Đại học Công Nghệ tp. Hcmtải về 12.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích12.8 Kb.
#184195
Nhóm 1 buổi 2

Đại học Công Nghệ TP.HCM
SEMINAR
( Dược Liệu 1 )
ĐỀ TÀI: Dược Liệu Trinh Nữ Hoàng Cung


Thành viên : Nguyễn Lâm Anh Duy - 1611700233
Nguyễn Đặng Hưng – 1611700233
Giáo Viên Hướng Dẫn: Thái Hồng Đăng

Năm học: 2021-2022
MỤC LỤC

  1. Tổng Quan

Tên khoa học: Crinum latifolium L.
Tên gọi khác: Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae), tây nam văn châu lan, thập bát học sĩ, tỏi Thái Lan
tải về 12.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương