ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 123.38 Kb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

39. Kế toán tài chính 3


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 3 (Tái bản lần 4). TP.HCM: Kinh tế . 657.48/ Gi108- Gi108-P3,4 /2011(TK01601)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Phan Đức Dũng. 2015. Giáo trính Kế toán tài chính. TPHCM: Thống kê (Đang bổ sung)

[2] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Bài tập Kế toán tài chính. TPHCM: Phương Đông (Đang bổ sung)

[3] Phan Đức Dũng. 2015. Bài tập kế toán tài chính. TP.HCM: Thống Kê. 657.48076/ D513/2014(MD066283)

[4] Bộ Tài chính. 2014. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính(Đang bổ sung) • Phần mềm

[1] Tổng cục thuế (2016). Phần mềm kê khai thuế 3.3.8 (cập nhật)


40. Hệ thống thông tin kế toán


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ môn HTTTKT, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2012). Hệ thống thông tin kế toán (tập 2). Nhà xuất bản Phương Đông. 657.0285/ H250-T2/2012(MD063047)

[2] Bộ môn HTTTKT, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2012). Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp. Nhà xuất bản Phương Đông. 657.7/ T450/2012(MD063015) • Tài liệu tham khảo

[1] Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy (2008). Hệ thống thông tin kế toán. Nhà xuất bản thống kê. (Đang bổ sung)

[2] Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy (2008). Hệ thống thông tin kế toán (Tóm tắc lý thuyết, bài tập). Nhà xuất bản thống kê. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Thế Hưng (2006). Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập, bài giải). Nhà xuất bản thống kê. (Đang bổ sung)


 • Phần mềm

Công ty cổ phần MISA (2015/R26). Giáo trình Kế toán máy doanh nghiệp41. Kiểm toán


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường đại học Kinh tế TP. HCM (2014). Kiểm toán. NXB Kinh tế TP. HCM. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài chính (2012). Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. (Đang bổ sung)

[2] Bộ Tài chính (2014), Thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2014 Về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. (Đang bổ sung)

[3] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2011). Luật số 67/2011/QH12 về Luật kiểm toán độc lập. (Đang bổ sung)

[4] Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP. HCM (2014). Bài tập kiểm toán. NXB Kinh tế TP.HCM. (Đang bổ sung)

[5] Arens, A.A, Randal, J.E and Mark, S.B (2014). Auditing and assurance services: An Integrated Approach. Pearson. (Đang bổ sung)

42. Phân tích hoạt động kinh doanh


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết (2014). Phân tích hoạt động kinh doanh. Nhà xuất bản kinh tế TP.HCM.

658.1511 /D557/2010(MD063068)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Năng Phúc (2003). Phân tích kinh tế doanh nghiệp. Nhà xuất bản tài chính. (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Ngọc Quang (2011). Phân tích báo cáo tài chính. Nhà xuất bản tài chính. (Đang bổ sung)

[3] Phạm văn Dược (2010). Phân tích hoạt động kinh doanh (Bài tập – Bài giải). Nhà xuất bản tài chính.

658.1511 /D557/2010(MD062920)

[4] Bùi Văn trường (2009). Phân tích hoạt động kinh doanh (Tóm tắc lý thuyết, bài tập, bài giải). Nhà xuất bản lao động xã hội.658.1511
 /Tr561/2014(MD066277)

43. Thanh toán quốc tế B


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy chính:

[1] Trần Hoàng Ngân (2013). Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Kinh tế TP HCM.

332.152 /Th107/2014 (MD066244)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đăng Dờn (2009). Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia. 332.178 /Th107/2009(MD068980)

[2] Trần Hoàng Ngân (2012). Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Kinh tế TP HCM. 332.152 /Th107 /2012 (MD063675)

[3] Trần Hoàng Ngân (2013). Bài tập và bài giải Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Kinh tế TP HCM. (Đang bổ sung)

[4] Nguyễn văn Tiến (2008). Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Thống kê. (Đang bổ sung)

[5] Nguyễn văn Tiến (2014). Bài tập và bài giải Thanh toán Quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Thống kê. 332 /T305/2010(MD037982)

44. Pháp luật doanh nghiệp


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Lê Nết. 2006. Quyền sở hữu trí tuệ. NXB Đại học Quốc Gia TP HCM. (Đang bổ sung)

[2] Các văn bản pháp luật có liên quan.

[3] Trần Lê Đăng Phương. 2016. Tập bài giảng môn Pháp luật Doanh nghiệp. Đại học An Giang. (Đang bổ sung)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Đinh Thị Mai Phương. Về bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam. NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009. (Đang bổ sung)

[2] Trần Hồng Minh. 2006. “So sánh hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo Hiệp định TRIPS”. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. (Đang bổ sung)

[3] Trung tâm Thương mại quốc tế. 2004. Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ, tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ. Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO), (Đang bổ sung)

[4] PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn. 2006. Phân tích luận giải các quy định của Luật cạnh tranh. Nxb Tư Pháp. (Đang bổ sung)

[5] TS. Đỗ Thị Loan. 2003. Xúc tiến thương mại – Lý thuyết và thực hành. NXB Khoa học và Kỹ thuật. (Đang bổ sung)tải về 123.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương