I. LÍ Luận và phưƠng pháp dạy học hóa họCtải về 0.63 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5

IV. HÓA HỌC VÔ CƠ


 1. Dãn xuất Pyrazol hóa curcuminoid, phức chất với Cu(I), Cu(II) và hoạt tính sinh học của chúng: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Ngọc Tuấn; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 86 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NT 8838d/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012938
 1. Đánh giá hàm lượng nguyên tố vi lượng và đất hiếm đi kèm trong một số laoij phân lân: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thị Hoa; Ng.h.d.: PGS. TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 73 tr. ; 27 cm. vie - 546/ LH 6787đ/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015799
 1. Điều chế xeri(IV) xitrat và ứng dụng kích thích tăng trưởng cho cây cúc vạn thọ: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Văn Tuyên; Ng.hd.: PGS.TS. Võ Quang Mai. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 64 tr. ; 27 cm. vie - 546/ LT 968đ/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012936
 1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình xử lý cod của nước rỉ rác bằng tác nhân fenton tại nhà máy xử lý nước rỉ rác Nam Bình Dương: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Ngọc Diệp; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 77 tr. ; 27 cm. vie - 546/ ND 562n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012932
 1. Nghiên cứu chất màu tự nhiên từ vỏ quả thanh long tại Việt Nam: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Thảo; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 50 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ LT 3673n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009397
 1. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu dây NANO TiO2: Luận văn Thạc sỹ hóa học / Hồ Sỹ Vân Minh; Ng.hd: PGS.TS.Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 51 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ HM 6649n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010511
 1. Nghiên cứu đặc trưng nước thải phòng thí nghiệm ở trường trung học cơ sở và đề xuất phương án xử lý sơ bộ: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Duy Linh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 70 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NL 7559n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012935
 1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Pb2+ lên vật liệu chế tạo từ than bùn: Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, Mã số: 60.44.25 / Nguyễn Tấn Đức; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 52 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NĐ 822n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009964
 1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần Thị Vân Anh; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 61 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TA 596n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010520 1. Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại Cd, Pb, Cu, Zn trong một số loài nhuyễn thể ở vùng sông Lam - tỉnh Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Bùi Thị Ngọc; Ng.h.d.: PGS. TS Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 71 tr. ; 27 cm. vie - 546/ BN 5763n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015800
 1. Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng Pb, Cd, Zn, Cu, trong một số loài nhuyễn thể ở khu vực sông Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Trang Nhung; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 82 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NN 5769n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012930
 1. Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng Zn, Cu, Cd, Pb trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Võ Thị Thảo Nguyên; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 102 tr. ; 27 cm. vie - 546/ VN 5762n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012928
 1. Nghiên cứu thành phần các nguyên tố đất hiếm trong đất trồng vải Thanh Hà - Hải Dương: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Cao Thị Vân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 72 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ CV 2171n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010522
 1. Nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mo, Mn, V trong đất trồng vải thiều Thanh Hà - Hải Dương: Luận văn Thạc sỹ hóa học / Vũ Văn Sử; Ng.hd: PGS.TS.Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 82 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ VS 9385n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010512 1. Nghiên cứu tổng hợp Fe2O3 có kích thước Nanomet bằng phương pháp đốt cháy: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Chu Thống Nhất; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 43 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ CN 5769n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010516
 1. Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp bạc có kích thước Nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng kháng khuẩn E.Coli trong nước: Luận văn Thạc sĩ hóa học / Nguyễn Thị Hòa;Ng.hd. TS Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 55 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 546/ NH 6787n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015780
 1. Nghiên cứu tổng hợp oxit CeO2 có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thành Nhân; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 84 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NN 5769n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012937
 1. Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thước Nanomet bằng phương pháp đốt cháy: Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, Mã số: 60.44.25 / Đào Văn Lập; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 44 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ ĐL 299n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009966
 1. Nghiên cứu tổng hợp OXIT ZnO có kích thước Nanomet bằng phương pháp sol - gel: Luận văn thạc sĩ hóa học / Trần Anh Tuấn; Ng.hd: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 49 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TT 8838n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010524 1. Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ Schiff tetradentat onno dẫn xuất từ axetylaxeton với etylendiamin và khả năng tạo phức của nó với một số kim loại chuyển tiếp: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trần Thị Ngọc Lĩnh; Ng.h.d.: PGS. TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 44 tr. ; 27 cm. vie - 546/ TL 7559n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015801
 1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ Fe3O4 và thử tính chất xúc tác phân hủy chất màu của nó: Luận văn thạc sĩ Hóa học / Phạm Đình Giang; Ng.h.d.: TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 40 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 546/ PG 433n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015811
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iot, kẽm, selen ở vùng biển Kỳ Ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng Vũng Áng Kỳ Anh - Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Viết Huệ; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 47 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NH 8871n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010517
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố thủy ngân, chì và ASEN trong rong và cua ở vùng biển Kỳ Ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng Vũng Áng huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sỹ hóa học / Hoàng Thị Nguyệt; Ng.hd: TS.Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 62 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ HN 5768n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010510
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng Pb, Cd, Zn, Cu trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển Tân Thành - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Phương Thảo; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 101 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NT 3673n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009963
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng Zn, Cd, Pb, Cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển Đồ Sơn - Hải Phòng: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Hoàng Thu Phương; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 81 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ HP 577n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010518
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một hợp chất từ cầy cù đèn hoa răm ( croton cascarilloides raeusch) ở Việt Nam: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Thiều Thị Thủy; Ng.hd: TS. Ngô Xuân Lương. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 70 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547/ TT 547p / 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010459
 1. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua các phương pháp giải bài tập hóa học vô cơ trong chương trình hóa học bậc THPT: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Trần Văn Tá; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 115 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546.071/ TT 1114p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.011483
 1. Tích hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Niken (II), bạc (I) với Thiosemicacbazon octanal: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Phạm Văn Thiết; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 89 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ PT 439t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010521
 1. Tổng hợp dẫn xuất P-Dimetyl Aminobenzandehit Thiosemicacbazon và phức chất của nó với đồng (II), kẽm (II): Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đinh Anh Hoàng; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 69 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ ĐH 6788t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009957
 1. Tổng hợp Fe2O3 cấp hạt Nano và khả năng ứng dụng xử lí Pb2+ trong nước: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Tấn Đạt; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 55 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NĐ 2321t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009955
 1. Tổng hợp kẽm oxit pha tạp mangan kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng quang xúc tác: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lưu Thị Việt Hà; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 56 tr. ; 27 cm. vie - 546/ LH 1114t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012934
 1. Tổng hợp nghiên cứu phức chất của Cu (I) và Ag (I) với Metyl Isobutyl Xeton Thiosemicarbazon: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Võ Minh Ngà; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 65 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ VN 5762t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009956 1. Tổng hợp oxit Fe2O3 có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy với tác nhân Diethanolamin, thử khả năng hấp phụ ION AS (V) trong môi trường nước: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Thanh; Ng.hd.: ThS Phan Thị Minh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 53 tr. ; 27 cm. vie - 546/ PT3672t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015760
 1. Tổng hợp oxit Mn2O3 cấp hạt nano bằng phương pháp đốt cháy gel, thử khả năng hấp phụ ion Pb2+ trong môi trường nước: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Lệ Thủy; Nghd.: Th.S. Phan Thị Minh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 63 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NT 547t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012152
 1. Tổng hợp oxit sắt (III) Fe2O3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol-gel, thử khả năng hấp thụ ion Pb2+ trong moi trường nước: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Thái Thị Hạnh; Ng.hd.: ThS. Phan Thị Minh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 45 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TH 239t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009396
 1. Tổng hợp Perovskit La0,7Ca0,3CoO3 có kích thước Nanomet và khả năng Oxi hóa Co: Luận văn Thạc sĩ hóa học / Hoàng Thị Tuyên;Ng.hd. TS Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 53 tr. ; 27 cm. vie - 546/ HT 968t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015781
 1. Tổng hợp perovskite La0.7Ca0.3Co03 cấp hạt nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Nghiên cứu cấu trúc và thử khả năng hấp phụ chì trong nước: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Hoàng Thị Điểm; Ng.hd.: Th.S. Phan Thị Minh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 60 tr. ; 27 cm. vie - 546/ HĐ 561t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.013740
 1. Tổng hợp phức chất Cu(I), Ag(I) với P-ĐIMETYLAMINOBENZANDEHIT THIOSEMICACBAZON và thăm dò hoạt tính sinh thái của chúng: Luận văn Thạc sỹ hóa học / Lê Thị Thùy Dung; Ng.hd: PGS.TS.Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 66 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ LD 916t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010514
 1. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(II) với thiosemicacbazon camphor: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Hồng Nhung; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 41 tr. ; 27 cm. vie - 546/ BN 5769t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.013741
 1. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của oxovanadi (IV) với axetylaxeton bis-thiosemicacbazon: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Ngọc Huy; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 50 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NH 987t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012929
 1. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất Ni (II) và Cu (II) với hợp chất N'-[(E)-(2-Hydroxyphenyl) methylidene]-2-phenoxyaceto hydrazide, thăm dò hoạt tính sinh học của chúng: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thông; Ng.h.d.: PGS. TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 53 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NT 486t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015802 1. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất đồng (II), kẽm (II) với Thiosemicacbazon Menton: Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, Mã số: 60.44.25 / Hà Lý Thanh Loan; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 79 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ HL 7958t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009968
 1. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất kẽm (II), bạc (I) với THIOSEMICACBAZON MENTION: Luận văn Thạc sỹ hóa học / Hoàng Khánh; Ng.hd: TS.Phan Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 59 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ HK 454t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010513
 1. Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Zn (II) với Metyl Isobutyl Xeton Thiosemicarbazon: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lâm Minh Sơn; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 64 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ LS 6981t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009953
 1. Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học vô cơ bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 trường trung học cơ sở: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Tiêu Lâm Huế Thành; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 114 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546.071/ TT 3672t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.011491
 1. Xác định hàm lượng Asen trong nước ngầm tại năm xã Cù Lao của huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp và sử dụng than hoạt tính Trà Bắc để tách loại: Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, Mã số: 60.44.25 / Đặng Thị Thu Liễu; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 120 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ ĐL 721x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009965
 1. Xác định hàm lượng các nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen trong đất một số vùng trồng rau ở Đà Lạt: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Pham Ngọc Tú; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 77 tr. ; 27 cm. vie - 546/ PT 8831

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012933
 1. Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm nhẹ trong đất trồng quýt hồng Lai Vung tỉnh Đồng Tháp: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Võ Văn Toàn; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 83 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ VT 6279t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009954
 1. Xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại Pb, Cd, As trong một số loài rau ở vùng trồng rau Đà Lạt: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Kim Ngân; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 79 tr. ; 27 cm. vie - 546/ NN 5762x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012931
 1. Xác định hàm lượng các nguyên tô vi lượng đồng, kẽm, selen và cadimi, chì trong một vài loài nầm lớn vùng Bắc Trung Bộ: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Duyên; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 59 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TD 988x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012149 1. Xác định hàm lượng các nguyên tố VI lượng kẽm, đồng, molipđen, bo trong đất trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung - tỉnh Đồng Tháp: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Lê Thúy Hòa; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 75 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NH 6787x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009962
 1. Xác định hàm lượng các nguyên tố vi lượng và đất hiếm trong đất trồng xoài ở xã Bình Thạnh huyện Cao Lãnh: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần Thanh Hoàng; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 53 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TH 67881x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009959
 1. Xác định hàm lượng Cu, Zn, Cd, Pb trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển Cửa lò và sông Lam tỉnh Nghệ An bằng phương pháp von - ampe hòa tan xung vi phân: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Quế; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 79 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NQ 311x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010519
 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng Cd, Pb, Cu, Zn trong một số loài ốc ở tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Kiều Oanh; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 89 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NO 118x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009960
 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn trong rau xanh và đất ở một số vùng của tỉnh Đồng Tháp: Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ, Mã số: 60.44.25 / Nguyễn Thanh Phong; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 62 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NP 574x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009967 1. Xác định hàm lượng kim loại nặng đồng, chì, kẽm, cadimi và mangan trong một số loài nhuyễn thể ở sông, biển vùng Nghệ An: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trịnh Thị Luân; Ng.hd.: TS. Phan Thị Hồng Tuyết. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 52 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TL 9268x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009398
 1. Xác định hàm lượng một số nguyên tố vi lượng và đất hiếm trong đất trồng lúa ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Thị Ngọc Phi; Ng.hd.: TS. Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 47 tr. : Minh họa ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ LT 422x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009958
 1. Xác định hàm lượng nguyên tố đất hiếm nặng và Ytri trong đất trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Lan Hương; Ng.hd.: TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 75 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ NH 957x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.009961
 1. Xác định một số chỉ tiêu về thổ nhưỡng, một số nguyên tố đa lượng, trung lượng trong đất ngập mặn ở 2 xã Hộ Độ và Thạch Hạ, tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất phương án sử dụng: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Võ Thanh Trà; Ng.hd.: TS Nguyễn Quốc Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 62 tr. ; 27 cm. vie - 546/ VT 758x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.015812
 1. Xác định sự phân bố kim loại nặng Zn, Cd, Cu, Pb và As trong đất trồng rau sạch vùng Kiến thụy - Hải Phòng: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đỗ Thị Hảo; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 87 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ ĐB 2522x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010523
 1. Xác định thành phần hóa học cơ bản và khả năng ứng dụng của nước ót đồng muối Quỳnh Lưu: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần Thị Thái; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 54 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 546/ TT 3641x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010515

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương