ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Nghiệp vụ ngân hàng thương mạitải về 123.38 Kb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

45. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại


 • Tài liệu giảng dạy/ Tài liệu giảng dạy

[1] ThS. Trần Công Dũ (2015). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang. 332.12 /D500/2010(GT00159)

 • Tài liệu tham khảo

[1] TS. Nguyễn Đăng Dờn (2012). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Trường đại học kinh tế TPHCM. 332.12 /Ngh307/2011(MD063105)

[2] PGS. TS. Lê Văn Tề (2004). Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. NXB: TP.HCM. (Đang bổ sung)

[3] TS. Hồ Diệu (2000). Tín dụng ngân hàng. NXB: Thống kê. (Đang bổ sung)

[4] GS.TS.Lê Văn Tư (2000). Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. NXB: Thống kê. 332.17 /T550/2000(MD004755) • Văn bản pháp luật

[1] Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 01/01/2011

[2] Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 01/01/2011

[3] QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ngày 31/12/2001

[4] Các văn bản hướng dẫn khác của Chính phủ và NHNN • Tạp chí

[1] Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kho Báo tạp chí

[2] Tạp chí Tài chính - Tiền tệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Kho Báo tạp chí

[3] Thời báo Ngân hàng, NHNN Việt Nam. Kho Báo tạp chí

[4] Các kỷ yếu hội thảo ngành NH


46. Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 2


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Trần Thị Mỹ Phương (2016). Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 1. Đại học An Giang.

 • Tài liệu tham khảo:

[1] Mahoney S. and Frendo E. (2007) English for Accounting. Oxford University Press.

[2] Mascull B. (2002). Business vocabulary in use. Cambridge University Press. 428.24 /M395/( MD017579)

[3] Helm S. (2010). Market Leader-Accounting and Finance. Pearson Education Limited. (Đang bổ sung)

[4] Marks J. (2007). Check your English vocabulary for Banking and Finance. London. A&C Black Publishers Ltd. (Đang bổ sung)

[5] Johnson C. (2000). Market Leader-Banking and Finance. Longman. (Đang bổ sung)

47. Quản trị doanh nghiệp


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Lưu Thị Thái Tâm. (2015). Bài giảng môn học Quản trị doanh nghiệp. An Giang: Đại học An giang. Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đồng Thị Thanh Phương. Nguyễn Đình Hoà và Trần Thị Ý Nhi. (2007). Giáo trình Quản trị doanh nghiệp. TP HCM: NXB Thống Kê.

[2] Dương Hữu Hạnh. (2004). Quản trị doanh nghiệp. TP HCM: NXB Thống Kê. 658.04 /H107/2004(MD059563)

[3] Lê Văn Tâm. Ngô Kim Thanh. (2008). Giáo trình quản trị doanh nghiệp. Hà Nộ: NXB Đại học KTQD. (Đang bổ sung)

48. Thị trường chứng khoán


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Đặng Hùng Vũ. 2007. Thị Trường chứng khoán. Đại học An Giang: Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

[2] Bùi Kim Yến. 2013. Thị trường tài chính. TP.HCM: Nhà Xuất Bản Tài Chính. 332 /Y254/2014(MD066229)

[3] Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy và các cộng sự. 2013. Phân tích và Đầu tư chứng khoán. TP.HCM: Nhà Xuất Bản Tài Chính. (Đang bổ sung)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. 2011. Investments. McGraw-Hill Higher Education.

[2] Kenneth A. Stern. 2001. Bí quyết đầu tư chứng khoán. TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ. Biên dịch: Minh Đức - Hồ Kim Chung. 332.632 /S839/2001(MD004479)

[3] Lê Văn Tư. 2005. Thị Trường Chứng Khoán. TP. HCM: NXB Thống Kê. 332.642 /T550/2005(MD056200)

[4] Robert P.Miles. 2014. Warrant Buffet làm giàu. TPHCM: Nhà xuất bản trẻ. (Đang bổ sung)

[5] Trần Ngọc Thơ. 2003. Tài chính doanh nghiệp hiện đại. TP.HCM: NXB Thống Kê. 658.15 /Th460/2003(MD049007)


 • Phần mềm

[1] Meta stock

[2] Ami Broker


49. Kế toán ngân hàng thương mại


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Tài liệu giảng dạy Kế toán Ngân hàng thương mại (lưu hành nội bộ). Trường Đại học An Giang. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] PGS. TS. Trương Thị Hồng. 2015. Lý thuyết - bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng. TP.HCM: NXB Kinh tế - Tp. HCM. (Đang bổ sung)

[2]Trần Quốc Dũng. 2011. Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại. Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ. (Đang bổ sung)

[3] TS. Trương Thị Hồng. 2008. 234 Sơ đồ Kế toán ngân hàng. TP.HCM: NXB Lao động. 657.4 /H455/2005(MD055178)

[4] TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa. 2012. Kế toán ngân hàng. TP.HCM: NXB Phương Đông. (Đang bổ sung)

[5] TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa. 2012. Bài tập & Bài giải Kế toán ngân hàng. TP.HCM: NXB Phương Đông. (Đang bổ sung)

50. Phân tích tài chính


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Nguyễn Ngọc Quang (2013). Phân tích báo cáo tài chính. Hà Nội: NXB Tài chính. 657.3
 /Qu106/2013(MD066214)

[2] Ngô Kim Phượng (chủ biên), Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng và Lê Hoàng Vinh (2009). Phân tích tài chính doanh nghiệp. TP.HCM: NXB ĐHQG TP.HCM. (Đang bổ sung)

[3] Phạm Thị Thủy và Nguyễn Thị Lan Anh (2012). Báo cáo tài chính – Phân tích, dự báo và định giá. Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. 657.3 /Th523/2013(MD066335)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Trọng Cơ và Nghiêm Thị Thà (2015). Phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: NXB Tài chính. (Đang bổ sung)

[2] Phan Đức Dũng (2009). Phân tích báo cáo tài chính và định giá trị doanh nghiệp. TP.HCM: NXB Thống kê. (Đang bổ sung)


51. Tài chính quốc tế


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Văn Tiến. 2010. Giáo trình Tài chính Quốc Tế. Hà nội. NXB Thống kê Hà Nội. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Ngọc Thơ. 2009. Tài Chính quốc tế. NXB Giáo dục. 332.042 /T103/2008(MD014495)

[2] Hồ Diệu. 2002. Tài chính quốc tế. NXB Giáo dục

[3] Moosa, I.M.1998. International Finance: an analytical approach

52. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Bảo Thạch (2016). Tài liệu giảng dạy môn thiết lập và thẩm định dự án. Đại học An Giang. (Đang bổ sung)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Bạch Nguyệt (2008). Giáo trình lập dự án đầu tư. Hà Nộ: Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân. 332.678 /Ng528/2004(MD061942)

[2]Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2011). Giáo trình Thiết lập & Thẩm định Dự án Đầu tư. Hà nội: Nhà xuất bản Lao động. (Đang bổ sung)

[3] Đỗ Phú Trần Tình (2011) Giáo trình Thiết lập & Thẩm định Dự án Đầu tư (lý thuyết, tình huống thực tế, bài tập). Hà nội: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. 332.6 /T312/2011(MD062883)

[4] Cao Hào Thi, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy, Nguyễn Quỳnh Mai (1998) (Biên dịch). Crystal Ball dự báo và phân tích rủi ro cho những người sử dụng bảng tính . Chương trình Fulbright về giáng dạy kinh tế tại Việt nam. (Đang bổ sung) • Phần mềm:

[1] Crystal Ball

53. Quản trị tài chính 2


 • Giáo trình, tài liệu giảng dạy chính

[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập). (2009). Tài chính doanh nghiệp. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính. 658.15
 /T103/2009(MD065861)

[2] Eugene F. Brigham & Joel F. Houston. (2009). Quản trị tài chính (Nguyễn Thị Cành, Biên dịch). Hồ Chí Minh: NXB Cengage.  658.15 /B855/2009(MD063281)

[3] Nguyễn Văn Thuận (Biên tập). (2006). Quản trị tài chính. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê. 658.15 /Th502/1999(MD014314)

[4] Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). (2009). Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Quyển 1, 2, 3). Hồ Chí Minh: NXB Tài chính. 658.15 /Gi108/2010(MD062864)

[5] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). (2007). Tài chính doanh nghiệp hiện đại. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê. 658.15 /T103/2007(MD014506)


 • Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. (2009). Tài chính doanh nghiệp: hệ thống bài tập và bài giải. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính. 658.15076 /H250/2008(TK02108)

[2] Nguyễn Văn Thuận. (2006). Quản trị tài chính: câu hỏi và bài tập. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê. 658.15076 /Th502/2006(TK02130)


54. Thực tập tốt nghiệp - KT


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh. Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Khoa.

 • Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học An Giang (2015). Quyết định 1923A/QĐ-ĐHAG về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học An Giang.


55. Khóa luận tốt nghiệp - KT


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh. Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Khoa.

 • Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học An Giang (2015). Quyết định 1923A/QĐ-ĐHAG về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học An Giang.

56. Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp


 • Giáo trình/ Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính 657.61 /B450/2010(MD062850)

[2] Bộ Tài chính. 2011. Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán và lập chứng từ, ghi sổ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính • Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài chính. 2003. Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. (Đang bổ sung)

[2] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và họat động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.61 /Qu528/2006(TK01578)

[3] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.835 /B450/2004(MD051603)

[4] Bộ Tài chính. 2009. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 352.409597 /H250/2011(MD022611)

[5] Luật Kế tóan. 2006. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (Đang bổ sung)

[6] Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. 2007. Giáo trình kế toán Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[7] Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2005. Kế toán đại cương. TPHCM: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[8] Nguyễn Tấn Bình. 2006. Kế toán tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[9] Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường. 2006. Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán Kho bạc Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 352.4 /Q527/2006(MD057343)

[10] Trần Thị Duyên. 2007. Hướng dẫn thực hành kế toán Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.61 /D527/2007(TK01577)


57. Kế toán ngân sách


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và họat động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.61 /Qu528/2006(TK01578)

[2] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.  657.61 /B450/2010(MD062850) • Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài chính. 2003. Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. (Đang bổ sung)

[2] Bộ Tài chính. 2006. Chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.835 /B450/2004(MD051603)

[3] Bộ Tài chính. 2009. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 352.409597 /H250/2011(MD022611)

[4] Bộ Tài chính. 2011. Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán và lập chứng từ, ghi sổ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. (Đang bổ sung)

[5] Luật Kế toán. 2006. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (Đang bổ sung)

[6] Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. 2007. Giáo trình kế toán Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[7] Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2005. Kế toán đại cương. TPHCM: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. (Đang bổ sung)

[8] Nguyễn Tấn Bình. 2006. Kế toán tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[9] Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường. 2006. Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán Kho bạc Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 352.4 /Q527/2006(MD057343)

[10] Trần Thị Duyên. 2007. Hướng dẫn thực hành kế toán Hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 657.61 /D527/2007(TK01577)
58. Kế toán tài chính 4


 • Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 2. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xuất bản: NXB Kinh tế Tp. HCM. (Đang bổ sung)

[2] Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kinh tế. 2009. Giáo trình Kế toán tài chính. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xuất bản : NXB ĐHQG TPHCM. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán. 2012. Bài tập và bài giải Kế toán tài chính. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xuất bản: NXB Phương Đông. (Đang bổ sung)

[2] Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 1. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xuất bản: NXB Kinh tế Tp. HCM. (Đang bổ sung)

3] Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán. 2015. Giáo trình Kế toán tài chính quyển 3. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xuất bản: NXB Kinh tế Tp. HCM. (Đang bổ sung)

[4] Bộ Tài Chính.2015.Chế độ kế toán doanh nghiệp Các quy định mới Kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết .TP.HCM: NXB Lao động. (Đang bổ sung)

[5] Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. (viết tắt VAS) (download trên website: https://sites.google.com/site/dhmsiteketoan/home)

59. Kế toán Mỹ


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Phạm Thanh Liêm, Vũ Thu Hằng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thị Thu, Bộ môn Nguyên lý kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2012). Giáo trình Kế toán Mỹ. TP.HCM: Nhà xuất bản Phương Đông. 657
 
/Gi108/2012(
MD062842)

[2] Bộ môn Tài chính – Kế toán, Khoa Kinh tế – QTKD, trường Đại học An Giang (2016). Tài liệu giảng dạy Kế toán Mỹ. (Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

[1] Phan Đức Dũng (2009). Kế toán Mỹ (Đối chiếu kế toán Việt Nam). Nhà xuất bản Thống kê. (Đang bổ sung)

[2] Phạm Quang Huy, Bộ môn Nguyên lý kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2010). Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải kế toán Mỹ. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. (Đang bổ sung)

[3] Phan Dức Dũng (2007). Hướng dẫn thực hành kế toán Mỹ. Nhà xuất bản Thống kê.  657 /D513/2007(MD058985)tải về 123.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương