êm chèo sau thể trước

Một đoàn sum hiệp kẻ gần, xa


BÀI 45 : HẠ HẠ

Ngọc ẩn non côn đá bọc ngoài

Phước người tìm được rán giồi mài

Biện Hòa dụng tính khôn tìm chợ

Lại để cho ai khóc với ai
BÀI 46 : TRUNG HẠ

Trèo non xuống dốc lại qua đèo

Chi sá chồn rừng lũ cọp beo

Cẩn thận một niềm sau thể trước

Hết cơn nguy hiểm đến cười reo
BÀI 47 : TRUNG TRUNG

Của báu Trời cho phải chí công

Dưới trên hòa thuận lại đồng lòng

Dời non lấp biển ai rằng khó

Nam Bắc tuông bay một cánh lồng

BÀI 48 : TRUNG HẠ

Nghêu cò ai chẳng chịu nhường ai

Chung cuộc về tay phải chú chày

Chớ tưởng rằng chày mưu chước khéo

Kìa còn kẻ mở túi Thần tài


BÀI 49 : TRUNG HẠ

Gẩm đời lắm lúc cuộc phong trần

Bỉ thái xem như bánh chuyển luân

Tai vách mạch rừng ngừa chước quỉ

Dò trong lóng đục ráng cân phân

BÀI 50 : TRUNG KIẾT

Ở yên cần phải sợ cơn nghèo

May rủi vận thời đợi hỏi keo

Vàng bạc trong tay làm mới có

Hễ ai té nặng bởi trèo leo


BÀI 51 : TRUNG HẠ

Kìa chẳng xa xa dạng dãy đèo

Ác tà thỏ mọc cảnh trong veo

Giăng Trời chữ nhứt chim về núi

Khéo tỏ in như bức ảnh treo
BÀI 52 : HẠ HẠ
Chan chan hạn hán gặp mưa rào

Cây cỏ chào mừng phĩ ước ao

Trơn trợt rán phòng cơn ướt át

Tầm ngay bỏ vạy mới là cao

BÀI 53 : HẠ HẠ

Đánh rắn đánh cho đúng cái đầu

Còn lo nọc độc núp về sau

Thoàn đi giữa biển cơn mờ tối

Chớ cậy rương đầy những ngọc châu
BÀI 54 : HẠ THƯỢNG

Bầy gà mà được phụng chen vào

Mới rõ sang hèn phẩm thấp cao

Vàng đá chớ rằng không lộn lạo

Nặng tình vàng đá nghĩa thâm giao

BÀI 55 : HẠ HẠ

Cá vùi ao cạn ngóng trông mưa

Hềm nỗi Trời chan sớm những trưa

Lác đác đêm khuya sương điểm giọt

Non Đoài mây kéo dạng thưa thưa


BÀI 56 : TRUNG HẠ

Danh lợi tranh đua thể cuộc cờ

Thắng xe giăng pháo lập binh cơ

Rần rần sĩ tượng binh và tướng

Mà cậy hơi trâu chốn ruộng bờ
BÀI 57 : HẠ THƯỢNG

Non núi tuy nhiều giống hổ lang

Người còn mượn thể mở con đàng

Ngọt ngon vuông tấc không soi thấu

Chớ tưởng tri âm ấy bạn vàng
BÀI 58 : TRUNG HẠ

Cữa sổ ngựa qua tục ví thường

Người đời cõi tạm bóng tà dương

Ăn ngay ở thật mau hồi tĩnh

Trung Hiếu khuyên cho ráng chãi bương
BÀI 59 : TRUNG TRUNG

Nhiều mưa mới thấm nổi cây khô

Núi cả xem ra coi biết mấy voàoi

Muốn đặng châu lành tìm bốn biển

Hằng mong trăng đẹp dạo năm hồ
BÀI 60 : HẠ TRUNG
Lỗi lầm dẫu muốn cũng ăn năn

Biết quấy lòng ai cũng phải dằn

Sấm sét ấy cơn Trời Đất đổi

Đặt con vào dạ trước đã mừng


BÀI 61 : TRUNG HẠ

Trời đâu có phụ kẻ dày công

Lộc cả ngôi cao thưởng tấm lòng

Nam bắc tây đông giông gió ký

Hằng Nga trông đợi lúc trùng phùng
BÀI 62 : TRUNG TRUNG

Tiều phu quải gánh hỏi về đâu

Rằng đến miền đông đổi gạo châu

Đồng gánh đôi vai chi nặng nhẹ

Trong lòng ôm chứa nghiệp công hầu
BÀI 63 : TRUNG KIẾT

Một đời cay đắng trải gian nan

Khổ cực người quen thấy chẳng màng

Miệng cọp hàm rồng qua lướt khỏi

Đã sang mà trọng lại vinh quang

BÀI 64 : HẠ TRUNG

Cọp nằm ấy cọp núp làm oai

Thủ thế giành cơn trỗ miếng tài

Khỏe sức sức nuôi nuôi sức khỏe

Vẩy vùng nanh vút lúc nay mai


BÀI 65 : TRUNG HẠ

Mặt Trời một mực chuyển về tây

Ngọn suối thuyền dòng cứ chảy ngay

Đục nước béo cò đừng vụng tính

Nuôi muôn săn thỏ cũng chờ ngày
BÀI 66 : TRUNG THƯỢNG

Đảy cát bòn vàng bãi biển Đông Xiết bao mưa nắng nệ chi công

Ngày hùm đêm thỏ trông rồi ngóng

Một cữa đoàn viên hết phập phòng


BÀI 67 : THƯỢNG HẠ

Đầu non tuyết đóng khéo tìm hoa

Vị Thủy ôm câu gióng tuổi già

Tan hiệp hiệp tan, tan mới hiệp

Gìn lòng như thiết, lại như tha
BÀI 68 : TRUNG TRUNG

Cứ mực bình thường chớ đổi thay

Lòng đừng nao núng chí đừng lay

Vàng ròng lữa đỏ càng cao giá

Sự nghiệp gầy nên phải một ngày
BÀI 69 : HẠ THƯỢNG

Ầm ì tiếng sấm vẫn xa xa

Dè dặt còn hơn chớ bỏ qua

Họa phước ở mình cần phải biết

Tu là cội phước vốn mình ra
BÀI 70 :THƯỢNG THƯỢNG

An thường thủ phận mới là hơn

Lên xuống chi cho sái nhịp đờn

Huyện mãn nha môn đâu có mãn

Đừng đừng thay đổi việc lương duơn
BÀI 71 : THƯỢNG TRUNG

Từ từ khỏa bước thể trèo thang

Mỗi nấc nhìn xem nấc vững vàng

Cung thổ rước chào tay bản quế

Thỏa lòng giữ ngọc đợi tân lang
BÀI 72 : HẠ TRUNG

Cơ Trời ví tợ bánh xe lăn

Hết hạ sang thu giáp lại Xuân

Nước kém đến rong, rong đến kém

Ác tà thỏ mọc cuộc xây vần
BÀI 73 : THƯỢNG HẠ

Giờ tý canh ba gọi nửa đêm

Thẩn thơ thơ thẩn kiếm hay tìm

Lần hồi lui tới lo rồi liệu

Cao thấp đầy vơi chẳng bớt thêm

BÀI 74 : TRUNG KIẾT

Ngư tiều canh mục, thú trung dung

Nước trí non nhơn rửa sạch lòng

Gội tuyết tắm sương trăng gió sẵn

Công danh phú quí phủi ngoài vòng


BÀI 75 : TRUNG TRUNG

Khúc khích ven tai hỏi tiếng chi?

Mặc ai rằng thị, mặc ai phi

Trong mình mình biết Lành hay dữ

Phải quấy trên đầu chữ sẵn ghi
BÀI 76 : TRUNG TRUNG

Trên Trời dưới đất, giữa là Ta

Thần, quỉ tại lòng có phải xa

Lánh dữ theo lành noi lẽ chánh

Tiền nhân hậu quả có hề ngoa
BÀI 77 : THƯỢNG THƯỢNG

Lữa hương gắn bó cuộc trăm năm

Tiếng hẹn hò ghi chứng bóng rằm

Thuyền vững lái êm qua sóng gió

Khúc đờn löu cao thủy lại cao thâm
BÀI 78 : HẠ TRUNG

Véo vắt đêm khuya tiếng dế ngâm

Dẫu vui cho lắm cũng buồn thầm

Phương đông lộ thấy vừng ô rạng

Bóng lặng Trời êm bặt tiếng tăm
BÀI 79 : THƯỢNG TRUNG

Ăn chắc mặc dày tục lệ xưa

Có ai bảo tránh lại đi chừa

Thần Tiên còn phải bồi âm chất

Trần tục ham chi thói lận lừa
BÀI 80 : THƯỢNG THƯỢNG

Sáng đớm dùng cơn lúc tối Trời

Năm lo bảy liệu chớ dừng hơi

Lữa gần chớ cậy trông xa nước

Giúp đũa dùm cơm phải giúp lời
BÀI 81 : HẠ TRUNG

Ngũ hành sanh khắc lại rồi sanh

Cũng hạp tình xung tợ chỉ mành

Động tịnh âm dương mau liệu toán

Tế quân nhựt nguyệt mạng cho rành
BÀI 82 : THƯỢNG THƯỢNG

Ngọc lành khen thợ khéo giồi mài

Ánh vọi càng thêm một thể hai

Biến hóa vô cùng so Tạo Hóa

Muốn nên báu vật phải công mài
BÀI 83 : HẠ TRUNG

Cò bay én luyện buổi hôm qua

Bóng thỏ vừa nhanh ngựa nhảy ra

Sâu chống cạn dò qua xoáy nước

Tam hào tác xướng lúc canh hòa

BÀI 84 : TRUNG TRUNG

Chơn Trời lửng đửng bóng câu tà

Thấp thoáng mây mờ lúc lại qua

Véo vắt tiếng đâu ngâm vẳng vẳng

Trớ trêu khéo họa khúc tỳ bà


BÀI 85 : HẠ HẠ

Ngày mai đôi ngả cách sâm thương

Cảnh đó người đây luống đoạn trường

Ngàn dặm ngóng trông tin vắng bặt

Đâu gương ước bạn buổi lên đường
BÀI 86 : TRUNG TRUNG

Trăng khuyết rồi trăng cũng phải tròn

Âm dương lui tới chớ bôn chôn

Quới nhơn gặp lúc văn thơ hiện

Dừng ngựa liền dưng phú vạn ngôn
BÀI 87 : HẠ TRUNG

Gian nan dồn dập biết bao lần

Lặn suối trèo non quảng tấm thân

Có khó có khôn, khôn phải khó

Cho hay Trời đã để dành phần
BÀI 88 : HẠ HẠ

Nền hư vách đỗ cữa nhà xiêu

Nhắm mắt đưa chơn chớ đánh liều

Kiểu cũ thấy hư mau sửa đổi

Rắn rồng thay đổi cũng theo chìu

BÀI 89 : TRUNG TRUNG

Gượng mà chi, ráng lại mà chi

Sức mạnh không dùng lúc thế suy

Phải nhớ đuôi ong kim rất độc

Vàng ròng chợ ế chẳng qua chì


BÀI 90 : THƯỢNG TRUNG

Chồng chập dày công chí mới thành

Nhiều cây ví đẹp cụm rừng xanh

Muốn nên nghiệp cả lo cần kiệm

Trãi bước chông gai mới đặng danh
BÀI 91 : HẠ TRUNG

Vững vàng chẳng chuyển lại không lay

Vàng đá đâu qua tấc dạ nầy

Kìa núi Thái sơn cao chất ngất

Chống Trời bao quảng cuộc vần xây
BÀI 92 : HẠ HẠ

Nhường nhịn thì tròn nghĩa đệ huynh

Sẻ sừng nghĩ lại có nào xinh

Muôn năm bao quảng danh còn ngợi

Tính thiệt so hơn nghĩ chút tình
BÀI 93 : HẠ HẠ

Phật vàng đâu rõ cảnh chùa hư

Rõ được thì ra cách đã trừ

Phải nhớ đầu tằm trăm dâu đổ

Biết Trời, Trời biết có đâu chừ.

BÀI 94 : TRUNG TRUNG

Hết xuân sang hạ giáp thu đông

Trãi tuyết càng cao chí bá tòng

Phòng ấm nệm êm tôi tớ sẵn

Võng dù xe ngựa mắt người trông


BÀI 95 : HẠ HẠ

Quan yêu dân chuộng mới là hay

Bốc lột nào đâu túi có đầy

Đỡ khát phải lo đào lấy giếng

No lòng sớm liệu giống lo cày
BÀI 96 : THƯỢNG THƯỢNG

Rượu ngon ráng đợi khách tri âm

Muôn dặm dầu xa cũng phải tầm

Vị bắc Giang đông chiều ráng vọi

Thơ nhàn tin cá biệt tăm tăm
BÀI 97 : THƯỢNG THƯỢNG

Thú quen sàn dả lúc hôm mai

Đông hạ màng chi buổi vắn dài

Quí khách vương tôn dầu đón hỏi

Công hầu khanh tướng để ngoài tai
BÀI 98 : TRUNG HẠ

Trước sân con én khó đem tin

Vở sách liền coi quẻ dữ lành

Của báu đồ xưa công để lại

Của ai ai lại để cho mình

BÀI 99 : TRUNG TRUNG

Màng chi ăn gởi lại nằm nhờ

Giữ sạch mình vàng tránh bợn nhơ

Ngọn đuốc cháy rừng chim vỡ tổ

Chớ rằng muôn việc tại Thiên cơ


BÀI 100 : ĐẠI KIẾT

Thiên Địa tuần huờn lẽ tự nhiên

Lời Thầy răn dạy tiếng Mười Khuyên

Giữ gìn nơm nớp đừng xao lãng

Trời Phật như gương tại nhãn tiền./
----------------------------------------------

[Sao y bản chép tay của Ngài Thái Đầu sư Thái PHÚC Nhựt, có đối chiếu với bản vi tính do Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (Tiền giang) ấn hành năm 2001]

——————
CAO-THIÊN ĐÀN (Rạch Giá)

Đêm 4 tháng 6 Nhuần Canh Ngũ (1930)

*

THẾ PHẢI CHO ĐỒNG

THÁI DƯƠNG GIỌI MẤY TRÙNG

BẠCH Y XƯNG TỂ TƯỚNG

CHỨNG NHẬP NGUYỄN-KỲ-PHÙNG

*

Mừng thấy Kỳ Phùng chịu nhập mônMừng cho lớn nhỏ hiệp vuông tròn

Mừng xem thế phiệt đều trung-chánh

Mừng được đoàn em vững sắc son.
Chư Nho tề chỉnh tiếp giá Thầy Ngự đến.CAO KIẾT NHƯ LƯ BỒNG

ĐÀI ĐỒNG BẠCH-NGỌC CUNG

SẮC PHONG TUYÊN GIÁO HÓA

TỨ LINH GIÁC TÂY-ĐÔNG.

*

THỂ KHÍ THÔNG TAM GIÁO

LIÊN ĐÀI TIẾP CỬU TRÙNG

GIÁNG MINH BÁT CỬU YẾU

ĐÀN LUYỆN LỊNH HUYỀN CÔNG.

Nguyễn-Kỳ-phùng lai thọ phong.

Hai lần Thầy triệu mới ưng tùng

Thiên Chức Thầy ban tợ mặt phong

Đôi ngã Long-Kiên tua vững trãi

Nguyễn Thiên-Sư chức hứa Kỳ-Phùng.Thể Liên Tiên Nữ :- Thiên sư hiểu sao, Thiên sư mới nhập môn mà đặng Thiên phong ? Vì Thiên sư là Phục-Hổ La-Hán chi hậu thân, rồi đây Thiên sư phải đi hiệp cùng Hàng-Long, Vi-Hộ đặng sửa Đạo vì bị Thiên-Can, Địa-Sát phá rối Đại Đạo./-
-------------------------------

[Trích Chuyển Khải Ngộ số 8 trang 7-8. Do Hội Thánh Minh Chơn , Tòa Thánh Trung Ương (Định-Tường) ban hành năm Nhâm-Thân (1932). Chế bản của Nhà in Lưu-Đức-Phương Saigon]

——————
CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 1 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

*

QUAN THỦ NAM THIÊN MÔNVÂN HÀM ĐỘC CHIẾM TÔN

TRƯỜNG NIÊN TRIỀU NGỌC-ĐẾ

CHỨNG ĐẠO BIẾN CÀN-KHÔN
Ta vưng Lịnh Đức Chí-Tôn, chứng Đàn cho Thể-Liên Tiên Nữ, giáng bút dạy Kinh Nhựt thời làm lễ Đức Chí-Tôn, Đức Thánh mẫu và Chư Đại-nhơn Tam-giáo.

Thượng ỷ chứng minh.

THỂ PHÁCH LINH MINH VỐN Ở TRỜI

LIÊN TU TÂM TÁNH MỰA RẰNG CHƠItải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương