ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 2.23 Mb.
trang1/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

***********


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: VĂN HỌC

MÃ SỐ: 5220330
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Hà Nội, 5/2015

MỤC LỤC

Table of Contents


NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA 5

MÁC – LÊNIN 1 5

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2 12

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 22

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 41

TIN HỌC CƠ SỞ 48

6.1.Macro 58

Công dụng của macro 58

Tạo macro đơn giản 58

Tạo macro với điều kiện 58

6.2 Giới thiệu chung về Visual Basic (VB) 58

Cơ bản về VB 58

Chuyển đổi macro sang câu lệnh VB 58

Các mô đu 58

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 58

CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 83

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 89

LÔGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG 98

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 107

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 113

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 118

KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG 123

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 128

THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC 133

THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 136

NHẬP MÔN NĂNG LỰC THÔNG TIN 143

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC 150

HÁN NÔM CƠ SỞ 162

LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG 169

NGHỆ THUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG 181

BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CƯƠNG 189

MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG 206

NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 214

PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT 219

VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG 225

VIỆT NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG 230

NGUYÊN LÝ LÝ LUẬN VĂN HỌC 238

Principles of Literary Theory 238

Kiến thức: 238

Kĩ năng: 238

Thái độ: 238

Kiến thức: 239

Kĩ năng: 239

Thái độ: 239VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 245

Vietnamese Folk Literature 245

Kiến thức: 246

Kĩ năng: 246LÝ LUẬN PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT 251

Theories and Critics of Arts 251HÁN VĂN VIỆT NAM 259

Classical Chinese in Vietnam 259

9.1. Học liệu bắt buộc 260

9.2. Học liệu tham khảo 261XÃ HỘI HỌC NGHỆ THUẬT 264

Sociology of Art 264NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ VÀ SÁNG TÁC 268

Practical Journalism and Literary Creation 268

8.1. Học liệu bắt buộc 270

8.2. Học liệu tham khảo 270VĂN HỌC ẤN ĐỘ 274

Indian Literature 274VĂN HỌC BẮC MĨ – MĨ LATINH 278

North American and Latin American Literature 278NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG VIỆT 286

Grammar of Vietnamese Language 286NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH 293

Film Art – an Introduction 293TÁC PHẨM VÀ LOẠI THỂ VĂN HỌC 299

Literary Works and Literary Genres 299

Học liệu tham khảo 301

8 . Tóm tắt nội dung môn học 30211. Nội dung chi tiết môn học 303

Nội dung cốt lõi 303

Nội dung liên quan gần (nên biết) 306

Nội dung liên quan xa (có thể biết) 307

307

VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVIII 308

Vietnamese Literature from 10th Century to First Half of 18th Century 308VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ 18 – THẾ KỈ 19 317

Vietnammese Literature from the Late Half of 18thCentury to 19th Century 317VĂN HỌC VIỆT NAM (1900 – 1945) 324

Vietnamese Literature from 1900 to 1945 324VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY 333

Vietnamese Literature from 1945 to now 333VĂN HỌC TRUNG QUỐC 342

Chinese Literature 342VĂN HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG BẮC Á 352

Southeast and Northeast Asian Literature 352

Nội dung liên quan gần (nên biết) 361

Nội dung liên quan xa (có thể biết) 362

Nội dung liên quan gần (nên biết) 363

Nội dung liên quan xa (có thể biết) 364VĂN HỌC NGA 370

Russian Literature 370PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC 380

Creative Methodology 380THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN 384

Poetics of Folk Literature 384

Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về thi pháp văn học dân gian 387

Phần 2: Đặc trưng thi pháp một số thể loại văn học dân gian Việt Nam 388NHO GIÁO VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC 392

Confucianism and National Literature 392NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM 397

Nguyen Trai and Nguyen Du in the History of Vietnamese Literature 397TIẾN TRÌNH THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 402

The Process of Modern Vietnamese Poetry 402TRUYỆN NGẮN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN THỂ LOẠI 408

Short Story: Theoretical and Practical Issues of Genre 408TRUYỆN THƠ ĐÔNG NAM Á 412

Southeast Asian Narrative Verse 412TIẾP NHẬN THƠ ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM 415

Reception of Tang Poetry in Vietnam 415TIỂU THUYẾT PHƯƠNG TÂY THẾ KỶ XX 419

MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG VÀ ĐẶC ĐIỂM 419

Western Novel in the 20th Century: Trends and Characteristics 419

THƠ PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 427

French Poetry: Some Issues of Theory 427

* Tác phẩm 430

CHUYỂN THỂ KỊCH BẢN TRONG NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH 437

Adaptation in Film Art 437TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG LÝ LUẬN VĂN HỌC 456

Evolution Progress of Literary Theories 456ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM 460

Historical Features of Vietnamese Literature 460
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương