ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 123.38 Kb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

23. Nguyên lý kế toán


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy:

[1] Bộ môn tài chính Kế toán (2015). Nguyên lý kế toán. Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH An Giang.

657/ T103(GT00138)

 • Tài liệu tham khảo

[1] PGS.TS. Võ Văn Nhị (2015). Nguyên lý kế toán. Nhà xuất Kinh tế TP.HCM. (Đang bổ sung)

[2] Quốc Hội (2015), Luật kế toán Việt Nam, số: 88/2015/QH13. (Đang bổ sung)

[3] Bộ tài chính (2014), Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp VN, Thông tư 200/2014-BTC. (Đang bổ sung)

[4] Chuẩn Mực kế toán Việt Nam657.2/ B108/2005 (MD055001)

24. Marketing căn bản


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Quách Thị Bửu Châu – Đinh Tiên Minh – Nguyễn Công Dũng – Đào Hoài Nam-Nguyễn văn Trưng. 2010. Marketing căn bản. Khoa Thương mại Du lịch. Đại học Kinh tế TP.HCM. NXB Lao động. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[2] Cao Minh Toàn. 2008. Tài liệu giảng dạy Marketing căn bản. Trường Đại học An Giang. Lưu hành nội bộ.

658.8/ T406/2003(GT00093)

[3] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang. 2007. Nguyên lý marketing. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh658.8/Th400/2007(MD017931)

[4] Trần Minh Đạo. 2008. Giáo trình Marketing căn bản. Đại học Kinh tế Quốc Dân. NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân. (Đang bổ sung)

[5] Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị tiếp thị. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)


25. Pháp luật kinh tế


 • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. (Đang bổ sung)

[2] Phan Huy Hồng (2012), Giáo trình pháp luật Thương mại, Hàng hoá Dịch vụ, Đại học Luật TP.HCM.346.59707/ Gi108/2016(MD068638)

[3] Trần Lê Đăng Phương (2016), Tập bài giảng môn Pháp luật Kinh tế, Đại học An Giang. (Đang bổ sung) • Các văn bản pháp luật:

[1] Bộ luật Dân sự 2015.

[2] Luật Doanh nghiệp 2014.

[3] Luật Thương mại 2005.

[4] Luật Đầu tư 2014.

[5] Luật Trọng tài Thương mại 2010.

[6] Luật Hợp tác xã 2013.

[7] Luật Phá sản 2014.

[8] Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


26. Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng (2008). Nhập môn Tài chính - Tiền tệ. Trường đại học kinh tế TPHCM, Khoa tài chính nhà nước. NXB: Lao động xã hội – 2008.

332/ Nh123/2006(TK01576)

 • Tài liệu tham khảo

[1] GS.TS Dương Thị Bình Minh – TS. Sử Đình Thành (2004). Lý thuyết tài chính tiền tệ. Trường đại học kinh tế TPHCM, Khoa tài chính nhà nước. NXB: thống kê. (Đang bổ sung)

[2] Lụât ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và có hiệu luật ngày 01/01/2004.

[3] Các Luật; Quyết định; thông tư của Bộ tài chính; Tổng cục thuế; Ngân hàng nhà nước; … có liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ.


27. Kinh tế lượng


 • Tài liệu giảng dạy/ Tài liệu giảng dạy

[1] Lê Thị Thiên Hương, Dương Phú Điền, Cao Tiến Sỹ . (2016). Tài liệu giảng dạy Kinh tế lượng. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Quang Dong (2003). Bài giảng Kinh Tế Lượng. Nhà xuất bản thống kê Hà Nội. (Đang bổ sung)

[2] Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả khác (2008). Giáo trình Kinh tế lượng. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải (2009). Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải các bài tập. Nhà xuất bản Tài chính. (Đang bổ sung)

[4] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức.519.0285/ Tr431-T1/2008(MD063987)

[5] Damoda N. Gujarati (2004). Basic Econometrics. © The McGraw – Hill Companies.330.01/ G952/2003(MD051365)

 • Phần mềm

[1] Microsoft (năm phát hành/ 2010). Excel 2010.

[2] SPSS Inc (năm phát hành/18). PASW Statistics 18.


28. Phương pháp nghiên cứu khoa học - KTQTKD


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy chính:

[1] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2007). Nghiên cứu thị trường. Nhà XB Đại học Quốc gia TPHCM. (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Đình Thọ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà XB Lao Động Xã Hội.650.072/ Th400/2012(MD063991)

[3] Mark Saunders., Philip Lewis., & Adrian Thornhill. (2007). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Hà Nội: NXB Tài chính. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo:

[1] Hoàng Trọng. & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, TPHCM: NXB Hồng Đức.

519.0285/ Tr431-T1/2008(MD063987)

[2] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2008). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM . Nhà XB Đại học Quốc gia TPHCM658.8/ Th400/2007(MD017935)

[3] Nguyễn Đình Thọ. & Nguyễn Thị Mai Trang. (2009). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh . Nhà XB Thống kê.650.072/ Th400/2012(MD063991)

29. Kế toán tài chính 1


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 1 (Tái bản lần 4). TP.HCM: Kinh tế (Đang bổ sung)

 • Tài liệu khác

[1] Phan Đức Dũng. 2015. Giáo trính Kế toán tài chính. TPHCM: Thống kê (Đang bổ sung)

[2] Đại Học Kinh Tế TP.HCM. 2015. Bài tập Kế toán tài chính. TPHCM: Phương Đông. (Đang bổ sung)

[3] Phan Đức Dũng. 2015. Bài tập kế toán tài chính. TP.HCM: Thống Kê

657.48076/ D513/2009(MD059542)

[4] Bộ Tài chính. 2014. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (Đang bổ sung)


tải về 123.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương