Họp hội đồngtải về 75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích75 Kb.
#3316


Họp hội đồng

(Ngày 1/8/2014)

I. Kiểm diện:

II. Nội dung

1. Kết quả công tác tháng 6, 7

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014. Nhận xét:

+ Nhà trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự xét, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, đúng quy chế.

+ Kết quả: Tổng số học sinh dự xét: 34(1 học sinh dự xét lại lần 2). Được công nhận tốt nghiệp THCS 32 đạt tỉ lệ 94,1%.

- Tổ chức ôn thi tuyển sinh vào THPT 3 môn Toán, N.Văn, T.Anh và hoàn thiện hồ sơ cho học sinh dự thi.

Kết quả: + Tổng số học sinh dự thi: 26

+ Điểm bình quân môn Toán: 5,3; N.Văn: 5,1; T.Anh: 5,92

+ Số HS đạt 25 trở lên: 15/32 HS tốt nghiệp = 46,9%

+ Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số: 26,74

+ Số học sinh thi đỗ vào THPT Phả Lại: 17/20 HS dự thi

THPT Trần Phú: 5/6 HS dự thi

- Tổ chức giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT tại THP hội đồng thi Kinh Môn, coi thi tuyển sinh tại hội đồng thi Mạc Đĩnh Chi (Nam Sách) đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo yêu cầu.

- Tổ chức học nghề cho học sinh lớp 9 năm học 2014-2015, đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho cấp chứng chỉ (Tổng số học sinh tham gia học nghề 37 học sinh)

- Thực hiện tuyển sinh lớp 6 cơ bản đảm bảo kế hoạch. Kết quả tuyển sinh 31/33 HS = 93,9%

- Hoàn thiện sản phẩm sáng tạo kĩ thuật tham gia thi ở các cấp.

- Triển khai cuộc thi E-leaning2. Kế hoạch công tác tháng 8

- Họp hội đồng triển khai công tác tháng 8

- Tập trung học sinh các khối lớp năm học 2014-2015

- Tổ chức ôn tập, thi lại đối vớí học sinh không đủ điều kiện lên lớp đợt 1

- Lập danh sách CBGV-NV và tổ chức cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2014.


TT

Lớp BD

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Nội dung chuẩn bị
1

- Sử dụng phần mềm vào quản lý thư viện.
- Nghiệp vụ quản lý thư viện

01 ngày
08/08/

2014


TH Văn An

Cán bộ TV

- Máy tính xách tay (sạc đầy pin) có cài đặt phần mềm quản lý thư viện do Công ty Cổ phần Sách và TBGD Hải Dương cung cấp.
- Tham luận: Kinh nghiệm quản lý thư viện (Theo bảng phân công gửi kèm công văn 178/PGDĐT, ngày 17 tháng 4 năm 2014).
2

- Thống nhất nội dung dạy các tiết bài tập.
- Thống nhất nội dung dạy một số tiết thực hành.

02 ngày
11,12/8/2014

THCS Cộng Hòa

CBQL, GV
dạy môn Sinh học

- Tham luận về dạy các tiết bài tập, thực hành.
- SGK môn Sinh học lớp 6,7,8,9
3

- Phương pháp dạy các bài kĩ năng Nghe, nói. đọc, viết và tiết Language focus/ Grammar Practice
- Ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng
- Nâng cao hiệu quả công tác ôn thi vào lớp 10 THPT
- Thiết kế giáo án tiết chữa bài kiểm tra.

02 ngày
11,12/8/2014

THCS Cộng Hòa

CBQL, GV
dạy môn Tiếng anh

Báo cáo tham luận:
- Phương pháp dạy các bài kĩ năng Nghe-nói (Chu Văn An, Sao Đỏ, Nhân Huệ, Hoa Thám), kĩ năng đọc, viết (Phả Lại, Chí Minh, Văn An) và tiết Language focus/ Grammar Practice (Đồng Lạc, Văn Đức, An Lạc);
- Ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng (Thái Học, Cổ Thành, Lê Lợi);
- Nâng cao hiệu quả công tác ôn thi vào lớp 10 THPT (Nguyễn Trãi, Hoàng Tiến, Tân Dân);
- Thiết kế giáo án tiết chữa bài kiểm tra (Hoàng Tân, Hưng Đạo, Cộng Hòa).
4

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH (dạy thực nghiệm 2 tiết trong đó có 1 tiết ngoại khóa)
- Ra đề kiểm tra theo chuẩn chuẩn KTKN.

02 ngày
11,12/8/2014

THCS Cộng Hòa

CBQL, GV
dạy môn GDCD

- SGK, SGV, chuẩn KTKN.
- Đề kiểm tra 15', 45', Học kì I,II đã thực hiện trong năm học 2013-2014 (01 bản in và gửi trước file nén vào Email: huongdo.hng74@gmail.com chậm nhất ngày 02/8/2014)
5

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH
- Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh;

02 ngày
11,12/8/2014

THCS Cộng Hòa

GV dạy môn
Mỹ thuật

- SGK, SGV, chuẩn KTKN
6

Hướng dẫn học sinh (đối tượng HS đại trà, HSG) giải các dạng bài tập cơ bản vật lý 8 gồm các chuyên đề:
CĐ1- Chuyển động cơ học
CĐ2- Lực, áp suất, áp suất chất lỏng, bình thông nhau.
CĐ3- Lực đẩy Acsimet, sự nổi.
CĐ4- Công, công suất, máy cơ đơn giản.
CĐ5- Nhiệt học

02 ngày
11,12/8/2014

THCS Cộng Hòa

CBQL,GV
dạy môn Vật lý

- SGK, SBT, chuẩn KTKN Vật lý lớp 8
- Phân công các đơn vị chuẩn bị tham luận:
Đối tương HS đại trà:
C Đ1: Chí Minh, Thái Học
C Đ2: Nguyễn Trãi, Hoa Thám
C Đ3: Tân Dân, Đồng Lạc
C Đ4: Cổ Thành, Nhân Huệ
C Đ5: Hoàng Tân, Hoàng Tiến
Đối tượng HSG:
C Đ1: Chu Văn An, Văn Đức
C Đ2: Lê Lợi, Cộng Hòa
C Đ3: An lạc
C Đ4: Văn An, Phả Lại
C Đ5: Hưng Đạo, Sao Đỏ.
7

- Nâng cao chất lượng các tiết: Dạy hát, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức (khó khăn, giải pháp khắc phục).
- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH

02 ngày
13,14/8/2014

THCS
Chu Văn An

GV dạy môn
Âm nhạc

- SGK, SGV, chuẩn KTKN
8

Kỹ năng thực hiện một số thí nghiệm hóa học cấp THCS

02 ngày
13,14/8/2014

THCS
Chu Văn An

CBQL, GV
dạy môn Hóa học

- Giáo viên các trường tổng hợp các thí nghiệm khó cần được trao đổi, những khó khăn thường gặp trong quá trình giảng dạy gửi về hộp thư: hoahoccl@gmail.com chậm nhất ngày 02/8/2014 (ghi rõ đơn vị trường).
-SGK, SGV, chuẩn KTKN
9

- Phương pháp tổ chức giảng dạy tiết học có 2,3 nội dung.
- Phương pháp tổ chức thi đấu và công tác trọng tài 5 môn điền kinh.
- Thống nhất nội dung chương trình, kiểm tra đánh giá, xếp loại môn học.

02 ngày
13,14/8/2014

THCS
Chu Văn An

GV dạy môn Thể dục

Báo cáo tham luận:
'- Phương pháp tổ chức giảng dạy tiết học có 2,3 nội dung.
- Phương pháp tổ chức thi đấu và công tác trọng tài 5 môn điền kinh.
- Nội dung chương trình, kiểm tra đánh giá, xếp loại môn học.
10

- Tổng kết chuyên đề: Các biện pháp tổ chức hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng môn lịch sử"
- Kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh;
- Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Lịch sử;
- Phương pháp dạy lịch sử địa phương.

02 ngày
13,14/8/2014

THCS
Chu Văn An

CBQL, GV
dạy môn Lịch sử

Báo cáo tham luận:
- Tổng kết chuyên đề: Các biện pháp tổ chức hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng môn lịch sử" đã thực hiện ở nhà trường năm học 2013-2014;
- Kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh;
- Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Lịch sử;
- Phương pháp dạy lịch sử địa phương.
11

- Tổng kết chuyên đề: "Ứng phó với biến đổi khí hậu"
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Hướng dẫn học sinh xác định và vẽ biểu đồ địa lý

02 ngày
13,14/8/2014

THCS
Chu Văn An

CBQL, GV
dạy môn Địa lý

Báo cáo tham luận:
- Tổng kết chuyên đề: "Ứng phó với biến đổi khí hậu" đã thực hiện ở nhà trường năm học 2013-2014;
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Hướng dẫn học sinh xác định và vẽ biểu đồ địa lý
12

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, khai thác một số bài toán khó; phát triển một số bài toán trong SGK, đề thi HSG.
- Xây dựng cấu trúc đề thi HSG, kiểm tra cuối kỳ.
- Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt môn Toán.

02 ngày
15,16/8/2014

THCS
Chu Văn An

Lớp 1: CBQL, GV
dạy toán lớp 8,9
Lớp 2: CBQL, GV
dạy toán lớp 6,7

Lớp 1: Chuẩn bị và nghiên cứu một số bài tập hình học trong SGK lớp 8,9 và hướng phát triển bài toán. Cấu trúc đề thi HSG, kiểm tra cuối kỳ môn Toán 8,9
Lớp 2: Chuẩn bị các bài toán về tính tổng hữu hạn và hướng phát triển bài toán. Cấu trúc đề thi HSG, kiểm tra cuối kỳ môn Toán 6,7.
Lớp 1+Lớp 2: Tham luận các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt môn Toán.
Công tác quản lý nhà trường.

Ngày 16/8/2013

13

- Tổng kết chuyên đề: "Dạy học bám sát đối tượng".
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Công tác ôn thi vào lớp 10 THPT.

02 ngày
15,16/8/2014

THCS
Chu Văn An

Lớp 1: CBQL, GV
dạy Ngữ văn lớp 8,9
Lớp 2: CBQL, GV
dạy Ngữ văn lớp 6,7

Báo cáo tham luận:
- Tổng kết chuyên đề: "Dạy học bám sát đối tượng" đã thực hiện ở nhà trường năm học 2013-2014.
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào lớp 10 THPT.


Thời gian: Sáng từ 7h30, chiều 13h

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tại nhà trường theo Kế hoạch 543/PGD&ĐT.(Ghi chú: Nhà trường lập danh sách CBGV tham gia bồi dưỡng nộp về PGD sáng 3/8/2014)

- Tổ chức ôn tập và thi nghề cho học sinh ngày 3/8/2014 tại hội đồng thi nghề THCS Cổ Thành

- Tổ chức học sinh tham dự cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” theo CV 433/PGD ngày 29/5/2014 (Nộp bài về Phòng GD ngày 25/9/2014)

- Hoàn thành bài dự thi Dư địa chí Việt Nam nộp về Phòng Giáo dục chậm nhất ngày 15/8/2014

- Triển khai điều tra phổ cập, điều tra số học sinh không được công nhận tốt nghiệp (đi học nghề hay tham gia sản xuất..)

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng

- Lập kế hoạch dạy thêm, học thêm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp phép

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới:

+ Tổ chức ôn tập, kiểm tra, xét duyệt học sinh lên lớp lần 2 theo quy định (Đ/c PHT lên lịch ôn tập và kế hoạch kiểm tra lại).

+ Kiểm tra, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học: bàn ghế, quét ve lớp học, nâng cấp sân tập, tu sửa sân trường….

+ Chuẩn bị đội ngũ, phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu

+ Chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới

- Tổng hợp kết quả học tập của học sinh năm học 2013 - 2014 làm cơ sở cho việc phân chia lớp năm học 2014-2015.

- Lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng đội ngũ trình Phòng Giáo dục và thực hiện hợp đồng giáo viên năm học 2014-2015.

- Rà soát các điều kiện phục vụ giảng dạy và làm việc của CBGV-NV: tài liệu phục vụ chuyên môn, máy in...

- Thực hiện công tác kiểm tra sách Địa lí, Lịch sử đang lưu giữ trong hệ thống thư viện và nộp báo cáo về Phòng Giáo dục ngày 7/8/2014.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo triệu tập.

Họp hội đồng xét duyệt học sinh lên lớp sau thi lại

(Ngày 18/8/2014)
HỌP HỘI ĐỒNG

(Ngày 22/8/2014)

I. Kiểm diện

II. Nội dung

* Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Sở GD, Phòng GD

1. Công văn số 1015/SGD ĐT-GDTrH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015.

2. Công văn số 1024/SGD ĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương V/v Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 – 2015.

3. Công văn 1030/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT, công tác học sinh sinh viên và công nghệ thông tin V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 - 2015

4. Công văn 1031/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT, công tác học sinh sinh viên và công nghệ thông tin V/v Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu học năm học 2014 – 2015.

5. Công văn 433/PGDĐT-THCS ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Phòng GD&ĐT thị xã Chí Linh V/v Hướng dẫn và phát động cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”

6. Công văn 589/PGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Chí Linh V/v thực hiện chương trình dạy học và công tác chuẩn bị cho năm học 2014 – 2015.

7. Báo cáo số 630/BC-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh về báo cáo kết quả năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

8. Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của UBND thị xã Chí Linh V/v phân hạng trường mầm non công lập, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 – 2015.

* Thông qua quyết định 556/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 V/v công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo thị xã Chí Linh năm học 2013 – 2014.

* Thông qua:

1. Quy chế hoạt động cơ quan năm học 2014-2015.

2. Dự thảo tiêu chí thi đua năm học 2014-2015.

3. Quy chế thi đua - khen thưởngHọp đầu tuần 1 (Ngày 25/8/2014)

I. Kiểm diện

II. Nội dung:

Ổn định nề nếp giảng dạy của giáo viên và các nề nếp của học sinh

Ổn định nề nếp thi đua của đội, thành lập đội cờ đỏ theo dõi thi đua các khối lớp.

Thực hiện đảm bảo quy định về hát quốc ca, đội ca trong tiết chào cờ đầu tuần

Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể theo hướng dẫn và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Phòng giáo dục (Giao phụ trách: đ/c Sao + GVCN các lớp)

Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất chuẩn bị cho khai giảng năm học 2014-2015

Chuẩn bị tốt các hoạt động (văn hóa văn nghệ) cho khai giảng năm học (Giao phụ trách: đ/c Sao, Nội, P.Huyền)

Xây dựng nội dung, chương trình cho khai giảng năm học (đ/c Thỏa, Nga, Sao)

Giáo viên hoàn thành xây dựng chương trình giảng dạy 37 tuần các môn học và nộp về BGH ngày 28/8/2014.

Tiếp tục triển khai thực hiện quản lý điểm của học sinh trên phần mềm Quản lý điểm (Đ/c H.Hiền hỗ trợ giúp đ/c Huyền nhập dữ liệu học sinh năm học 2014-2015 và hướng dẫn đ/c Huyền quản lý, sử dụng phần mềm QL điểm )

Tiếp tục thực hiện công tác điều tra phổ cập giáo dục năm 2014

Duyệt phân công chuyên môn, thời khóa biểu năm học tại phòng GD ngày 25/8/2014

Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm (GVCN các lớp cho học sinh viết đơn xin học thêm và nộp về đ/c PHT ngày 28/8/2014)

Triển khai thu bảo hiểm học sinh năm học 2014-2015 theo đúng văn bản hướng dẫn.

Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh (đ/c TPT + GVCN)

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức đại hội độiCác chi đội quan tâm trang trí lớp học, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

tải về 75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương