ĐẠi học quốc gia hà NỘi trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảotải về 11.66 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích11.66 Mb.
#858
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

****************

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường

****************

DỰ ÁN

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BIỂN VIỆT NAM; DỰ BÁO THIÊN TAI, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG BIỂN


BÁO CÁO

LƯỢNG GIÁ TỔN THẤT TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỊNH TIÊN YÊN DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN SINHDự án thành phần 5:

Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vữngTrung tâm Nghiên cứu

Biển và Đảo


GS. TS. Trần Nghi


Chủ trì thực hiện

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường


ThS. Nguyễn Hòa Bình

Hà Nội, 2011

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

****************

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường

****************


DỰ ÁN

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BIỂN VIỆT NAM; DỰ BÁO THIÊN TAI, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG BIỂN

BÁO CÁO

LƯỢNG GIÁ TỔN THẤT TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỊNH TIÊN YÊN DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN SINHDự án thành phần 5:

Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vữngHà Nội, 2011

Cơ quan chủ quản:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan chủ trì:

Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường

Cơ quan thực hiện:

Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ trì thực hiện:

Mai Trọng Nhuận

Trích dẫn:

Mai Trọng Nhuận (chủ biên), 2010. Báo cáo lượng giá tổn thất tài nguyên – môi trường vịnh Tiên Yên do tác động của các yếu tố tự nhiên và nhân sinh. Đề tài nhánh thuộc Dự án thành phần 5 “Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững”. Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu lưu tại:

Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo - Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐC:144 Xuân Thủy – Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: 04.35573336 Fax: 04.35573336

Email: mtnhuan@vnu.edu.vn

Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi Trường

Số 11/Lô 13A phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà NộiĐT: 04.37868428 Fax: 04.37868430

DANH SÁCH TÁC GIẢ CHÍNH

I

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
TS. Hoàng Văn Thức

Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường
CN. Vũ Ngọc Tĩnh

Vụ phó Vụ Kế hoạch – Tài chính
TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Tổng cục Môi trường
CN. Nguyễn Kim Chi

Tổng cục Môi trường
CN. Cao Thị Minh Nghĩa

Tổng cục Môi trường
CN. Phan Thế Dương

Tổng cục Môi trường

II

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
ThS.Nguyễn Hòa Bình

Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
ThS. Nguyễn Thượng Hiền

Trưởng phòng Quản lý chất thải thông thường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
TS. Nguyễn Thị Hồng Liễu

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
ThS. Trần Thị Thu Hiền

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
CN. Lê Thị Minh Thuần

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
CN. Nguyễn Thanh Tùng

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
CN. Đinh Viết Cường

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
CN. Nguyễn Minh Phương

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường

III

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
TS. Đinh Đức Trường

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
ThS. Trần Đăng Quy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
TS. Lê Thị Hiền

Viện Địa lí, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hồng Huế

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
TS. Lê Hà Thanh

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
ThS. Nguyễn Diệu Hằng

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
ThS. Nguyễn Việt Dũng

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
ThS. Nguyễn Quang Hồng

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
CN. Nguyễn Hồ Quế

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Hoàng Văn Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Phạm Minh Quyên

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Nguyễn Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
ThS. Lê Thị Nga

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Trần Thị Lụa

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Vũ Thị Thu Thủy

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Phạm Thị Tuyết

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Mục tiêu 1

2. Nhiệm vụ 1

CHƯƠNG 1
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 2

1.1. Đặc điểm tự nhiên 2

1.1.1. Vị trí địa lý vùng nghiên cứu 2

1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 2

1.1.3. Đặc điểm địa chất 3

1.1.4. Khí hậu 4

1.1.5. Thủy văn, hải văn 6

1.2. Tài nguyên thiên nhiên 7

1.2.1. Tài nguyên khoáng sản 7

1.2.2. Tài nguyên sinh vật 12

1.2.3. Tài nguyên ĐNN 14

1.2.4. Tài nguyên đất 16

1.3. Kinh tế - Xã hội 17

1.3.1. Dân cư 17

1.3.2. Nông nghiệp 18

1.3.3. Nuôi trồng, khai thác thủy sản 24

1.3.4. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 25

1.3.5. Giao thông vận tải 26

1.3.6. Du lịch 27

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Phương pháp kế thừa, tổng hợp 30

2.2. Phương pháp lượng giá tổn thất TN-MT 30

2.2.1. Cơ sở khoa học và các phương pháp lượng giá tổn thất TN-MT 30

2.2.2. Cách tiếp cận và các mô hình lượng giá tổn thất TN-MT áp dụng cho vịnh Tiên Yên 44

2.3. Phương pháp xử lý dữ liệu 48CHƯƠNG 3 49

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ MẤT ĐI CỦA TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TỰ NHIÊN VÀ NHÂN SINH 49

3.1. Lũ lụt 49

3.1.1. Lũ lụt 49

3.1.2. Phân tích, đánh giá giá trị mất đi của TN-MT do tác động của lũ lụt 50

3.2. Xói lở và bồi tụ 51

3.2.1. Xói lở và bồi tụ 51

3.2.2. Phân tích, đánh giá giá trị mất đi của TN-MT do tác động của xói lở - bồi tụ 51

3.3. Biến đổi khí hậu 52

3.3.1. Biến đổi khí hậu 52

3.3.2. Phân tích, đánh giá giá trị mất đi của TN-MT do tác động của biến đổi khí hậu 52

3.4. Gia tăng dân số 54

3.4.1. Hiện trạng gia tăng dân số 54

3.4.2. Phân tích, đánh giá giá trị mất đi của TN-MT do tác động của vấn đề gia tăng dân số 55

3.5. Nông nghiệp 57

3.6. Công nghiệp 59

3.6.1. Hoạt động cảng biển 59

3.6.2. Hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng 62

3.7. Du lịch 62

3.8. Hoạt động giao thông vận tải 63

3.9. Khai thác khoáng sản 64CHƯƠNG 4
LƯỢNG GIÁ TỔN THẤT TÀI NGHUYÊN - MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TỰ NHIÊN VÀ NHÂN SINH 66

4.1. Lượng giá sự tổn thất các giá trị sử dụng trực tiếp 66

4.1.1. Thủy sản 66

4.1.2. Nông nghiệp 68

4.1.3. Lâm nghiệp 68

4.1.4. Cung cấp năng lượng 70

4.1.5. Giao thông vận tải 71

4.1.6. Khai thác khoáng sản 72

4.1.7. Công nghiệp 73

4.1.8. Phát triển đô thị 75

4.2. Lượng giá tổn thất các giá trị sử dụng gián tiếp và phi sử dụng 78

4.2.1. Biến động ĐNN ven biển vịnh Tiên Yên 78

4.2.1. Chắn sóng, gió bão bảo vệ bờ biển 81

4.2.2. Cung cấp, tích lũy và tái tạo chất dinh dưỡng 82

4.2.3. Hấp thụ cacbon của RNM 83

4.2.4. Bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp nơi cư trú và nghiên cứu giáo dục 84TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

KÍ HIỆU VIẾT TẮT


CN

Cử Nhân

ĐDSH

Đa dạng sinh học

ĐNN

Đất ngập nước

GIS

Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý

HST

Hệ sinh thái

IPCC

Báo cáo liên chính phủ về biến đổi khí hậu

nnk

những người khác

NTTS

Nuôi trồng thủy sản

PTBV

Phát triển bền vững

RNM

Rừng ngập mặn

ThS

Thạc sĩ

TN-MT

Tài nguyên - môi trường

TS

Tiến sĩ

UNEP

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

UBND

Ủy ban nhân dân

VNĐ

Việt Nam đồng


tải về 11.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương