ĐẠi học quốc gia hà NỘI


TÁC PHẨM VÀ LOẠI THỂ VĂN HỌC Literary Works and Literary Genrestải về 2.23 Mb.
trang38/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   57

TÁC PHẨM VÀ LOẠI THỂ VĂN HỌC

Literary Works and Literary Genres
 1. Mã học phần: LIT3057

 2. Số tín chỉ: 4

 3. Học phần tiên quyết:

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

 5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

  1. Họ và tên: Đoàn Đức Phương

Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV  1. Họ và tên: Lý Hoài Thu

Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV
  1. Họ và tên: Phạm Quang Long

Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV

.


  1. Họ và tên: Trần Đăng Trung

Chức danh: Giảng viên, NCS Tiến sĩ

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV


6. Mục tiêu học phần:
 • Kiến thức:


  • Hiểu được khái niệm “Tác phẩm văn học” như một chỉnh thể quan trọng trong đời sống văn học, một phạm trù quan trọng của lý luận văn học trong cố gắng lý giải hoạt động sáng tạo và tiếp nhận văn học. Nắm vững khái niệm, đặc điểm, sự biểu hiện của các thành tố tạo nên tác phẩm văn học: nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng, nhân vật, tính cách, cốt truyện…); hình thức (ngôn ngữ, kết cấu, loại thể, các biện pháp thể hiện…).

  • Hiểu được nội dung khái niệm “Loại thể văn học” và vai trò, ý nghĩa quan trọng của nó đối với hệ thống lý thuyết cũng như thực tiễn văn học. Xác định được cơ sở của sự phân chia, tính chất tương đối về ranh giới và hiện tượng giao thoa giữa các thể loại văn học. Nắm vững được những đặc trưng cơ bản, những đặc điểm thi pháp nổi bật của từng thể loại: thơ, tiểu thuyết, ký và kịch để đánh giá trên cơ sở khoa học các hiện tượng văn học.
 • Kĩ năng:


  • Biết nhận diện, xác định các thành tố tạo nên tác phẩm văn học, hiểu sâu bản chất thẩm mỹ của từng thành tố. Áp dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thức đã học vào sáng tác, nghiên cứu, phân tích, giảng dạy tác phẩm văn học.

  • Biết vận dụng những thao tác nghiên cứu để tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học từ góc độ thể loại. Biết so sánh, đối chiếu những đặc điểm của từng thể loại trong cùng hay khác nhau về phương thức phản ánh, từ đó khái quát nên những mô hình thể loại, và rộng hơn là những vấn đề thuộc về thi pháp tác giả, về phong cách nghệ thuật của nhà văn.
 • Thái độ:


  • Qua sự nghiên cứu tác phẩm văn học như một cấu trúc chỉnh thể với sự thống nhất của các yếu tố nội dung và hình thức… hiểu rõ hoạt động sáng tạo văn học, cảm nhận sâu sắc giá trị tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm văn học. Có thái độ khách quan và khoa học trong phân tích, nghiên cứu, phê bình, giảng dạy tác phẩm văn học.

  • Qua việc tiếp thu những kiến thức lý luận về loại thể văn học, hiểu được tầm quan trọng và triển vọng của nó trong nghiên cứu văn học, sinh viên sẽ yêu thích môn học này. Hệ thống lý thuyết về loại thể văn học thường không tách rời thực tiễn sáng tác sinh động, vì vậy, việc vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để khảo sát sự vận động và phát triển của các thể loại trong từng giai đoạn văn học (kể cả văn học đương đại) chắc chắn sẽ mang lại nhiều hứng thú, say mê cho sinh viên.
 1. Giáo trình bắt buộc:

 1. Cơ sở lý luận văn học (Hà Minh Đức, Lê Bá Hán). Nxb Đại học và THCN, 1985.

 2. Lý luận văn học. Hà Minh Đức (chủ biên) và các tác giả khác. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 (tái bản lần thứ 10).

 3. Lý luận văn học. Phương Lựu (chủ biên) và các tác giả khác. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1996.

Học liệu tham khảo


 1. Lý luận văn học - vấn đề và suy nghĩ. Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Như Phương. Nxb Giáo dục, 1999.

 2. Văn học - Nhà văn - Bạn đọc. Phương Lựu (chủ biên) và các tác giả khác. Tập 1. Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2005.

 3. Lý luận văn học. N. A. Gulaiep. Nxb ĐH&THCN, Hà Nội, 1982.

 4. Dẫn luận nghiên cứu văn học. G. N. Pospelop. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1985.

 5. Cấu trúc văn bản nghệ thuật. Iu. M. Lotman. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2004.

[6]. Từ điển thuật ngữ văn học. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000.

[7]. Những vấn đề thi pháp Đôxtôiépxki. M. Bakhtin. Nxb Giáo dục. 1993.

[8]. Nghệ thuật tiểu thuyết. M. Kundera. Nxb Đà Nẵng. 1998.

[9]. Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại. Nxb Khoa học Xã hội. 1974.

[10]. Logic học các thể loại văn học. Kate Humburger (Vũ Hoàng Địch, Trần Ngọc Vương dịch). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005.

[11]. Thi pháp văn xuôi. Todorov. Nxb Đại học sư phạm. 2002.

 1. Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
1. Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp


10%

(1 điểm)


2. Bài tập và seminnar

- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà

- Thuyết trình, thảo luận10%

(1 điểm)


9.2. Kiểm tra đánh giá định kì:
2. Kiểm tra giữa môn

Bài viết 100 phút tại lớp

20%

(2điểm)


3. Thi hết môn


Có thể áp dụng 1 trong 3 hình thức: thi vấn đáp, thi viết, tiểu luận cuối kì.

60%

(6 điểm)


Kết quả môn học
100%

(10 điểm)


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương