ĐẠi học thái nguyêNtải về 0.76 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5. Tài liệu học tập:

[1] Colleen Ward, Stephen Bochner, Adrian Furnham (2001): The psychology of culture shock – Routledge

[2] Holliday, A. & Hyde, M. & Kullman, J. (2004). Intercultural communication. Routledge.

[3] Lustig, M.W. & Koester, J. (2006). Intercultural Competence. Pearson Education Inc.

[4] Rogers, E.M & Steinfatt, T.M (1998) Intercultural communication. Waveland Press, Inc

[5] Samovar, L.A , Porter, R.E & Mc Daniel, E.R (2010) Intercultural communication: A Reader, Cengage Learning Customer & Sales Support, 1-800-354-97066. Tài Liệu tham khảo

[6] Armstrong, N. & Wagner, M. (2003). Field Guide to Gestures – How to identify and Interpret Virtually Every Gesture Known to Man. Quirk Books.

[7] Axtell, R. E. (1998). Gestures: The Dos and Taboos of Body Language Around the World. John Wiley & Sons, Inc.

[8] Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals In Language Usage. CUP.

[9]. Goddard, A. & Patterson, L.M. (2000). Language and Gender. Routledge.

[10]. Nguyen Quang. (2002). Giao giao văn hóa. NXB ĐHQG-Hà Nội.

[11]. Pease, A. (1981). Signals – How to Use Body Language for Power, Success and Love. Bantam Books.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận, thuyết trình, đóng vai.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Sinh viên được khuyến khích phát triển khả năng tự học: đọc các sách tham khảo ghi trong đề cương, tham khảo thêm tài liệu trong sách báo và Internet.

- Sinh viên được khuyến khích phát huy óc quan sát,tư duy phê phán-phản biện, óc sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm khi học và thực hành các đề tài nhóm qua các hình thức đóng vai, thuyết trình.....


8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

+ Thuyết trình: Mỗi nhóm sinh viên (5 người) sẽ chọn một trường hợp nghiên cứu có liên quan đến nội dung môn học, chuẩn bị và trình bày trước lớp và trao đổi với sinh viên trong lớp, Bài trình bày phải thể hiện được quá trình tìm hiểu, đọc sách, nghiên cứu của sinh viên về vấn đề nhóm trình bày. Thời lượng trình bày 10 phút cho mỗi nhóm, chiếm 25% tổng số điểm của môn học.

+ Đóng vai: Đánh giá theo nhóm. Các sinh viên sẽ được chia thành nhóm, khoảng 4-5 người, để tự chọn một tình huống giao tiếp có tính liên văn hóa giữa những quốc gia, vùng miền có những giá trị đối lập dễ gây hiểu lầm đã học. Sinh viên có thể trình bày tại lớp hoặc quay video clip để nộp. Thời lượng trình bày 10-12 phút, chiếm 25% tổng số điểm của môn học.

+ Điểm thi kết thúc học phần: 50%

+ Hình thức thi: viết tự luậnKHẦU NGỮ TRUNG CẤP 1

MÔN: NGHE TIẾNG ANH

(English Listening 1)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

Môn học song hành: Nói

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Học phần Nghe tiếng Anh 1 có vai trò quan trọng trong việc hình thành kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên khi bắt đầu bước vào một học chuyên ngữ tại trường Đại học Sư phạm. Học phần Nghe tiếng Anh 1 là tiền đề cho phát triển các kĩ năng nói, đọc, viết và nó có mối quan hệ tích hợp với các học phần thực hành tiếng khácNghe tiếng Anh 1 (Trung cấp) sử dụng cuốn sách Listen In 2 của tác giả David Nunan làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 20 bài, tích hợp hai kĩ năng Nghe và Nói. Học phần Nghe 1 với thời lượng 30 tiết sẽ sử dụng 10 bài (1-10) để giảng dạy và học tập. Nội dung bao gồm:

- Các hoạt động và bài tập nghe được thiết kế rất khoa học và phù hợp nhằm cung cấp cho người học ngôn ngữ và kiến thức cần thiết, làm cơ sở để phát triển kĩ năng giao tiếp.

- Cấu trúc từng bài rất logic và nhiều thông tin giúp hình thành kiến thức và lượng từ vừa đủ để chuyển sang luyện tập kĩ năng nói.

3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Sử dụng các cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hàng ngày như về gia đình, bản thân, mua sắm, di lịch…

- Nghe hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề có liên quan tới cuộc sống thường ngày

- Xác định được ý chính trong các hội thoại rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phưởng ngữ chuẩn phổ biến

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

English Listening 1 has an important role in shaping the English speaking skill of English-majored students at Thai Nguyen University of Education. English Listening 1 is a prerequisite background for the development of the other skills including speaking, reading and writing. It has a close relationship with other modules to improve four integrated English skills.Listen In 2 by David Nunan is chosen as the major teaching and learning material for English Listening 1 (Intermediate). The book consists of 20 units, integrating both Listening and Speaking skills. The first ten units are used for English Listening 1 (together with English Speaking 1). The content includes as described below:
- At the beginning of each post entries Goals outlined the goal of helping students understand the objectives to be achieved after the completion of each lesson.
- The activities and exercises designed for listening are very scientific and appropriate to provide the learners with knowledge and language needed as a basis for the development of communication skills.

- The structure is logically built with a lot of information and knowledge to help shape the students’ listening skill and move on to practice speaking skill.5. Tài liệu học tập:

[1] David Nunan, Listen In, Thomson ELT, 20036. Tài liệu tham khảo:

[2] Sally Logan & Craig Thaine, Real Listening and Speaking 2, Cambridge University Press, 2008

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: Do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Viết

KHẦU NGỮ TRUNG CẤP 1

MÔN: NÓI TIẾNG ANH

(English Speaking 1)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

Môn học song hành: Nghe

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nói tiếng Anh 1 (trung cấp) sử dụng cuốn sách Listen In 2 của tác giả David Nunan làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 20 bài, tích hợp hai kĩ năng Nghe và Nói. Học phần Nói 1 với thời lượng 30 tiết sẽ sử dụng 10 bài (từ bài 1- bài 10) để giảng dạy và học tập. Nội dung bao gồm:

Trong các bài đều nêu ra các mục tiêu nhằm giúp người học nắm được mục tiêu cần đạt được sau khi hoàn thành mỗi bài. Mục Your Turn ở cuối mỗi bài là phần chuyển từ kĩ năng nghe sang kĩ năng nói. Các bài tập hoạt động theo cặp/ nhóm kèm với bài đối thoại mẫu và các thành ngữ cần thiết giúp người học hoàn thành tốt các bài tập được giao. Mục In Focus là dịp để người học thảo luận chủ đề của bài sâu rộng hơn, đồng thời giúp học hiểu được kiến thức văn hóa của các nước trên thế giới.3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Có khả năng mô tả đơn giản các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực đời thường (bản thân, gia đình, học tiếng Anh, sự kiện đặc biệt, nghề nghiệp…)

- Có kĩ năng trình bày, mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về một câu chyện ngắn có nội dung gần gũi với đời sống hàng ngày

- Áp dụng cách phát âm tiếng Anh khá chuẩn theo quy tắc ngữ âm (trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu…)

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Listen In 2 by David Nunan is chosen as the major teaching and learning material for English Speaking 1 (Intermediate). The book consists of 20 units, integrating both Listening and Speaking skills. The first ten units (unit 1-10) are used for English Listening 1 (together with English Speaking 1). The content includes as described below:

      This course helps students set up the ability to communicate in real-life situations with natural pronunciation. Your Turn section at the end of each unit is the transfer of listening skill to speaking skill. The exercises for pair-work/ group work with useful expressions help students complete the assignments. In Focus section, there is an opportunity for students to discuss the topics of the unit, and helps to understand the cultural beauty of the countries around the world so as to create effective communication in real contexts.


5. Tài liệu học tập:

[1] David Nunan, Listen In, Thomson ELT, 20036. Tài liệu tham khảo:

[2] Sally Logan & Craig Thaine, Real Listening and Speaking 2, Cambridge University Press, 2008

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Nói

KHẦU NGỮ TRUNG CẤP 2

MÔN: NGHE TIẾNG ANH

(English Listening 2)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 1 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 1 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nói

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nghe tiếng Anh 2 (trung cấp) sử dụng cuốn sách Listen In 2 của tác giả David Nunan làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 20 bài, tích hợp hai kĩ năng Nghe và Nói. Học phần Nghe 2 với thời lượng 30 tiết sẽ sử dụng 10 bài (11-20) để giảng dạy và học tập. Nội dung bao gồm:

- Các bài học được xây dựng theo chủ đề với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

- Nhiều bài tập phù hợp giúp người học nhanh chóng cải thiện khả năng nghe thông qua ngữ liệu được chọn lọc từ các tình huống trong cuộc sống thật.

- Phương pháp được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trong lớp và đặt người học làm trung tâm, giúp người học có cơ hội phát triển kĩ năng nghe.3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong cuộc sống cá nhâ, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn

- Xác định ý chính của các bài nói phức tạp cả về nội dung và ngôn ngữ và được truyền đạt bằng ngôn ngữ chuẩn mực về các vấn đề cụ thể hay trừu tượng trong lĩnh vực chuyên môn của mình

- Theo dõi được các bài hội thoại/ độc thoại về các chủ đề quen thuộc khi bài nói có cấu trúc rõ ràng

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Listen In 2 by David Nunan is chosen as the major teaching and learning material for English Listening 2 (Intermediate). The book consists of 20 units, integrating both Listening and Speaking skills. The last ten units (unit 11-20) are used for English Listening 2 (together with English Speaking 2). The content includes as described below:
- The units are built with various themes. Its language ranges from easy to hard level, from simple to complex.

- They supplies more appropriate exercises to help students quickly improve listening skills through selected corpus of situations in real life.

- The method is based on the practice in classroom activities and student-centered approach to provide learners with opportunities to develop listening skills.

5. Tài liệu học tập:

[1] David Nunan, Listen In, Thomson ELT, 20036. Tài liệu tham khảo:

[2] Sally Logan & Craig Thaine, Real Listening and Speaking 2, Cambridge University Press, 2008

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Viết

KHẦU NGỮ TRUNG CẤP 2

MÔN: NÓI TIẾNG ANH

(English Speaking 2)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh

1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 1 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 1 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nghe

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nói tiếng Anh 2 (trung cấp) sử dụng cuốn sách Listen In 2 của tác giả David Nunan làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 20 bài, tích hợp hai kĩ năng Nghe và Nói. Học phần Nói 1 với thời lượng 30 tiết sẽ sử dụng 10 bài (từ bài 11-20) để giảng dạy và học tập.

Học phần này giúp người học phát triển khả năng giao tiếp ở các tình huống thực tế, phát âm chuẩn và tự nhiên. Mục Your Turn ở cuối mỗi bài là phần chuyển từ kĩ năng nghe sang kĩ năng nói. Các bài tập hoạt động theo cặp/ nhóm kèm với bài đối thoại mẫu và các thành ngữ cần thiết giúp người học hoàn thành tốt các bài tập được giao. Mục In Focus là dịp để người học thảo luận chủ đề của bài sâu rộng hơn, đồng thời giúp học hiểu được kiến thức văn hóa của các nước trên thế giới để tạo hiệu quả cho việc giao tiếp trong các ngữ cảnh thực tế.3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Có khả năng mô tả sâu hơn các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuât, xã hội (tin tức, điện ảnh, y tế, mạng xã hội,…)

- Phỏng vấn, trình bày, thuyết trình về một chủ đề đã được chuẩn bị trước; nêu lý do ủng hộ hay phản đối một quan điểm cụ thể; đưa ra những lợi thế hoặc bất lợi của những lựa chọn khác nhau; trả lời câu hỏi về phần trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại vì chưa hiểu câu hỏi

- Có kĩ năng mô tả rõ ràng, chi tiết về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi với đời sống hàng ngày

- Áp dụng cách phát âm tiếng Anh đúng, chuẩn theo quy tắc ngữ âm (trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu…)4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Listen In 2 by David Nunan is chosen as the major teaching and learning material for English Speaking 2 (Intermediate). The book consists of 20 units, integrating both Listening and Speaking skills. The last ten units (unit 11-20) are used for English Listening 2 (together with English Speaking 2). The content includes as described below:

       This course helps students develop the ability to communicate in real-life situations with natural pronunciation. Your Turn section at the end of each unit is the transfer of listening skill to speaking skill. The exercises for pair-work/ group work with necessary communicative expressions help students do the assignments. In Focus section, there is an opportunity for students to discuss the topic of the unit. It also help them to understand the cultures in the world so as to create effective communication in real contexts.5. Tài liệu học tập:

[1] David Nunan, Listen In, Thomson ELT, 20036. Tài liệu tham khảo:

[2] Sally Logan & Craig Thaine, Real Listening and Speaking 2, Cambridge University Press, 2008

[3] John Flower, First Certificate Organiser, Language Teaching Publications, 1996

[4] Rădon Wyatt,7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Nói

KHẦU NGỮ CAO CẤP 1

MÔN: NGHE TIẾNG ANH

(English Listening 3)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh

1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2

Số tiết: 30, trong đó: Lý thuyết: 30 Bài tập, thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Khẩu ngữ 2 (Nghe, Nói)

Môn học trước: Khẩu ngữ 2 (Nghe, Nói)

Môn học song hành: Nói

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

Bộ môn phụ trách: Nhóm Thực hành tiếng

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nghe tiếng Anh 3 sử dụng cuốn sách Contemporary Topics 1 của các tác giả Helen Solorzano, Laurie Frazier và Michael Rost làm tài liệu học tập. Cuốn sách gồm 12 bài được thiết kế giúp người học phát triển kĩ năng ghi chép khi nghe. Các bài học nghe được thiết kế từ dễ đến khó để hướng dẫn người học cách ghi chép từ đơn giản đến phức tạp: ghi chép ý chính và ý chi tiết, ý chủ đề phụ, mô tả, ngày, tháng, sự kiện, số và các cụm từ tín hiệu. Các bài tập phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp thực tế sẽ giúp người học cách ghi chép khi nghe (trong lớp học, hội nghị, bản tin...)

3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học môn học này là có thể đạt được những năng lực về kiến thức, kĩ năng, thái độ như sau:

- Nghe hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp về cuộc sống, nghệ thuât, khoa học và xã hội

- Nghe hiểu hầu như toàn bộ nội dung của một bài giảng hay một bài phát biểu

- Theo dõi và ghi chép những ý chính và chi tiết của một bài giảng hay một bài phát biểu dài (định nghĩa, mô tả, nguyên nhân - kết quả, cụm từ tín hiệu, ví dụ minh họa…)

- Áp dụng được những lập luận mang tính khoa học và trừu tượng4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Contemporary Topics 1 by Helen Solorzano, Laurie Frazier and Michael Rost David Nunan is chosen as the major teaching and learning material for English Listening 3 (Advance). The book consists of units which were designed to help students develop listening skills. The listening lessons are designed from easy to difficult levels to guide learners to learn how to take notes such as main ides and details, sub-topics, descriptions, dates, events, and signal words. The exercises are rich and diversifying in accordance with the real contexts that will help learners the way take notes during listening (in classrooms, conferences, newsletters ...)

5. Tài liệu học tập:

[1] Hellen Solorzano, Laurie Frazier & Michael Rost, Contemporary Topics 1, Longman, 20026. Tài liệu tham khảo:

[2] Fiona Aish & Jo Tomlinson, Listening for IELTS, HarperCollins Publisher, 20117. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ³ 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần đề án thực hành: do sinh viên lựa chọn

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: • Chuyên cần: 10%

 • Kiểm tra giữa kì: 20%

 • Điểm đề án: 20%

 • Thi cuối kỳ: 50%

 • Hình thức thi: Viết

KHẦU NGỮ CAO CẤP 1

MÔN: NÓI TIẾNG ANH

(English Speaking 3)Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương