ĐẠi học quốc gia hà NỘI


NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH Film Art – an Introductiontải về 2.23 Mb.
trang37/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   57

NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH

Film Art – an Introduction


1. Mã học phần: LIT1150

2. Số tín chỉ: 2

3. Học phần tiên quyết: LIT1150 Nghệ thuật học đại cương

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên:

5.1. Họ và Tên: Phạm Xuân Thạch

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Nơi công tác: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

5.2. Họ và Tên: Hoàng Cẩm Giang

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Nơi công tác: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Mục tiêu của học phần:

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng mang tính nhập môn cơ bản nhất để sinh viên có thể thâm nhập vào lĩnh vực nghiên cứu và thực hành điện ảnh. Sinh viên sau khi hoàn thành môn học được cung cấp một hê thống kiến thức cơ bản và hoàn chỉnh về nghệ thuật điên để có thể tiếp tục tiếp thu kiến thức trong những môn hoc chuyên sâu hơn về điện ảnh, có thể tham gia ở môt mức độ nhất định vào môt số khâu của nền công nghiệp điện ảnh (sản xuất phim, tổ chức truyền thông về phim, viết về phim). Người học sẽ có khả năng tiếp nhận một cách khách quan, khoa học, phi giáo điều các hiện tượng đa dạng của đời sống điện ảnh, có khả năng phân tích phim ở cấp độ đơn giản đáp ứng nhu cầu của các cơ quan truyền thông đại chúng, đồng thời có thái độ cởi mở, biết phân tích và đánh giá một cách khách quan các hiện tượng của đời sống điện ảnh trong nước và thế giới.7. Chuẩn đầu ra của học phần:

7.1. Kiến thức:

- Nắm được các thành tố cấu thành và cấu trúc của ngành công nghiệp điện ảnh, quy trình sản xuất dẫn đến sự ra đời của một bộ phim.

- Nắm được những vấn đề cơ bản của trần thuật điện ảnh (câu chuyện/cốt truyện, vấn đề không thời gian, nhân vật).

- Nắm được những vấn đề cơ bản của phong cách phim (dàn cảnh, nghệ thuật quay phim, dựng phim, âm thanh trong điện ảnh).

- Nắm được các loại hình cơ bản của điện ảnh.

7.2. Kỹ năng:

- Hiếu được chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác trong quy trình sản xuất phim và có thể tham gia được vào những vị trí này ở vị trí tập sự hoặc trợ lí.

- Hiểu được những khái niệm cơ bản của phân tích phim, ứng dụng được những khái niệm đó để phân tích phim một cách khoa học.

- Áp dụng được những kết quả phân tích đó để viết một số dạng đơn giản trong các dạng bài viết về phim (film review).

- Ứng dụng kiến thức vào một số lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến điện ảnh (sản xuất phim, làm phim, phát hành phim, viết về điện ảnh, bảo tồn di sản điện ảnh, đặc biệt là điện ảnh dân tộc).

7.3. Thái độ:

- Có hứng thú, yêu thích các cong việc liên quan đến điện ảnh và ngành nghiên cứu điện ảnh.

- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy gía trị của di sản điện ảnh Việt Nam và thế giới.

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

Điểm chuyên cần trên lớp được đánh giá qua các hoạt động làm bài tập, thuyết trình theo nhóm, tham gia vào các hoạt động thảo luận trên lớp (10%).9.2 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

9.2.1 Kiểm tra - đánh giá giữa kì

Điểm viết bài luận giữa kì theo chủ đề do giảng viên lựa chọn (30%).9.2.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kì

Điểm viết bài tiểu luận cuối kỳ (60%).9.3 Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc môn học

1. Định nghĩa và sơ lược quá trình hình thành và phát triển của điện ảnh, các nền điện ảnh chủ yếu trên thế giới.

2. Nêu các thành phần tham gia vào quy trình sản xuất phim

3. Các vấn đề về trần thuật điện ảnh: bản chất của trần thuật điện ảnh; không thời gian; nhân vật; điểm nhìn và các phương thức trần thuật; các vấn đề về nghĩa.

4. Các vấn đề về phong cách phim: dàn cảnh; nghệ thuật quay; nghệ thuật dựng; âm thanh trong điện ảnh.

5. Các vấn đề về phim tài liệu. Định nghĩa và các dạng cơ bản

6. Các vấn đề về phim hoạt hình. Định nghĩa và các dạng cơ bản.

7. Các thể loại phim hư cấu.

8. Các dạng bài viết về phim.

9. Giáo trình bắt buộc:

Học liệu bắt buộc

1. David Bordwell và Kristin Thompson, Nghệ thuật điện ảnh, NXB Giáo dục, 2008.Học liệu tham khảo

2. David Bordwell và Kristin Thompson, Lịch sử điện ảnh (Tập 1 và tập 2), NXB Đại học Quốc gia, 2007.

3. Ray Frensham, Tự học viết kịch bản phim, NXB Tri thức, 2011.

4. Timothy Corrigan, Hướng dẫn viết về phim, NXB Tri thức, 2011.

5. Warren Buckland, Nghiên cứu phim, NXB Tri thức, 2011.

Địa điểm có thể tra cứu và sử dụng học liệu

- Phòng Tư liệu Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

10. Tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung môn học được xoay quanh năm khối kiến thức. Trong khối kiến thức thứ nhất, người học sẽ được hướng dẫn để có được một cái nhìn sơ giản nhưng đầy đủ về lịch sử hình thành và phát triển của điện ảnh, đồng thời, nắm được các thành phần của quy trình sản xuất phim, từ khi ý tưởng được hình thành cho đến khi được công chúng đón nhận. Trong khối kiến thức thứ 2 và 3, người học sẽ được cung cấp các kiến thức có tính nền tảng để phân tích phim về phương diện nội dung cũng như hình thức. Khối kiến thức thứ 4 sẽ hướng dẫn người học hiểu được các loại hình phim và các thể loại chính của phim hư cấu (phim truyện). Trong phần cuối cùng, người học sẽ được làm quen với các dạng bài viết về điện ảnh và thực hành một số dạng đơn giản nhất.11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Lịch sử điện ảnh – quy trình sản xuất phim

1.1. Khái quát lịch sử điện ảnh

1.1.1 Giai đoạn phim câm

1.1.2 Các bước tiến triển của công nghệ điện ảnh, từ phim có tiếng đến phim 3D

1.1.3 Các nền điện ảnh trên thế giới. Quá khứ và hiện tại1.2. Quy trình sản xuất phim

1.2.1 Giai đoạn trước khi bấm máy

1.2.2 Giai đoạn quay phim

1.2.3 Hậu kì

1.2.4 Phát hành

1.2.5 Tiếp nhậnChương 2. Các vấn đề về trần thuật điện ảnh

2. 1. Bản chất của trần thuật điện ảnh

2.1.1 Bản chất của trần thuật

2.1.2 Câu chuyện/Cốt truyện

2.1.3 Các loại quan hệ cơ bản của trần thuật2.2. Không – thời gian

2.3. Nhân vật.

2.3.1 Bản chất của nhân vật điện ảnh

2. 3.2 Mối quan hệ giữa các nhân vật, các sơ đồ hành động

2.4. Điểm nhìn và các phương thức trần thuật điện ảnh.2.5. Các vấn đề về nghĩa.

Chương 3. Phong cách phim

3.1. Cảnh quay: Dàn cảnh

3. 2. Cảnh quay: Nghệ thuật quay phim

3.2.1 Các đặc tính nhiếp ảnh của cảnh quay

3. 2.2 Sự di chuyển của máy quay – tái tại khuôn hình

3.2.3 Độ dài của cú bấm máy3. 3. Dựng phim

3.4. Những vấn đề về âm thanh trong điện ảnh. Âm thanh. Âm nhạc. Thoại. Soundtrack.

Chương 4. Loại hình phim – thể loại phim

4. 1. Phim tài liệu

4.1.1 Thế nào là phim tài liệu

4. 1.2 Các dạng phim tài liệu

4. 2. Phim hoạt hình.

4.2.1 Thế nào là phim hoạt hình

4.2.2 Các dạng phim hoạt hình.

4.3. Các thể loại phim hư cấu

4.3.1 Định nghĩa thể loại

4.3.2 Một số thể loại tiêu biểu.

Chương 5. Viết về điện ảnh như thế nào?
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦNtải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương