ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 123.38 Kb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11. Toán B1


  • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường (2007). Toán cao cấp, Giải tích toán học. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

512.5 /C123/2016 (2 bản: TK01658)

[2] Nguyễn Thị Khánh Minh (2016). Toán cao cấp .Tài liệu lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

[3] Nguyễn Quốc Hưng (2004). Toán cao cấp và một số ứng dụng trong kinh tế. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

515/ H556/2009 (3 bản: MD065927)


  • Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2006). Toán cao cấp, Giải tích hàm một biến (Toán 1). Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

515.93 /Kh107/1997(3 bản: MD032629)

[2] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2003). Toán cao cấp, Giải tích hàm nhiều biến (Toán 3).Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.

(Đang bổ sung)

[3] Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương (2003). Toán cao cấp, Chuỗi và phương trình vi phân (Toán 4). Tp. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia.515 /Kh107/T4/1998 (3 bản: MD032700)

[4] Nguyễn Huy Hoàng (2014). Toán cơ sở cho kinh tế. Hà Nội: NXB Giáo dục.330.0151/ H407/2014 (2 bản: MD066917)

[5] Nguyễn Huy Hoàng – Lê Tuấn Anh – Phùng Minh Đức – Bùi Quốc Hoàng – Phạm Bảo Lân – Nguyễn Mai Quyên – Đoàn Trọng Quyến – Hoàng Văn Thắng (2007). Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Tp. Hồ Chí Minh. NXB Thống kê. (Đang bổ sung)


12. Toán B2


  • Giáo trình/ tài liệu giảng dạy chính

[1] Hoàng Xuân Quảng - Lê Văn Chua - Lê Công Nhàn, Giáo trình Toán cao cấp B2, 2013, Đại học An Giang.

512/Qu106/2014(GT00213)

[2] Hoàng Xuân Quảng - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Thị Ngọc Giàu, Ngân hàng câu hỏi Toán B2 – Đại học An Giang, 2012. (Đang bổ sung)  • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Viết Đông – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Anh Tuấn – Lê Anh Vũ, Toán Cao cấp tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

515/T406/2003(5 bản: MD049277)

[2] Nguyễn Viết Đông – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Anh Tuấn – Lê Anh Vũ, Bài tập Toán Cao cấp tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.515/DD-T2/2000(18 bản: MD059463)

[3] Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2006. (Đang bổ sung)

[4] Ngô Việt Trung, Giáo trình Đại số tuyến tính, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. (Đang bổ sung)

[5] Nguyễn Huy Hoàng, Một vài ứng dụng Toán cao cấp vào phân tích kinh tế, Bộ môn Toán – Thống kê, Khoa cơ bản, Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. (Đang bổ sung)

[6] Carl D Meyer, Linear Algebra And Its Applications (Đang bổ sung)

[7] David C lay, Linear Algebra And Its Applications. (Đang bổ sung)

[8] Nicholson - W. Keith, Linear Algebra with Applications 3rd Edition. (Đang bổ sung)

13. Pháp luật đại cương


  • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. 2006. Đề cương bài giảng nhà nước và pháp luật. Nxb Lí luận Chính trị. (Đang bổ sung)

  • Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học Luật Hà Nội (PGS.TS Nguyễn Minh Đoan chủ biên) (2014). Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. Hà Nội: Nxb Công an Nhân dân. 320.1/Gi108/2010 (2 bản : TK00539)

[2] Bộ Giáo Dục và Đào tạo (2004). Giáo trình Triết học Mác-Lênin. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.146.32/Gi108/2003(50 bản: HK019088)

[3] C.Mác-Ph.Ăngghen (1984), Tuyển tập, Tập 1,5,6. Hà Nội: Nxb Sự thật. 320.532/K18-T1/1978(3 bản: MD017491)

[4] Văn bản quy phạm pháp luật liên quan.


14. Kỹ năng truyền thông


  • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự (2015), Kỹ năng truyền thông, Trường Đại Học An Giang.

302.2 /K600(GT00257)

  • Tài liệu tham khảo

[1] Business Edge (2006), Giao tiếp trong quản lý: để tránh những lỗi giao tiếp hằng ngày.Tp. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ. (Đang bổ sung)

[2] Business Edge (2006), Hội họp và thuyết trình. Tp. Hồ Chí Minh:NXB Trẻ (Đang bổ sung)

[3] Dale Carnegie (2015), Đắc Nhân Tâm. Tp.Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh.

158.1 /C289/2015(2 bản: MD066890)

[4] Nguyễn Hữu Thân (2007), Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê.658.4/Th121/2007 (2 bản: MD017722)

[5] Tony Buzan (2013), Bản đồ tư duy trong công việc. Hà Nội: NXB Lao Động Xã Hội. 650.1 /B991/2012(2 bản: MD065403)

Phần mềm

Microsoft Powerpoint


15. Quản trị hành chính văn phòng


  • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên). (2012). Quản trị văn phòng. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

651.3 /Đ450/2012/ (2 bản : TK01585)

  • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Ngọc Cẩn. 2001. 250 mẫu thường dùng trong việc soạn thảo văn bản quản lý và kinh doanh. Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[2] Dương Văn Khảm. 2002. Nghiệp vụ thư ký văn phòng. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.651.3741 /Kh104/2000 (5 bản: MD004681)

[3] Vương Thị Kim Thanh (2009). Quản trị hành chính văn phòng. Nhà xuất bản Thống Kê. (Đang bổ sung)

[4] Nguyễn Hữu Thân (2010). Quản trị hành chính văn phòng. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. (Đang bổ sung)tải về 123.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương