ĐẠi học khoa học tự nhiên khoa công nghệ thông tintải về 450.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích450.27 Kb.
#999


ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k7 – 2k8


Statement of Work

QUẢN LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC
Phiên bản 1.3

TP HỒ CHÍ MINH 2012Statement of Work
06/10/2011


Phiên bản 1.3


Bảng ghi nhận thay đổi dữ liệu


Ngày


16/10/2012


16/10/2012


16/10/2012


16/10/2012


Phiên bản


1.0


1.1


1.2


1.3


Mô tả


Tạo các đề mục và hướng dẫn chi

tiết


Đặc tả chi tiết


Propose Design, WorkFlow


Thông tin về bản quyền, cập nhật

nôi dung công việc
Tác giả


Nguyễn Phi Dũng


Nguyễn Phi Dũng


Nguyễn Phi Dũng


Nguyễn Phi Dũng

Statement of Work
16/10/2012


Phiên bản 1.3


Mục Lục


1.


Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

1.2 Đối tượng của tài liệu

1.3 Tác giả

1.4 Thuật ngữ sử dụng

1.5 Cấu trúc tài liệu
Mục đích của dự án


Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

3.1 Các bên liên quan

3.2 Vai trò và trách nhiệm


Nội dung công việc

4.1 Các công việc sẽ làm:

4.2 Các công việc nằm ngoài phạm vi


Thiết kế đề xuất

5.1 Giao diện dề xuất

5.2 Lượt đồ CSDL áp dụng

5.3 Sơ đồ truy xuất CSDL
Địa điểm thực hiện dự án


Khoảng thời gian thực hiện


Lịch trình chuyển giao


Tiêu chuẩn áp dụng


4

4

44

4

4
5


5

5

5
6

6

7
7

7

89


9


10


10


10


10


11

11

11
11


12

12

1212


12

12


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Tiêu chí chấp thuận


11. Yêu cầu đặc biệt

11.1Dành cho khách hàng

11.2Dành cho nhóm phát triển


12. Lịch trình thanh toán


13. Các điều khoản khác

13.1Thông tin nhân viên hỗ trợ khách hàng:

13.2Thỏa thuận giải quyết xung đột:

13.3Các giả định
14. Phụ lục

14.1Danh sách các tên đường sẽ thu thập dữ liệu
3


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
06/10/2011


Phiên bản 1.3


QUẢN LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC


1. Giới thiệu


1.1 Mục đích tài liệu


Tài liệu statement of work là tài liệu xác định ra phạm vi của dự án và làm rõ trách nhiệm

của những người tham dự.
Tài liệu này sẽ là cơ sở để các bên liên quan thống nhất ý kiến, và sẽ là nền tảng trong việc

giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn sau này.
1.2 Đối tượng của tài liệu


Đối tượng người đọc của tài liệu này gồm có:

Khách hàng:


o Thầy Ngô Huy Biên


o Giảng viên trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM


o Email: nhbien@fit.hcmus/edu.vn


o SĐT: 09884x7y2z

Nhóm phát triển:


o Lớp QLQTPM – 11HT


o Lớp trưởng: Nguyễn Chí Thành


o Email: symbian2659@gmail.com


o SDT:


1.3 Tác giả


Người viết: Nguyễn Phi Dũng


1.4 Thuật ngữ sử dụng


Thuật ngữ

QLQTPM


SoW

CSDL


Database

File Access

UI Prototype

Release Candidate

SRS

.NetframeworkÝ nghĩa

Quản lý quy trình phần mềm

Satement of Work

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

File chứa CSDL

Bản chạy mẫu chỉ với giao diện

Bản phát hành gần như hoàn thành chờ phát hành chính thức

Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

Gói thư viện của microsoft, được cung cấp miễn phí cho máy chạy hdh

Windows.


1.5 Cấu trúc tài liệu


Tài liệu gồm các phần bao sau:


4


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work

Mục đích của dự án.


06/10/2011


Phiên bản 1.3


Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan: Nhằm giúp các bên hiểu rõ vai trò và trách

nhiệm của mình khi tham gia dự án.
Nội dung công việc: Những gì được đưa vào dự án và những gì bị đưa ra ngoài dự án.


Địa điểm làm việc.


Khoảng thời gian thực hiện dự án.


Lịch trình chuyển giao: các mốc thời gian bàn giao sản phẩm cho khách hàng.


Tiêu chuẩn áp dụng: các tiêu chuẩn được triển khai trong dự án.


Tiêu chí chấp thuận: các tiêu chí sản phẩm cần đạt được khi chuyển giao cho khách

hàng.


Yêu cầu đặt biệt: các yêu cầu về phần cứng, phần mềm, môi trường triển khai mà

khách hàng phải đáp ứng.
Lịch trình thanh toán: Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản ghi

trong phần này.
Các điều khoản khác có thể chứa các nội dung sau: Thông tin hỗ trợ khách hàng,

Thỏa thuận giải quyết khi có mâu thuẫn.
2. Mục đích của dự án

Xây dựng một hệ thống quản lý thông tin học sinh tiểu học được dùng chuẩn cho tất cả các trường tiểu học nhằm giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc quản thông tin học sinh
Cung cấp thông tin cụ thể qui mô của trường : điểm dịch vụ theo đường, loại hình dịch vụ, tên dịch

vụ, địa chỉ, kinh độ vĩ độ, chú thích.
Kết quả tìm kiếm có tính chính xác cao.


Phần mềm có thể mở rộng các dịch vụ tìm kiếm cũng như phạm vi về sau này.


3. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan


3.1 Các bên liên quan:


Khách hàng: Thầy Ngô Huy Biên (chi tiết xem mục 1.2)


Nhóm phát triển: Lớp QLQTPM – 11HT (chi tiết xem mục 1.2)


3.2 Vai trò và trách nhiệm


Đối với khách hàng:

Giải thích rõ ràng về các yêu cầu của dự án, các yêu cầu của khách hàng sẽ được liệt

kê chi tiết trong bản đặc tả yêu cầu (SRS), mọi thay đổi yêu cầu sau này sẽ phải thông

qua trưởng dự án.


Thực hiện đúng theo những gì đã nêu trong bản Statement of Work và bản hợp đồng

chính thức, đối với SOW là các mục 9, 10, 11, 12.2
HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.5

Statement of Work
Đối với nhóm phát triển:
06/10/2011


Phiên bản 1.3


Hoàn thành và bàn giao sản phẩm đúng hạn như đã ghi trong phần 7, thường xuyên

feedback tiến độ công việc cho khách hàng.
Hỗ trợ chu đáo cho khách hàng về vần đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác trong dự án

giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng về dự án.
Mọi hành động của 2 bên phải phù hợp với luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.


Trách nhiệm chung:

4. Nội dung công việc


4.1 Các công việc sẽ làm:


4.1.1 Môi trường phát triển/lập trình

Môi trường lập trình cho dự án: Visual studio 2008, .NetFramework 3.5, HQT CSDL

Microsoft Access 2007, Google SVN.
Ngôn ngữ lập trình: C# 3.5, Giao diện Windows Form.


Môi trường triển khai ứng dụng: HĐH Windows XP/Vista/7 có hỗ trợ

.Netframework 3.5.
Cấu hình tối thiểu: 400 MHz CPU, 96 MB RAM, 800x600 256-color display.


Cấu hình đề nghị: CPU 1.0 GHz hoặc hơn, RAM 256 MB hoặc hơn, 1024x768 high-

color 32-bit display.
Các dịch vụ sẽ thu thập dữ liệu và chỉ giới hạn trong các dịch vụ này: bệnh viện,

trường học, quán cafe, quán ăn, ATM, trạm xăng, shop thời trang, tiệm hớt tóc,

karaoke, nhà hàng khách sạn, công viên, chợ, rạp chiếu phim, sân bóng đá, bến xe,

phòng khám, bến xe bus.
Danh sách các tên đường sẽ thu thập dữ liệu và chỉ giới hạn trong danh sách những

đường này (theo thứ tự alphabet): xem phần phụ lục.
Chương trình gồm 2 phần cơ bản: 1 khung nhập liệu cho người dùng, 1 khung hiển

thị kết quả tìm kiếm.
Các thông tin cần có của 1 địa điểm: Tên địa điểm, địa chỉ (tên đường, phường, quận,

tỉnh thành), tọa độ, ghi chú (nếu có).
Người dùng có thể nhập vào các từ khóa về tên dịch vụ, tên đường hay các thông tin

khác của địa điểm (nêu phía trên) không cần tuân theo bất kỳ quy tắt nào, tiếng việt

có dấu hoặc không dấu. Chương trình sẽ trả về kết quả chính xác nhất có thể.


4.1.2 Môi trường triển khai ứng dụng


4.1.3 Các dịch vụ sẽ thu thập

4.1.4 Các đường sẽ thu thập dữ liệu

4.1.5 Các chức năng chính của chương trình6


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
4.1.6 Các công việc chính


06/10/2011


Phiên bản 1.3

Thu thập và phân tích yêu cầu (chú ý mục 4.1.3 và 4.1.4), Thiết kế thuật toán tìm

kiếm và cài đặt (chú ý mục 4.1.1), Lên kế hoạch kiểm thử, tiến hành kiểm thử hệ

thống và kiểm thử chấp thuận, Soạn thảo hướng dẫn sử dụng cho người dùng, tiến

hành bàn giao và cài đặt 1 lần cho khách hàng.
Không thu thập các dịch vụ ngoài mục 4.1.3


Không thu thập các đường ngoài mục 4.1.4


Không hỗ trợ tìm kiếm với ngôn ngữ khác Tiếng Việt (có dấu và không dấu) và Tiếng

Anh.


Không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói.


4.2 Các công việc nằm ngoài phạm vi:


5. Thiết kế đề xuất


5.1 Giao diện dề xuất


Khung nhập liệu


H nh 1: Giao diện khung nhập liệu


Click để tìm

kiếm


H nh 2: Mẫu giao diện chính của chương tr nh


7


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
5.2 Lượt đồ CSDL áp dụng


5.2.1 Sơ đồ


06/10/2011


Phiên bản 1.3


H nh 3: Lược đồ CSDL


5.2.2 Đặc tả sơ bộ lược đồ cơ sở dữ liệu


STT


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Tên bảng


DICHVU


TUKHOADICHVU


TENDIADIEM


TUKHOADIADIEM


PHUONG


TUKHOAPHUONG


QUANHUYEN


TUKHOAQUANHUYEN


TINHTHANH


TUKHOATINHTHANH


DUONG


TUKHOADUONG


Ý nghĩa


Chứa danh mục các dịch vụ


Chứa tất cả các từ khóa liên quan đến dịch

vụ


Chứa tên tát cả các địa điểm


Chứa từ khóa liên quan đến tên địa điểm


Chứa danh mục các phường


Chứa các từ khóa liên quan đến tên phường


Chứa danh mục các quận/huyện


Chứa các từ khóa liên quan đến tên

quận/huyện
Chứa danh mục các tỉnh/thành


Chứa các từ khóa liên quan đến tên

tỉnh/thành
Chứa danh mục các đường


Chứa các từ khóa liên quan đến tên đường


8


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
06/10/2011


Phiên bản 1.3


13


DULIEU


Chứa thông tin liên quan đến địa điểm như

số nhà, kinh độ, vĩ độ, chú thích…
5.3 Sơ đồ truy xuất CSDL


Chuỗi điều kiện (ví dụ: “ATM

Nguyen Van Cu ”)
Tìm kiếm trong

TUKHOADIADIEM
Nếu có


Chuẩn hóa chuỗi

điều kiện
Tìm kiếm trong

TUKHOAPHUONG
Nếu có


Tìm kiếm trong

TUKHOAQUAN
Rút trích từ khóa

dịch vụ trong

chuỗi đk


Chuỗi còn lại


Nếu có


Tìm kiếm trong

TUKHOATINHTHANH
Nếu có


Key


Tìm kiếm trong

TUKHOADUONG
Nếu có


Tổng hợp các

khóa cho ra các

địa điểm thích hợp


Key


Kết quả


H nh 4: Sơ đồ quá tr nh truy xuất dữ liệu


6. Địa điểm thực hiện dự án

Nơi thực hiện dự án chính: Tự do.
9


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
06/10/2011


Phiên bản 1.3


Nơi họp nhóm: Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ Q5 TPHCM


7. Khoảng thời gian thực hiện

Thời gian bắt đầu dự án: 22/9/2011 (dd/mm/yyyy)Thời gian kết thúc dự án: 16/12/2011 (dd/mm/yyyy)


Completion Date


(dd/mm/yyyy)


8. Lịch trình chuyển giao


Deliverables/Milestones


Tìm dự án, liên lạc với khách hàng, lấy thông tin, viết tài

liệu tầm nhìn dự án (project vision) và tài liệu chứng minh

định nghĩa (proof of concept). Thiết kế lược đồ cơ sở dữ

liệu.


Viết tài liệu statement of work


Phiên bản đang phát triển với dữ liệu ảo (prototype)


File Access (.accdb) có đầy đủ dữ liệu


Demo chạy thử chương trình với đầy đủ chức năng (Chưa

cần giao diện đẹp)
Phiên bản đang phát triển với dữ liệu thật, đầy đủ chức

năng và giao diện người dùng (Release 1.0)
Phiên bản gần như hoàn thiện (Release Candidate)


Bàn giao sản phẩm chính thức kèm hướng dẫn sử dụng


23/09/2011


30/09/2011


14/10/2011


21/10/2011


04/11/2011


11/11/2011


25/11/2011


16/12/2011


9. Tiêu chuẩn áp dụng

Áp dụng chuẩn mã nguồn C# của Lancce Hunt (tham khảo:

http://se.inf.ethz.ch/old/teaching/ss2007/251-0290-00/project/CSharpCodingStandards.pdf)


10. Tiêu chí chấp thuận

Sản phẩm bàn giao phải thực hiện đúng tiến độ đã đề ra tại mục 7, và đáp ứng các tiêu chí

sau:

Tính tiện dụng: Chương trình có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt (không dấu và có dấu)

và Tiếng Anh.
Tính tiến hóa: Chương trình có khả năng mở rộng phạm vi tìm kiếm.


Tính ổn định: Chương trình chạy không bị Crash, không gây ra lỗi làm treo hệ thống.


Hiệu suất: Các chức năng của phần mềm thực hiện đúng, tìm kiếm nhanh (ít hơn 5

giây cho mỗi lần tra cứu)
Chức năng: Các thông tin thu thập phần đầy đủ như đã nêu ở mục 4.1


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.
10

Statement of Work
11. Yêu cầu đặc biệt


11.1 Dành cho khách hàng


06/10/2011


Phiên bản 1.3


Requirements


Phần mềm


Phần cứng


Specifications


Hệ điều hành Windows, .NetFramework 3.5


Tối thiểu: 400 MHz CPU, 96 MB RAM, 800x600

256-color display
Đề nghị: CPU 1.0 GHz hoặc hơn, RAM 256 MB

hoặc hơn, 1024x768 high-color 32-bit display
Ổ cứng còn trống trên 500Mb


Con người


11.2 Dành cho nhóm phát triển


Có kiến thức cơ bản về vi tính.


Requirements


Độ chính xác


Độ ổn định của sản phẩm


Khả năng mở rộng


Giao diện


12. Lịch trình thanh toán


Nội dung


Bản nghiên cứu khả thi


File Access (.accdb) có

đầy đủ dữ liệu
Demo chạy thử chương

trình với đầy đủ chức năng

(Chưa cần giao diện đẹp)


Release candidate


Final Release with User

Guide


Chi phí


100 điểm


100 điểm


100 điểm


100 điểm


100 điểm


Specifications


Có thể tìm kiếm với Tiếng Việt (có dấu hoặc không dấu)

và Tiếng Anh.
Sản phẩm chạy không gây ra lỗi treo hệ thống.


Có khả mở rộng phạm vi tìm kiếm


Windows form, đơn giản và tiện dụng.


Ngày thanh toán


(dd/mm/yyyy)


16/10/2011


21/10/2011


04/11/2011


25/11/2011


16/12/2011


Lưu ý: Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho việc đi lại hoặc các chi phí khác cho các

công việc nằm ngoài phạm phi của nội dung công việc (scope of work) được nêu trong mục 4
11


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
13. Các điều khoản khác


06/10/2011


Phiên bản 1.3


13.1 Thông tin nhân viên hỗ trợ khách hàng:


Vấn đề kỹ thuật:


Họ tên: Nguyễn Thanh hậu


Email: thanh.hau90@gmail.com


Số điện thoại: 0977467063


Thời gian làm việc: 8:00 AM đến 11:00 AM thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.


Họ tên: Lương Công Cần


Email: luongcongcan.khtn@gmail.com


Số điện thoại: 0982139031


Thời gian làm việc: 8:00 AM đến 11:00 AM thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.


Vấn đề khác:


13.2 Thỏa thuận giải quyết xung đột:


Khi khách hàng thắc mắc về việc yêu cầu của khách hàng không được đáp ứng thì sẽ căn cứ

vào bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) làm nền tảng giải quyết, nhóm phát triển có thể linh

động thêm các yêu cầu của khách hàng vào sản phẩm nhưng phải thông qua sự phê duyệt của

trưởng dự án.
Hai bên có trách nhiệm phải gặp nhau khi có xung đột xảy ra để giải quyết trên tinh thần tôn

trọng lẫn nhau thông qua đối thoại thẳng thắn dự trên các tài liệu đã ký kết thảo thuận như

SRS, SOW và hợp đồng chính thức.


Nếu trong quá trình thực hiện dự án sản phẩm bàn giao bị trễ, nhóm phát triển phải xin ý kiến

khách hàng để dời deadline. Nếu khách hàng không đồng ý khách hàng có quyền đòi bồi

thường khi xảy ra việc bàn giao sản phẩm trễ hạn.


Nhóm phát triển có quyền áp dụng lãi suất (theo lãi suất cho vay của DongA Bank tại thời

điểm hiện hành) khi khách hàng không thanh toán đúng hạn đã nêu trong mục 11.
13.3 Các giả định


Khách hàng đã chấp thuận bàn giao sản phẩm không kèm source code, nếu có thì source code

vẫn thuộc quyền sở hữu của nhóm phát triển, khách hàng không được bán sản phẩm kèm

source code cho bên thứ ba.


Mọi điều khoản về CSDL của sản phẩm đã được nêu ở bản hợp đồng chính thức.


14. Phụ lục


14.1 Danh sách các tên đường sẽ thu thập dữ liệu


12


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work
06/10/2011


Phiên bản 1.3


Danh sách các tên đường sẽ thu thập dữ liệu


Phạm vi Quận 1Alex De Rhode


Bà Lê Chân, Bến Chương Dương, Bùi Thị Xương, Bùi Viện, Calmette.


Chu Mạnh Trinh, Cô Bắc, Cô Giang, Cống Quỳnh, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ

ngã tư cắt Nguyên Thị Minh Khai nối dài và đi đến hết).
Đề thám, Điện Biên Phủ (từ Hai Bà Trưng đến cầu Điện Biên Phủ), Đinh Công

Tráng, Đinh Tiên Hoàng, Đông Du, Đồng Khởi.
Hai Bà Trưng (không qua Phan Đình Phùng), Hàm Nghi, Hàn Thuyên, Hồ Hảo Hớn,

Hồ Tùng Mậu, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Sa, Huỳnh Thúc Kháng.
Lê Duẩn, Lê Lai, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Thị Riêng, Lương

Hữu Khánh, Lý Tự Trọng.
Mạc Đĩnh Chi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ ngã tư cắt Nguyễn Thị Minh Khai đi về

phía đông đến hết), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Công Trứ,

Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Hai Bà Trưng đi về hướng Bắc),

Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thái Học,

Nguyễn Thị Minh Khai (từ ngã 6 trương Tự Nhiên đến Cầu Thị Nghè), Nguyễn Trãi

(đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đi về phía Đông Bắc), Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Trung

Trực, Nguyễn Văn Cừ (từ ngã 6 trương Tự nhiên đến cầu NVC - NVC các nhà một

bên là quận 1, một bên là quận 5).
Pasteur (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai về hướng Đông), Phạm Ngọc Thach (đoạn

từ Nguyễn Thị Minh Khai), Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Phùng Khắc Hoan.
Sương Nguyệt Ánh.


Thạch Thị Thanh, Thái Văn Lung, Tôn Đức Thắng, Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Tùng,

Trần Cao Vân (đoạn từ Hai Bà Trưng đi về hướng Bắc), Trần Đình Xu, Trần Hưng

Đạo (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến chợ Bến Thành), Trần Nhật Duật, Trần Quang

Khải,Nguyễn Hải Tự, Mai Thị Lựu. (Nối dài với nhau), Trương Định, Võ Thị Sáu

đoạn từ Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng.Phạm vi Quận 3

Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà

Trưng, Lê Quý Đôn, Lê Văn Sĩ, Lý Chính Thắng, Lý Thái Tổ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

Nguyễn Đình Chiều, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật, Paster, Trần

Quốc Thảo, Trương Định, Tú Xương, Võ Thị Sáu, Võ Văn Tần.
Phạm vi Quận 4


13


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work06/10/2011


Phiên bản 1.3


Bến Vân Đồn, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng, Nguyễn

Khoái, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Trường Tộ, Tân Vĩnh, Tôn

Đản, Tôn Thất Thuyết, Vĩnh Khánh, Vĩnh Hội, Xóm Chiếu.


Phạm vi Quận 5

Trần phú, Hùng vương, An dương vương, Nguyễn văn cừ, Trần hưng đạo, Phan văn

trị, Võ văn kiệt, Cao đạt, Nguyễn biểu, Trần bình trọng, Nguyễn trãi, Lê hồng phong,

Bùi hữu nghĩa, Chiêu anh các, Bạch vân, Trần tuấn khải, An bình, Nguyễn văn đùng,

Nguyễn thời trung, Nguyễn tri phương, Ngô quyền, Tản đà, Hải thượng lãn ông,

Triệu quang phục, Lương nhữ học, Châu văn liên, Trịnh hoài đức, Nguyễn an

khương, Nguyễn thi, Phùng hưng, Vạn tượng, Gò công, Bến bãi sậy, Phan văn khỏe,

Đỗ ngọc thạnh, Dương tử giang, Trần chánh chiếu, Xóm vôi, Võ trường toản, Tân

thành, Hà tôn quyền, Nguyễn chí thanh, Phó cơ điều, Phạm hữu trí, Lý thường kiệt,

Nguyễn kim, Phù đổng thiên vương, Mạc thiên tích, Đặng thái than, Ngô gia tự,

Nguyễn duy dương, Sư vạn hạnh, Nguyễn tri phương.
Phạm vi Quận 6

Số 1, Số 2, Số 3, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9, Số 10, Số 11, Số 12, Số 13, Số

14, Số 15, Số 16, Số 17, Số 18, Số 19, Số 20, Số 21, Số 22, Số 23, Số 24, Số 25, Số

26, Số 27, Số 28, Số 29, Số 30.


Hồng Bàng, Hậu Giang, An dương vương, Bà Hôm, Tân Hòa Đông, Tân Hóa, Bình

phú, Lý Chiêu hoàng, Nguyễn Văn Luông, Bến Lò Gốm, Phú định, Đại lộ đông tây.
Kinh Dương Vương, Bùi Tư Toàn, Bến Mễ Cốc, Lưu Hữu Phước, Hoài Thanh, Lê

Tuấn Mậu, Phú Lâm, Minh Phụng, Lê Quang Lâm, Hoàng Lê Kha, Nguyễn Đình

Chi, Bá Ky, Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy, Bình Tiên, Phạm Văn Chí, Văn Thân, Trần

Văn Kiều, Gia Phú, Phạm Văn Chí, Mai Xuân Thưởng, Phạm Đình Hổ, Lê Quang

Sung, Tháp Mười, Trần Binh, Bình Tây, Nguyễn Xuân Phụng, Lê Tấn Kế.


Nguyễn Hữu Thận, Phạm Phú Thứ, Bà Lài, Vành Đại, Lê Công Phép, Đặng Nguyên

Cần, Tân Hóa, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, Hoàng Văn Hợp,

Phạm Bành, Phan Cát Tựu, Bùi Hữu Diện, Nguyễn Thúc Tự, Vương Văn Huồng,

Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Thức Đường, Cư xá phú lâm, Vành Đai Trong.
Đỗ Năng Tế, Tên Lửa, Trương Đình Hội, Song Hành.


Phạm vi Quận 7

Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn

Phát, Bùi Bàng Đoàn, Cầu Phú Mĩ, Nguyễn Lương Bằng, Tân Thuận, Bến Nghé, Bùi

Văn Ba, Trần Trọng Cung, Lý Phục Mạng, Phú Thuận, Đào Trí, Mũi Tên Đỏ, Gò Ô

Môi, Nguyễn Văn Quí, Hòang Quốc Việt, Phạm Hữu Lầu, Trần Văn Trà, Tân Phú,

Tân Trào, Hà Huy Tập, Nguyễn Cao, Thái Bườm, Lê Văn Lượng, Phạm Văn Nghi .


Phạm vi Quận 8


14


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work06/10/2011


Phiên bản 1.3


Nguyễn Văn Linh, Hoàng Đạo Thúy, Ba Tơ, Phú Định, Hồ Học Lâm, An Dương

Vương, Trương Đình Hội, Phạm Thế Hiển, Lưu Hữu Phước, Rạch Cát, Mai Hắc Đế,

Đường Số 41, Nguyễn Thị Định, Đại lộ Đông Tây Võ Văn Kiệt, Bến Mễ Cốc, Bến

Bình Đông, Lương Văn Can, San Ha, Nguyễn Nhược Thi, Hoàng Sĩ Khải, Cây Sung,

Ngô Sĩ Liên, Hoài Thanh, Bùi Huy Bích, Mạc Văn, Bùi Minh Trực, Tạ Quang Bửu,

Phong Phú, Hưng Phú, Đường số 1011, Số 2, Số 318, Số 332, Số 330, Số 8, Số 10,

Số 14, Số 15, Số 16, Ba Đình, Cao Lỗ, Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Nguyễn Thị Tần,

Dương Bá Trạc, Kênh Tàu Hủ.
Phạm vi Quận 9

Đỗ Xuân Hợp, Đình Phong Phú, Hoàng Diệu, Lê Văn Việt, Nguyễn Xiển, Nguyễn

Văn Tăng, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trần Khắc

Trân, Xa lộ Hà Nội.


Phạm vi Quận 10

3 Tháng 2(từ ngã tư Lý Thường Kiệt tới bùng binh Võ Thị Sáu), Bắc Hải, Cao Thắng,

CMT8 (từ Bắc Hải tới bùng binhVõ Thị Sáu), Đào Duy Từ, Điện Biên Phủ (Từ bùng

binh Lý Thái Tổ tới ngã tư Nguyễn Thị Diệu), Đồng Nai, Hồ Bá Kiện, Hòa Hảo, Hòa

Hưng, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tồ, Lý Thường Kiệt (từ ngã tư

Nguyễn Chí Thanh tới ngã ba Bắc Hải), Ngô Quyền, Ngô Gia Tự (từ bùng binh

Nguyễn Tri Phương tới bùng binh Lý Thái Tổ), Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy

Dương, Nguyễn Giản Thanh, Nguyễn Kim, Nguyễn Tiểu La, Nguyễn Tri Phương,

Nhật Tảo, Sư Vạn Hạnh, Thành Thái, Tô Hiến Thành, Trần Nhân Tôn, Trường Sơn,

Vĩnh Viễn.


Phạm vi Quận Tân Bình

Âu Cơ (chỉ lấy 1 bên vì bên kia thuộc quận Tân Phú), Cộng Hòa, CMT8 (đoạn Tân

Bình), Hoàng Văn Thụ (đoạn Tân Bình), Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt (đoạn

Tân Bình), Lê Văn Sĩ (đoạn Tân Bình), Lạc Long Quân, Phạm Văn Hai, Phan Đình

Giót, Trường Sơn, Trường Chinh.
Phạm vi Quận Tân Phú
Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Trường Chinh, Tân Kì Tân Quí, Bình Long, Vườn Lài,

Lũy Bán Bích, Nguyễn Sơn, Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ, Hòa Bình, Phan Anh.
Phường Tân Sơn Nh : Cầu xéo, Nguyễn Cửu Đàm, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn

Sáng, Tân Sơn Nhì, Điện Cao Thế, Trần Hưng Đạo, Trần Tấn, Nguyễn Xuân Khoát,

Trương Văn Lĩnh, Dân Tộc, Tự Quyết, Đoàn Kết, Nguyễn Văn Huyên, Trương Vĩnh

Ký, Gò Dầu
Phường Sơn Kỳ: BÌnh Long, Đường DC1, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, DC9,

DC11, Đường CC2, CC3, CC4, CC5, Đương CN6, CN11, CN13, Kênh 19.5, Bờ bao

tân thắng, Dương Văn Dương, Đoàn Giỏi, Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Số 27, Trung ĐÌnh,

15


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.Statement of Work06/10/2011


Phiên bản 1.3


Phường Phú Thạnh: Trần Thủ Độ, Văn Cao, Phạm Văn Xảo, HIền Vương, Quách

Đình Bảo, Lê Niệm, Lê Sao, Lê Lâm, Lê Cao Lăng, Đỗ Bí, Thạch Lam, Lê Lộ, Đinh

Liệt, Nguyễn Chích, Võ Văn Dũng, Trần Quang Cơ, Phan Văn Năm, Đỗ Đức Dục,

Quách Hữu Nghiêm, A khu ADC, B Khu ADC
Phường Hiệp Tân: Nguyễn Lý, Lê Quang Chiểu, Tô HIệu, Trần Văn Giáp, Huỳnh

Thiệu Hoa, Dương Khuê, Bùi Thế Mỹ, Lương Trúc Đàm, Ỳ Lan, Thạch Lam, Quách

Vũ, Nguyễn Mĩ Ca, Chu Thiện, Cây Keo, Lý Thánh Tông.


Phường Hòa Thạnh: Tân Thành, Huỳnh Thiện Lộc, Trịnh Đình Trọng, Trịnh Đình

Thảo.


Phường Tây Thạnh: Đường CN1, CN2, CN3, CN4, CN11, CN10, CN8, CN13,

Đường C5, C8, Đường S1, S2, S3, S5, S7, S9, S11, Đường D9, D10, D11, D13, D16,

Đường B3, B4, Chế Lan Viên, Kênh 19.5, Đường T3, Đương T8, Nguyễn Hữu Tiến,

Dương Đức Hiền, Nguyễn Hữu Dật, Hồ Đắc Di.
Phường Tân Quí: Dương Văn Dương, Gò Dầu, Tân Quý, Lý Tuệ, Lê Liễu, Cầu Xéo,

Lê Đình Thám, Đôc Công Tường, Lê Sát, Nguyễn Lộ Trạch, Đô Đốc Lộc, Nguyễn

Súy, Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Ngọc Nhựt, Đường số 18, Phạm Ngọc,

Đỗ Thừa Tự, Tân Hương, Nguyễn Dữ, Tân Sơn Nhì, Đô Đốc Long, Đô Đốc Thủ, Lê

Trúc Hoạch.


Phường Phú Thọ Hòa: Phú Thọ Hòa, Lê Thiệt , Lê Lư, Trịnh Lỗi, Đàm Thận Huy,

Văn Cao, Võ Hoành, Phạm Văn Xảo, Lê Quốc Trinh, Lê Vĩnh Hòa, Lê Lăng, Lê Lộ,

Phạm Văn, Đinh Liệt, Hoàng Ngọc Phách, Lê Trúc Hoạch, Phú Thọ, Đỗ Đức Dục,

Nguyễn Nhữ Lãm, Lê Cảnh Tuấn, Lê Văn Phan
Phường Phú Trung: Khuông Việt, Lê Ngã, Hoàng Xuân Nhị, Trịnh Đình Trọng


Phường Tân Thới Hòa: Tô Hiệu, Lý Thánh Tông, Lương Thế Vinh, Kênh Tân Hòa,

Lương Minh Nguyệt, Lương Đắc Bằng
Phường Tân Thành: Trương Vĩnh Ký , Thành Công, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn

Văn Tố, Độc Lập, Cộng Hòa 3, Thống Nhất, Phan Đình Phùng, Đường Số 1, Bác Ái
Phạm vi Quận Bình TânĐại lộ Đông Tây :Đoạn đầu từ quốc lộ 1 đến An Dương Vương: 3 km.


Đường An Dương Vương: Đoạn 1 từ Đại lộ Đông Tây đến Lý Chiêu Hoàng: 1,5 km.

Đoạn 2 từ Kinh Dương Vương đến Tỉnh lộ 10(Bà Hom):1 km.
Đường Phan Anh: Đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2: 2km.


Đường Bình Long: Đoạn từ Hương lộ 2 đến Lê Trọng Tấn: 5 km.


Đường Quốc lộ 1: Đoạn từ Kinh Dương Vương đến đường 18: 10 km.


Đường Kinh Dương Vương: Đoạn từ Quốc lộ 1 đến An Dương Vương:3 km .


Đường Tỉnh lộ 10: Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Ngã tư Phan Anh – An Dương

Vương – Tỉnh lộ 10: 6 km.
HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.
16

Statement of Work

06/10/2011


Phiên bản 1.3


Đường Hương lộ 2: Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Ngã ba Hòa Bình – Hương lộ 2: 3,5 km.


Đường Tân Kì Tân Quí: Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Ngã tư Bình Long: 3 km.


Đường Tân Hòa Đông: Đoạn từ Hương lộ 2 đến ngã tư Phan Anh: 2 km.


Phạm vi Quận Bình Thạnh

Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Nơ Trang Long, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết

Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Đậu.
17


HCMUS. Tài liệu này, và toàn bộ nội dung của nó, là bí mật và là thông tin đã đăng kí độc

quyền sở hữu. Không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của tài liệu này.

tải về 450.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương