ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 123.38 Kb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

16. Xã hội học đại cương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Tạ Minh. 2010. Giáo trình Xã hội học đại cương, TP.HCM: Nxb Đại học Quốc gia. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Tất Dong - Lê Ngọc Hùng. 1997. Xã hội học. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia. (Đang bổ sung)

[2] Nguyễn Minh Hòa. 1999. Xã hội học - Những vấn đề căn bản. Nxb Giáo dục.


(Đang bổ sung)

[3] Lê Ngọc Hùng. 2002. Lịch sử và lý thuyết xã hội học. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. (Đang bổ sung)

[4] Tony Bilton. 1993. Nhập môn xã hội học. Nxb Khoa học Xã hội. (Đang bổ sung)

[5] Tương Lai. 1997. Xã hội học và những vấn đề của sự biến chuyển xã hội. Nxb Khoa học Xã hội. (Đang bổ sung)


17. Tâm lý học đại cương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Lê Thanh Hùng. 2015. Tâm lý đại cương. (Tài liệu lưu hành nội bộ) 150 /H513/2015(GT00217)

 • Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Văn Huệ. 2000. Giáo trình Tâm lý học. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia HN. (Đang bổ sung)

[2]. Trần Trọng Thủy. 1998. Tâm lý học. Hà Nội: NXB Giáo dục. 150/Th523/1998(5 bản: MD043118)

[3]. Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc. Tâm lý học. Hà Nội: NXB ĐHSP. (Đang bổ sung)

[4]. Nguyễn Quang Uẩn. 1997. Giáo trình Tâm lý học đại cương. Hà Nội: NXB ĐHSP.150.1/U121/2004 (2 bản MD049757)

[5]. Trần Trọng Thủy. 1992. Bài tập thực hành Tâm lý học. Hà Nội: NXB ĐHSP.158.1/Th523/1990(3 bản: MD022385)

18. Logic học đại cương


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Võ Văn Thắng.2009. Logic học. Nxb Trẻ.

160/Th116//2008(GT00089)

[2] Phan Trọng Hòa. 2011. Lôgic học. Huế : Nxb Đại học Huế (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn. 1999. Logic học. Nxb Giáo dục.

160 /H466/1997(21 bản: MD015022)

[2] Hoàng Chúng. 1994. Logic Phổ thông. Nxb Giáo dục.511.3 /Ch513/1994(9 bản: MD031871)

[3] Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa. 1995. Logic học. Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.160 /V115/1995(MD031923)

19. Xác suất thống kê – Chuyên ngành kinh tế


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Dương Phú Điền (2016). Tài liệu giảng dạy Xác suất & Thống kê – chuyên ngành Kinh tế. Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Đức Thông (2007). Tài liệu Xác suất Thống kê dùng cho các lớp đại học không chuyên toán. Lưu hành nội bộ.

519.5/ Th455/2008 (GT00082)

[2] Phạm Văn Kiều (2008). Giáo trình Xác suất và Thống kê. NXB Giáo dục. 519.2 /K309/1998 (2 bản: MD031849)

[3] Đinh Văn Gắng (2009). Lí thuyết Xác suất và Thống kê. NXB Giáo dục. (Đang bổ sung)

[4] Hoàng Ngọc Nhậm (2003). Lí thuyết Xác suất và Thống kê toán. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)

[5] Nguyễn Cao Văn (2009). Bài tập Xác suất và Thống kê toán. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. (Đang bổ sung)


20. Quy hoạch tuyến tính – Chuyên ngành kinh tế


 • Giáo trình/ Tài liệu tham khảo

[1] Lê Bảo Lâm (chủ biên). 2011. Kinh Tế Vi Mô. Đại học Kinh Tế TP. HCM. NXB Thống kê.

338.5/ L120/2005( MD023559)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Như Ý . 1996. Câu Hỏi ,Bài Tập, Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô. NXB Thống Kê.

338.5/ C125/2009(MD013331)

[2] Đoàn Thị Mỹ Hạnh và Vũ Việt Hằng. Kinh Tế Học Vi Mô. NXB Giáo Dục. (Đang bổ sung)

[3] G.Lipsey và K.Crystal. 1999. Principles of Economics 9th ed. Oxford University Press.Mankiw. Nguyên lý kinh tế học Tập I. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)

[4] R.Pindyck và D.Rubinfeld (Nguyễn Ngọc Bích và Đoàn Văn Thắng dịch). 1994. Kinh Tế Học Vi Mô. NXB Khoa Học & Kỹ Thuật338.5/ P648/2000(11 bản: MD006721)

21. Kinh tế vĩ mô


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Tri Khiêm + Phùng Ngọc Triều (2010). Kinh tế vĩ mô. Đại học An Giang.

339/ Kh304/2008(GT00146)

[2]N. Gregory Mankiw (2003). Nguyên lý Kinh tế học I & II (Bản dịch). NXB Thống Kê.330/ M266-T1/2003(TK01663)

[3] Dương Tấn Diệp, (2008).Kinh tế Vĩ mô. Nhà xuất bản thống kê.339/ D307/1996(MD052297)

[4] Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung (2009). Kinh tế vĩ mô. Trường đại học kinh tế Tp. HCM. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn ;

[2] Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: www.mpi.gov.vn;

[3] Bộ Tài chính Việt Nam: www.mof.gov.vn;

[4] Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;

[5] Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn


22. Quản trị học


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (2010), Quản trị học, Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Phương Đông. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đức Minh. (2008). Những điều hay trong quản trị hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa. (Đang bổ sung)

[2] Vũ Trọng Hùng. (2000). Quản trị học căn bản. (Vũ Trọng Hùng, Biên dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê (Quyển sách gốc được xuất bản năm 1997).658/ D685/2008(MD013562)

[3] Nguyễn Thị Liên Diệp. (2008). Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.658/ D307/1997(MD013165)

[4] Phan Thăng & Nguyễn Thanh Hội.(2006). Quản trị học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê.658/ H452/1999(MD004686)
tải về 123.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương