ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 2.23 Mb.
trang13/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   57

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG


 1. Mã học phần: SOC1050

 2. Số tín chỉ: 3

 3. Học phần tiên quyết: Không có

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

 5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Giảng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

- Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS

- Đơn vị công tác: Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 1. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức xã hội học đại cương một cách cơ bản, hệ thống, cập nhật.

- Kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức xã hội học đại cương trong việc phân tích, nghiên cứu đời sống xã hội.

- Thái độ: Học phần xây dựng thái độ khách quan, khoa học cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu xã hội từ góc nhìn xã hội học.

 1. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Sinh viên có được kiến thức xã hội học đại cương một cách cơ bản, hệ thống, cập nhật.

- Kĩ năng: Sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức xã hội học đại cương trong việc phân tích, nghiên cứu đời sống xã hội.

- Thái độ: Sinh viên có thái độ tôn trọng tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu xã hội.

 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Kiểm tra đánh giá thường xuyên

 • Điểm kiểm tra/đánh giá thường xuyên chiếm 10% tổng số điểm của học phần

 • Hình thức: điểm danh, đánh giá tinh thần thái độ học tập của sinh viên qua viêc thảo luận, đặt câu hỏi trên lớp

 • Thời gian: trong suốt quá trình học tập

Kiểm tra đánh giá giữa/định kỳ

 • Điểm kiểm tra/đánh giá thường xuyên chiếm 30% tổng số điểm của học phần

 • Hình thức: Làm bài tập theo nhóm ở nhà và trình bày trên lớp

 • Thời gian: trong quá trình học tập

Kiểm tra kết thúc học phần

 • Điểm thi/kiểm tra kết thúc học phần chiếm 60% tổng số điểm của học phần

 • Hình thức: thi vấn đáp, hoặc thi viết, hoặc thi trắc nghiệm, hoặc làm tiểu luận

 • Thời gian: theo lịch chung của Nhà trường

 1. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản):

- Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, Cambridge, 2009.

- Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên), Xã hội học, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội, 1997.

- Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2002.

- John Macionis, Sociology, Prentice Hall, New Jersey, 2008. 1. Tóm tắt nội dung học phần.

Học phần được kết cấu thành 10 chương. Mười chương này tạo thành bốn nhóm nội dung. Nhóm nội dung thứ nhất bàn về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện ra đời, của xã hội học, và mối quan hệ giữa nó và một số ngành khoa học khác. Nhóm nội dung thứ hai đề cập đến lịch sử và lý thuyết xã hội học. Nhóm nội dung thứ ba tập trung vào các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Nhóm nội dung cuối cùng đề cập đến những chủ đề cơ bản trong xã hội học. Như vậy, kết cấu của học phần dựa trên lô gich: gắn kết lịch sử, lý thuyết với phương pháp nghiên cứu, và những chủ đề quan trọng của xã hội học.

 1. Nội dung chi tiết học phần (chương, mục, tiểu mục...):

Chương 1. Đối tượng, cơ cấu, chức năng của xã hội học

1.1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học

1.2. Góc nhìn xã hội học

1.3. Mối quan hệ giữa xã hội học với một số ngành khoa học khác

1.4. Cơ cấu, chức năng của xã hội học

1.5. Các con đường nghề nghiệp sau khi học xã hội học

Chương 2. Sơ lược lịch sử và lý thuyết xã hội học

2.1. Điều kiện tiền đề của sự ra đời và phát triển xã hội học

2.2. Lịch sử tư tưởng xã hội học

2.3. Đóng góp của các nhà xã hội học kinh điển

2.4. Cách tiếp cận lý thuyết quan trọng trong xã hội học

Chương 3. Phương pháp nhiên cứu xã hội học

3.1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu

3.2. Tổng quan tài liệu

3.3. Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng

3.4. Xác định mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.5. Xây dựng câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

3.6. Thao tác khái niệm, xác định các chỉ báo

3.7. Các phương pháp thu thập thông tin

3.8. Phân tích dữ liệu và viết báo cáo

Chương 4. Hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội

4.1. Hành động xã hội

4.2. Tương tác xã hội

4.3. Quan hệ xã hội

4.4. Vị trí, vị thế, vai trò xã hội

Chương 5. Cấu trúc xã hội

5.1. Nhóm xã hội

5.2. Mạng lưới xã hội

5.3. Tổ chức xã hội

5.4. Thiết chế xã hội

5.5. Cộng đồng

Chương 6. Quyền lực, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội

6.1. Quyền lực

6.2. Bất bình đẳng

6.3. Phân tầng xã hội

6.4. Di động xã hội

Chương 7. Lệch chuẩn, tuân thủ và kiểm soát

7.1. Lệch chuẩn và tội phạm

7.2. Tuân thủ và kiểm soát xã hội

7.3. Lịch sử ra đời và phát triển của lý thuyết tội phạm và lệch chuẩn

Chương 8. Văn hóa

8.1. Khái niệm văn hoá

8.2. Những đặc điểm của văn hoá

8.3. Các đặc trưng cơ bản của văn hoá

8.4. Cấu trúc của văn hoá

8.5. Các loại hình văn hoá

8.6. Chức năng của văn hoá

Chương 9. Xã hội hóa

9.1. Bản chất của con người

9.2. Khái niệm xã hội hoá

9.3. Quá trình xã hội hoá

9.4. Mục đích của xã hội hoá

9.5. Môi trường xã hội hóa

9.6. Một số quan điểm lý thuyết về quá trình xã hội hóa

9.7. Mối quan hệ giữa xã hội, nhân cách và văn hoá trong quá trình xã hội hoá

Chương 10. Biến đổi xã hội

10.1. Định nghĩa biến đổi xã hội

10.2. Đặc điểm của biến đổi xã hội

10.3. Nguyên nhân dẫn đến biến đổi xã hội

10.4. Hiện đại hóa

10.5. Toàn cầu hóa

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦNtải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương