ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi thánh cao đÀi chơn-lý TÒa thánh chơn-lý (TIỀn giang) ĐUỐc chơn- lý


Ngày 29 Tháng 10 Annam 1941 (2 giờ chiều)tải về 0.69 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ngày 29 Tháng 10 Annam 1941 (2 giờ chiều) [ĐCL.46/126]

[GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT – Trang 7 –vé 12 tới 15]

ĐƯỢC, Con giải nghĩa bài học của NINH, nó xin hỏi đó, Con giải đi, có Thầy dạy cho.
Câu 1: Mấy ai rõ thấu Đạo Mầu

- Lời của Ngôi Chị hỏi, vậy trong đời có mấy ai mà rõ thấu cái cơ mầu nhiệm của Thầy ngày nay truyền ra, kêu là cái Đạo đó không?


Câu 2: Thông hành thể dụng, nguyên lưu Di Đà

- Nếu rõ được, thì có lẽ thông được, hành được. Nếu thấu được, sao chẳng thấy đem chỉ Đạo Thể, Đạo dụng, Đạo nguyên của Đức Di Đà ra mà truyền bá. Còn hiện nay Thầy ra lập Đạo chỉ rành Đạo thể; là phải có áo mão nghiêm trang; đứng đi, nói cười đều một thể tu hành không khá - Đạo dụng là dụng người Tài, Đức đặng đem ra dắt dìu cho khỏi lạc lầm kế mỵ - Đạo nguyên là Thầy đem hết nguồn cội Chơn Lý ra chỉ dạy cho mỗi người đặng biết mà làm cho thành chung một. Cả thảy là của Đức Di Đà hồi Nhứt Kỳ, vưng Lịnh Thầy truyền ra Đạo Thích.

Câu 3: Chớ rằng Đạo Ấn, Đạo Chà

- Lời Ngôi Chị nói, đã không rõ thấu cho hết cơ mầu nhiệm ra sao ? mà lại dám nói rằng Đạo Phật là đạo Ấn Độ, đạo của Chà Và. Biết nói đạo của người, mà sao đạo của mình đây cũng là Đạo Mầu, mà không rõ thấu.


Câu 4: Khinh rằng quái đảng, gọi rằng Dị Đoan

- Mấy người dám nói đạo Ấn Độ, đạo Chà Và, thì trong đó có ý khinh khi, cho là một đảng tà quái, gọi là một lớp Dị đoan; là mượn tiếng của Thánh Hiền nói mà nói theo. Chớ hạng người cũng không được.

Câu 5: Bắc, Nam cũng một con đàng

Ngôi Chị chỉ ra cho rõ là người phương Bắc, hay là phương Nam; thì cũng trong một con đường sanh, tử, cũng ở dưới Trời. Là Ngôi Chị muốn đừng cho chia rẻ.


Câu 6: Sợi tơ khéo nhuộm, xanh vàng tại tay

- Trong việc đạo lý hay là bài người đây, chẳng khác nào như đồng một sợi tơ với nhau. Ngoài ra, ai khéo nhuộm xanh thì nó xanh – ai khéo nhuộm vàng thì vàng; chớ trong vốn là tơ. Cũng như người Nam đây với người Ấn Độ hay là người nước nào, thì cũng là đồng loại chung . Còn khác màu da hay là khác tiếng nói, đó là do phần Hóa Công sắp đặt xứ nào theo cách nấy.

Câu 7: Rừng xanh đố biết mấy cây

- Lời Ngôi Chị hỏi trong mấy hạng người mà dám chê đạo nầy, đạo kia đó, là chê mà cũng ở xa. Còn hiện đây Ngôi Chị hỏi: như trong đám rừng xanh xanh trước mắt đó, đố ai biết chắc là trong đó có mấy thứ cây hay không ? Huống hồ gí người ở nước nầy, người ở nước nọ, mà biểu giống như mình sao được ?? Có giống là giống Tâm Tánh biết nhịn nhường nhau đó gọi là giống. Rất đỗi cây đó mà còn không biết mấy thứ. Còn người ở xa làm sao biết hết.

Câu 8: Đáy sông mấy lớp, cung mây mấy từng

- Ngôi Chị hỏi trên rừng, rồi hỏi tới dưới sông, đó là hỏi người làm ăn quê dốt. Còn như hạng nói biết Thiên Văn, cũng hỏi thử coi có dám chắc trên cung mây đó, có mấy từng. Dầu cho có nói được đi, mà bất quá là nói bướng; chớ buộc vào Lý Thiệt thì không đúng. Là vì mấy hạng đó chưa đi tới đó. Nếu đi tới đó rồi thì không dám chê ai cả. Vì mình đã không hiểu trọn rồi , thì muôn vật Trời sanh thảy đều có khác.


Câu 9: Đất sao chỗ nổng, chỗ bằng ?

- Hỏi về mấy người hay khoe tài học về địa lý, thử coi có biết tại sao vậy không?

Câu 10: Chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ quằn, chỗ cao

- Chỗ khi không mà sâu, còn chỗ cạn móc hoài cũng cạn; chỗ quằn thì chan chế cũng không đặng; còn chỗ cao, gánh hoài cũng không thấp. Hỏi thử mấy tay địa lý coi có biết trong đó tại sao ra vậy ??

Câu 11: Trên Trời đố mấy Ngôi sao

- Ngôi Chị hỏ tới mấy hạng người hay khoe mình là biết thấu tới Trời, Thiên Văn rành rẻ; nên mới đố thử coi có ai trả lời được.


Câu 12: Biển nọ ai đào, núi nọ ai xây ??

- Đây là lời Ngôi Chị hỏi tới mấy tay bác vật địa dư mà có ý chê thầm đạo lý. Nên Ngôi Chị hỏi vậy coi trả lời ra sao ??

Câu 13: Loài Người, Ai tạo ra đây ?

- Ngôi Chị hỏi mắc mấy hạng người hay nói rằng không có TRỜI, không có Tạo Hóa chi hết; chỉ biết Người là khôn, dại, mạnh yếu. Mà quên người đó Ai tạo ra mà có; hỏi cho tột tới chỗ hết nói được. Thì đó là Tạo Hóa hay là Trời, đặng hết khoe mình giõi.

Câu 14: Thế gian Ai sắm, Ai bày thuở nao ??

- Ngôi Chị hỏi tới tột bực, như các hạng Vua cầm quyền trong một cõi lớn to, mà có biết trong đó kêu là thế gian, nhưng trước hết Ai sắm ra, Ai bày ra cho có người, có vật, có tên, có xứ đặng ngày nay mình tọa hưởng đây. Nếu biết đó là của Đức Thái Thượng Đạo Tổ tìm đặng Vô Vi mà sắm ra, bày ra cho có tiếng thường kêu là ĐỜI; nếu biết vậy, thì chớ chê là Đạo vầy, Đạo khác . Mình chưa biết mà lại nói cho nhiều điều chia rẻ.

Câu 15: U ơ dường thể chiêm bao

- Ngôi Chị nói, hễ có hỏi đến cho tột Lý thì, mấy hạng ấy lấy chỗ u ơ nói vầy, nói khác; mỗi mỗi đều không giống nhau, cũng như thể chuyện chiêm bao. Hễ ai ngủ mê thế nào, thì nói theo thế nấy !! – Chớ kỳ trung một tiếng Đạo Mầu mấy ai rõ thấu: là ở đời với đạo đối nhau. Đời cũng có thể đời. Đạo cũng có thể Đạo. Cách thông dạy cũng lấy chỗ thiệt hành; ai lại dám bỏ qua nguồn cội, thì cũng là trong một lời nói của Đức Di Đà truyền dạy chúng sanh từ kim cập cỗ.

Câu 16: Đáy sông lặn nhào, mò vớt bóng trăng

- Ngôi Chị nói, không tin Lý Thiệt mà học cho rành, làm cho đúng; để lo đi tìm kiếm dưới đáy sông. Vì ngó thấy bóng trăng, vội đó tưởng đâu là ở đó; lặn xuống rồi kiếm không đặng, trở lên đứng ngó một hồi; chừng nước trong thấy rõ, lại nhào xuống mò nữa. Thậm chí cho người thấy sóng dợn tưởng là trăng ở theo nước đó, rồi lại rủ nhau xuống vớt. Rốt cuộc rồi, thì chẳng ra chi, thì mấy hạng đó làm không xong mà không chịu xét; rồi trở lại chê đạo nầy, ghét đạo nọ; là tưởng cho mình làm đó không đặng, thì ngoài ra không còn ai làm cách nào cho hơn mình nửa. Thành ra Đạo Mầu Chơn Lý mà người trở lại khinh khi nên phải chịu lạc lầm.


ĐƯỢC, bài nầy con giao CA, đặng nó in ra để dành dạy Đạo. Còn một bổn, thì Thiên Sư trả lại cho NINH (Giáo Sư NINH, ở Bình Đức )

————————————d&c————————————
Ngày 5 Tháng 9 Annam 1941 (3 giờ chiều) [ĐCL.46/131]

KHUÊ, con nghe Thầy dạy :Lấy theo Tâm Lý hiểu rằng

Thì đâu cũng một, lẽ hằng vậy thôi”.


1.- Đó Thầy nói cho rồi chuyện ước

Là ước mơ cho được gặp Trời

Tâm hòa, Lý Một gồm nơi

Thì đâu cũng một, đây Trời, Phật đây

2.- Hiểu rằng vậy, đừng ai viện cãi

Ráng mà suy, nghiệm lẽ cho cùng

Lẽ hằng là lẽ dặn chung

Hằng lo, hằng sợ; hằng trung hiếu thành

3.- Vậy thôi vậy, đâu đành gọi sái

Dầu cho ai, cũng vậy không ngoài

Nếu ngoài vậy đó, thì sai

Thì đâu cũng một, lý hay biện nhằm

4.- Lấy theo Đạo, tịnh tâm, tầm lý

Hiểu rằng thông, tự trị cũng vầy

Thì đâu cũng một danh Thầy

Cũng hằng xây chuyển, cũng gầy cuộc tu

5.- Mơ ước vọng mà ngu không dứt

Lo kiếm Trời, rộn rực rồi thôi

Tĩnh tâm. Tầm Lý không rồi

Trời đây, Phật đó viện lời bỏ qua

6.- Dầu Thiên Chúa, cũng là dạy vậy

Dầu Giáo Tông cũng cậy tin Trời

Lấy theo Tâm Lý một lời

Tùng ư chí thiện, Ta Người trọn đây7.- Hai câu gồm trọn chỉ bày

Con nào ao ước, từ nay rán dằn

Đặng coi chừng một lẽ hằng

Phải thì theo vậy, vậy rằng hiểu xa

8.- Ra đời ai cũng Người, Ta

Song điều có khác, khác là tại đây

Khác chưng là thiệt chỉ bày

Khác vì không chuộng, giành oai thế thần

9.- Khác là lời chánh lập thân

Khác hơn là vậy, coi lần đó coi

Hiểu rằng, thôi phải vậy thôi

Dầu ao, dầu ước; đâu rồi tới đâu

10.- Chỉ tường cặn kẻ vài câu

Con bền Tâm Đạo, lần lâu thấy lần

Bền là Tâm Tánh tự tân

Đạo đừng mê tục, thì thân rảnh rời./.


ĐƯỢC, bài nầy con trả lại KHUÊ nó coi; buộc nó phải dem trình cho CA coi, đặng ấn chứng cho nó.

(Lễ sanh KHUÊ, ở Mỹ Phong)


————————————d&c————————————

VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀINgày 18 Tháng 11 Annam 1941 (1 giờ trưa) [ĐCL.46/133]

CHỮ NHƠN


ĐƯỢC, con sửa bài học giải chữ Nhơn cho TRÀO đi, đặng trả lại nó coi, nó học - con sửa đi có Thầy dạy cho

S Ử A :


1.- Chữ Nhơn ấy, nghĩa là Người đó

Người muốn nên thật khó vô cùng

Gái thì, Tứ đức – Tam Tùng

Trai thì, Nhơn Nghĩa Hiếu Trung phải tường

2.- Nếu ngỗ nghịch, can cường không kể

Ngoài tay người, lòng thế quỉ vương

Vì không nhìn nhận Thiệt, Thường

Chẳng Tin Độc Nhứt, đó phường cậy khôn

3.- Thầy đã dặn, nhơn tồn, tâm dưỡng

Dưỡng tánh thông, Thầy thưởng ngang dài

Đó là nhứt thị, nhơn đây

Đây là Phật, Thánh; một dây Chơn truyền

4.- Người nương Một đó là Hiền

Hiền hy hiểu trọn, gần Thiên có ngày

Muốn siêu thì nhớ vậy hoài

Nhớ lo làm trọn, tin Thầy định tâm

Đó là Tâm kĩnh chí khâm

Bền lâu ngày thấm, Đạo Tâm nên Người./.


ĐƯỢC, con sửa rồi giao lại CA, đặng nó in ra để dành dạy Đạo. Một bổn thì trả cho TRÀO đặng coi cho rõ.

( Ngô Xuân TRÀO, Tuy Hòa – Phú Yên)

- HEÁT -

------------------------------------------------

[Bản Kinh ĐCL số 46 nầy được thực hiện bằng phương tiện máy vi tính và y theo nguyên tác bản in Do Ngọc Hoàng Đại Đế Hội Thánh - Toà Thánh Định Tường xuất bản lần thứ I mùa Đông năm Tân Tỵ (1941). Dày 134 trang, khỗ giấy 14 x 21. Nơi in:La Lumière My Tho.(Còn gọi là Nhà in Ánh Sáng)

Bản gốc hiện lưu trử tại tàng thư HTĐ – Toà Thánh Cao Đài Chơn Lý. Địa chỉ 193 Nguyễn Trung Trực, TP Mỹ Tho (Tiền giang).

[Xuất xứ từng bài, ghi phía sau ngày giờ, được ghi số trang theo bản nguyên tác. Ví dụ : ĐCL46/133 có nghĩa là bài nầy đã có in trong bản in lần thứ nhứt quyển Đuốc Chơn lý số 46 trang 133, ]

CHỦ TRƯƠNG,

HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

THỰC HIỆN,

Giáo sư-Quyền Trung Thiên Sư : Ngọc THÀNH Thanh

ĐỐI CHIẾU & SỬA BẢN IN,

Trung Thiên Sư : Trung CẦM Sư

Giáo sư-Quyền Bắc Thiên Sư : Thái ĐIỀN Thanh

Giáo sư – Tinh Quân : Thái SƠ Thanh

Thực hiện xong và nộp bản lưu tại tàng thư Hiệp Thiên Đàingày 15 tháng 8 năm Kỷ Sửu (2009)

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương