I. Giới thiệu tổng quan Phạm VI áp dụng


Hình 2: Ớt ở giai đoạn thu hoạch KẾT LUẬNtải về 2.27 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.27 Mb.
#100545
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Hình 2: Ớt ở giai đoạn thu hoạchKẾT LUẬN

Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và có thể được ứng dụng rộng rãi đối với các doanh nghiệp và hộ nông dân..TÀI LIỆU THAM KHẢO


  • Tài liệu trong nước

1. Mai Thị Phương Anh, 1999. Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 155 trang.

2. Mai Hải Châu, 2010. Ảnh hưởng cường lực của hạt tới sinh trưởng cây con và năng suất quả trên một số giống ớt sừng và ớt chỉ thiên tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

3. Tạ Thị Thu Cúc, 2000. Giáo trình cây rau. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

4. Đường Hồng Dật, 2002. Sổ tay người trồng rau, tập 2. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 172 trang.

5. Nguyễn Thị Giang (2005), “Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số dòng, giống ớt cay (Capsicum annuum L.) phục vụ phát triển vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu tại Thanh Hóa” Tr 5-24.

6. Trương Thị Hồng Hải, 2002. Nghiên cứu tập đoàn giống ớt cay (Capsicum annum spp.) nhập nội trong vụ Đông - Xuân 2001 - 2002 tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 18 - 2003.

7. Trần Minh Hải, 2012 .Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất ớt cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ. Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, 507-515.

8. Nguyễn Viết Long, Nguyễn Văn Hiệu, 2012. Một số yêu cầu cần thiết khi thiết kế nhà kính trồng rau ở Việt Nam.Trung tâm Nghiên cứu máy thủy khí và cơ giới hóa tưới tiêu.

9. Bùi Văn Miên, 2009. Nghiên cứu Công nghệ và thiết kế chế tạo nhà lưới,nhà màng phù hợp với các vùng sinh thái tỉnh Lâm Đồng.

10. Huỳnh Thị Thúy Oanh (2010). Đặc điểm một số giống ớt và ảnh hưởng của đồng, molipđen lên giống ớt hiểm lai f1 207 đang được trồng ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Luận án thạc sĩ Sinh học. Trường Đại học Vinh.

11. Bùi Thị Oanh 2010, “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ớt lai số 03 năm 2009 - 2010 tại huyện Nam Đàn - Nghệ An”. Tr 5-22.
12. Mai Văn Quyền và cs, 2000. Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 139 trang.

13. Vũ Thị Quỳnh (2012). So sánh 10 giống ớt sừng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng ớt trong nhà màng áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt. Đề tài nghiên cứu thường xuyên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

14. Nguyễn Thanh Phong (2011). Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại ớt tại Quỳnh Phụ Thái Bình. Luận van Thạc sĩ nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

15. Nguyễn Phúc, 2008. Ảnh hưởng của giá thể gieo ươm đến sự sinh trưởng và phát triển cây ớt (Capsicum annuum L.). Luận văn Kỹ sư Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

16. Lê Sâm, 2002. Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước.NXB Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.

17. Nguyễn Văn Thắng và Trần Khắc Thi (1996). Sổ tay người trồng rau.NXB Nông nghiệp Hà Nội. Trang 124-131.

18. Trần Khắc Thi (1985). Sổ tay người trồng rau. NXB nông nghiệp Hà Nội.

Trần Khắc Thi (2008), “Rau ăn quả - Trồng rau an toàn, năng suất, chất


lượng cao”, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

19. Trần Khắc Thi, 2010. Nghiên cứu chọn tạo giống, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho một số loại rau chủ lực (cà chua, dưa chuột, dưa hấu, mướp đắng, ớt) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.

20. Chu Thị Thơm, Phạm Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2005. Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới. NXBLao động.

21. Nguyễn Quang Trung, 2008. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Nho và Thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ, đề tài cấp bộ (Bộ NN&PTNT).

22. Ngô Quang Vinh, Phạm Văn Biên và Meisaku Koizumi, 2002. Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau trái vụ. NXB Nông nghiệp Tp. HCM, 150 trang.

  • Tài liệu nước ngoài

23. Amare Tesfaw, Nigussie Dechassa and Kebede W.T Sadik (2013). Performance of hot pepper (Cupsicum annuum) varieties as influenced by nitrogen and phosphorus fertilizers at Bure, Upper Watershed of the Blue Nile in Northwestern Ethiopia. International Journal of Agricultural Sciences, Vol. 3 (8), pp. 599-608.

24. Bosland P.W and Votava 2000, "Pepper: Vegetable and spice Capsicums". CABI Publishing; P 23025. Cafer Gençoğlan, İrfan Ersin Akinci, Kenan Uçan,Sermin Akinci, Serpil Gençoğlan (2006). Response of Red Hot Pepper Plant (Capsicum annuum L.) to the Deficit Irrigation. Akdeniz üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, 2006, 19(1), 131-138.

26. Cebula S., 1995. Optimization of plant and shootspacing in greenhouse production of sweet pepper. Acta Horticulturae (ISHS). 412: 321-329.

27. Chaudhary A.S., Sachan S. K. and Singh R. L. (2007). Effect of spacing, nitrogen and phosphorus on growth and yield of capsicum hybrid. Internat. J. agric. Sci. Vol.3 No.1 January 2007 : 12-14

28. Daniel J. C., Elio J., and Steven A. S., 2004. Production of Greenhouse-Grown Peppers in Florida. Horticultural Sciences Department, Lance S. Osborne, Entomology and Nematology Department, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611.

29. Danut M., Rodica S., Alexandru S. A., Maria A., Diana F., 2010. The Influence of Plant Density and Shoot Pruning onYield of Bell Pepper Cultivated in Plastic Tunnel. Faculty of Horticulture, University of AgriculturalSciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania.

30. Elio J., Daniel J. C., and George J. H., (1998). Plant density and shoot pruning on yield and quality of a summer greenhouse sweet pepper crop in Northcentral Florida. Horticultural Sciences Dept., University of Florida, 1251 Fifield Hall, PO Box 110690, Gainesville, FL 32611- 0690.

31. Elly Nederhoff, 1998. HortFACT - Growing Greenhouse Capsicums. The Horticulture and Food Research Institute of New Zealand Ltd.

32. FAO 2001, 2004. Handbook on pressurized irrigation technique, Rome Italy.

33. Idowu Ayorinde.O (2011). Growth and yield of hot pepper (Capsicum frutescencs) as influenced by bed width and within row spacing. Department of horticulture, collegeof plant science and crop.

34. John Burt, 2005. Growing capsicums and chillies. Department of Agriculture and Food.

35. Jollife P. A. and Gaye M. M., 1995. Dynamics of growth and yield component responses of bell peppers (Capsicum annuum L.) to row covers and population density. ScientiaHorticulturae. 63 (3): 153-164.

36. Jovicich E., Cantliffe D. J. and Stofella P. J., 2004. Fruit yield quality of greenhousegrown bell pepper as influenced by density, container and trellis system. Hortehnology. 14(4): 507-513.

37. George H. C., and Anthony D. B., 1994. Effects of nitrogen application rate and plant population were evaluated for bell pepper (Capsicum annuum var Grossum group).

38. Hartz T., Cantwell M., Lestrange M., Smith R. and Aguir J., 2007. Bell pepper production in California. University of California.

39. Hemlata Ganjare1, N. W. Futane1, Sheetal Dagwar1 and Kalpana Kurhade. Growth and yield characters of capsicum in response to planting distance and sources of nutrients (2013). Scholarly Journal of Agricultural Science Vol. 3(9), pp. 386-390 September, 2013.

40. Huo Hai-Xia, Niu Wen-Quan, Wang You-Ke, Wang Jian-Zhong (2008). Influence of Irrigation Volume to Hot Pepper Growth. Yellow River, 2008-02

41. Lucifrancy Vilagelim Costa, Ricardo Lopes, Maria Teresa Gomes Lopes, Antenor Francisco de Figueiredo, Willian Silva Barros and Silfran Rogério Marialva Alves (2009). Cross compatilibity of domesticated hot pepper and cultiated sweet pepper. Crop Breeding and Applied Biotechnology 9: 37-44, 2009.

42. Lorenzo, P. and N. Castilla (1995). Bell pepper yield response to plant density and radiation in unheated plastic greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS). 412:330-334.

43. Metin Sezen S., Attila Yazar, Servet Tekin, Selim Eker (2011).Yield and Quality Response of Drip-Irrigated Pepper under Mediterranean Climatic Conditions to Various Water Regimes. African journal of biotechnology 10(8):1329-1339.

44. Meir Bazelet. 2009. Lectures Water Management and irrigation technology for vegetable crops. Naandanjain pii 0907.

45. Takele G. and Desalegn C., 2009. Effects of drip irrigation levels and planting methods on yield and yield components of green pepper (Capsicum annuum L.) in Bako, Ethiopia. Agricultural Water Management 96 (2009) 1673–1678.

45. Tarawalie Ismail Foday, Wengang Xing, Guangcheng Shao, Chunli Hua (2012). Effect of water use efficiency on growth and yield of hot pepper under partial root-zone drip irrigation condition. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 1, 1-14 pag.

46. Ranawaka R. A. G., De Alvis P. A. I. S., Weerakkody W. A.P, Premalal K. P. S. B. and Abeysinghe U. S. K., 2005. Hydroponics bell pepper production and plant nutrients under tropical climate.

47. Sileshi. W. G, Akinnifesi. K. F, Gondwe. M. F, Ajayi. C. O, Mng’omba. S, and Mwafongo. K, 2011. Effect of organic fertilizer on the growth and fruit yield of six paprika (Capsicum annum L.) Cultivars in Malawi. Agroforestry systems an international journal incorporating agroforestry Forun.

48. Wolf, B., J. Fleming, and Batchelor J., 1985. Fluid fertilizers manual.National fertilizer solution association, Peoria, Illinois, USA

49. Yibekal Alemayehu Abebe (2009). Effects of row spacings and irrigation regimes on growth and yield of hot pepper (Capsicum annuum L. cv ‘Cayenne Long Slim’). Department of Plant Production and Soil Science In the Faculty of Natural and Agricultural Sciences University of Pretoria.

50. Mai Nguyễn, 2014. Nghiên cứu gen để lai tạo giống ớt có vị cay hơn. http://iasvn.org/homepage/Nghien-cuu-gen-de-lai-tao-giong-ot-co-vi-cay-hon-4740.html

51. Ớt lai Long Định 3 cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. http://www.vaas.org.vn/ot-lai-long-dinh-3-cho-vung-dong-bang-song-cuu-long-a5981.html.
tải về 2.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương