®¹i häc quèc gia hµ néitải về 307.04 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích307.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6

®

¹i häc quèc gia hµ néi

tr­êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n

----*---


Vũ Thị Minh Ngọc

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN ĐẮK LẮK HIỆN NAY

Chuyên ngành: Xã hội học

Mã số: 62310301

DỰ THẢO

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC

Hà Nội - 2016

Công trình đã được hoàn thành tại Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà


Phản biện 1: .................................................................


Phản biện 2:.....................................................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Vào hồi ............giờ.........., ngày.........tháng.............năm...........
Có thể tìm hiểu luận án tại :

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề


Bước vào thế kỷ XXI, thế giới loài người đầy biến động, nhiều rủi ro, muôn vàn bất trắc nhưng cũng không ngừng phát triển. Bất kỳ quốc gia trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội của mình đều ý thức được trọng tâm phát triển chính là phát triển nguồn nhân lực, là đầu tư vào chất lượng con người, cụ thể là đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ.

Nói tới chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực con người không thể không nói tới hoạt động khám chữa bệnh. Được khám chữa bệnh là nhu cầu, là quyền của mỗi công dân trong xã hội. Sức khỏe người dân ổn định, đảm bảo, xa hơn nữa là các thế hệ tương lai lớn lên có đủ thể lực, trí tuệ để tồn tại an toàn và phát triển bền vững là mục đích nhằm xây dựng nền tảng cho phát triển năng lực con người, cải thiện công bằng xã hội, củng cố tính cố kết của cộng đồng và xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ở Việt Nam, trong thời bao cấp, lĩnh vực y tế được nhà nước đảm nhiệm chủ yếu về mặt tài chính, người dân hầu như không phải đóng góp khoản nào. Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, lĩnh vực y tế thay đổi một cách căn bản theo hướng "xóa bao cấp" và từng bước áp dụng nguyên tắc hạch toán kinh tế. Mặc dù ngân sách nhà nước hàng năm vẫn dành một khoản không nhỏ cho y tế, nhưng đồng thời lại chủ trương tăng phí từng bước, gia tăng mức đóng góp từ phía người dân.

Tuy nhiên, ở những khu vực có những nét riêng biệt về dân tộc, tộc người, môi trường, khí hậu, vị trí địa lý… hoạt động khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt với nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số… cần có sự hỗ trợ, điều tiết của Nhà nước và chính quyền địa phương. Bởi những khu vực này còn rất nhiều nhóm yếu thế phải sinh sống trong điều kiện sống khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, sức khỏe yếu kém, nhiều bệnh tật… Một trong những khu vực thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề của người nghèo, người dân tộc thiểu số nhất là Đắk Lắk.

Là một trong năm tỉnh thuộc Tây Nguyên (gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng), Đắk Lắk có diện tích rộng lớn, dân số đa dạng gồm bốn mươi bảy dân tộc anh em cùng chung sống, 7 dân tộc chính là Việt, Ê-đê, M'Nông, Nùng, Tày, Thái, Dao, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Tỉnh hiện đang tồn tại nhiều vấn đề khó khăn về phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội, trong đó, công tác khám chữa bệnh cho người dân Đắk Lắk còn nhiều khó khăn. Thực tế này rất cần được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đúng mức trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về khám chữa bệnh nhằm ổn định đời sống nhân dân, góp phần phát triển nguồn nhân lực khỏe mạnh về thể chất và tinh thần trong tương lai.

Tác giả quyết định lựa chọn vấn đề nghiên cứu là hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk. Thứ nhất, chưa có nghiên cứu xã hội học nào về hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk. Thứ hai, tính đặc thù về hoạt động khám chữa bệnh của người dân ở một khu vực đa dân tộc, với tỷ lệ dân tộc thiểu số đông so với các tỉnh thành khác. Thứ ba, xu thế tất yếu hàng hóa hóa dịch vụ khám chữa bệnh sẽ ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của người dân ở Đắk Lắk, tác giả kỳ vọng luận án sẽ góp phần bổ sung thêm các luận cứ và luận chứng khoa học để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và có trách nhiệm trong quá trình hoạch định và xây dựng các chủ trương, chính sách ở Đắk Lắk tham khảo. Với các lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay”.


2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

2.1 Ý nghĩa khoa học


Trên nền tảng xã hội học y tế, tác giả cố gắng chỉ ra khả năng vận dụng các lý thuyết hành động xã hội, lý thuyết lựa chọn hợp lý và lý thuyết nhà nước phúc lợi trong lĩnh vực y tế để phân tích nhận thức, nhu cầu và hành động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk cũng như lý giải các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của họ. Ngoài ra, nghiên cứu mong muốn đóng góp về mặt khái niệm khoa học, cụ thể là làm hoàn thiện, sâu sắc hơn khái niệm khám chữa bệnh từ góc độ xã hội học y tế.

2.2 Ý nghĩa thực tiễn


Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần đưa ra một số ý kiến tư vấn đối với Nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên trách, các cán bộ y tế và các gia đình để giúp hoạt động khám chữa bệnh của người dân diễn ra thuận lợi và đáp ứng được đúng nhu cầu của họ.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích


Vận dụng các quan điểm và lý thuyết xã hội học để phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay, từ đó đưa ra những khuyến nghị về giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân Đắk Lắk.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu


- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.

- Xác định cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.

- Dùng phương pháp định tính và định lượng để thu thập, phân tích thông tin nhằm chứng minh các giả thuyết.

- Đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của người dân ở Đắk Lắk hiện nay.Каталог: userfile -> User -> songtran -> files


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương