I. LÍ Luận và phưƠng pháp dạy học hóa họC


VI. HÓA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMtải về 0.63 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5

VI. HÓA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


 1. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản lên chất lượng một số chất dinh dương của thức ăn cho cá: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn, Thị Hậu; Ng.hd.: TS. Trần Đình Quang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 56 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NH 368a/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010529 1. Áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm chất lượng VSATTP hợp chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tại Labo hóa Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Bé; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 55 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NB 3651a/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010546
 1. Bước đầu nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất rượu cần ở Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Văn Sính; Ng.hd: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 48 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NS 1781b/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010533 1. Các hợp chất Flavonoit và Flavonoit Glycozit tách được từ rễ cây sắn thuyền (Syzygium resinosum (gagvep) MERR.ET perry): Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Thị Tuyết; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 71 tr. ; 27 cm. vie - 547/ LT 968c/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012941
 1. Cộng nghệ sản xuất Protein đậu tương biến hình sinh học: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hạnh; Ng.hd.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 39 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NH 239c/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.015763
 1. Công nghệ thực phẩm xác định, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cam Vinh vùng Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp: Đồ án tốt nghiệp đại học / Trần Thị Duyên, Đậu Đình Giáo; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 91 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TD 988x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014537
 1. Công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành - Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Quý; Ng.hd: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 49 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NQ 98c/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010537
 1. Đánh giá chất lượng nguyên liệu sắn giống KM - 94 và KM 140: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Ngà; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ BN 5762đ/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010578
 1. Định lượng ergosterol peroxide trong một số loại nấm thuộc chi Ganoderma bằng phương pháp HPLC: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Hoa; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 50 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LH 6787đ/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012972
 1. Định lượng Ergosterol trong một số loài nấm linh chi (Ganoderma) bằng phương pháp HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Nhữ Thị Hồng Vân; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 70 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NV 2171đ/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012981
 1. Định lượng một số chất dinh dưỡng trong nấm linh chi (ganoderma lucidum (leyss.ex.fr.)karst) nuôi cấy trên môi trường lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Đồ án tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Hậu; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 63 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TH 368đ/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014587
 1. Effect of Storege time on properties of purple rice wine = Ảnh hưởng của thời gian lưu trữ đến các yếu tố của rượu nếp cẩm: Master thesis / Nguyễn Thị Huyền; Ng.hd.: Yaw Nan Chang, Ping Chung Kuo. - China: National Formosa University , 2013. - 76 tr. ; 27 cm. eng - 664/ NH 987e/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013732
 1. Góp phần khảo sát thành phần hóa học tinh dầu vỏ bưởi: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Hải Lam; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 45 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ ĐL 213g/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010551 1. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của nấm linh chi: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thương; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 60 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 535h/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014577
 1. Khảo sát hàm lượng oxalat trong rau muống, rau dền vùng Vinh và Yên Thành - Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Doãn Thị Hồng; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 63 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ DH 7726k/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010581
 1. Khảo sát quy trình tách chiết pectin từ vỏ chanh dây: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thùy; Ng.h.d.: ThS Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 48 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 547k/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014578
 1. Khảo sát sự biến thiên của hàm lượng nitrat trong quá trình lên men dưa cải muối: Đồ án tốt nghiệp / Cao Thị Hiền; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 38 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ CH 6335k/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012985
 1. Khảo sát thành phần hóa học của cây An điền hoa rộng (Hedyotis ampliflora Hance), họ Cà phê (Rubiaceae): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thanh Thư; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 54 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NT 532k/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013746
 1. Khảo sát thành phần môi trường tới quá trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Thỏa; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 69 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PT 449k/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010570
 1. Lập trình điều khiển - Giám sát (SCADA) cho quy trình sản xuất bia: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Hồng Thắng; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TT 3671l/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010554
 1. Lập trình hệ thống giám sát - điều khiển (SCADA) trong nhà máy sản xuất sữa bột: Đồ án tốt nghiệp / Lê Văn Dương; Ng.h.d.: ThS Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 57 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ LD 928l/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014550
 1. Nâng cao hiệu suất sản xuất cồn từ tinh bột ngô: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Chương; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NC 55999n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010528
 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín, hóa chất và bao gói đến chất lượng cam Nghĩa Đàn: Đồ án tốt nghiệp / Cao Thị Linh; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 65 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ CL 7559n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012997
 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hóa lý và thành phần dinh dưỡng tới quá trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hồng; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 50 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NH 7726n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014585
 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và bao gói đến chất lượng cam Nghĩa Đàn: Đồ án tốt nghiệp / Cao Thị Hoa Phượng; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 58 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ CP 577n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012998
 1. Nghiên cứu chất màu( Betalain) trong vỏ quả thanh long: Luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Huy Thành; Ng.hd: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 3672n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010525
 1. Nghiên cứu chế biến thử nghiệm mứt từ vỏ bưởi: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thơm; Ng.hd.: ThS. Trần Thị Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 69 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 452n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010561
 1. Nghiên cứu chiết xuất Cao linh chi và sản xuất các sản phẩm thực phẩm từ Cao linh chi: Đồ án tốt nghiệp / Cao Thị Ngọc Quỳnh; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 62 tr. ; 27 cm. vie - 664/ CQ 99n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012956 1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa dầu tỏi ứng dụng trong công nghệ thực phẩm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lương Thị Minh Ngân; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ LN 5762n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010579
 1. Nghiên cứu công nghệ sấy một số loại sản phẩm bằng phương pháp sấy chân không, sấy đông khô và sấy phun: Đồ án tốt nghiệp / Trần Văn Lộc, Lê Viết Bảo; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 92 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TL 8111n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014545
 1. Nghiên cứu công nghệ sấy rau gia vị trong món canh ăn liền bằng phương pháp sấy chân không: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Võ Thị Hường; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ VH 957n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010580
 1. Nghiên cứu đặc tính Chitinase từ Trichoderma: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Ngọc Trung; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 63 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 871n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010575
 1. Nghiên cứu đặc tính enzyme cellulase và sự sinh tổng hợp enzyme cellulase từ nấm Trichoderma trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Dung; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 54 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ LD 916n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012965 1. Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất bánh men rượu nếp cẩm quy mô phòng thí nghiệm: Đồ án tốt nghiệp đại học / Từ Thị Thúy; Ng.h.d.: TS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 54 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TT 547m/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014534
 1. Nghiên cứu điều kiện sinh trưởng phát triển và phân tích một số vitamin trong nấm linh chi TH04 trên môi trường thạch, lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Vinh; Ng.h.d.: TS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 60 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NV 784n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014542
 1. Nghiên cứu định lượng rebaudioside a trong cây cỏ ngọt và một số sản phẩm từ cây cỏ ngọt bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Thành; Ng.h.d.: ThS Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 45 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ LT 3672n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014573
 1. Nghiên cứu định lượng Stevioside trong cây cỏ ngọt và sản phẩm từ cây cỏ ngọt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Minh; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 57 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ TM 6649n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012973
 1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giò chay từ khoai môn và đậu nành: Đồ án tốt nghiệp / Đinh Thị Hoàn; Ng.h.d.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 37 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐH 6788n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014580
 1. Nghiên cứu môi trường nhân giống cấp hai và khảo sát chế độ nuôi trồng nấm linh chi trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Bạch Thị Thảo; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 38 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ BT 3673n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014558
 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nuôi cấy thu nhận sinh khối nấm linh chi: Luận văn tốt nghiệp đại học / Võ Thị Thu Hà; Ng.hd: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 44 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ VH 1114n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010564
 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới sinh khối và hàm lượng polysaccharit của nấm linh chi trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Bạch Thị Hồng; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 59 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ BH 7726n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014559
 1. Nghiên cứu một số yếu tố trong quá trình sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng rượu nếp cẩm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc; Ng.h.d.: ThS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 46 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NN 5763n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014574
 1. Nghiên cứu nâng cao chất lượng cồn từ mật rỉ: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phạm Đình Bắc; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 68 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PB 116n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010550
 1. Nghiên cứu nuôi trồng Nấm linh chi trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nhật; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 48 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NN 5769n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012958
 1. Nghiên cứu qui trình tách chiết β-Glucan từ nấm linh chi ở Việt Nam: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Hồ Thị Thêm, Phan Thị Huyền Nga; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng, ThS. Trần Thị Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 51 tr. ; 27 cm. vie - 664/ HT 383n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012967
 1. Nghiên cứu quy trình chế biến trà đen túi lọc từ lá vối: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mùi; Ng.h.d.: ThS Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 43 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NM 9531n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014579
 1. Nghiên cứu quy trình chế biến trà xanh túi lọc từ lá vối: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Thị Oanh; Ng.h.d.: ThS Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 40 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐO 118n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014546
 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất khoai tây tối thiểu: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu; Ng.hd.: ThS. lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 48 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NT 332n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012989
 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mứt nhuyễn dứa có bổ sung Pectin từ vỏ bưởi: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân; Ng.hd: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 56 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NN 2171n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010566
 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất pectin từ vỏ quả có múi: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thiệu; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 439n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010569
 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh bột biến tính bằng phương pháp oxi hóa từ tinh bột sắn: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Hương; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 75 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TH 957n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010559
 1. Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ nguyên liệu mãng cầu xiêm: Đồ án tốt nghiệp / Phan Thị Xuân; Ng.h.d.: ThS Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 57 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ PX 8n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014544
 1. Nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột khoai môn biến tính bằng phương pháp thủy phân axit: Đồ án tốt nghiệp / Võ Thu Trang; Ng.h.d.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 59 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ VT 7722n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014581
 1. Nghiên cứu quy trình tách chiết Polysaccharit (Lentinan) trong nấm hương: Đồ án tốt nghiệp / Lê Khoa; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LK 457n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012952
 1. Nghiên cứu quy trình thu nhận sinh khối nấm linh chi thu nhập từ rừng quốc gia Pù Huống, Pù Mát Nghệ An: Đồ án tốt nghiệp / Phạm Thị Hoa; Ng.h.d.: TS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 46 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ PH 6787n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014543
 1. Nghiên cứu sinh tổng hợp Chitinase từ nấm Trichoderma: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tâm; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 66 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 153n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010577
 1. Nghiên cứu sinh tổng hợp Enzyme cellulase từ trichoderma reesei trên môi trường rắn: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Duyên; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ LD 988n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012983
 1. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỉ lệ bổ sung nấm linh chi đến chất lượng của rượu nếp cẩm: Đồ án tốt nghiệp / Đậu Thị Vân; Ng.hd.: TS. Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 59 tr. ; 27 cm. vie - 664/ ĐV 2171n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012979
 1. Nghiên cứu sự biến đổi một số thông số chất lượng của sản phẩm tương Nam Đàn trong quá trình bảo quản: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Thị Hoa; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 49 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐH 6787n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014548
 1. Nghiên cứu sự thay đổi của các thành phần trao đổi chất trong quá trình lên men rượu nếp cẩm: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Khánh Ly; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 55 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐL 981n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014584
 1. Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và các yếu tố hóa lý trong quá trình lên men rượu nếp cẩm có bổ sung nấm linh chi: Đồ án tốt nghiệp / Lê Quang Thái; Ng.hd.: TS. Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 55 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NT 3641n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013000
 1. Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và các yêu tố hóa lý trong quá trình lên men rượu nếp cẩm: Đồ án tốt nghiệp / Hồ Thị Thủy; Ng.hd.: TS. Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 55 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ HT 547n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012999
 1. Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và các yếu tố lý hóa trong quá trình bảo quản rượu nếp cẩm: Đồ án tốt nghiệp đại học / Trần Thanh Nhàn; Ng.h.d.: TS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 50 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TN 5769n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014535 1. Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại Cu, Zn, Cd, Pb trong nhuyễn thể ở vùng biển cửa hội: Đồ án tốt nghiệp đại học / Võ Hữu Lành; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 59 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ VL 2878n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014538
 1. Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng Pb, Cd, Zn, Cu trong một số loài nhuyễn thể ở khu vực sông cấm, tỉnh Nghệ An: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Lệ Thủy; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 547n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014569
 1. Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase từ chủng nấm Trichoderma hazianum trên môi trường rắn và khảo sát khả năng chuyển hóa chitin trong quá trình lên men: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Phương; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LP 577n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012954
 1. Nghiên cứu ứng dựng chế biến phẩm enzyme pectinex để làm tăng hiệu suất thu hồi dịch quả từ mãng cầu xiêm: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Bảo Anh; Ng.h.d.: ThS Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 56 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ LA 596n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014575
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại nặng (kẽm, camidi, chì, đồng) trong rau muống tại một số ruộng ở thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS: Đồ án tốt nghiệp / Phan Thị Cẩm Vân; Ng.h.d.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ PV 2171n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014551 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại nặng Zn, Cd, Pb, Cu trong loài cua đồng tại một số huyện đồng bằng tỉnh Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS): Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu; Ng.h.d.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 532n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014556
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng vitamin C trong một số loại trái cây bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Đồ án tốt nghiệp / Bùi Văn Bảo; Ng.h.d.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 50 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ BB 221n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014557
 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến cà chua cô đặc: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Thu; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 57 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LT 532n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012986
 1. Nghiên cứu, khảo sát sự thay đổi các thành phần hóa học trong quá trình lên men tương Nam Đàn: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trà Giang; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 60 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NG 433n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014562
 1. Nghiên cứu đặc tính Chitinase từ Trichoderma: Luận văn tốt nghiệp đại học / Trần Anh Đào; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 59 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TĐ 211n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010526
 1. Nuôi cấy và phân tích một số chất dinh dưỡng trong nấm linh chi (ganoderma sessile Murrill) trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Trương Thị Thanh Huyền; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 55 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TH 987n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014588
 1. Phân lập hệ vi sinh vật trong mốc tương Nam Đàn: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 58 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NN 5769p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014561
 1. Phân lập và đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của nấm dược liệu HKG 402 và HKG 406 thu thập từ hỗ kẻ gỗ - Hà Tĩnh: Đồ án tốt nghiệp đại học / Bùi, Thị Lê; Ng.h.d.: TS Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 64 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ BL 4331p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014540
 1. Phân lập và khảo sát sự sinh trưởng của nấm linh chi trên môi trường rắn thu thập ở vườn Quốc gia Pù Mát, Pù Huống và các huyện miền Tây Nghệ An: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Hồ Ngọc Lạn, Trần Thị Lành; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 54 tr. ; 27 cm. vie - 664/ HL 243p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012971
 1. Phân lập và xác định cấu trúc của hợp chất arstolactamtam BI từ lá cây huyền diệp (Polyalthia longiflia vả. pendula(Sonn.) Thw.) ở Nghệ An: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hương; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Thị Chung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 47 tr. ; 27 cm. vie - 547/ NH 957p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013742 1. Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất flavonoit từ cây lãnh công xám (Fissistig glaucescens (Hance) Merr.) ở Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Lan Anh; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 664/ ĐA 596p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013744
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ loài nấm linh chi ganoderma pfeifferi bres. Ở Nghệ An: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Văn Hoàng; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 77 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ LH 6788p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013747
 1. Phân lập Chitin và điều chế Chitosan, Glucosanmin Clohydrat từ vỏ tôm phế thải: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hương Giang; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 59 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NG 433p/ 10

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.009388
 1. Phân tích axit amin và vitamin C trong sinh khối nấm linh chi đen (amauroderma niger lloyd) nuôi cấy trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Trần Thị Hương Sen; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TS 4741p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014547
 1. Phân tích một số thành phần dinh dưỡng có trong nấm linh chi (ganoderma spongium) nuôi cấy trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kiều Anh; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 59 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NA 596p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014582 1. Phân tích một số thành phần dinh dưỡng của nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi BRES) nuôi cấy trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp đại học / Trần Thị Bích; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 60 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TB 5883p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014536
 1. Phân tích thành phần axit amin và vitamin E trong nấm linh chi (Ganoderma microporum R.S.Hseu) nuôi cấy trên môi trường lỏng bằng phương pháp HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Trần Thị Mai; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 55 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TM 2171p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014571
 1. Phân tích, khảo sát hàm lượng nitrat trong một số loại rau xanh trên thị trường chợ Bến Thủy - Thành phố Vinh và rau sạch ở huyện Tương Dương: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Lý; Ng.hd.: ThS. Trần Thị Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 53 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NL 981p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012995
 1. So sánh thành phần hóa học giữa nấm lỗ (hexagonia apiaria (Pers.) Fr.) tự nhiên và nuôi trồng trên môi trường lỏng: Đồ án tốt nghiệp đại học / Trần Thị Huyền; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 66 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TH 987s/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014541
 1. Tách và chuyển hóa điều chế Quercetin từ Rutin trong hoa hòe Flos Stypnolobii Japnicum: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Ngân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 42 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ LN 5762t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010574 1. Tận dụng nguồn phế liệu của các nhà máy chế biến thủy hải sản đế sản xuất Glucosamin bằng chế phẩm chitinase từ trichoderma: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Thị Thanh Hiên; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 54 tr. ; 27 cm. vie - 664/ ĐH 6335t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012988
 1. Thiết kế hệ thống sấy thùng quay và nghiên cứu cơ chế độ sấy tối ưu bằng quy hoạch thực nghiệm: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Khắc Quân; Ng.hd: TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 67 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NQ 16t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010563
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 15 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Phương Thảo; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 99 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TT 3673t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010544
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 22 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Huy Hùng; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 150 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TH 9361t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010538
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 30 triệu lít / năm: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Thị Tiến; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 134 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐT 5622t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014563
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 36 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Văn Đình Hóa; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 106 tr. ; 27 cm. vie - 664/ VH 6787t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012968
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 40 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nga; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 110 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NN 5762t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012993
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 40 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Giang Nam; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 116 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NN 1741t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010555
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 50 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Phi Hùng; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 95 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐH 9361t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014566
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 50 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Xuân; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 120 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NX 8t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012984
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 50 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Thu Huyền; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 127 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ ĐH 987t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010558 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 60 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Văn Danh; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 115 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ LD 182t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010556
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 25 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thúy; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 110 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NT 547t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012990
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 25 triệu lit/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hòa; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 97 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NH 6787t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010553
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 30 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Quý; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 117 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NQ 98t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013001
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 30 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Xuân Phượng; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 125 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NP577t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010542
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 45 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Võ Thành Luân; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 100 tr. ; 27 cm. vie - 664/ VL 9268t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012976
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 45 triệu lít/năm: Đồ án tốt nghiệp / Trần Thị Minh Thúy; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 109 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ TT 547t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014570
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 45 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Đăng Hùng; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 103 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NH 9361/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010548
 1. Thiết kế nhà máy chế biến sữa với 3 dây chuyền sản xuất: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Tân Thành; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Văn Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 94 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 3672t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014589
 1. Thiết kế nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp dạng viên cho động vật nhai lại với năng suất 32tấn/ngày: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Đặng Hữu Ý; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 74 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ ĐY 311t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010552
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp năng suất: 8 tấn bánh/ ca; 6 tấn kẹo/ ca: Đồ án tốt nghiệp / Trần Anh Dũng; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 104 tr. ; 27 cm. vie - 664/ TD 916t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012964
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 60 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Chung; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 134 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NC 55944t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012982
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất bia nồng độ cao năng suất 5 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Lê Trạch Tùng; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 112 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LT 9262t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012991
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất chè năng suất 16 tấn/ ngày: Đồ án tốt nghiệp / Lê Thị Mai Anh; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 95 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ LA 596t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014555
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất đường thô hiện đại năng suất 2000 tấn/ngày: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Tiến Phương; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 104 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NP 577t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014553
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất đường thô hiện đại năng suất 2150 tấn mía/ ngày theo phương pháp khuếch tán: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Quốc Mão; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 102 tr. ; 27 cm. vie - 664/ ĐM 2965t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012957
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng năng suất 3 tấn/ ca: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Thọ; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 91 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NT 449t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012953
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất nước giải khát: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Vương Thị Trà My; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 79tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ VM 9951t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010540
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất sữa công suất 40 triệu lít/năm trong đó sản phẩm sữa tiệt trùng chiếm 60 %, sữa chua chiếm 20%, sữa chua uống chiếm 20%: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Hồ Xuân Phước; Ng.hd.: KS. Lê Đình Thạch. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 97 tr. : Minh họa ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ HP 577t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.009370
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất sữa năng suất 21 triệu lít/năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Cảnh Dũng; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 105 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ND 916t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014567 1. Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm - năng suất 100 tấn/ ngày: Đồ án tốt nghiệp / Trần Quốc Văn; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 103 tr. ; 27 cm. vie - 664/ TV 2171t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012994
 1. Thiết kế nhà máy sữa công suất 20 triệu lít/ năm gồm hai dây chuyền sữa tiệt trùng 55% và sữa chua ăn 45%: Luận văn tốt nghiệp đại học / Phạm Đức Quýnh; Ng.hd: TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 132 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PQ 99t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010534
 1. Thiết kế nhà máy sữa năng suất 20 triệu lít/ năm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Đức Thọ; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Tùng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 109 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NT 449t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012980
 1. Thiết kế xưởng bia nhà hàng 1000 lít/ngày: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phạm Xuân Tùng; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 76 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PT 9262t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010547
 1. Tinh sạch enzym chitinase từ nấm trichoderma: Đồ án tốt nghiệp / Quách Kiều Chinh; Ng.h.d.: ThS Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 71 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ QC 5399t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014552
 1. Tính toán thiết kế DCSX bia năng suất 50 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Võ Đức Thuấn, Nguyễn Trọng Luyện; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 105 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ VT 532t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010539 1. Xác định đồng thời hàm lượng Kẽm, Cacđimi, Chì, Đồng trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp vôn - ampe hòa tan anôt xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Thành; Ng.hd.: ThS. Võ Thị Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 70 tr. ; 27 cm. vie - 664/ PT 3672x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013745
 1. Xác định dư lượng Cloramphenicol trong mẫu tôm nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Tân; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ BT 1611x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010541
 1. Xác định hàm lượng anthocyanin trong một số nguyên liệu rau quả bằng phương pháp pH vi sai: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tứ; Ng.h.d.: ThS Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 56 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 8831x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014549
 1. Xác định hàm lượng Anthocyanin trong rau dèn ứng dụng trong sản xuất chất màu thực phẩm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Huyền; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 61 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NH 987x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010582
 1. Xác định hàm lương axit amin trong bia bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Mai; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 80 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NM 2171x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010567 1. Xác định hàm lượng Axit amin trong đậu nành bằng phương pháp sắc ký hiệu năng cao HPLC: Luận văn tốt nghiệp đại học / Hoàng Văn Tuyên; Ng.hd: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 62 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ HT 968x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010565
 1. Xác định hàm lượng axit amin trong một số loài nấm lớn thuộc chi Ganoderma ở vùng Bắc Trung Bộ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao: Đồ án tốt nghiệp / Đặng Thị Khánh Hòa, Phan Thị Hòa; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 60 tr. ; 27 cm. vie - 664/ ĐH 6787x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012959
 1. Xác định hàm lương axit amin trong một số loại nước mắm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Hồ Thị Hiền; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 64 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ HH 6335x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010545
 1. Xác định hàm lượng axit amin trong nấm Linh chi bằng phương pháp sắc kí hiệu năng cao "HPLC": Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lưu Đại Nghĩa; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 76 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ LN 5762x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010549
 1. Xác định hàm lượng axít amin trong sữa tươi bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Định; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 66 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NĐ 584x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010576 1. Xác định hàm lượng axit amin tự do trong một số loài nấm nuôi cấy bằng phương pháp sắc ký lỏng HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 55 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NH 987x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014565
 1. Xác định hàm lượng các kim loại nặng chì, CADIMI, kẽm, đồng trong nhuyễn thể hai mảnh ở vùng biển Cửa Lò - Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Văn Hải; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 58 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TH 1491x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010560
 1. Xác định hàm lượng Chloramphenicol trong mẫu thức ăn tôm bằng phương pháp HPLC: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân; Ng.hd: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 64 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NV 2171x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010531
 1. Xác định hàm lượng đồng và chì trong tỏi và chế phẩm của tỏi bằng phương pháp vôn - ampe hòa tan: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phan Thanh Sơn; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 51 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PS 6981x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010543
 1. Xác định hàm lượng đường khử trong cây cỏ ngọt: Luận văn tốt nghiệp đại học / Phan Thị Hà; Ng.hd: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 48 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PH 1114x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010532 1. Xác định hàm lượng đường Saccarose và Fructse trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tuyên; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 62 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NT 968x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010573
 1. Xác định hàm lượng kẽm trong thực phẩm bằng phương pháp trắc quang: Đồ án tốt nghiệp đại học / Cao Thị Thắm; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 50 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ CT 366x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014532
 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng đồng, chì, kẽm, cadimi trong nhuyễn thể ở vùng sông lam - Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Văn Nhàn; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 64 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NN 5769x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010562
 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng kẽm, chì, đồng trong một số loài nấm lớn bằng phương pháp vôn-ampe hòa tan xung vi phân: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Hằng; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 47 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NH 239x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012966
 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng trong một số loài cá nước ngọt bằng phương pháp vôn - ampe hòa tan xung vi phân: Đồ án tốt nghiệp / Đinh Thị Quỳnh Bé; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ ĐB 3651x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012996
 1. Xác định hàm lượng natribenzoate trong một số loại thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mai Loan; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 51 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NL 7958x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.013002
 1. Xác định hàm lượng Natribenzoate trong một số loại thực phẩm: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Soa; Ng.hd.: ThS. Trần Phương Chi. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 46 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NS 676x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012962
 1. Xác định hàm lượng rhodamin B trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tú; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 43 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NT 8831x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012977
 1. Xác định hàm lượng Rutin trong thân và lá cây sắn dây( Peuraria) tại một số vùng ở Nghệ An bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao( HPLC): Luận văn tốt nghiệp đại học / Trần Xuân Hùng; Ng.hd: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 56 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TH 9361x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010536
 1. Xác định hàm lượng sắt trong một số loài nhuyễn thể bằng phương pháp trắc quang phân tử UV-VIS: Đồ án tốt nghiệp / Phạm Thị Hồng Gái; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 46 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ PG 137x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014564 1. Xác định hàm lượng sudan III trong một số đối tượng thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao: Luận văn tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Quyên; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 49 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ PQ 99x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010530
 1. Xác định hàm lượng tổng axit amin trong một số loài nấm nuôi cấy bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu nâng cao: Đồ án tốt nghiệp đại học / Đinh Thị Dung, Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 69 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ ĐD 916x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014539
 1. Xác định hàm lượng Vitamin A trong sữa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Luận văn tốt nghiệp đại học / Ngô Thị Hoa Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 58 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NH 6787x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010527
 1. Xác định hàm lượng Vitamin A trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Hương; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ LH 957x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.009386
 1. Xác định hàm lượng Vitamin B2 trong nấm nuôi cấy bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu nâng cao: Đồ án tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Lộc; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 46 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ HL 8111x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014533 1. Xác định hàm lượng vitamin c trong một số loại nấm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hồng; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 46 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NH 7726x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014572
 1. Xác định hàm lượng Vitamin C trong một số thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Đặng Văn Đồng; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 56 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ ĐĐ 682x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010557
 1. Xác định hàm lượng vitamin C trong nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Hằng; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 45 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NH 239x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012955
 1. Xác định hàm lượng vitamin C trong rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Đình Nhân; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 46 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ NN 5769x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010571
 1. Xác định hàm lượng vitamin C trong thực phẩm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bảy; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NB 356x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012987 1. Xác định hàm lượng Vitamin E trong một số loài nấm nuôi cấy bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao: Đồ án tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Lan; Ng.h.d.: ThS Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ HL 243x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014531
 1. Xác định hàm lượng Vitamin E trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Dung; Ng.hd.: ThS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 47 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ ND 916x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012974
 1. Xác định hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết một vài loài nấm lớn: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thắm; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 366x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014576
 1. Xác định hoạt tính của một số enzim trong nấm linh chi: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Thủy; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 53 tr. ; 27 cm. vie - 664/ TT 547x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012970
 1. Xác định sự biến thiên hàm lượng Nitrit trong quá trình lên men của dưa cải: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hà; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 55 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NH 1114x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012978
 1. Xác định thành phần Lipit trong một số loài nấm linh cho và vân chi bằng phương pháp sắc ký khí và sắc ký khí-khối phổ: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hiền, Thái Thị Linh; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 51 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ NH 6335x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012975
 1. Xác định tổng hàm lượng Phenolic trong dịch chiết nấm lớn: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Tào Thị Tâm; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 62 tr. ; 27 cm. vie - 664/ TT 153x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012969
 1. Xác định tổng hợp chất Phenolic trong cây cỏ ngọt: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phượng; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 47 tr. ; 27 cm. vie - 664/ NP 577x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012960
 1. Xác định vi sinh vật trong bán thành phẩm ớt cay và các biện pháp hạn chế sự xâm nhiễm của chúng: Đồ án tốt nghiệp / Lữ Thị Hương; Ng.hd.: TS. Lê Văn Điệp. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 664/ LP 577x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012992
 1. Xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo haccp cho nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu và áp dụng cho mặt hành cá tra - basa fillet đông lạnh: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Đào Văn Hải; Ng.hd.: KS. Võ Yên Phiên. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 129 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ ĐH 1491x/ 10

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.009292 1. Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển trong nhà máy bia: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Cao Quyền; Ng.h.d.: PGS.TS Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 61 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NQ 99x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014586
 1. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phầm ISO 22000:2005 tại công ty cổ phần bia Hà Nội - Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp đại học / Trần Thị Bé Thanh; Ng.hd: TS. Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 134 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 664/ TT 3672x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.010535
 1. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc haccp cho dây chuyền sản xuất bia lon Hà Nội - Nghệ An công suất 50 triệu lít/năm: Đồ án tốt nghiệp / Lê Hồng Sơn; Ng.h.d.: ThS Nguyễn Tân Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 128 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ LS 6981x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014568
 1. Xây dựng quy trình chế biến thử nghiệm giò bổ sung surimi cá rô phi thay thế một phần thịt: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mai Trang; Ng.h.d.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 7722x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014554
 1. Xây dựng quy trình chế biến thử nghiệm nước giải khát chè xanh gừng: Đồ án tốt nghiệp / Võ Thị Linh; Ng.h.d.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 44 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ VL 7559x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014583
 1. Xây dựng quy trình chế biến thử nghiệm xúc xích thịt từ Surimi cá rô phi: Đồ án tốt nghiệp / Phan Thị Hồng; Ng.hd.: ThS. Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 46 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 664/ PH 7726x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.012963
 1. Xây dựng quy trình sản xuất gia vị ăn liền từ gừng, riềng, sả: Đồ án tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trang; Ng.h.d.: ThS Lê Thị Mỹ Châu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 35 tr. ; 27 cm. Vie - 664/ NT 7722x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ thực phẩm

ĐKCB: LA.014560VII. KỸ THUẬT HÓA HỌC


 1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Viết Nam; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 38 tr. : Minh họa ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 660/ NN 1741n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Kĩ thuật hóa học

ĐKCB: LA.009372
 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất lên men cồn từ nguyên liệu bột sắn: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Võ Thị Lợi; Ng.hd.: ThS. Đào Thị Thanh Xuân. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 43 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 660/ VL 834n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Kĩ thuật hóa học

ĐKCB: LA.009326
 1. Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm - năng suất 100 tấn/ ngày: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Huyền; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 103 tr. : Minh họa ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 660/ NH 987t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Kĩ thuật hóa học

ĐKCB: LA.009369
 1. Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất: Xúc xích lên men hun khói năng xuất: 800kg SP/Ca. Cá trích hun khói ngâm dầu năng xuất: 200kg SP/Ca: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Tiến Phong; Ng.hd.: TS. Phan Thanh Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 110 tr. : Minh họa ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 660/ LP 574t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Kĩ thuật hóa học

ĐKCB: LA.009373
 1. Xác định hàm lượng Sundan 1 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Huyền Thương; Ng.hd.: ThS. Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 48 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 660/ TT 535x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Kĩ thuật hóa học

ĐKCB: LA.009387VIII. CÔNG NGHỆ ĐỒ UỐNG


 1. Thiết kế nhà máy bia chai năng suất 30 triệu lít/năm lên men theo phương pháp hiện đại: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lương Thị Hậu; Ng.hd.: GS.TS. Hoàng Đình Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 115 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 663/ LH 368t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ đồ uống

ĐKCB: LA.009376
 1. Thiết kế nhà máy bia công suất 25 triệu lít/năm: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Cao Văn Lực; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng ĐÌnh Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 115 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 663/ CL 931t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ đồ uống

ĐKCB: LA.009293
 1. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 Tại công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Văn Hoàng; Ng.hd.: ThS. Vũ Hồng Sơn. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 130 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 663/ TH 6788x/ 10

Từ khóa: Hóa học; Công nghệ đồ uống

ĐKCB: LA.009384


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương