ĐẠi học quốc gia hà NỘI


PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆTtải về 2.23 Mb.
trang25/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57

PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT


(Vietnamese’s stylistics)

 1. Thông tin về giảng viên:

  1. Giảng viên 1:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đạt

 • Chức danh, học vị: Phó Giáo sư. Tiến sĩ

 • Thời gian làm việc: Thứ hai- thứ sáu (7:00 -18:00)

 • Địa điểm làm vịêc: Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

 • Điện thoại: 0912770132

 • Email: datnh53@yahoo.com

  1. Giảng viên 2:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thùy

- Chức danh, học vị: Tiến sĩ • Thời gian làm việc: Thứ hai- thứ sáu (7:00 -18:00)

 • Địa điểm làm vịêc: Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Điện thoại:0979191636

Email: thuy81np@yahoo.com 1. Thông tin về môn học

 • Tên môn học: Phong cách học tiếng Việt

 • Mã môn học: LIN1102

 • Số tín chỉ: 03

 • Loại môn học: Bắt buộc

 • Môn học tiên quyết: Dẫn luận Ngôn ngữ học

 • Số giờ tín chỉ: 45 trong đó:

+ Lí thuyết: 45

+ Thực hành: 0

+ Tự học: 0


 1. Mục tiêu môn học

  • Kiến thức

 • Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của phong cách học, ý nghĩa của việc nghiên cứu và các hướng nghiên cứu chính trong phong cách học tiếng Việt.

 • Hiểu được phương pháp phân chia các phong cách chức năng(cơ sở phân chia phong cách chức năng, các bước phân chia phong cách chức năng trong tiếng Việt)

 • Hiểu được sự khác biệt cơ bản về ngôn ngữ giữa phong cách nghệ thuật và phi nghệ thuật.

 • Hiểu được những đặc trưng ngôn ngữ cơ bản của mỗi loại phong cách chức năng tiếng Việt

 • Hiểu được cách tổ chức các loại văn bản trong mỗi loại phong cách chức năng cụ thể.

  • Kỹ năng

 • Biết cách phân tích các tiêu chí phân loại phong cách chức năng.

 • Biết cách miêu tả các phong cách chức năng theo đặc điểm ngôn ngữ.

- Biết phân tích các văn bản dựa trên các kiến thức phong cách học.

- Biết vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong sử dụng ngôn ngữ để xây dựng mộtvăn bản hành chính, văn bản báo chí, văn bản khoa học.

 • Biết cách vận dụng sự hiểu biết về phong cách học vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tiếng Việt và ngoại ngữ.

  • Thái độ

 • Thấy được tính đa dạng của hoạt động ngôn ngữ trong giao tiếp lời nói cũng như trong việc tạo lập các loại văn bản khác nhau.

 • Bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng về bản sắc văn hóa của tiếng Việt, đồng thời cũng biết cách phát huy các khả năng sáng tạo ngôn ngữ để làm cho tiếng Việt ngày càng phong phú, có khả năng diễn đạt mọi tư tưởng, tình cảm của người Việt Nam hiện đại. 1. Tóm tắt nội dung môn học

Môn Phong cách học tiếng Việt cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về phong cách học (lịch sử nghiên cứu phong cách học, đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…), cách phân chia các phong cách chức năng trong ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng (cơ sở phân chia, các tiêu chí phân chia), hoạt động của các phong cách chức năng trong tiếng Việt ( phong cách khẩu ngữ, phong cách hành chính, phong cách báo chí, phong cách khoa học…), giá trị phong cách của các các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt nói riêng, các biện pháp tu từ trong tiếng Việt. Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng và phưong pháp phân tích văn bản thuộc một phong cách chức năng nhất định. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập tiếng Việt và ngoại ngữ.


 1. Nội dung môn học

1. Lịch sử nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của phong cách học

1.1. Lịch sử nghiên cứu của phong cách học

1.2 Các khái niệm cơ bản của phong cách học

2. Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp của phong cách học

2.1 Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của phong cách học

2.2 Các phương pháp nghiên cứu của phong cách học

2.3 Các loại phong cách học

3. Cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của các phong cách tiếng Việt

3.1 Cơ sở phân chia các phong cách chức năng tiếng Việt

3.2 Tiêu chí và kết quả phân chia các phong cách tiếng Việt

4. Hoạt động của các phong cách tiếng Việt

4.1 Phong cách khẩu ngữ sinh hoạt

4.2 Phong cách hành chính-công vụ

4.3 Phong cách báo chí

4.4 Phong cách chính luận

4.5 Phong cách khoa học

4.6 phong cách nghệ thuật

5. Giá trị phong cách của một số đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt.

5.1 Giá trị phong cách của từ

5.2 Giá trị phong cách của thành ngữ, tục ngữ

5.3 Giá trị phong cách của phép điệp từ và điệp ngữ

6. Các biện pháp tu từ trong tiếng Việt

6.1 Biện pháp tu từ ngữ nghĩa

6.2 Biện pháp tu từ cú pháp

6.3 Biện pháp nói vòng trong tiếng Việt

6.4 Lẩy Kiều và Tập Kiều
6. Tài liệu phục vụ cho môn học

6.1 Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết: Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, 1998

 2. Hữu Đạt. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.

 3. Cù Đình Tú. Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 2007.

6.2 Tài liệu tham khảo thêm

 1. Đức Dũng. 2003.Viết báo như thế nào, Nxb VHTT.

 2. Hữu Đạt.1996. Đặc điểm ngôn ngữ thơ và ca dao ( nhìn từ góc độ giao tiếp). Tạp chí Ngôn ngữ. Số 4.

 3. Hữu Đạt.1996. Về việc chuẩn hóa ngôn ngữ phong cách hành chính-công vụ. Tạp chí DHQG.Số 2.

 4. Hữu Đạt. 2000. Ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của người Việt. Nxb VHTT.

 5. Hữu Đạt.2005. Về việc chuẩn hoá ngữ pháp trong các văn bản luật pháp thời kỳ Đổi mới. Tạp chí ĐHQG.H., số 2.

 6. I.B. Golub.1976. Stilistika sovremennogo russkogo jazưka. Izdatelstvo “ Vưssaja skola”.M.

 7. Đinh Trọng Lạc. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb Giáo dục, 1999.

 8. G.Lakoff.1992. The Contemporary Theory of Metaphor, www.wam.umd.edu/-israel/ lakoff –ConTheor Metaphor.pdf

 9. G.Lakoff & M. Johnson. 2003. Metaphors We Live By. Th University of Chicago Press.

7. Chính sách đối với môn học

 • Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học

 • Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

 • Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.

 • Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần.


8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

8.1 Hình thức kiểm tra và trọng số

TT

Hình thức kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Trọng số

1

Kiểm tra đánh giá thường xuyên

 • Tham gia lớp học, thái độ học tập

 • Kiểm tra bài cũ, bài tập về nhà

10%

2

Kiểm tra định kì

Các nội dung thông báo trước

30%

3

Thi hết môn

Các nội dung chính của môn học.

60%
Điểm môn học
100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

TT

Loại bài tập/kiểm tra

Tiêu chí đánh giá

1.

Bài tập cá nhân

1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn.2.

Bài tập nhóm

1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.


3.

Bài kiểm tra/thi

Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp ánDuyệt Chủ nhiệm bộ môn Giảng viên

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦNtải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương