ĐẠi học thái nguyêNtải về 329.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích329.5 Kb.
#3360
  1   2   3

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

------------------------CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

THÁI NGUYÊN, 2016

MỤC LỤC
Trang
1. Chuyên đề phát triển Chương trình giáo dục tiểu học

2. Chuyên đề Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học

3. Dạy học tích hợp ở trường tiểu học

4. Phát triển năng lực dạy học phân hóa môn Toán cho giáo viên tiểu học

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học

6. Phát triển năng lực dạy học ở tiểu học theo mô hình trường học mới (VNEN)

7. Đánh giá ở tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

(Developing teaching programs in primary)

1. Thông tin chung chung về chuyên đề và giảng viên

- Số tín chỉ: 2 Số tiết: 30 tiết; Tổng: LT: 15 tiết; TH: 16 tiết; BT: 2

- Bộ môn phụ trách: Khoa Giáo dục Tiểu học.

2. Mục tiêu của chuyên đề

2.1. Mục tiêu chung

2.1.1 Kiến thức

- Nắm rõ xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông thế giới và các cách tiếp cận chương trình giáo dục.

- Nắm rõ định hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam..

- Biết xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục Tiểu học trong bối cảnh mới theo định hướng phát triển năng lực của học sinh2.1.2. Kỹ năng

- Có kĩ năng phân tích các định hướng phát triển chương trình giáo dục tiểu học của Việt Nam trong thời kì mới.

- Có kĩ năng xác định các năng lực chung và năng lực chuyên biệt trong chương trình giáo dục tiểu học.

- Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học theo Chuẩn kiến thức- kĩ năng2.1.3. Thái độ

- Thấy được vai trò và tầm quan trọng của việc hiểu biết về phát triển chương trình giáo dục ở tiểu học;

- Có ý thức tự giác nghiên cứu lí luận và vận dụng vào thực tiễn;

- Tham gia tích cực các hoạt động học tập.2.2. Mục tiêu chi tiết

Mục tiêu

Chương


Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chương I

I.A.1 Hiểu được những vấn đề cơ bản về sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

I.A.2 Trình bày được sự thay đổi của đối tượng người học: thể chất, tâm sinh lý, mặt bằng văn hóa.

I.A.3. Hiểu được bối cảnh quốc tế nhìn từ mục tiêu giáo dục của một số nước.
I.A.4. Xác định được những định hướng về phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.


I.B.1 Phân tích được bối cảnh đất nước trong thời đại hiện nay

I.B.2. Giải thích được sự thay đổi của đối tượng người học: thể chất, tâm sinh lý, mặt bằng văn hóa.

I.B.3. Phân tích được được sự hòa nhập toàn cầu và những chuyển biến quốc tế từ mục tiêu giáo dục của một số nước.

I.B.4. Phân tích được những định hướng về phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.I.C.1. Lấy ví dụ để chứng minh sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay

I.C.2. Lấy ví dụ và phân tích được sự thay đổi của đối tượng người học: thể chất, tâm sinh lý, mặt bằng văn hóa.

I.C.3. So sánh bối cảnh đất nước của Việt Nam và một số nước trong khu vực và thế giới.

I.C.4. Đánh giá được các định hướng về phát triển CT GDPT Việt Nam.Chương II

II.A.1 Hiểu được các năng lực cần hình thành và phát triển trong giáo dục Tiểu học.

II.A.2. Hiểu được các năng lực chung trong giáo dục Tiểu học.

II.A.3. Hiểu được các năng lực chuyên biệt trong giáo dục Tiểu học (trong Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội và các lĩnh vực khác)


II.B.1. Xác định được các năng lực cần hình thành và phát triển trong giáo dục Tiểu học.

II.B.2. Xác định được các năng lực chung trong giáo dục Tiểu học.

II.B.3. Phân tích được các năng lực chuyên biệt trong giáo dục Tiểu học (trong Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội và các lĩnh vực khác)


II.C.1. Đánh giá được các năng lực cần hình thành và phát triển trong giáo dục Tiểu học.

II.C.2. Đánh giá và lấy ví dụ cho các năng lực chung trong GD Tiểu học.

II.C.3. Thiết lập được các năng lực chuyên biệt trong giáo dục Tiểu học (trong Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội và các lĩnh vực khác)


Chương 3

III.A.1 Hiểu được cách điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình hiện hành (Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành; sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
III.A.2. Hiểu được cách xây dựng khung chương trình (theo mẫu) một số chủ đề trong kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo tiếp cận năng lực

III.A.3. Nắm được các đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục cách kiểm tra đánh giá, theo định hướng phát triển năng lực học sinhIII.B.1. Thực hành điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình hiện hành (Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành; sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

III.B.2. Thực hành xây dựng khung chương trình (theo mẫu) một số chủ đề trong kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo tiếp cận năng lực

III.B.3. Phân tích được được các đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục cách kiểm tra đánh giá, theo định hướng phát triển năng lực học sinh


III.C.1. Đánh giá những điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình hiện hành (Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành; sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học theo định hướng PTNL học sinh)

III.C.2. Đánh giá cách xây dựng khung chương trình một số chủ đề trong kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo tiếp cận năng lực

III.C.3. Thực hành các đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục cách kiểm tra đánh giá, theo định hướng phát triển năng lực học sinh


3.Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Phát triển chương trình dạy học ở tiểu học là môn học trang bị cho học viên những kiến thức và những kĩ năng cơ bản về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục, chương trình môn học ở Tiểu học. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

Chương 1: Bối cảnh đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế nhằm giúp học viên hiểu được những vấn đề cơ bản về sự phát triển nhanh chóng của xã hội, sự thay đổi của đối tượng người học, các mô hình phát triển chương trình giáo dục và những định hướng về phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

Chương 2: Xác định các năng lực cần hình thành và phát triển cho người học nhằm giúp học viên xác định các năng lực chung cũng như các năng lực chuyên biệt trong giáo dục tiểu học

Chương 3: Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục tiểu học nhằm giúp học viên thực hành điều chỉnh nội dung dạy học trong các chương trình hiện hành và thực hành xây dựng khung chương trình (theo mẫu) một số chủ đề trong kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo tiếp cận năng lực.

4. Tài liệu học tập

[1] Đặng Thị Lệ Tâm (2016), Bài giảng Phát triển chương trình dạy học ở tiểu học.

[2] Nguyễn Văn Khôi (2013), Phát triển chương trình giáo dục, NXB ĐHSP.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, SGK, SGV các môn học ở tiểu học, lớp 2,3,4,5.

[4]. Đỗ Ngọc Thống (2011), Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam. NXB Giáo dục.

[5] Trần Bá Hoành (2007), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và SGK, NXB Đại học Sư phạm.5. Nhiệm vụ của học viên

5.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.5.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu của giảng viên5.3. Phần tiểu luận

- Hoàn thành 01 tiểu luận6. Nội dung chi tiết chuyên đề và hình thức dạy học

STT

Nội dung

Số tiết

Tài liệu

1


Chương 1:

Bối cảnh đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế

1.1. Sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

1.2. Sự thay đổi của đối tượng người học.

1.3. Bối cảnh quốc tế nhìn từ mục tiêu giáo dục của một số nước.

1.4. Định hướng phát triển chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Thảo luận nhóm

- Học toàn lớp

Yêu cầu học viên:

- Nghe giảng, trao đổi với giảng viênHình thức đánh giá: Kết quả thảo luận

Địa điểm học: Giảng đường

LT: 5T


TL: 5T


[1], [2], [3], [4], [5]Chương 2: Xác định các năng lực cần hình thành và phát triển cho người học

2.1. Xác định các năng lực chung trong giáo dục Tiểu học.

2.2. Xác định các năng lực chuyên biệt trong giáo dục tiểu học

- Năng lực chuyên biệt trong dạy học Tiếng Việt.

- Năng lực chuyên biệt trong dạy học Toán.

- Năng lực chuyên biệt trong dạy học Tự nhiên – Xã hội.

- Năng lực chuyên biệt trong các lĩnh vực giáo dục khác.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Thảo luận nhóm

- Học toàn lớp

Yêu cầu học viên:

- Nghe giảng, trao đổi với giảng viênHình thức đánh giá: Kết quả thảo luận

Địa điểm học: Giảng đường

LT: 5T

TL: 5T


TH: 5T

[1], [2], [3], [4], [5]
3


Chương 3: Phát triển chương trình giáo dục Tiểu học trong bối cảnh mới

3.1 Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục tiểu học

3.1.1.Thực hành điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình hiện hành (Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành; sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

3.1.2. Thực hành xây dựng khung chương trình (theo mẫu) một số chủ đề trong kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo tiếp cận năng lực

- Thực hành xây dựng và triển khai một số chủ đề tích hợp liên môn

- Thực hành xây dựng và triển khai một số chủ đề tự chọn theo hướng dạy học phân hóa

Thực hành: Thiết kế một bài học trên cơ sở chương trình khung đã xây dựng đảm bảo Chuẩn kiến thức kĩ năng.3.3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.(Vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục tích cực)

- Thực hành thí điểm mô hình trường học mới (VNEN)

-Thực hành thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột”

-Thực hành thực nghiệm Công nghệ giáo dục)

3.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3.5. Đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường.Hình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm để thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục tiểu học theo các chương trình khác nhau.

theo các chương trình.

- Thảo luận chung toàn lớp để thống nhất các hoạt động và thực hành tổ chức các hoạt động vừa thiết kế.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

TH:15T


BT:10T

[1], [2], [3], [4], [5]
7. Cách đánh giá

Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét

Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá qua quan sát hoạt động, sản phẩm hoạt động, phỏng vấn sâu, tự đánh giá.


8. Hiệu quả đạt được

- Nhận thức được những vấn đề về phát triển chương trình giáo dục phổ thông: bối cảnh đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, xu thế phát triển chương trình giáo dục, các cách tiếp cận chương trình giáo dục;

- Nắm vững những định hướng cơ bản về phát triển chương trình giáo dục tiểu học

- Thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục ở từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong thời kì mới.Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

line 26TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 27Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ C­ƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Ở TIỂU HỌC

1. Thông tin chung về môn học và giảng viên

Số tín chỉ 3; Tổng số tiết quy chuẩn: 45

(Lý thuyết: 15; Bài tập: 20 ; Thực hành: 20 ; Thảo luận: 20)

Họ và tên giảng viên giảng dạy: TS Trần Ngọc Bích

Số điện thoại: 0904 321 939 Email: bichtransptn@gmail.com

2. Mục tiêu của môn học

2.1. Mục tiêu chung

2.1.1. Kiến thức

Giúp học viên:

- Hiểu được khái niệm, mục đích và nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học.

- Nhận biết được các hình thức tổ chức và cách đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Phân tích và tổng hợp được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học.

- Đánh giá được học sinh khi tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.2.1.2. Kĩ năng

- Có kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các giờ học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Có kĩ năng đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh.

- Có kĩ năng làm việc hợp tác nhóm.

- Có kĩ năng liên hệ các kiến thức khoa học với thực tiễn cuộc sống.

2.1.3. Thái độ

- Nghiêm túc trong công việc, luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thân thiện, gần gũi và có ý thức chia sẻ với học sinh, đồng nghiệp, những người xung quanh trong công việc, trong cuộc sống.

2.2. Mục tiêu chi tiết


Mục tiêu

Chương


Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chương I


I.A.1 Trình bày được các khái niệm về hoạt động, hoạt động giáo dục, trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động trải nghiệm sáng tạo

I.A.2 Trình bày được vị trí, mục tiêu, nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học

I.A.3. Viết được cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học

I.A.4. Mô tả được cách thức đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu họcI.B.1 Phân biệt được các khái niệm hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo

I.B.2. Giải thích được vị trí, mục tiêu, nội dung của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học

I.B.3. Thiết lập được cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học

I.B.4. Vận dụng được cách thức đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào thực tiễnI.C.1. Phân tích được các khái niệm hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo

I.C.2. Phân tích được vị trí, mục tiêu và nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

I.C.3. Khái quát hóa được cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

I.C.4. Đánh giá được các hoạt động trải nghiệm sáng tạoChương II

II.A.1 Mô tả được quy trình tổ chức các cuộc thi liên quan đến đến chủ đề Chính trị - xã hội

II.A.2. Viết được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến chủ đề Khoa học – Kĩ thuật.

II.A.3. Mô tả được các hoạt động trải nghiệm sáng taọ liên quan đến chủ để Văn hóa – Nghệ thuật


II.B.1. Thiết kế được các cuộc thi liên quan đến chủ đề Chính trị - xã hội

II.B.2. Giải thích được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến chủ đề Khoa học – Kĩ thuật

II.B.3. Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến chủ đề Văn hóa – Nghệ thuật.


II.C.1. Đánh giá được các cuộc thi liên quan đến chủ đề Chính trị - Xã hội

II.C.2. Phân tích được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến chủ đề Khoa học – Kĩ thuật

II.C.3. Phân tích được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên quan đến chủ để Văn hóa – Nghệ thuật.tải về 329.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương