ĐẠi học thái nguyêN


Thông tin chung về môn họctải về 0.76 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 2 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 2 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nghe

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nói tiếng Anh 3 dùng tài liệu tự biên soạn dựa trên nội dung và chủ đề của cuốn sách Contemporary Topics 1 của các tác giả Helen Solorzano, Laurie Frazier và Michael Rost. Trong các bài học đều có phần Vocabulary Preview nhằm giúp cho người học có một lượng từ vựng nhất định để diễn đạt về một chủ đề nói. Tương ứng với 12 bài học trong sách sẽ là 12 chủ đề nói qua các hoạt động tương tác.

Học phần này tạo cơ hội giúp người học phát triển kĩ năng nói thông qua việc diễn đạt ý kiến, thảo luận, đóng vai, tranh luận, …; phát triển kĩ năng giảng dạy, thuyết trình, đồng thời giúp học hiểu và vận dụng kiến thức về các lĩnh vực khoa học, giáo dục, nghệ thuật,…3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Có khả năng mô tả sâu hơn các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuât, xã hội (tin tức, điện ảnh, y tế, mạng xã hội,…)

- Phỏng vấn, trình bày, thuyết trình về một chủ đề đã được chuẩn bị trước; nêu lý do ủng hộ hay phản đối một quan điểm cụ thể; đưa ra những lợi thế hoặc bất lợi của những lựa chọn khác nhau; trả lời câu hỏi về phần trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại vì chưa hiểu câu hỏi

- Có kĩ năng mô tả rõ ràng, chi tiết về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi với đời sống hàng ngày

- Áp dụng cách phát âm tiếng Anh đúng, chuẩn theo quy tắc ngữ âm (trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu…)4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Contemporary Topics 1 by Helen Solorzano, Laurie Frazier and Michael Rost is chosen as the major teaching and learning material for English Speaking 3 (Advance). The book consists of 12 units. Each unit has Vocabulary Preview to provide learners with a certain volume of vocabulary to express the theme of a talk. Corresponding to 12 lessons in the book will be 12 speaking topics with interactive activities. Twelve themes in the twelve lessons will be the subject for speaking and for interactive activities. The learners will have opportunities to develop their speaking skills through such activities as discussion, analysis, evaluation and presentation. This module is designed to develop students’ speaking skills through lectures and presentations. This course gives learners opportunities to develop speaking skills through the expression of opinions, discussion, role play and debates; development of teaching skills, presentations, and help them understand and apply knowledge in the fields of science, education, art, ..

5. Tài liệu học tập:

[1] [Hellen Solorzano, Laurie Frazier & Michael Rost, Contemporary Topics 1, Longman, 20026. Tài liệu tham khảo:

[2] Fiona Aish & Jo Tomlinson, Speaking for IELTS, HarperCollins Publisher, 2011

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Nói

KHẦU NGỮ CAO CẤP 2

MÔN: NGHE TIẾNG ANH

(English Listening 4)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 3 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 3 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nói

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nghe tiếng Anh 4 sử dụng cuốn sách Contemporary Topics 2 của các tác giả Ellen Kisslinger và Michael Rost làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 12 bài được thiết kế để giúp cho người học tăng cường kĩ năng nghe và ghi chép mà họ cần khi dự nghe giảng ở Đại học bằng tiếng Anh. Các chủ đề bài giảng đã được chọn cho hoạt động nghe nhằm cung cấp cho người học các lĩnh vực kiến thức khác nhau, những kinh nghiệm giáo dục kích thích để họ phát triển kĩ năng và học thuật. Các bài học nghe được thiết giúp cung cấp cho người học một nền tảng tốt trong các kĩ năng ghi chép, kĩ năng phân tích và tăng cường vốn từ vựng.

3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Nghe và hiểu được một bài giảng hay một bài thuyết trình chuyên ngành có lối nói khá thông tục, chứa đựng các yếu tố căn hóa và các thuật ngữ không quen thuộc

Có khả năng nghe và nhóm các thông tin cùng một chủ điểm; tạo tiêu đề và các ý phát triển; tạo bảng biểu khi nghe

- Có khả năng sử dụng cụm từ tín hiệu để tổ chức các thông tin nghe được

- Có kĩ năng đặt câu hỏi hay đưa ra vấn đề khi nghe

- Áp dụng được những lập luận mang tính khoa học và trừu tượng

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Contemporary Topics 2 by Ellen Kisslinger and Michael Rost is chosen as the major teaching and learning material for English Listening 4 (Advance). The book consists of 12 units designed to help learners enhance listening and note-taking skills they need to attend lectures in English at the University. The topics selected for listening activities provide students with different fields of knowledge, educational experiences to stimulate their academic skills and professional development. The lessons also improve students’ note-taking skills, analytical skills and increase vocabulary.

5. Tài liệu học tập:

[1] Ellen Kisslinger & Michael Rost, Contemporary Topics 2, Longman, 20026. Tài liệu tham khảo:

[2] Fiona Aish & Jo Tomlinson, Listening for IELTS, HarperCollins Publisher, 20117. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Viết

KHẦU NGỮ CAO CẤP 2

MÔN: NÓI TIẾNG ANH

(English Speaking 4)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 3 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 3 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nghe

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nói tiếng Anh 4 dùng tài liệu tự biên soạn dựa trên nội dung và chủ đề của cuốn sách Contemporary Topics 2 của các tác giả Ellen Kisslinger & Michael Rost. Trong các bài học đều có phần Vocabulary Preview nhằm giúp cho người học có một lượng từ vựng nhất định để diễn đạt về một chủ đề nói. Mười hai chủ đề trong mười hai bài học trong sách sẽ là chủ đề nói cho các hoạt động tương tác. Người học sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển và hoàn thiện kĩ năng nói của mình thông qua các hoạt động nói như: thảo luận, phân tích, đánh giá, thuyết trình…

Học phần này tạo củng cố và phát triển kĩ năng nói thông qua việc diễn đạt ý kiến, thảo luận, tranh luận, thuyết phục…; phát triển kĩ năng giảng dạy, thuyết trình về các lĩnh vực khoa học, giáo dục, ý tế và văn hóa – xã hội.3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Trình bày, đưa ra ý kiến, thảo luận, tranh luận, thuyết phục trong nhóm thảo luận về một vấn đề khoa học, kinh tế, văn hóa - xã hội một cách tự tin

- Có kĩ năng thuyết trình rõ ràng, tự nhiên, khoa học về một chủ đề phức tạp, củng cố và mở rộng ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa có liên quan; trả lời câu hỏi về phần trình bày một cách lưu loát, tự nhiên

- Có kĩ năng tóm tắt một bài giảng hay bài thuyết trình có nội dung về mang tính hàn lâm khoa họa và xã hội; tranh luận cho một quan điểm cụ thể một cách có hệ thống, nhấn mạnh được những điểm quan trọng bằng những chi tiết minh họa liên quan

- Áp dụng cách phát âm tiếng Anh chuẩn thành phản xạ tự nhiên dựa theo các quy tắc ngữ âm (trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu…)4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Contemporary Topics 2 by Ellen Kisslinger and Michael Rost is chosen as the major teaching and learning material for English Speaking 4 (Advance). The book consists of 12 units. Each unit has Vocabulary Preview to provide learners with a certain volume of vocabulary to express the theme of a talk. Twelve themes in the twelve lessons will be the subject for speaking and for interactive activities. The learners will have more opportunity to continue to develop and perfect their speaking skills through such activities as discussion, analysis, evaluation and presentation. This module is created to consolidate and develop speaking skills through opinions, discussion, argument and persuasion; teaching skills and presentations in the fields of science, education, health care and culture - society. The topics selected for speaking activities provide students with different fields of knowledge, educational experiences to stimulate their academic skills and professional development.

5. Tài liệu học tập:

[1] Ellen Kisslinger & Michael Rost, Contemporary Topics 2, Longman, 20026. Tài liệu tham khảo:

[2] Fiona Aish & Jo Tomlinson, Speaking for IELTS, HarperCollins Publisher, 2011

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Nói

ĐỌC TRUNG CẤP I

Mã học phần:1. Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ: 2 Số tiết: 30 Tổng: 30 LT: 27 KT: 03

Các học phần tiên quyêt:

Môn học trước:

Môn học song hành:

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2. Mô tả nội dung môn học

Tiếng Anh đọc Trung cấp 1 là một mô-đun giúp học viên phát triển kỹ năng đọc của mình. Hoàn thành khóa học, học viên có thể phát triển các chiến lược khác nhau cho đọc hiểu để họ có thể tham gia các kỳ thi chuẩn quốc tế như TOEFL và IELTS.3. Mục tiêu của môn học

+ Có kỹ năng đọc như đọc lướt lấy ý chung, lấy ý cụ thể, đoán nghĩa từ dựa vào văn cảnh, tìm chủ đề, nội dung chính của đoạn văn, hiểu cấu trúc của đoạn văn

+ Có kỹ năng làm việc, phối hợp theo nhóm.

+ Có các kỹ năng tự học, tự tìm tòi khám phá;

+ Đánh giá được các phương pháp dạy và học

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh

English Reading Intermediate 1 is a module that helps learners develop their reading skills. On completing the course, learners are able to develop different strategies for their reading comprehension pursuant to international standard tests like TOEFL and IELTS.5. Tài liệu học tập

[1] Select reading – pre-intermediate Lee, L. & Gundersen, E. (2002). Oxford University Press

[2] New Insight into IELTS. Vanessa J. and Clare M. (2008). Oxford University Press.

6, Tài liệu tham khảo

- More Reading Power, Longman, Beatrice S.Mikulecky, Linda Jefrries

- Practical Faster Reading, Cambridge, Gerald Mosback, Vivienne Mosback

7. Nhiệm vụ của sinh viên


 • Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đến lớp đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép

 • Trong giờ học chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận nhóm.

 • Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và nộp đúng thời gian quy định. Không được chép bài của bạn. Thường xuyên trao đổi và chữa bài giúp bạn.

 • Trong giờ kiểm tra nghiêm túc làm bài, không sử dụng tài liệu cũng như điện thoại

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm (thang điểm 10)

Đánh giá quá trình: (50%)

- Đánh giá chuyên cần: gồm đi học đầy đủ, chuẩn bị bài đầy đủ và có ý thức học tập tốt.

- Đánh giá thường xuyên: gồm các bài tập về nhà

- Đánh giá định kỳ: gồm 01 bài kiểm traThi kết thúc học phần: 50%

- Dạng thức bài kiểm tra giữa kì:

Multiple choice

Matching


Identification of information

Short-answer questions

Completion

Tên môn học: Đọc Trung cấp II

Mã số môn học:

1. Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ: 2 Số tiết: 30 Tổng: LT: 27 KT: 03

Các học phần tiên quyêt:

Môn học trước: Đọc trung cấp 1

Môn học song hành:

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2.Mô tả nội dung môn học

Môn Đoc trung cấp 2 là một mô-đun giúp học viên phát triển kỹ năng đọc của mình. Hoàn thành khóa học, học viên có thể phát triển các chiến lược khác nhau với các chiến lược thích hợp để mở rộng vốn từ vựng và tham gia các kì thi quốc tế như TOEFL hoặc IELTS3. Mục tiêu của môn học

+ Phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu trong hầu hết các lĩnh vực tự nhiên và xã hội, các nghiên cứu và một số tài liệu mang tính học thuật.

+ Tiếp tục phát triển và sử dụng thành thạo các tiểu andkỹ năng đọc hiểu như đọc lướt, đọc lấy ý chính, đọc hiểu được các thông tin chi tiết, hiểu ngụ ý của tác giả, suy luận thông tin dựa vào cấu trúc ngôn ngữ, đoán nghĩa từ vựng qua ngữ cảnh, hiểu dàn ý.

+ Phát triển các kỹ năng đọc chuyên sâu, đọc mở rộng, đọc các tài liệu thực tế 4. 4. 4.Mô tả môn học bằng tiếng Anh

English Reading Intermediate 2 is a module that helps learners develop their reading skill. On completing the course, learners are able to develop different strategies with appropriate strategies to expand vocabulary and take part in international standard tests like TOEFL and IELTS

5. Tài liệu học tập

[1] Select reading – Intermediate Lee, L. & Gundersen, E. (2002).. Oxford University Press

[2 ]Effective Reading , Simon Greennall & Michael Swan

6, Tài liệu tham khảo


7. Nhiệm vụ của sinh viên

 • Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đến lớp đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép

 • Trong giờ học chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận nhóm.

 • Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và nộp đúng thời gian quy định. Không được chép bài của bạn. Thường xuyên trao đổi và chữa bài giúp bạn.

 • Trong giờ kiểm tra nghiêm túc làm bài, không sử dụng tài liệu cũng như điện thoại

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

Đánh giá quá trình: (50%)

- Đánh giá chuyên cần: gồm đi học đầy đủ, chuẩn bị bài đầy đủ và có ý thức học tập tốt.

- Đánh giá thường xuyên: gồm các bài tập về nhà

- Đánh giá định kỳ: gồm 01 bài kiểm traThi kết thúc học phần: 50%

- Dạng thức bài kiểm tra giữa kì:

Multiple choice

Matching


Identification of information

Short-answer question

Completion


Tên môn học: Đọc cao cấp I

Mã số môn học:

1. Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ: 2 Số tiết: Tổng: 30 LT: 27 KT: 03

Các học phần tiên quyêt: Đọc trung cấp 2

Môn học trước:

Môn học song hành:

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2. Mô tả nội dung môn học

Đọc độ cao cấp 1 được thiết kế cho sinh viên ngành tiếng Anh ở cấp độ B1 theo CEFR. Khóa học này, được thực hiện trong học kỳ thứ ba của sinh viên năm thứ hai, nhằm phát triển kỹ năng đọc của sinh viên. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên phát triển các chiến lược đọc hiểu, với các chiến lược thích hợp để mở rộng vốn từ vựng. Vào cuối của các sinh viên kì vọng đạt được B23. Mục tiêu của môn học

+ Có kỹ năng đọc như đọc lướt lấy ý chung, lấy ý cụ thể, đoán nghĩa từ dựa vào văn cảnh, tìm chủ đề, nội dung chính của đoạn văn, hiểu cấu trúc của đoạn văn

+ Có kỹ năng làm việc, phối hợp theo nhóm.

+ Có các kỹ năng tự học, tự tìm tòi khám phá;

+ Đánh giá được các phương pháp dạy và học

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh

Reading Advanced Course level 1 is designed for English major students at the level B1 according to CEFR. This course, taken in the third semester by second year students, aims at developing students’s reading skill. After finishing the course, students develop reading comprehension strategies, with appropriate strategies to expand vocabulary. At the end of the course students should have B2.5. Tài liệu học tập

[1] Interactions 2 - Reading, Silver Edition, Palema Hartmann, Elaine Kirn Mc-Graw Hill Publisher. , Silver Edition[2]Practical Faster Reading, Cambridge, Gerald Mosback, Vivienne Mosback

6,.Tài liệu tham khảo

- First Certificate in English. Cambridge Books for Cambridge Exams. Cambridge University Press

- More Reading Power, Longman, Beatrice S.Mikulecky, Linda Jefrries

- Practical Faster Reading, Cambridge, Gerald Mosback, Vivienne Mosback

7. Nhiệm vụ của sinh viên


 • Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đến lớp đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép

 • Trong giờ học chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận nhóm.

 • Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và nộp đúng thời gian quy định. Không được chép bài của bạn. Thường xuyên trao đổi và chữa bài giúp bạn.

 • Trong giờ kiểm tra nghiêm túc làm bài, không sử dụng tài liệu cũng như điện thoại

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

Đánh giá quá trình: (50%)

- Đánh giá chuyên cần: gồm đi học đầy đủ, chuẩn bị bài đầy đủ và có ý thức học tập tốt.

- Đánh giá thường xuyên: gồm các bài tập về nhà

- Đánh giá định kỳ: gồm 01 bài kiểm traThi kết thúc học phần: 50%

- Dạng thức bài kiểm tra giữa kì:

Multiple choice

Matching


Identification of information

Short-answer questions

Completion

Tên môn học: Đọc cao cấp II

Mã số môn học:

1. Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ: 2 Số tiết: Tổng: 30 LT: 27 KT: 03

Các học phần tiên quyêt:

Môn học trước: Đọc cao cấp 1

Môn học song hành:

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2.Mô tả nội dung môn học

Đọc độ cao cấp Khóa 1 được thiết kế cho sinh viên ngành tiếng Anh ở cấp độ B1 theo CEFR. Khóa học này, được thực hiện trong học kỳ thứ ba của sinh viên năm thứ hai, nhằm phát triển kỹ năng đọc của sinh viên. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên phát triển các chiến lược đọc hiểu, với các chiến lược thích hợp để mở rộng vốn từ vựng. Vào cuối khóa học của các sinh viên được kỳ vọng đạt được C13. Mục tiêu của môn học

+ Đọc hiểu từ vựng và chọn từ đồng nghĩa

+ Đọc và trả lời câu hỏi tham chiếu trong bài đọc

+ Tìm ý chính, chủ đề và mục đích chính của bài

+ Tìm những cụm từ trong bài diễn đạt lại ý của cụm từ trong câu hỏi

+ Tóm tắt bài đọc

+ Trả lời các câu hỏi dưới dạng khẳng định và phủ định

+ Trả lời các câu hỏi suy luận4.Mô tả môn học bằng tiếng Anh

Reading Advanced Course level 2 is designed for English major students at the level B1 according to CEFR. This course, taken in the third semester by second year students, aims at developing students’s reading skill. After finishing the course, students develop reading comprehension strategies, with appropriate strategies to expand vocabulary. At the end of the course students should have C1.5. Tài liệu học tập

- IELTS Reading Strategies for the IELTS test, Beijing Language and Culture University Press, 2006.

- 404 Essential Tests for IELTS Academic,

- Improve Your IELTS Reading Skills6, Tài liệu tham khảo

- Cambridge IELTS Book 8

- Essential Reading for IELTS,

- Barron’s How to Prepare for the IELTS

- Focusing on IELTS Reading and Writing Skills, Macquarie University, 2002. - IELTS Reading Tests

7. Nhiệm vụ của sinh viên


 • Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đến lớp đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép

 • Trong giờ học chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận nhóm.

 • Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và nộp đúng thời gian quy định. Không được chép bài của bạn. Thường xuyên trao đổi và chữa bài giúp bạn.

 • Trong giờ kiểm tra nghiêm túc làm bài, không sử dụng tài liệu cũng như điện thoạitải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương