HuyệN ĐẤT ĐỎtải về 44.33 Kb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích44.33 Kb.
#214
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ


HUYỆN ĐẤT ĐỎ

----------------------------------

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc


-----------------------------------------------------

Số : / BC-TTYT

Đất Đỏ, ngày tháng năm 2010


V/v Báo cáo tham luận công tác

đối phó với bão tại các TYT/PKKV.
Kính gửi:

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thực hiện tinh thần công văn số 48/KH-SYT ngày 30/7/2010 của Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu về Kế hoạch hội nghị tổng kết, đánh giá công tác y tế trong phòng chống lụt bão ngành y tế Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009, triển khai hoạt động năm 2010.

Trung tâm Y tế Đất Đỏ báo cáo theo nội dung hướng dẫn của công văn trên như sau: (Đính kèm báo cáo tham luận công tác chuẩn bị đối phó với bão tại các TYT/PKKV)tải về 44.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương