ĐẠi học thái nguyêNtải về 0.76 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4178
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

(ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION)

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 885/QĐ – ĐHSP, ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐHSP - ĐHTN).

  1. Mục đích đào tạo

Mục đích của chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh là đào tạo ra đội ngũ giáo viên Tiếng Anh ở bậc THPT đạt được những yêu cầu sau:

- Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo và có sức khỏe tốt.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đối với mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học các môn theo chuyên ngành và trình độ ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của các cấp học về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực có liên quan đến các môn học của ngành theo học và các ngành khoa học khác; có đủ năng lực và phẩm chất để đảm nhiệm vai trò cốt cán môn học ở các cấp học, thực hiện giảng dạy theo hướng tích hợp các môn học theo chương trình mới, có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới; tiếp tục học tập bồi dưỡng ở trình độ nâng cao, nếu có đủ điều kiện có thể được đào tạo tiếp ở trình độ Thạc sĩ.

- Có khả năng thích ứng cao, có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm; có kiến thức về văn hóa, xã hội rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy ở các bậc học, cán bộ quản lí chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu Tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Về phẩm chất đạo đức

- Có tinh thần yêu nước, yêu CNXH, là công dân tốt, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành.

- Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng động, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.

- Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

2.2. Về kiến thức

Có các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cụ thể:

- Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Có kiến thức nền tảng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin và ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học.

- Có hiểu biết về bối cảnh và các vấn đề của việc giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam cũng như vai trò của Tiếng Anh như một ngôn ngữ mang tính quốc tế cao.

- Có hiểu biết về quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để quản lý giáo dục học sinh.

- Có hiểu biết về tình hình kinh tế, văn hoá, đời sống, phong tục tập quán của các nước nói tiếng Anh để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Nắm bắt và áp dụng được kiến thức cơ bản của Tiếng Anh như là một hệ thống bao gồm tri thức về Ngữ âm, Âm vị học, Từ vựng, Ngữ pháp, Ngữ nghĩa…

- Nắm vững và áp dụng được những kiến thức cơ bản của Tiếng Anh với chức năng là phương tiện giao tiếp.

- Có kiến thức thực tiễn về hoạt động dạy và học, công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm, hoạt động của trường phổ thông, đại học và các cơ sở giáo dục khác thông qua các chương trình thực tập sư phạm cũng như các chương trình thực hành giảng dạy.2.3. Về kỹ năng

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh với trình độ đạt trình độ bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu trở lên.

- Có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực tự học của học sinh.

- Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lí các kiến thức lien môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.

- Có năng lực tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giảng dạy tiếng Anh và kích thích sự đam mê ở người học.

- Có năng lực giao tiếp, đồng cảm và tìm hiểu về người học.

- Biết sử dụng công nghệ trong dạy học và gây hứng thú trong môn học.

- Có năng lực phát triển nghề nghiệp, biết tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả dạy học Tiếng Anh. Biết phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

- Có khả năng xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương và khu vực.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)


KL

kiến thức

toàn khóa


Khối kiến thức

đại cươngKhối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Nghiệp vụ SP

Thực tập, Luận văn/ thay thế

Tổng cộng

Cơ sở ngành

Kiến thức ngành

130

26

69

13

56

28

7

100%

20%

53.16%

10%

43,16%

21,54%

5,38%


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương