Đại học Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn (Language Teacher Training)tải về 421.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích421.5 Kb.
#2127
  1   2   3

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Sư phạm Ngữ văn

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn (Language Teacher Training)

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHQB ngày tháng năm

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Ngữ văn thuộc khối ngành Sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học Ngữ văn và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ văn và khoa học giáo dục. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn học dân gian, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận ngôn ngữ, Phương pháp dạy học Ngữ văn, Phương pháp dạy học tiếng Việt, Văn hoá học...1.2.2. Về kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Ngữ văn; thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sinh viên có năng lực tự chủ, tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của bản thân và xã hội; có trách nhiệm đối với bản thân cũng như cộng đồng.2. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành xong chương trình, sinh viên ĐHSP Ngữ văn có khả năng: nghiên cứu khoa học chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ, không ngừng nâng cao kỹ năng sư phạm và trình độ chuyên môn để giảng dạy tốt môn Ngữ văn ở trường THPT và các cơ sở đào tạo khác tương đương; có khả năng sư phạm về trình bày và diễn đạt, tổ chức và làm việc theo nhóm hiệu quả; có hiểu biết về nhà trường, môi trường và xã hội. Có thể làm cán bộ theo dõi và quản lý chuyên môn cho Sở GD- ĐT, Phòng GD- ĐT và các cơ quan chuyên môn tương đương; hoặc làm công tác nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội khác có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ...)

Sử dụng được các công cụ bổ trợ (Tin học Trình độ B) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh bậc 3 khung 6 bậc tương đương với B1) cho nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất)

5. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, được quy định tại Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 57.7. Thang điểm

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, được quy định tại Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 57.8. Nội dung chương trình

8.1. Kiến thức chung 27 Tín chỉ

(Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

TT

Tên học phần

Số TCNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5Tư tưởng Hồ Chí Minh

2Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3Pháp luật đại cương

2Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành

2Lịch sử văn minh thế giới

2Ngoại ngữ (chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

7Tin học

2Giáo dục thể chất (không tính)

4TCGiáo dục quốc phòng(không tính)

8TC
Tổng số tín chỉ toàn khối

25

8.2. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 31 Tín chỉTâm lý học

3Giáo dục học

3Phương pháp nghiên cứu khoa học

2Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1

3Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2

3Phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông

2Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn

2Đánh giá trong dạy học Ngữ văn

2Thực hành dạy học

3Kiến tập sư phạm

2Thực tập sư­ phạm

6
Tổng số tín chỉ toàn khối

31

8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 79 Tín chỉ
Học phần bắt buộc

64
Kiến thức cơ sở

8Cơ sở văn hóa Việt Nam

2Mỹ học đại cương

2Dẫn luận ngôn ngữ học

2Lược khảo về chữ Hán, chữ Nôm

2
Kiến thức chuyên ngành

56Nguyên lý lý luận văn học

2Tác phẩm văn học và thể loại văn học

2Tiến trình văn học

2Văn học dân gian Việt Nam

3Văn học Việt Nam Trung đại I (thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII)

3Văn học Việt Nam Trung đại II (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)

3Văn học Việt Nam hiện đại I (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930)

2Văn học Việt Nam hiện đại II (từ 1930 đến 1945)

3Văn học Việt Nam hiện đại III (từ 1945 đến 1975)

3Văn học Việt Nam hiện đại IV (từ 1975 đến nay)

2Văn học Trung Quốc

3Văn học Ấn Độ - Nhật Bản

3Văn học Nga

2Văn học phương Tây 1

3Văn học phương Tây 2

3Ngữ âm Tiếng Việt

2Từ vựng - Ngữ nghĩa tiếng Việt

2Ngữ pháp tiếng Việt

3Văn bản tiếng Việt

2Phong cách học tiếng Việt

2Ngữ dụng học

2Văn bản Hán Nôm

3Thực tế chuyên môn

1
Tổng

64
Học phần tự chọn

27Ngữ pháp chức năng

2Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở THPT

2Văn học nước ngoài ở nhà trường THPT

2Tiếng Việt ở trường phổ thông

2Hoạt động giao tiếp và giao tiếp tiếng Việt

2Thi pháp học

2Thi pháp thơ Đường

2Thi pháp tiểu thuyết phương Tây

2Tiếp nhận văn học

2Đặc trưng truyện ngắn Anh Mỹ

2Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

7
Văn học VN và thế giới– những tác giả, tác phẩm tiêu biểu

4
Ngôn ngữ và văn chương

3
Tổng

27
Tổng số tín chỉ toàn khối

91
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA

135
Tổng số tín chỉ bắt buộc

120
Tổng số tín chỉ tự chọn (chọn 15/27 tín chỉ)

15


tải về 421.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương