I. LÍ Luận và phưƠng pháp dạy học hóa họCtải về 0.63 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5

V. HÓA HỌC HỮU CƠ


 1. Các hợp chất Diterpenoit từ lá cây na ( Annona squamosa l.) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Hồng; Ng.hd: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 63 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NH 7726c/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010455
 1. Các hợp chất Steroit và Triterpenoit từ quả thể nấm linh chi đỏ (Ganoderma lucidum L.) ở Nghệ An: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Huy Hùng; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 103 tr. ; 27 cm. vie - 547/ NH 9361c/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012946
 1. Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vi sợi Xenluloxơ và vi sợi Xenlulozơ Phtalat: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trần Mỹ Xuân; Ng.hd.: TS Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 47 tr. ; 27 cm. vie - 547/ TX 8c/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015783
 1. Chế tạo và xác định đặc trưng của vi sợi xenlulozơ trích ly từ lùng phế thải ở Nghệ An: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Cao Xuân Cường; Ng.hd.: TS. Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 47 tr. ; 27 cm. vie - 547/ CC 9739c/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012949
 1. Điều chế cao su thiên nhiên lỏng Epoxy hóa từ cao su thiên nhiên lỏng có nhóm Phenylidrazon ở cuối mạch: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Thị Mai; Ng.hd.: TS. Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 65 tr. ; 27 cm. vie - 547/ LM 2171đ/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012942
 1. Epoxy hóa cao su thiên nhiên lỏng có nhóm phenyl hydrazon ở cuối mạch bằng H2O2 và axit axetic: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Ngọc Hân; Nghd.: TS. Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 45 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547/ TH 2331 e/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012150
 1. Hai hợp chất Peptit từ nấm ký sinh côn trùng Cordyceps Sp2 ở Nghệ An: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Ngần; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 73 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NN 5762h/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.009692
 1. Khảo sát thành phần hóa học của cây An Điền Hoa Rộng Hedyotis ampliflora hance, họ cà phê (Rubiaceae): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Doãn Phương; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 61 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ LP 577k/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014478
 1. Một số hợp chất Tritecpenoit tách được từ vỏ cây Vối (Cleistocalyx Operculatus (Roxb) Merr. et perry) ở Nghệ An: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Phan Phúc Thi; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 78 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ PT 422m/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010472 1. Nghiên cứu cấu trúc và định lượng một số Acetogenin trong lá cây mãng cầu xiêm (Annona Muricata L.) ở Việt nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trần Thị Hiền; Ng.hd.: PGS. TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 77 tr. ; 27 cm. vie - 547/ TH 6335n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015779
 1. Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( Fissistigma polyanthoides (DC.) PhamH.) ở Quỳ Châu, Nghệ An: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Viết Lượng; Ng.hd: PGS.TS. Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 74 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LL 964n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010454
 1. Nghiên cứu phản ứng của axit Polyacrylic với cao su thiên nhiên lỏng epxy hóa: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Giang; Ng.h.d.: TS Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 60 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NG 433n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014477
 1. Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép axit Acrylic với Chitin: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thu Trang; Ng.h.d.: TS Lê, Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 53 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ TN 7722n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014480
 1. Nghiên cứu quy trình tổng hợp axit zoledronic: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Quỳnh Giang; Ng.hd: TS. Phạm Văn Cường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NG 433n / 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010460 1. Nghiên cứu thành phần hóa học cành cây lãnh công xám( Fissistigma Glaucescens Hance.) ở Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Mậu Thành; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 63 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NT 3672n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014486
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây Bù Dẻ Lá Lõm( Uvaria Pierrei Fin.& Gagnep) ở Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 63 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NN 5763n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014471
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.) ở Hà Tĩnh: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Bùi Văn Nguyên; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 68 tr. ; 27 cm. vie - 547/ BN 5764n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012944
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của loài nấm lớn ( Trametes SP.) ở Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Võ Thị Mai Ân; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 61 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ VÂ 351n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014482
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của một số cây thuộc họ Na (Annonaceae) và khảo sát hoạt tính cây độc tế bào, hoạt tính chống sốt rét của một số chất phân lập được: Luận án Tiến sĩ / Trần Đăng Thạch; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, PGS.TS. Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 125 tr. : Minh họa ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547/ TT 358n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012139 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của nấm cổ linh chi (Ganoderma australe (Fr.) Pat.) ở Nghệ An: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Hồ Thị Hải Yên; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 68 tr. ; 27 cm. vie - 547/ HY 451n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012947
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây Bạch đàn nam ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Hồ Văn Thương; Ng.h.d.: TS Trần Đăng Thạch. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 66 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ HT 535n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014473
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của Quả Thể Nấm ( Ganoderma Pfeifferi Bres) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phạm Thị Bích Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 61 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ PN 5763n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014481
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây trôm leo ( Byttneria aspera colebr) ở vườn quốc gia cúc phương: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Chí Hoan; Ng.hd: TS. Phạm Văn Cường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 55 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LH 6788n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010453
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây lãnh công màu hung (Fissistigma cupreonitens merr & chun) ở Nghệ an: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Phương; Ng.hd.: PGS. TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 45 tr. ; 27 cm. vie - 547/ TP 577n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015755
 1. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây bọt ếch (Glochidion obliquum decne) và dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var. fulvescens Ban) ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Hóa học / Lê Thị Mai Hoa; Ng.hd.: TSKH. Trần Văn Thanh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 161 tr. ; 27 cm. vie - 547/ LH 6787n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.013733
 1. Nghiên cứu tổng hợ một số Azomethin từ D-Glucosamin và Benzandehit thế: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Văn Quốc; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 108 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NQ 91n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010462
 1. Phân lập và xác định cấu tạo các hợp chất Flavonoit glycozit từ rễ cây sắn thuyền (Syzygium resonisum (Gagnep) Merr. et Perry): Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Thị Thúy; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 60 tr. ; 27 cm. vie - 547/ LT 547p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012950
 1. Phân lập và xác định cấu tạo một số hợp chất từ rễ cây vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr. Et perry) ở Nghệ An: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Võ Huy Trung; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 74 tr. ; 27 cm. vie - 547/ VT 871p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012948
 1. Phân lập và xác định cấu trúc các Sesquiterpen Driman từ nấm đen ở Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Ngọc Linh; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 62 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NL 5759p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014483 1. Phân lập và xác định cấu trúc ccas hợp chất Steroit từ cây bình bát (annona reticulata l) ở Việt Nam: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Văn Thạch; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 73 tr. ; 27 cm. vie - 547/ TT 358p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012939
 1. Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất flavonoit từ quả cây thảo đậu (Alpinia kadsumadai hayt) ở Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Hiền; Nghd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 38 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547/ TH 6335p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012143
 1. Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất Flavonoit từ quả cây thảo đậu (Alpinia kadsumadai Hayt) ở Việt Nam: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Cao Thị Hải Yến; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 56 tr. ; 27 cm. vie - 547/ CY 451p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012951
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Alkaloit từ cây lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (HANCE) MERR.) ở Hà Tĩnh: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phùng Thị Nga; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 56 tr. ; 27 cm. vie - 547/ PN 5762p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012943
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Alkaloit từ lá cây lãnh công xám ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Hoa; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 58 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NH 6787p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014485 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cành cây Bù Dẻ lá lớn( Uvaria cordata( Dun) .): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phạm Thị Bé; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 45 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ PB 3651p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014476
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Flavonoit từ cành cây Bù Dẻ Trơn( Uvaria Boniana Finnet.) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thị Nhung; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 48 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ LN 5769p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014472
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cây hoa giẻ Vân Nam (Desmos yunnaensis) ở Hà Tĩnh: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Hằng; Nghd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 60 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547/ PH 239p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012145
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Flavonoit từ cây lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.) ở Hà Tĩnh: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Thu; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 54 tr. ; 27 cm. vie - 547/ NT 532p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012945
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Flavonoit từ lá cây Sắn dây (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần Anh Sơn; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 82 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NL 6981p/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010470 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ quả cây dây chân chim núi ( Desmos cochinchinensis vả.fulvescens ban) ở Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Anh Tuấn; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 62 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LT 8838p/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010452


 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Limonoit của quả gội nước ở Hà tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Vũ Thị Hiền; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 44 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ VH 6335p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014470
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (Fissistigma Oldhami (Hemsl.) merr.) ở Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Viết Luận; Ng.hd.: PGS. TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 64 tr. ; 27 cm. vie - 547/ NL 9268p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015774
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả thể nấm Inonotus Tabacinus( Mont.) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Baolor Yongxenglor; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 62 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ Y 59p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014474
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ võ cây xà cừ( Khaya Senegalensis A.Juss) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Bùi Thị Vân; Ng.h.d.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 53 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ Bv 2171p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014475 1. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền (Syzygium resinosum (gagnep) merr.et perry) ở Thanh Hóa: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Thị Phượng; Ng.hd: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 68 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LP 577p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010457
 1. Phân tích những sai lầm thường gặp của học sinh qua việc giải bài tập hóa hữu cơ ở trường Trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Phan Thị Bích Vương; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 152 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547.071/ DV 994p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.011478
 1. Tách và nghiên cứu hợp chất Triterpenoit của nấm cổ linh chi (ganoderma pfeifferi bres.) ở Nghệ An bằng các phương pháp mổ: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Huỳnh Thị Hiền; Ng.hd.: Ths Nguyễn Thị Bích Ngọc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 547/ HH 6335t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015762
 1. Tách và xác định cấu trúc hợp chất daidzin từ thân và lá cây sắn dây (Pueraria lobata willd) ở Việt Nam: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Bích Ngọc; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 51 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ TN 5763t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.009401
 1. Tách và xác định cấu trúc hợp chất rutin từ thân và lá cây sắn dây (pueraria lobata willd) ở Việt Nam: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lưu Thị Thanh Nhàn; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 52 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LN 5769t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.009400 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất Flavonoit từ cây hoa Giẻ Cánh To ở Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Đắc Lợi; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Hạc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 50 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ LL 834t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014469
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất Tritecpenoit từ vỏ cây Vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr.et perry) ở Nghệ An: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Hoàng Thị Lý; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 75 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ HL 981t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010461
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất Triterpenoit từ nấm vân chi (Trametes cubensis (Mont.) sacc.) ở Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Văn Hiếu; Ng.hd.: TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 547.007/ NH 6339t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015813
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây cù đèn hoa răm ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Thủy; Ng.h.d.: TS Ngô Xuân Lương. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 54 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ NT 547t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014484
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây Dủ Dẻ Trâu (Melodorum fruticosum lour.) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Quý Thuận; Ng.hd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 55 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ LT 532t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010469 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá và rễ cây sắn thuyền ( Syzygium resinosum (Gagnep) merr.et perry) ở Thanh Hóa: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Thanh Mận; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 82 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NM 2661t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010451
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây vối (Cleistocalyx Operculatus (ROXB) MERR.ET perry) ở Nghệ An: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phan Thị Ý Thơ; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 70 tr. ; 27 cm. vie - 547/ PT 449t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012940
 1. Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền ( Syzygium resinosum (Gagnep) merr.et perry) ở Thanh Hóa: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Phùng Thị Thủy; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 67 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ PT 547t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010450
 1. Tách và xác định một số hợp chất trong quả thể nấm( Ganoderma Pfeifferi bres) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trần Bích Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 73 tr. ; 27 cm. Vie - 547/ TN 5763t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.014479
 1. Thăm dò quy trình tổng hợp Paracetamol trong phòng thí nghiệm: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Phương Thảo; Ng.hd.: Ths Nguyễn Văn Quốc. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 33 tr. ; 27 cm. vie - 547/ ĐT 3673t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015753 1. Thành phần hóa học của cây sắn thuyền (Syzygium resinosum (gagnep) merr.et perry) ở Thanh Hóa: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Thuận; Ng.hd: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 66 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NT 532t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010458
 1. Thành phần hóa học của Hoa Sim (Rhodomyrtus Tomentosa (Ait) Hassk) ở Thanh Hóa: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Phương Loan; Ng.hd.: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 70 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NL 7958t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.010471
 1. Thiết kế nhà máy bia năng suất 48 triệu lít/năm: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thanh Bính; Ng.hd.: PGS.TS. Tôn Thất Minh. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 120 tr. ; 27 cm. vie - 547/ NB 6137t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.013743
 1. Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Hồng; Nghd.: TS. Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 185 tr. : Minh họa ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547.007 1/ TH 7726t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012156
 1. Tổng hợp và bước đầu nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thu Hoài; Ng.hd.: TS. Lê Đức Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 43 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ NH 6788t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.009399
 1. Xây dựng các bài tập phân tích biến đổi dây chuyền trong hóa hữu cơ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu quả dạy học phần hidrocacbon: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 107 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 547.007 1/ NP 577x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.012148

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương