ĐẠi học quốc gia hà NỘI


TRUYỆN NGẮN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN THỂ LOẠItải về 2.23 Mb.
trang52/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

TRUYỆN NGẮN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN THỂ LOẠI

Short Story: Theoretical and Practical Issues of Genre


 1. Mã học phần: LIT3019

 2. Số tín chỉ: 2

 3. Học phần tiên quyết: LIT3058 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

 5. Giảng viên

  1. Họ và tên: Bùi Việt Thắng

 • Chức danh: Giảng viên

 • Học vị: Cử nhân

 • Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (Cán bộ nghỉ hưu)

  1. Nguyễn Thị Năm Hoàng

 • Chức danh: Giảng viên

 • Học vị: Thạc sĩ

 • Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Mục tiêu của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


  • Sinh viên hiểu được những vấn đề lí thuyết và lịch sử thể loại truyện ngắn trong văn học thế giới và Việt Nam (Quan niện về truyện ngắn với tư cách một thể loại văn học quan trọng trong tiến trình văn học nói chung; nguồn gốc truyện ngắn; đặc trưng cơ bản của truyện ngắn; các kiểu truyện ngắn; sự phát triển của truyện ngắn dân tộc thế kỉ XX). Sinh viên hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và thế giới trong tiến trình phát sinh và phát triển truyện ngắn Việt Nam với ý nghĩa là một thể loại thể hiện “hồn cốt văn học dân tộc”.
 • Kĩ năng:


  • Gắn lí thuyết với thực tiễn, học với hành tạo cho sinh viên kĩ năng vận dụng lí thuyết để giải quyết những vấn đề của thực tiễn văn học. Đối với những sinh viên có năng khiếu sáng tác văn học (đặc biệt là truyện ngắn) môn học gợi mở những hướng tiếp cận văn bản của một tác phẩm “tự sự cỡ nhỏ” từ đó phát huy năng khiếu cá nhân trong sáng tạo nghệ thuật.
 • Thái độ:


  • Tiếp cận thể loại từ cả hai phương diện lí thuyết và thực tiễn cho phép người học xây dựng một thái độ khiêm tốn, cầu thị trong học tập: học đã khó, hành còn khó hơn và “lí thuyết thì xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Môn học sẽ củng cố niềm tin và sự yêu mến đối với thể loại truyện ngắn dân tộc vốn có thành tựu nhiều thế kỉ trong tiến trình văn học dân tộc từ trung đại đến hiện đại.
 1. Chuẩn đầu ra của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


  • Sinh viên hiểu được những vấn đề lí thuyết và lịch sử thể loại truyện ngắn trong văn học thế giới và Việt Nam .Sinh viên hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và thế giới trong tiến trình phát sinh và phát triển truyện ngắn Việt Nam.

  • Sinh viên kĩ năng vận dụng lí thuyết để giải quyết những vấn đề của thực tiễn văn học. Đối với những sinh viên có năng khiếu sáng tác văn học (đặc biệt là truyện ngắn) môn học gợi mở những hướng tiếp cận văn bản của một tác phẩm “tự sự cỡ nhỏ” từ đó phát huy năng khiếu cá nhân trong sáng tạo nghệ thuật.
 • Thái độ:


Môn học sẽ củng cố niềm tin và sự yêu mến đối với thể loại truyện ngắn dân tộc vốn có thành tựu nhiều thế kỉ trong tiến trình văn học dân tộc từ trung đại đến hiện đại.


 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
1. Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp


10%

(1 điểm)


2. Bài tập và seminnar

- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà

- Thuyết trình, thảo luận10%

(1 điểm)


9.2. Kiểm tra đánh giá định kì:
2. Kiểm tra giữa môn

Bài viết 120 phút tại lớp

20%

(2điểm)


3. Thi hết môn


Có thể áp dụng 1 trong 3 hình thức: thi vấn đáp, thi viết, tiểu luận cuối kì.

60%

(6 điểm)


Kết quả môn học
100%

(10 điểm)
 1. Giáo trình bắt buộc:

 1. Bùi Việt Thắng, Bình luận truyện ngắn (Tiểu luận – phê bình), Nxb Văn học, 1999;

 2. Bùi Việt Thắng, Truyện ngắn – những vấn đề lí thuyết và thực tiễn thể loại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, (tái bản 2007);

 3. Bùi Việt Thắng, Hà Văn Đức, Truyện ngắn Việt Nam thế kỉ XX, (In trong sách Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Nxb Giáo dục, 2004.)

 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí thuyết thể loại truyện ngắn (thông qua việc xác định khái niệm “truyện ngắn là gì?”, đặc trưng của truyện ngắn, nguồn gốc truyện ngắn, các kiểu truyện ngắn). Trong một cái nhìn tổng quan, bốn chương đầu của môn học (chuyên đề) đặt ra nhiệm vụ chuyển tải những kiến thức cơ bản giúp người học có cơ sở lí luận căn bản để tiếp cận những vấn đề lí thuyết truyện ngắn (vấn đề tình huống truyện, vấn đề chi tiết nghệ thuật, vấn đề kết thúc truyện ngắn...). Trong chương cuối của môn học dành tổng kết thành tựu truyện ngắn Việt Nam thế kỉ XX qua những chặng đường chính: 1900 – 1930, 1930 – 1945, 1945 – 1954, 1955 – 1975 và 1975 – 2000. Môn học giúp sinh viên có cái nhìn vừa lịch đại vừa đồng đại về sự tiến triển của thể loại truyện ngắn Việt Nam qua những tác giả tiêu biểu cho mỗi giai đoạn (Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Bùi Hiển, Tô Hoài... trước 1945 và Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Đỗ Thu, Lê Minh Khuê, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp... sau 1945). Giáo trình đồng thời cung cấp một hệ thống tài liệu tham khảo đầy đủ (ý kiến của các nhà văn Việt Nam và thế giới về truyện ngắn).

 1. Nội dung chi tiết học phần:

Bài 1: Định nghĩa truyện ngắn


1.1. Vấn đề thuật ngữ

1.2. Các quan niệm về truyện ngắn

1.3. Nhận thức chung về truyện ngắn

Bài 2: Nguồn gốc truyện ngắn


2.1. Sự hình thành truyện ngắn trong các nền văn học âu, Mĩ

2.2. Sự hình thành truyện ngắn trong các nền văn học châu Á (các nước thuộc khu vực “đồng văn”)


Bài 3: Đặc trưng thể loại truyện ngắn


3.1. Dung lượng truyện ngắn

3.2. Cốt truyện truyện ngắn

3.3. Kết cấu truyện ngắn

3.4. Tình huống truyện ngắn

3.5. Nhân vật truyện ngắn

Bài 4: Các kiểu truyện ngắn


4.1. Truyện ngắn truyền thống

4.2. Truyện ngắn tâm tình

4.3. Truyện ngắn kì ảo

4.4. Truyện ngắn rất ngắn

4.5. Truyện ngắn liên hoàn

4.6. Những biến thể truyện ngắn hiện đại


Bài 5: Khái quát sự phát triển truyện ngắn Việt Nam thế kỉ XX


5.1. Truyện ngắn Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (1900 – 1945)

5.2. Truyện ngắn Việt Nam 1945 – 19755.3. Truyện ngắn Việt Nam 1976 – 2000
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương