I. LÍ Luận và phưƠng pháp dạy học hóa họCtải về 0.63 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5

II. HÓA LÍ


 1. Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para - phenol (p - X - C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Trang; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 55 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 541/ PT 7722k/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.009395
 1. Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của gốc Propargyl (C3H3) với phân tử cacbon monooxit (CO): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Mỹ Hạnh; Ng.hd: ThS Phan Thị Thùy. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 41 tr. ; 27 cm. vie - 541/ NH 239n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.015757
 1. Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp coban có kích thước Nanomet bằng phương pháp đốt cháy và khử khả năng quang xúc tác của vật liệu định hướng ứng dụng xử lý thuốc nhuộm hữu cơ trong nước: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thắm; Ng.hd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 52 tr. ; 27 cm. vie - 541/ NT 366n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.013739
 1. Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Hằng; Nghd.: TS. Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 52 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 541/ PH 239n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.012144 1. Phương pháp tổng hợp Spinel CuAl2O4 có kích thước Nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thủy; Ng.h.d.: TS Nguyễn Xuân Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 49 tr. ; 27 cm. vie - 541/ NT 547p/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.015756
 1. Sử dụng phổ NMR và phần mềm mô phỏng phổ NMR ACD/I-Labs nghiên cứu cấu trúc hợp chất Flavonoit phân lập từ quả cây cánh thư Oldham (Fissistigma Oldhami) ở Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trương Thị Chinh; Ng.hd.: ThS. Võ Công Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 44 tr. ; 27 cm. vie - 541/ TC 5399s/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa lí

ĐKCB: LA.013738III. HÓA HỌC PHÂN TÍCH


 1. Định lượng Alpha-Tocopherol (Vitamin E) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đậu Thị Loan; Nghd.: Th.S Lê Thế Tâm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 83 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐL 7958đ/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012154
 1. Nghiên cứu chiết-trắc quang sự tạo phức và chiết phức Đaligan trong hệ Pan-Gd(III)-CCL3COOH và khả năng ứng dụng định lượng Gadolini: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đinh Thị Huyền Trang; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 96 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐT 7722n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010503
 1. Nghiên cứu, xác định hàm lượng đồng (Cu) và kẽm (Zn) trong nấm linh chi lấy từ vườn Quốc gia Pù mát - Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đặng Trọng Mại; Ng.hd.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 51 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ ĐM 2171n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015759
 1. Nghiên cứu định lượng các vitamin B2, C và E trong nấm lớn ở vùng Bắc Trung Bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Ngọc Mai; Ng.h.d.: PGS. TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 83 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ NM 2171n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015808 1. Nghiên cứu định lượng Se(IV) trong mẫu nước sông và nước thải bằng phương pháp Von - Ampe hòa catot xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tú Anh; Nghd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 50 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NA 596n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012142
 1. Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng Sunfua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân. Ứng dụng để định lượng Sunfua trong tỏi: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Ngọc Mai; Ng.hd.: ThS. Võ Thị Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 58 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ PM 2171n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.009404
 1. Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng Xianua Bằng phương pháp cực phổ xung vi phân. Ứng dụng để định lượng Xyanua trong sắn cao sản: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Dương Thị Hường; Ng.hd.: ThS. Võ Thị Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 59 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ DH 957n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.009406
 1. Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng Xianua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân. Ứng dụng định lượng Xianua trong măng: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Thùy Vân; Ng.hd.: ThS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 58 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TV 2171n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.009405
 1. Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan catot xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đinh Thị Lý; Nghd.: Th.S. Võ Thị Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 65 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐL 981n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012147
 1. Nghiên cứu một số điều kiện định lượng Sunfua bằng phương pháp cực phổ sung vi phân. Ứng dụng để định lượng Sunfua trong nước thải: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hồng Thỏa; Ng.hd.: ThS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 49 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NT 449n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.009403
 1. Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang. Ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Phượng; Ng.hd.: PGS.TS. Nghĩa Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 76 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LP 577n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.009402
 1. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết Asen (III) bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan catot sóng vuông: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Ngân; Nghd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 66 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NN 5762n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012146
 1. Nghiên cứu sự tạo phức của Al (III) với xilen da cam (XO) trong môi trường axit bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng xác định nhôm trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Ngô Tuyết Nga; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 86 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NN 5762n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012128 1. Nghiên cứu sự tạo phức của Bi (III) với metyl thymol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang và xác định hàm lượng bitmut trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 86 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NP 547n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012135
 1. Nghiên cứu sự tạo phức của cađimin (II) với xilen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang và đánh giá khả năng ứng dụng trong phân tích: Luận văn Thạc sĩ / Huỳnh Thị Ngọc Mai; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 97 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ HM 2171n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012134
 1. Nghiên cứu sự tạo phức của Cu(II) với Xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và xác định hàm lượng đồng trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Phan Thị Ánh Tuyết; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 78 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ PT 968n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012125
 1. Nghiên cứu sự tạo phức của Zn(II) với metyl thymol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng xác định hàm lượng kẽm trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Lê Thị Thanh Mai; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 74 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LM 2171n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012127
 1. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1-(2-Pyridylazo) - 2 naphthol (PAN) - Nd(III) - (HSCN) bằng phương pháp chiết - trắc quang và ứng dụng trong phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Kha Văn Lập; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 84 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ KL 299n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010492 1. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 - (2 - Pyridylazo) - 2 - Naphthol (PAN) - Nd(III) - Ch2CLCOOH, bằng phương pháp chiết - trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Cao Xuân Bắc; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 86 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ CB 116n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010496
 1. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 - (2 - Pyridylazo) - 2 - Naphthol (PAN-2) - Sm(III) - SCN bằng phương pháp chiết - trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần THị Hà; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 86 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TH 1114n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010495
 1. Nghiên cứu sự tạo phức Đa ligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (pan)-Gd(III)-HSCN bằng phương pháp chiết trắc quang và ứng dụng để phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Viết Nghị; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 103 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NN 5762n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010505
 1. Nghiên cứu sự tạo phức Đa ligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (pan)-La(III)-axits oxalic bằng phương pháp chiết - trắc quang, khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Trần Văn Hòa; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 85 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TH 6787n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010504
 1. Nghiên cứu sự tạo phức Đa ligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (Pan)-Nd(III)-CCL3COOH bằng phương pháp chiết - trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lương Đình Tuân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 78 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LT 8838n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010501
 1. Nghiên cứu sự tạo phức Đa ligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (pan)-Sm(III)-H2C2O4 bằng phương pháp chiết - trắc quang, khả năng ứng dụng trong phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Hồng Cảnh Trường; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 88 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ HT 871n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010502
 1. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ: 1 - (2 - Pyridylazo) - Naphthol (PAN) - La(III) - Axit tricloaxetic (CCL3COOH) bằng phương pháp chiết - trắc quang và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đặng Văn Bích; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 92 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐB 5833n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010507
 1. Nghiên cứu sự tạo phức Đaligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (pan)-Gd(III)-H2C2O4 bằng phương pháp chiết - trắc quang, khả năng ứng dụng để phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Minh Đức; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 89 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LĐ 822n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010500
 1. Nghiên cứu sự tạo phức sắPb (II) với xilen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang và đánh giá khả năng ứng dụng trong phân tích: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Đỗ Quyên; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 85 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NQ 99n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012137
 1. Nghiên cứu sự tạo phức sắt (III) với metyl thymol xanh (MTB) bằng phương pháp trắc quang và xác định hàm lượng sắt trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Lê Đạt Danh; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 98 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LD 182n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012136
 1. Nghiên cứu sự tạo phức sắt (III) với xilen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng xác định hàm lượng sắt trong dược phẩm: Luận văn Thạc sĩ / Trần Đào Huyền Dung; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 90 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TD 916n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012133
 1. Nghiên cứu thành phần các nguyên tố đất hiếm trong đất trồng cam ở huyện Quỳ Hợp- Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thuần Uy; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 67 tr. ; 27 cm. Vie - 543/ LU 97n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.014487
 1. Nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, Mo, trong đất trồng cam ở huyện Quỳ Hợp- Nghệ An: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thị Oanh; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 74 tr. ; 27 cm. Vie - 543/ LO 118n/ 13

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.014488 1. Nghiên cứu trắc quan sự tạo phức Đaligan trong hệ 1-(2-Pyriđylazo)-2-naptol(Pan-2)-Co(III)-clo3cooh trong hỗn hợp dung môi hữu cơ-nước, khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Tiến Dũng; Ng.hd.: GS.TS. Hồ Viết Quý. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 74 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ND 916n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010497
 1. Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan của hệ 1 - (2 - Pyridylazo) - 2 - Naphthol (PAN-2) - Fe(III) - CCL3COOH trong hỗn hợp dung môi nước - hữu cơ và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Tào Quang Tùng; Ng.hd.: GS.TS. Hồ Viết Quý. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 86 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TT 9262n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010493
 1. Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 - (2 - Pyridylazo) - 2 - Naphthol (PAN-2) - BI(III) - CH2CLCOOH trong hỗn hợp dung môi: nước - hữu cơ và khả năng ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Hiếu; Ng.hd.: GS.TS. Hồ Viết Quý. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 81 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ NH 6339n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010506
 1. Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 - (2 - Pyridylazo) - 2 - Naphthol (PAN-2) - Cu(III) - CCL3COOH trong hỗn hợp dung môi axeton - nước và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đinh Hoàng Thắng; Ng.hd.: GS.TS. Hồ Viết Quý. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 87 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐT 3671n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010494
 1. Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức Đaligan trong hệ 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (pan-2)-Zr(IV)-cl2cicooh trong hỗn hợp dung môi hữu cơ-nước và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Khương Văn Hùng; Ng.hd.: GS.TS. Hồ Viết Quý. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 66 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ KH 9361n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010499
 1. Nghiên cứu xác định các nguyên tố kẽm, cađimi, chì, đồng, niken trong NaOH bằng phương pháp điện hóa hiện đại: Luận văn Thạc sĩ / Huỳnh Thanh Phương; Nghd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 69 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ HP 577n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012126
 1. Nghiên cứu xác định các nguyên tố Zn, Cd, Pb, Cu trong thực phẩm bằng phương pháp vôn - ampe hòa tan: Luận văn Thạc sĩ / Trương Văn Bảo Toàn; Nghd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 87 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TT 6279n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012138
 1. Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ trong thực phẩm bằng phương pháp vôn-ampe hòa tan anot xung vi phân: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Cù Thị Quỳnh Thơ; Ng.hd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 60 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ CT 449n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010498
 1. Nghiên cứu xác định dư lượng Formol trong bún, phở, hủ tiếu trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuật bằng phương pháp Quang Phổ hấp thụ phân tử (UV - VIS): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trương Quốc Đạt; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Khăc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 68 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ TĐ 2321n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015804 1. Nghiên cứu xác định dư lượng Tetrmethrin, Permethrin, phenothrin và Fenvalerate trong nước nuôi trồng thủy sản ở huyện Châu Phú - An Giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phan Hồng Sắc; Ng.h.d.: PGS. TS Nguyễn Hoa Du. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 70 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ PS 119n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015797
 1. Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Văn Thoại; Ng.h.d.: PGS. TS Nguyễn Khắc Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 100 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ LT 449n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015798
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại đồng, chì, cadimi trong một số loại rau tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Bích Tiền; Ng.h.d.: TS Mai Thị Thanh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 80 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ NT 5622n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015806
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng Mangan, Cadimi trong nấm linh chi lấy từ vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thu Hiền; Ng.hd.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 58 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 543.07/ NH 6335t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015752
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng Natri, Kali, Canxi và Magie trong một số loại nấm lớn lấy từ vườn Quốc Gia Pù Mát - Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS): Luận văn thạc sĩ Hóa học / Phan Thị Thanh; Ng.h.d.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 56 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 543.07/ PT 3672n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015819
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng sắt và chì trong một số mẫu nấm linh chi lấy từ vườn Quốc gia Pù mát - Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Hồ Thị Ngọc Hoan; Ng.hd.: TS Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 48 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 543.07/ HH 6788n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015758
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng Zn, Cu, Pb, Cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan anot xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Vũ Thị Thu Hiền; Nghd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 56 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ VH 6335n/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012141
 1. Nghiên cứu xác định niken, coban bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp thụ - ứng dụng phân trong tích mẫu nước sinh hoạt: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Phan Thị Hiền; Ng.hd.: TS. Đinh Thị Trường Giang. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 61 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 543/ PH 6335n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.010508
 1. Nghiên cứu xác định nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp sắc ký khí và so sánh với phương pháp phân tích sinh hóa: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Trương Minh Vũ; Ng.h.d.: PGS.TS Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 87 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ TV 986n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015805
 1. Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin D trong nấm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Võ Quốc Oai; Ng.h.d.: TS Mai Thị Thanh Huyền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 64 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ VO 115n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015807
 1. Phân lập và xác định cấu trúc một hợp chất ankaloid từ cây Lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr) ở Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đậu Thị Thoa; Nghd.: TS. Trần Đình Thắng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 44 tr. : Minh họa ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ ĐT 449p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012158
 1. Tách và xác định cấu trúc hợp chất tritecpenooit từ vỏ cây vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Mer.et Perry) ở Nghệ An: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Huế; Nghd.: PGS.TS Hoàng Văn Lựu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 47 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ TH 8871t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012153
 1. Xác định đồng thời ba Bufadieolid trong một số mẫu phẩm từ cóc bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC - MS/MS): Luận văn Thạc sĩ hóa học / Lê Thị Thu Hà; Ng.hd. TS Nguyễn Trung Dũng. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 110 tr. ; 27 cm. vie - 543.07/ LH 1114x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.015772 1. Xác định đồng thời hàm lượng kẽm, cacdimi, chì, đồng trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan anot xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Yến; Nghd.: Th.S Võ Thị Hòa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 63 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LY 451x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012155
 1. Xác định đồng thời hàm lượng kẽm, chì trong tôm, cá tại vùng biển Cửa Hội - Nghệ An bằng phương pháp Vôn - Ampe hòa tan anot xung vi phân: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Hoa; Nghd.: Th.S Hoàng Văn Trung. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 53 tr. : Minh họa ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 543/ LH 6787x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.012157

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương