ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi-thánh cao-đÀi chơn-lýtải về 3.59 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích3.59 Mb.
#633
  1   2   3   4   5   6

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ

TÒA THÁNH CHƠN-LÝ

(TIỀN GIANG)

*

TUYỂN TẬPTHỂ LIÊN TIÊN NỮ

*
HỘI THÁNH SƯU TẬP -CAO-ÑAØI CHÔN-LYÙẤN HÀNH


/ LƯU HÀNH NỘI BỘ /
THÁNG 8 NĂM MẬU TÝ (2008)
8/ MAÄU TYÙ / LÖU HAØNH NOÄI BO Ä / 9
Toà Thánh, ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tý
NGŨ HÀNH THIÊN SƯ

Kính bạch Nhị vị Quyền Chưởng Quản Cữu Trung Đài và Quyền Chưởng Quản Hiệp-thiên Đài

Kính cùng Chư chức sắc Đại Tiểu Thiên phong, Đạo hữu, Đồng nhi lưỡng phái

Trong suốt quá trình dài từ những năm 1930 đến 1938. Chúng ta đã có duyên may, được Ngôi Chị (Thể Liên Tiên Nữ) giáng bút dạy Đạo trong Chi Phái Minh Chơn Lý, Đệ Nhị tiểu thời (Chơn lý hiện nay), Ngôi Chị đã giáng bút cho rất nhiều bài Kinh, Thi, Phú, trong đó bao gồm cả các Bài Kinh hành lễ Tứ thời mà hiện nay, chúng ta đang đọc hàng ngày.

Hầu hết các bài Kinh, Thi, Ngôi Chị đã giáng bút trong thời Đệ Nhị tiểu. Đặc biệt, bước sang Tam tiểu thời kỳ, vào ngày 27 tháng 1 năm Mậu Dần (1938), Ngôi Chị đã giáng bút cho một bài thi 6 vé song thất lục bát, khuyên nhũ chức sắc Định Tường (xin xem bài ở cuối quyển nầy), và đây cũng là bài duy nhất Ngôi Chị giáng bút trong thời Tam tiểu.

Hầu hết các bài của Ngôi Chị cho ở vào nhiều thời điểm khác nhau, nên phải ấn hành rải rác trong hệ thống kinh sách, không tập trung, rất trở ngại cho những vị muốn nghiên cứu học tập riêng phần giáo lý của Ngôi Chị.

Để tạo thuận lợi trong việc truy tìm và giúp cho quí Quí Chức sắc, Đạo hữu, Đồng nhi, nhất là Nữ phái dễ tìm hiểu về Ngôi Chị.

Ngũ hành Thiên sư, chúng tôi đã cố gắng trong khả năng cho phép, đã sưu tầm, tập họp hầu hết các bài Thi, Phú, Kinh của Ngôi Chị đã giáng bút, thành một quyển tạm gọi là Tuyển tập THỂ LIÊN TIÊN NỮ

Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Mong quí vị sẽ góp ý thêm để lần ấn hành sau được hoàn chỉnh hơn.

Đồng thời, trứơc khi ấn-hành, Phòng Ngũ Hành Thiên sư, trân trọng đệ trình Nhị Vị Quyền Chưởng Quản, xem xét ban hành.
NGŨ HÀNH THIÊN-SƯ

Q. Đông Thiên Sư Q. Nam Thiên-

THÁI LONG THANH NGỌC LIÊM THANH Q. Trung Thiên-

NGỌC-THÀNH-THANH

Q. Bắc Thiên Sư Q. Tây Thiên-

THÁI-ĐIỀN-THANH NGỌC-BA-THANH

DUYỆT BAN HÀNH,
Q. Chưởng-Quản C.T.Đ Q. Chưởng-Quản H.T.Đ THÁI TỊNH VÂN NGỌC HỔN NGUƠN

(Võ Thành Phúc) (Lý Văn Tiên)

LỜI ÐẦU GIỚI THIỆU

*

Kính cùng toàn thể bổn Đạo thân mến,Mọi sự việc ở Đời dù lớn hay nhỏ, đều có nguyên nhân nguồn gốc xuất xứ, không thể ngẩu nhiên mà tự thành. Nên những sự kiện nối kết thành Lịch sử đều bắt đầu từ con người, có tuổi tên danh tánh và sự nghiệp.

Trong hệ thống Đạo Tam Kỳ, có ba kỳ vàng son, được gắn liền với công đức, công nghiệp của mỗi thời hóa độ nhơn sanh, cụ thể như : Ngôi Chị Thể Liên trong Đệ Nhị tiểu thời, tiền căn là Thần Tiên mượn thân nhi nữ tu hành, khi bỏ xác liễu phàm dùng điển thần thông dụng cơ truyền pháp toả kinh : Kinh Nhựt tụng, Giải thuyết Tam giáo và các bài Kinh khác, bằng tiếng Việt-Nam, sát hợp với tinh thần Đạo học Phương Đông. Đặc sắc nhứt có bộ Bách Linh Cơ Sám, chỉ bảo dữ lành, phân tường họa phước, thạnh suy. . .Hội Thánh Chơn Lý xem đây như những bài cơ bản trong đời sống tu hành bổn đạo, khi gặp cảnh phong ba mặc trắc não phiền ngăn đường tu niệm. Qua những từ ngữ chân thật rẻ ròi, âm điệu ngọt ngào sâu lắng bí yếu chơn truyền, qua những câu vần rất sinh động hiện thực con người, với bài Sám hối dài 81 vé, diệt trừ “Ba Quỉ” nơi lòng.

Dù biết rằng về Tiểu sử của Ngôi Chị VÕ- THỊ-CHỈNH, Tiên danh THỂ LIÊN TIÊN NỮ, NỮ PHƯỚC THẦN. Hội Thánh chưa tìm rõ về thân thế, gia đình Ngôi Chị, nhưng có điều khẳng định rằng : Trong công phu viên mãng, đã phải trãi qua vô vàng khó khăn chật vật, khi phải cười ra nước mắt, lúc khóc nghẹn trong lòng, trước cảnh đời trớ trêu, điên đão, Ngôi Chị vẫn giữ trọn niềm tin về Thượng Đế, như lời Đức Lý-Thái-Bạch đã khen :

“Nhứt tâm tín-ngưỡng Cao Đài

Ghe phen sấm sét chẳng lay, chẳng sờn

Liễu Phàm Thầy lại ban ơn

Độ cho người thấy noi gương tu hành

(Trích Bài Mừng Nữ Phước Thần, Kinh Nhựt thời,trang 28)


Hội Thánh mong sao toàn thể hãy lắng lòng suy tư, nhứt niệm lần theo, giồi trau Đức-Hạnh ôn hòa xữ xong. Và cũng chính đây là đèn thiêng đuốc hụê dẫn dắt Nữ phái dõi bước tu hành.
HỘI THÁNH


Chơn dung Ngôi Chị – THỂ LIÊN TIÊN NỮ

[Bà VÕ THỊ CHỈNH (1892 – 1930)

LƯỢC SỬ BÀ VÕ-THỊ-CHỈNH

(1892 - 08/02/NĂM CANH NGŨ (1930)


(THỂ LIÊN TIÊN IÊN TIÊN NỮTUYẾT VÂN ĐẠO CÔ-

NỮ PHƯỚC THẦN)


I. THÂN THẾ GIA ĐÌNH :

Vào thời ấy, (trước năm 1945), cuộc sống con người vô cùng khó khăn chật vật, hàng ngày chỉ biết lam lũ vì miếng ăn và sự sống, cực khổ trăm bề, dưới tầng giai cấp hạ.

Ngôi Chị Võ-Thị-Chỉnh, cũng đồng trong giai tầng xã hội đó, cũng trăm bề khó cực lầm than, bản thân Chị và gia đình chưa tìm ra khúc nôi lý lịch, vì bởi đổi thay nhiều nơi chỗ ở, chỉ được một ít giản đơn về gia đình bên Ngôi Anh và các con. Đây là vấn đề thiếu sót lớn lao đối với người thừa kế trong sự nghiệp hành Đạo của Ngôi Chị.

Ngôi Chị Thể Liên thế danh là VÕ-THỊ-CHỈNH

Sinh năm 1892, tại Xã An-Hoà, Thành Phố Long Xuyên (Tỉnh An-Giang). Ngôi Chị là con trong một gia đình lao động nghèo bình dân ngheøo lao ñoäng. Do hoàn cảnh sống khó khăn, gia đình chuyển về Rạch Giá (Kiên giang) định cư và sinh kế tại đây.

Lớn lên, nên duyên, lập gia đình cùng Ông Nguyễn-Hữu-Niệm (1890 – 1933), con Ông Nguyễn-Hữu-Chương (và là anh thứ hai của Nguyễn-Hữu-Phùng). Ông Nguyễn-Hữu-Phùng sau khi theo Đạo Cao-Đài, giữ chức Thiên sư, Chưởng Quản Hiệp-Thieân Ñaøi. Hoäi Thaùnh Trung Öông, Toøa Thaùnh Trung Öông (Myõ Tho), thôøi Ñeä Nhò tieåu thôøi. (1932 – 1934).

Ông-Bà có sáu người con, bốn gái, hai trai :

1- Nguyễn Thị Cụm (Đã mất), chồng là Lâm Bá Tòng, sanh 15 người con, hiện còn 2 trai.

2- Nguyễn-Hữu-Kiển (mất) là Đồng Tử Chơn-Tâm của Đàn cơ Kiên giang-Định-Tường thôøi (Đệ Nhị Tiểu thời kỳ).

3- Nguyễn-Hữu-Thận (mất) là Đồng Tử Tường Khánh của Đàn Cơ Định Tường – Kiên giang.

4- Nguyễn-Thị-Quí ( 1923 – 20/9 âm lịch 2001) có 12 người con, 7 trai, 5 gái.. (mất 2 trai)

5- Nguyễn-Thị-Trọng (mất), không có con.

6- Nguyễn-thị-Hoa ( 1928 - 1/8 / Mậu Tý 2008) tại Long An, an táng tại Hướng Thọ Phú, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An. Có sáu người con, ba trai, ba gái, hiện còn ba gái, 1 trai.

Được biết, vốn kiếp trước là Tiên Nữ chuyển thân là Võ Thị Chỉnh, tu hành đắc quả là Nữ Phước Thần, tại Cao Thiên Đàn (Kiên giang) ngày 01 tháng giêng năm Tân Vì (1931). Đã nhiều lần giáng bút dạy Đạo, với Tiên danh Tuyết Vân Đạo Cô.Trong quá trình tu học Ngôi Chị được thăng thưởng thêm hai năm tuổi thọ để hoàn thành công vụ Tiên ban, qua bài thi :

“Võ Nhi vốn thiệt Thể Liên Tiên

Cho xuống Phàm gian lục lục niên (6x6=36)

Vì thấy thành tâm cầu mộ Đạo Thưởng thêm hai tuổi triệu hồi Thiên.” (36+2=38)
Trong thân thế gia đình Chị về phần Phụ-Mẫuï, Anh Chị Em cũng chưa đặng rõ, mà chỉ nhận biết qua bài “KHỂ THỦ LỊCH TRẦN”, tự thuật của Ngôi Chị khi thoát xác đăng Tiên.

Sau khi töø giaû xaùc liểu Đạo đăng Tiên, Ngôi Chị đã có nhiều lần giáng Đàn thông qua Cơ hành (Kiên giang, Rạch giá, Định Tường (cũ), cho những bài Đạo Khuyến Tu Nữ phái như bài Phát Minh có 25 vé nói về phận gái : “Gái mà tiết liệt trung trinh. Gái mà tiết hạnh Thiên đình bia tên.” Hay là “ Sống thơm danh giá, thác phong rỡ ràng”

II. SỰ NGHIỆP HÀNH ĐẠO :

Điều bình thường trong cuộc sống xã hội là cái ăn để nuôi thân, cái học để nuôi trí, có trí để làm nên sự nghiệp. Trong mỗi sư nghiệp, sự nghiệp Đạo đức tín ngưỡng tu hành là điều đáng nói, đáng ghi nhớ, lưu lại trong sử sách để đời sau nối bước đi theo.

Trong tín ngưỡng Cao Đài Chơn-lý, luôn luôn trân trọng giữ gìn và phổ thông toàn thể chơn ngôn rẻ ròi của Ngôi Chị Thể Liên, sau khi viên mãng đắc vị đăng Tiên, qua nhiều danh xưng như : Nữ Phước Thần, Tuyết Vân Đạo Cô, các bậc vĩ nhân Thiên tài xuất thế đa phần từ cùng khổ khốn khó trong cuộc sống, rồi tuỳ duyên phát khởi từ chỗ bình thường thấp bé, vượt đỉnh cao phi thường vĩ đại và rất an bình tự nhiên đến và ra đi về cỏi vĩnh hằng.

NGÔI CHỊ THỂ LIÊN là một minh chứng cụ thể nhứt trong hệ Phái Chơn Lý, nên sự nghiệp hành Đạo của Ngôi Chị rất ít về thời gian, nhưng có sự đột phá Đạo Tâm mãnh liệt , đạt đỉnh cao Tâm-Pháp, để phát sinh Chơn lý (Đạo), từ trong âm thầm lặng lẽ bình thường, hốt nhiên biến thành sự nghiệp lớn thiêng liêng bằng “Linh điển, bút pháp, kệ kinh” và thực tế đã trả lời với những ngày đầu xin nhập môn cầu Đạo.Bà rất ái mộ Đạo Cao Đài nhưng gia đình bên chồng chưa nhập môn vào đạo, nên gặp nhiều khó khăn, cố gắng vượt qua mọi thử thách trở ngại, bà đã thuyết phục được gia đình và được sự đồng ý của chú chồng là Ngài Thiên Sư Nguyễn Hữu Phùng cho nhập môn vào Đạo. Bà nhập môn vào Đạo ngày 04 tháng 6 năm 1928, tại Thánh Thất Kiên Giang (Rạch Giá), do ông Giáo Sư Thái NHƠN Thanh là Thanh Sơn La Hán Phái lập.

“Thấy Đại Đạo độ đời minh bạch(1)

Xin Thiên Sư cho phép nhập môn”

Hay là :

Thấy Tam Kỳ Phổ Độ thì ham(2)

Xin Lục Thúc chuẩn cho nhập thất”

------------------------------------------------------------

(1)-(2) :[Trích Khể Thủ Lịch Trần của Ngôi Chị Thể Liên, trong quyển Bách Linh Cơ Sám của Ngôi Chị giáng bút, HT Cao Đài Chơn Lý ấnt hành]


Do có căn Tiên tiền kiếp, nên trong các dịp giao tiếp, trao đổi vé kinh, câu kệ nào, bà đều tỏ ra thông suốt, được nhiều người kính phục. Do vậy, qua hai năm tu học và hành Đạo, bà đã được nhiều uy tín từ Tín hữu địa phương đến các cấp Lãnh đạo. Bà được Đức Chí Tôn phong thưởng chức Lễ Sanh Cung Diêu. Bà nhập môn vào Đạo Cao Đài; Đến năm 36 tuổi, thay vì năm đó bà phải bỏ xác trần, nhưng vì tấm lòng mộ đạo, quyết chí tu hành. Bà được ơn trên tăng thọ thêm hai tuổi nữa, để bà có thời gian truyền dạy đạo và phổ độ nhơn sanh.

“Phụng Ngọc Hư Cung Phù Mạng Truyền(1)

Tiên Nữ Thể Liên quy thính ngọc

Sắc xét VÕ CHỈNH vốn xưa Tiên

Nữ đoạ phàm trần Tam Thập Lục Niên”

Và bài thi :

Võ Nhi vốn thiệt Thể Liên Tiên (2)

Cho xuống phàm gian lục lục niên

Vì Thấy thành tâm cầu Đại Đạo Thưởng thêm hai tuổi triệu hồi Thiên” ----------------------------

(1) -(2) Trích trong Khể Thủ Lịch Trần của Ngôi Chị Thể Liên, trong quyển Bách Linh Cơ Sám của Ngôi Chị giáng bút, HT Cao Đài Chơn Lýyùphaù ấn hành năm 2000)

Bà qui hồi cựu vị ngày 08 tháng 02 Năm Canh Ngũ (1930) được Đức Chí Tôn phong thưởng là : Nữ Phước Thần – Thể Liên Tiên Nữ

. . . “Ngọc Hư Cung Sắc Thượng(3)

Kim tự chuẩn đại ân

Chốn Kiên Giang phong Nữ Phước Thần

Nơi Thánh Thất thiên niên hương hoả”. . .

----------------------------------

(3) Trích trong Khể Thủ Lịch Trần của Ngôi Chị Thể Liên, trong quyển Bách Linh Cơ Sám của Ngôi Chị giáng bút, HT Cao Đài Chơn Lýyùphaù ấn hành năm 2000)
Phần xác của Bà được an táng tại Chùa Phật Lớn Rạch Giá (Kiên Giang). Năm 1985 ông Lê Văn Bộ, sanh năm 1918 là đệ tử thứ 4 của Đức Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Nguyễn Hữu Phùng, cãi táng phần mộ của bà cùng chồng về xã Khánh Hậu thuộc Tỉnh Long An, sau đó lại tiếp tục di táng về phần đất của Ngôi Nhà Chung và an táng tại đây, số 39 ấp Bình Yên Đông, phường 4 Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An.

Đến năm 2005, ông Lê Văn Bộ một lần nữa di táng mộ phần của Bà về an táng tại ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới , Tỉnh An Giang.

Bà qui vị Năm Canh Ngũ (1930) thì vào ngày 04 tháng 6 Nhuần năm Canh Ngũ (1930) Bà được Ơn Trên cho phép giáng cơ và cho các bài kinh như sau:

1- Ngày 4/6 nhuần năm Canh Ngũ (1930)

Ngôi Chị có 4 câu thi xưng danh lúc Ngài Nguyễn Kỳ Phùng làm lễ nhập môn (xin xem chi tiết trang sau)2- Ngày 01/7/ Năm Canh Ngũ (1930): - - Kinh Kính lạy Đức Chí Tôn. (Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn)

- Kinh Kính Lạy Đức Diêu Trì (Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi )


32.- Ngày 04/7/ Năm Canh Ngũ (1930) : - - Kinh Kính Lạy Đức Phật Tổ Như Lai (Nhứt Tâm Đãnh Lễ Như Lai) - Kinh Kính Lạy Đức Đạo Tổ Lão Quân

- Kinh Kính Lạy Đức Quan Âm (Kiền Thiền Vọng Bái Lạc Già )


43.- Ngày 08/7/ Năm Canh Ngũ (1930) :

-- Kinh Kính Lạy Đức Văn Tuyên (Khổng Thánh)


54.- Ngày 20/7/Năm Canh Ngũ (1930) :

- Bài Kinh Phát Minh (Nầy Năm Mười Chín Trăm Ba)


65.- Ngày 28/7/ Năm Canh Ngũ (1930) :

- Giải Thuyết Đạo Phật


76.- Ngày 22/12/1930 :

-

Giải Thuyết Đạo Lão


87.- Ngày 7/01/ Năm Tân Vì (1931) :

- Giải Thuyết Đạo Nho
98.- Ngày 23/01/ Năm Tân Vì (1931) :

- Bách Linh Cơ Sám


109.- Ngày 24/02/ Năm Tân Vì (1931) :

- Kinh Kính Lạy Đức Gia Tô Giáo Chủ

- Bài Quy Y ( Qui y Chánh Nghĩa Về Nương)


110.- Ngày 24/02/ Năm Tân Vì (1931) :

- Đức Thái Bạch Cho bài Chúc mừng Ngôi Chị được Ơn Trên phong chức Nữ Phước Thần : ( Kính Mừng Ngôi Chị Thể Liên)
121.- Ngày 10/4/ 1932 : - - Kinh Kính mừng Đức Phổ hoá nương nương (Trên Rực Rỡ Hương Đèn soi Khắp).

Và còn rất nhiều bài kinh đủ thể loại: văn vần, văn xuôi, thi, phú.Ngôi Chị, đã tiên tri chỉ rõ cho biết là TAM KỲ PHỔ ĐỘ, CÓ TAM TIỂU THỜI ẨN TRONG, Người cũng cho biết là: “NGỌC SẮC ĐÃ PHÊ – MẬU DẦN SẼ LẬP ĐỆ TAM TIỂU THỜI KỲ. CHO TRỌN TAM KỲ PHỔ ĐỘ”. (4)

------------------------------------------------------------------

(4) Trích Chuyển Mê Khải Ngộ, quyển số 9 trang 28 giáng bút dưới Tiên Danh là Tuyết Vân Đạo Cô, do Hội Thánh Minh Chơn Lý ấn hành năm 1932, Chế bản in của Nhà in KHÉO –F. VAN VO VAN bến tre).

Ngôi Chị từ giả xác ra đi nhưng sự trong sạch tinh-anh còn giữ lại lưu truyền cả thế hệ sau. Cái bản sắc nồng ấm diệu-kỳ qua lời kinh tiếng kệ, chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy năm, âm thầm vượt khó tầm sư học Đạo, đắc Chơn Như “Nhứt kiếp ngộ nhứt thời, Liên hoa đăng Đạo quả”. Công đức ấy, sự nghiệp nầy làm rạng rở tên vàng THỂ LIÊN TIÊN NỮ, như lời Chị: “Hoa tàn, trái rụng, hoa đua nở

Hoa nở, hoa xinh, thật vẻ vang”

Trong sự nối tiếp truyền thống nầy, Hội Thánh Chơn Lý xem đây là khuôn Vàng, thước Ngọc, trân trọng học tập, làm theo để được như lời Ngôi Chị dạy: “Đạo thông hành Xuân Hạ, Thu ĐôngĐạo chói rạng tinh thần Nhựt-Nguyệt

Qua những bài Kinh Ngôi Chị đã cho, đã góp phần làm kho tàng nghiên cứu Đạo học càng thêm phong phú khít khao vững chặct của giáo-lý Cao-Đài Chơn lý. Trong vai trò giáo hoá nhơn sanh của Ngôi Chị, thật quí báu và trân trọng./-


——————

BAÙCH LINH CÔ SAÙM


THỂ LIÊN TIÊN NỮ

LƯỢC SỬ BÀ VÕ-THỊ-CHỈNH


( THỂ LIÊN TIÊN NỮ )

(Xin xem phần Lược sử phía trước)

*

LÖÔÏC SÖÛ BAØ VOÕ-THÒ-CHÓNH*

Vốn kiếp trước là Thể Liên Tiên Nữ, đặng phong Nữ Phước Thần tại Cao Thiên Đàn (Kiên Giang) ngày 1 tháng giêng năm Tân Vì 1931; sau nầy giáng bút dạy đạo là Tuyết Vân Đạo Cô, ở Tuyết Vân Động.

Bà VÕ Thị CHĨNH sanh năm 1892 tại Long Xuyên, qui Thieân tại Kiên Giang ngày 8 tháng 2 naêm Canh Nguõ (1930), hưởng dương đặng 38 tuổi; là Hiền thê của Ông Nguyễn Văn Niệm chuyên nghề Đông Y do Tổ Phụ lưu truyền và là cháu kêu Ô. Nguyễn Hữu Phùng (bút tự Kỳ Phùng) là Chú ruột tại làng An Hòa (Long Xuyên)

Bài Thi:


VÕ nhi vốn thiệt Thể Liên Tiên

Cho xuống phàm gian lục lục niên Vì thấy thành tâm cầu Đại đạo

Thưởng thêm hai tuổi, triệu hồi Thiên

Bà Võ Thị Chĩnh và Ông Nguyễn Hữu Niệm là song thân của Nguyễn Hữu Kiễn và Nguyễn Hữu Thận, học sinh tại Rạch Giá năm 1929; là cặp Đồng loan có Pháp danh Chôn-Taâm và Töôøng-Khaùnh. Cặp Đồng loan nầy được Ơn Trên khai khiếu phóng điễn quang song song bằng nhau như một, cho thay phiên chấp bút trong mấy đàn cơ (rước điễn). Tiếp đặng nhiều kinh sám, thi bài chỉ dạy về cội nguồn Chơn Lý Đạo Trời trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.


BAÀN ÑAÏO KHỂ THỦ LỊCH TRẦN :
Tôi nay VÕ Thị, quê ở Long Xuyên

Vì bước truân chuyên, theo về Rạch Giá

Buổi gập ghình, con lả chả

Nhiều buổi khuyết khuy

Thưở hoạn nạn, lúc lâm nguy

Xiết bao sương tuyết

Lắm lúc lòng đau, lòng biết

Cắn răng cười, che miệng thế gian

Ghe phen mình thảm, mình than

Ôm bụng tủi, lấp người thiên hạ

Trăm việc gẩm, Tiền nhơn, hậu quả

Một lòng gìn: Mộc bổn, thủy nguyên

Gái có chồng chung thỉ cho tuyền

Người lấy đạo vi luân làm gốc

Mình chẳng phải cao môn, vọng tộc

Tiếng được bì đài cát trâm anh

Đức Ông Bà tu niệm trọn lành

Ơn Tông tổ vun trồng cao ráo

Lòng vẫn biết danh nên nhờ Đạo

Xứ xa xôi, mình thiếu cánh vây

Ông bà đều tịnh thổ hây hây

Tông tổ cũng Tiên bang phơi phới

Xét rồi chẳng đợi, ai biểu mà làm

Thấy Tam Kỳ Phổ Độ thì ham

Xin lục thúc chuẩn cho nhập Thất

Mình lòng thành thật, Chú dạ thuận tùng

Chú sẵn quyền cựu lão Thánh phong

Mình trọn phép qui y Thiên Đạo

Đường nhập môn chưa ráo

Kỳ thoát tục vừa kề

Cảm Đệ huynh khó nhọc nhiều bề

Thương Đạo Muoäi ụi đơn cô, mỏng thế

Giáo sư nhứt tâm chẵng nệ

Đạo hữu đồng chí không từ

Xác phàm yên ba thước vĩnh cư

Anh Linh được muôn năm cực lạc

Cảm tình Cô bác, lân hữu đệ huynh

Nhiều kẻ thạnh tình, đôi lời tỏ dạ

May mà thoát hóa, nhờ lượng Cao Dày

Ơn đức của Thầy, mở mang mối Đạo

Thay lời Tam giáo, khuyên khắp Chư Nho

Nam Nữ tín đồ, nhứt tâm hướng thiện

Nam mô phổ hóa Thiên Tôn

Nam mô cứu nạn Bồ Tát

Nam mô đế độ Như Lai

Nam mô từ bi tự toại giải thoát mê đồ Quan Thế Âm Bồ Tát

(12 VÒ ĐẠI -THÁNH – ĐẠI-TIÊN CHỨNG ĐÀN)

………………………………….

………………………………….

………………………………….


TUYÊN ĐỌC THÁNH CHIẾU :


*

Phụng Ngọc Hư Cung phù mạng truyền

Tiên Nữ Thể Liên, qui thính ngọc

Sắc xét VÕ CHĨNH, vốn xưa Tiên

Nữ đọa phàm trần, tam thập lục niên

Bởi căn xưa quyến luyến phàm duyên

Lòng tu niệm, nhiều cơn xao lãng

Tiên đơn chưa tán, mượn xác Võ gia

Tuổi lớn khôn, giữ mực thật thà

Thờ Cha Mẹ, trọn lòng hiếu kĩnh

Duyên túc đế, sở sanh sở định

Chẳng đua chen, theo thói tự do

Cơn túng cùng nước gáo, lữa lò

Đành an phận, sớm trưa tần tảo

Xướng tùy phải đạo, một dạ một lòng

Lúc dư giờ, lại biết nhín công

Theo giới cấm, qui y Phật pháp

Lo gia thế, không lòng hổn tạp

Đức kiệm cần, chẳng chịu phù hoa

Với anh em một dạ thuận hòa

Cùng quan lớn, không lòng kiêu cách

Thấy Đại đạo, độ đời minh bạch

Xin Thiên sư, cho phép nhập môn

Đã mấy phen, hết sức cúi lòn

Khó nhọc ấy, thấu cùng Trời Đất

Đã hết lòng thành thật

Dầu Phật gỗ cũng xiêu

Thầy phải cho thêm tuổi, ít nhiều

Đặng qui hướng, đường về phải lối

Lúc qui vị, công càng gia bội

Xin Diêu cung, pháp độ Nữ ban

Sợ cho người phụ nữ lầm đàng

Dạy kinh kệ, trưa chiều hôm sớm

Hầu cho được Bách Linh Cơ Sám

Cho khỏi điều, tối mắt, lầm tai

Công quả nầy, xét chẳng nhượng ai

Ngọc Hư phải luận công thăng thưởng

Ngọc Hư Cung sắc thượng

Kim tự chuẩn đại ân

Chốn Kiên Giang, phong Nữ Phước Thần

Nơi Thánh thất, thiên niên hương hoquả

Nhữ kỳ khâm tai, bái thĩnh Ngọc Sắc./-


* * *
* *

hành tuân luật phụng Thiên Tôn

BẠCH trước long đình kỹ vạn ngôn GIÁO hóa mở mang Người Đạo cốt TÔNG truyền vừa rải khắp hương thôn
TUYÊN ĐỌC NGỌC-LỊNH :

Phụng Ngọc Hư Cung Ngọc Lịnh, hứa gởi cho chức sắc Thiên phong:

Nay mừng thấy Thể Liên Tiên Nữ

Được gia phong đến bực Phước Thần

Cũng vì chưng một dạ ân cần

Lo dạy đạo Nữ, Nam lưỡng phái

Người làm việc phải, Thầy chẳng phụ lòng

Thiên đạo chí công, thưởng lành phạt dữ

Thiên phong phải sắp an trật tự

Rước Tiên dung, đến Hiệp Thiên Đài

Giáo Sư lo tiếp cuộc an bày

Chủ Thất lo dọn, đoan trang Thánh thất

Còn phần lễ nhạc, Lễ sanh phải gia tâm

Định đến ngày rằm, tháng hai làm lễ

Nhữ đẳng khâm tai, bất nghi trì huởn

Trương Quới, Thầy giao họa bức Tiên dung:

Liên điệp Quan âm mão, Đại phục thanh bào

Hồng liên phủ điệp kiên, tả thủ bạch liên hoa

Hữu thủ bình ngọc sắc

Nghê thường liên lý

Tọa cẩm đôn, tố y đồng nữ thị lập chấp Kim Cang

Ngọc Xuyến, hiểu chưa ??


*

BÁCH LINH CƠ SÁM*

Đêm 23 tháng giêng năm Tân Vì (1931)

(Thiên Sư TRƯƠNG ĐẠO LĂNG)

*

THỂ ĐẠO NHI HÀNH BẤT KỂ NIÊNLIÊN ĐÀI NHỰT DẠ BẠN THẦN TIÊN

TIÊN BANG TÙNG THỬ PHƯƠNG DANH KIẾN

NỮ SẮC THỪA HÀNH ĐỘ HỮU DUYÊN.
Mừng Chú Sáu – Cháu mắc Sắc Lịnh nơi mình làm lễ không trọn, xin Chú miễn chấp - Chào chư Huynh Đệ, ngày 23 tới, Tôi sẽ ban hành “Bách Linh Cơ Sám”, tự là Linh Sám.

Phụng Bạch Ngọc Cung truyền cho Chư Chức Sắc Thiên Phong biết ngày mà cầu : BA MƯƠI – MÙNG BỐN – MUỜI BỐN – và HAI MƯƠI BỐN.Phần nhiều trong đạo hay xua theo phe đảng, ganh ghét nhau mà làm cho đạo phải lu mờ, hãy coi bài kệ đây mà sửa :

Chơn, giả hai đàng phải xét xa


tải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương